1. Över hela takstolen

Taket på huset ska bytas och därefter ska det isoleras.

Ovanpå en tredjedel av den totala isoleringstjockleken ska det finnas en ångspärr. Det tunna isoleringsskiktet skyddar ångspärrens plastfolie mot spikar och liknande.

Täta ångspärrar: Över hela takstolen

Ångspärren ligger tvärs över och ned mellan takstolarna. Den tejpas fast. En list längs båda sidorna på varje takstol klämmer ihop skarven. Ovanpå ångspärren isolerar man med de sista två tredjedelarna av isoleringen.

Alla de ställen där det sitter häftklamrar ska man täta med en bit tejp för ångspärrar.

LÄS OCKSÅ: Därför SKA du använda byggfolietejp

2. Runt ett rör

När nya hus byggs med ångspärrar, använder man särskilda kragar till genomföringar av värmerör, isoleringsrör osv. När rören redan har installerats finns inte den möjligheten, så då måste man använda tejp.

Det är VIKTIGT att du använder rätt tejp. Det SKA vara tejp för ångspärrar som har utvecklats för ändamålet. Annars håller det inte i längden.

Täta ångspärrar: Runt ett rör

Några tillverkare har lanserat särskilt flexibla modeller av tejp för ångspärrar, och en sådan tejp är lämplig att använda här. Ångspärren skärs till så att den sitter runt röret. Den läggs några centimeter upp mot röret och tejpas fast. Skarven mellan ångspärr och rör ska vara fullständigt tät.

3. Anslutning till befintlig ångspärr

När du lägger en ny ångspärr, är det viktigt att den sluter tätt mot den ångspärr som redan finns på en angränsande vägg eller en angränsande vind. Detta kan vara en ganska stor utmaning. Om du vet att det t.ex. ligger en ångspärr i väggen som möter den ångspärr som du redan satt in på vinden, så ska de två förbindas med varandra.

Här är det lämpligt att använda folielim (lim för ångspärrar). Det är VIKTIGT att du inte använder montagelim eller andra lösningar. De här limmen kommer säkert att vidhäfta direkt, men med tiden kommer de att släppa sitt tag om ångspärren som då blir otät. Använd därför folielim som är avsett för uppgiften.

Folielimmet säkerställer att plastfolien sluter tätt mot väggen. Den här metoden är mycket lättare än att använda tejp.

Ångspärren ska anpassas så att den överlappar den angränsande ångspärren inne i väggen med några centimeter.

Täta ångspärrar: Ska väggen kläs med gips, kan överlappningen vara stor. Annars måste den begränsas så att folien kan skäras till längs takskivorna.

Ska väggen kläs med gips, kan överlappningen vara stor. Annars måste den begränsas så att folien kan skäras till längs takskivorna.

OBS: Använd endast folielim

Folielimmet säkerställer att plastfolien sluter tätt mot väggen. Den här metoden är mycket lättare än att använda tejp.
  • Folielimmet har utvecklats för att limma just plastfolie på sten, trä, puts och betong.
  • Limmet har testats i förhållande till reglerna om lufttäthet.
  • Andra typer av lim vidhäftar också, men de släpper sitt grepp efter några månader eller år.
  • Kan även användas i våtrum utanpå en godkänd våtrumssäkring.

Är du fortfarande osäker på vad som är rätt och fel när det gäller ångspärren? Läs då vår artikel: Ångspärr for dummies