Enkel isolering av källarvägg - helt utan ångspärr

Slipp problem med fukt, dålig inomhusmiljö och mögel när du tilläggsisolerar husets källarväggar. Lösningen är diffusionsöppna och oorganiska isoleringsskivor.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
5.000 kronor

Intro

Tilläggsisolering utan ångspärr

Tilläggsisolering av ytterväggar kan göras på många sätt, och det bästa är som regel att göra det utifrån. Men då det är ett väldigt omfattande arbete, har många genom åren satt upp en extra