Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Låt kylan bli kvar i krypgrunden

Skriv ut Spara artikel

Du kan spara mycket pengar på att isolera krypgrundsbjälklaget, och är det oisolerat sparar du en förmögenhet. Men eftersom utrymmet under golvet inte längre värms upp måste du gardera dig mot fuktskador.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 dagar
Pris
250 kr/m2

Intro

Om du bor i ett hus med krypgrund, så kan du spara en hel del pengar på att isolera bjälklaget. Även om huset har byggts efter energikrisen på 70-talet så kan en tilläggsisolering snabbt löna sig. Är huset däremot äldre och dåligt eller knappt isolerat alls i bjälklaget mot krypgrunden, så kan en investering i 300 mm mineralull betala sig redan efter några månader.

Inte nog med att investeringen lönar sig. Du kan också utföra arbetet själv och därmed slippa betala en hantverkare för jobbet. Allra bäst är förstås att passa på att isolera när golvet ändå ska läggas om. Då blir det öppet ner till krypgrunden och då kan du steg för steg följa våra anvisningar. Om du inte tar bort det gamla golvet kan du isolera nerifrån på ungefär samma sätt. Då måste du först isolera mellan reglarna, och det övre skiktet isolering får bäras av ståltråd. Ångspärren mellan golv och isolering ska dras ner på sidan av reglarna, annars är principen densamma.

LÄS OCKSÅ: Därför behöver du en inspektionskamera

Risken för fuktskador ökar

När värmen inte längre kan tränga ner till krypgrunden ökas risken för fuktskador. Det innebär att tilläggsisoleringen måste kompletteras med åtgärder som förhindrar fuktbildning. Fukten kan komma från marken och i så fall ventileras den bort. Men är det fråga om kondens från inneluften eller inträngande uteluft, så visar vi andra åtgärder.

Instruktion

Grusat underlag

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

I detta hus är krypgrunden öppen, dvs. det finns ingen grundplatta. För att det inte ska stiga upp markfukt täcker vi marken med tvättad makadam, som förhindrar kapilläreffekt och låter ev. kondensvatten rinna ner i marken.

Innan vi lägger på makadam ska allt organiskt material som blad, sågspån, brädstumpar, kvistar och papper bort från krypgrunden. Sådana material kan annars utgöra en fin grogrund för bakterier och svamp om fukthalten i utrymmet skulle öka. Du kan gardera dig mot uppstigande fukt genom att lägga en tjock plastfolie ovanpå kapillärskiktet, men det krävs fortfarande effektiv ventilering av utrymmet.

1

I äldre hus kan man ofta skapa plats för ytterligare isolering genom att fästa ett par reglar under golvreglarna. Här är reglarna dock 220 mm höga och det räcker för att få plats för en rätt tjock isolering.

2

Marken under krypgrunden täcks med tvättad makadam. Här används storlek 16-32 mm. Det går bra med annat dränerande material - ja, du kan till och med använda grovt grus.

3

Allt organiskt material tas bort. Papper, träbitar, växtrester, kvistar och liknande ger näring åt svamp om det kommer fukt i krypgrunden. Därför gäller det att vara noggrann.

Isolera grunden

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

När varm luft träffar en kall yta kondenserar fukten och den kalla ytan blir fuktig.

Detta vill vi helst undvika. Eftersom insidan på sockeln (grunden) ofta är kallare än den luft som kommer in i utrymmet isolerar vi sockelns insida med frigolitskivor. Den allra bästa lösningen är att isolera utsidan, men det är en större operation som får utföras en annan gång.

Den expanderade polystyrenen (frigoliten) kan fästas med spikar när sockeln är av lecablock. Är sockeln gjuten måste du borra och skruva.

Kondensproblemet är störst på sommaren, eftersom varm sommarluft är relativt fuktig och utrymmet är kallt.

1

Mät avståndet från reglarna till makadamen och dra bort 5 cm. Då vet du hur mycket av sockeln som ska isoleras. De sista 5 cm under reglarna ska användas för en tvärgående isolering av hårda skivor som ska bära isoleringen mellan reglarna.

2

Frigolitskivorna kapas lättast med vanlig fogsvans. Det går mycket fortare att använda cirkelsåg, men då kommer hela huset att se ut som om det har snöat mycket …

3

Såga till flera skivor på en gång. Det sparar tid och om det kapillärbrytande skiktet makadam är lite ojämnt, kan du passa på att rätta till det så att det passar med isoleringen.

4

Vi fäster här skivorna med 100 mm galvaniserade spikar. Om din sockel är för hård för spikar, måste du borra och skruva fast skivorna. Det är hårt och arbetsamt, men du för trösta dig med att det bara ska göras en gång.

5

Spiken slås genom en bricka som ser till att spikskallen inte försvinner in i isoleringen. Det finns flera olika slags specialbrickor för montering av isolering. Fråga i din byggmaterialaff är.

6

Öppningar för ventiler sågas ut ur frigolitskivorna med handsticksåg (stilettsåg) eller skärs med vass kniv. Vi vänder senare tillbaka till ventilerna, som är viktiga för klimatet under huset.

7

Skarven mellan de två nivåerna på sockeln täcks med frigolit. Det är nödvändigt för att få tätt mellan de två stående isoleringsskivorna att komplettera med en liggande bit. Den fästs med ett par spikar i de två andra skivorna.

Första isoleringen

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Den största delen av isoleringen består av mjuka skivor som kan pressas ihop en aning mellan reglarna. Tjockleken motsvarar reglarnas höjd, dvs. 220 mm.

Förr skulle man säkert låta denna isolering vila på ett par brädor eller ett nät, men vi har en bättre lösning. Vi fäster i stället fasta isoleringsskivor på tvären under reglarna. Vi har här valt 50 mm tjocka s.k. Västkustskivor (från Paroc), och de är inte bara styva. De fungerar dessutom som vindskydd.

Inte nog med att vi får isoleringen förbättrad. Västkustskivorna sluter dessutom tätt och ser till att reglarna inte fungerar som köldbryggor. Skivorna fästs med spikar och brickor.

1

Ett par fasta isoleringsskivor skärs till. Olika tillverkare har gett skivorna olika namn, men Västkustskiva tycks användas av alla leverantörer. Det är en styv skiva fast inte lika hård som markisolering. Här används 60 x 120 cm skivor.

2

Isoleringsskivorna spikas fast från undersidan, och det innebär att vi ännu en gång hamnar i en underbar arbetsställning. På med skyddskläder, glasögon och filtermask, för det rasar hela tiden ner damm i ansiktet.

3

Varje skiva fästs med tre spikar i varje regel. Längst ut mot sockeln räcker det dock med två, eftersom isoleringen där kan vila på frigolitskivorna. Om du hellre vill skruva räcker det om skruvarna är 80 mm.

4

Isoleringen skärs lättast med isoleringskniv, men det går även bra med en kasserad fogsvans. Här visar vår snickare en smart teknik: i stället för att markera med penna längs mätbandet skär han direkt med kniven.

Fuktspärren

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

För att stoppa uppstigande markfukt lägger vi en kraftig plastfolie på marken.

Även om grundprincipen är att folien ska sluta tätt, så beslutar vi oss för att inte lägga den ända ut till sidorna. Vi sparar en bit på cirka 10 cm.

Anledningen är att det kommer att bildas en del kondens på insidan av sockeln - trots att vi har isolerat den på insidan. Denna kondens kan rinna ner längs sockeln och fortsätta ner i marken via den tvättade makadamen.

Eftersom vi här har isolerat en tillbyggnad kunde vi låta en del av sockeln vara öppen, så att vi kunde komma in och ut. I andra krypgrunder gäller det att hitta andra ingångar.

1

Plastfolien breds ut på marken under den nya isoleringen. Det underlättar betydligt om längderna har skurits till i förväg. Men även nu ska arbetet utföras liggande på mage.

2

Närmast frigoliten på sockeln lämnas en spalt på 10 cm för då kan ev. kondensvatten från sockeln rinna ner i marken. Plastfolien hålls på plats med stenar längs kanten och vi lägger också stenar på överlappningarna.

Andra isoleringen

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Utrymmet mellan reglarna fylls nu med isolering. Tjockleken ska vara lika med höjden på reglarna för hela utrymmet ska fyllas igen. På närmaste välsorterad byggmarknad hittar du isolering i rätt tjocklek (annars kan du lägga flera lager på varandra).

Här har reglarna placerats med ett centrumavstånd på 60 cm, och eftersom de är 45 mm breda passar nästan all isolering mellan dem. Isoleringen kläms en aning när den läggs mellan reglarna.

När du har avslutat isoleringen lägger du en plastfolie som ångspärr. Den ser till att varm luft inte kondenserar i bjälklaget, där det annars skulle bildas mögel. Lägg plasten med 20 cm överlappning.

1

Nu fylls utrymmet mellan reglarna med isolering. Här ska isoleringen bara bära sin egen vikt och vi väljer ”vanlig” bjälklagsisolering. Ett provisoriskt golv av spånskiva eller dylikt läggs på reglarna så du kan förflytta dig under arbetet.

2

Isoleringen ska fylla igen hela utrymmet. Är den för smal bildas en luftspalt där det kan tränga upp kall luft. Är den för bred tvingas du pressa ihop den. Det lönar sig att vara noggrann och få isoleringen att sitta i spänn.

3

Ångspärren läggs på plats. Till skillnad från folien på marken ska ångspärren sluta helt tätt, även mot väggarna, där det också finns en ångspärr. Lägg ut plasten på golvet med en överlappning på 20 cm och tejpa skarven.

4

Längs sidorna fästs folien med häftklammer. De ska bara hålla den på plats tills den skarvas med ångspärren i väggen. Det görs med 20 cm överlappning och hela överlappningen tejpas. Där du använder klammer ska folien vara dubbel.

Det bärande golvet

Låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Nu är det dags att avsluta det ansträngande arbetet med att isolera bjälklaget - ett arbete som i framtiden ger en fin besparing varje dag.

Vi lägger ett underlagsgolv av 22 mm golvspånskiva. Den stora fördelen med dessa skivor är att de är notade och spontade på ett sådant sätt, att en skarv mellan två skivor inte måste ligga på en regel. Då går det snabbt att lägga golvet och utnyttja varje skiva maximalt. Den bit som blir över, när du har lagt en rad, låter du inleda nästa rad,

När underlagsgolvet är klart kan du fortsätta med den egentliga golvläggningen. Välj själv om du vill lägga trägolv, linoleum eller heltäckande matta.

1

Det bärande underlagsgolvet skruvas fast i reglarna med 4,2 x 55 mm spånskiveskruvar. Skivorna är så hårda att det är nödvändigt att förborra och försänka för skruvarna. Limma not och spont längs alla kanter.

VIKTIGT: Det får inte finnas två skarvar vid sidan av varandra!

2

Lämna en luftspalt mot väggarna på cirka 1 cm för att golvet ska kunna ”arbeta”. Springan täcks senare av väggbeklädnaden och sockellisten längs golvet. Tack vare luftspalten kan de sista golvskivorna pressas på plats i noten.

3

Nu återstår det så inte mycket …
Äntligen är golvet klart - i varje fall bjälklaget, som nu är varmt och skönt. Golvbeläggningen återstår liksom att väggarna ska göras klara med isolering, ångspärr och väggbeklädnad. Men det är enklare och snabbare arbete än isolering av ett bjälklag, så vi unnar oss en kopp kaffe innan vi avslutar jobbet.

Material

• 50 mm expanderad polystyrencellplast till insidan av sockeln
• 50 mm Västkustskivor (fasta skivor) till bärande isolering under bjälklaget
• 220 mm mineralull (samma tjocklek som reglarna i bjälklaget) till isolering mellan reglarna
• 0,2 mm åldersbeständig plastfolie till ångspärr och markfuktskydd
• 22 mm golvspånskiva
• Trälim
• 4,2 x 55 mm spånskiveskruvar
• 100 mm galv. spikar eller 80 mm skruvar
• Isoleringsbrickor
• Häftklammer

Tidsförbrukning

4-5 dagar för cirka 30 m2

Pris

Räkna med 250 kr/m2 plus ventiler och isolering av vägg.

Svårighetsgrad

Det innebär vissa problem att isolera och täta eftersom det är trångt i krypgrunden, och det är ilångt från bekvämt att ligga under golvet. Men med lite god vilja klarar du jobbet.

Ritning

Kallt men torrt i krypgrunden

Det finns många förslag till hur man ska skydda bostaden mot kyla från krypgrundenn samtidigt som man ser till att det inte kommer in fukt. Det förslag vi presenterar har ett lager dränerande och kapillärbrytande stenar på marken. Ovanpå dem läggs en kraftig plastfolie, men den går inte hela vägen ut till grunden. Då kan ev. kondensvatten rinna ner i marken. På insidan av grunden fästs isolerande polystyrenskivor. Golvet isoleras mellan reglarna och under dem fästs ett skikt som bär isoleringen och som tätar eff ektivt. Under golvbrädorna läggs en ångspärr.

logga in eller köp tillgång

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.

Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa

password_reset.form.password_is_changed

Din beställning
Beställning
Skapa Profil
Du är på väg att köpa tillgång till:
Byggbeskrivningar: Låt kylan bli kvar i krypgrunden
Totalt pris: null purchase.price.currency
Mer för mindre?
Få över 1 000 byggbeskrivningar och full digital åtkomst för bara 29 kronor
    • Tillgång till över 1 000 digitala byggbeskrivningar
    • Du kan säga upp din prenumeration när som helst.
    • Efter erbjudandet fortsätter prenumerationen som en tillsvidareprenumeration för 79 kr i månaden
Endast 29 kr första månaden
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Tillbaka
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka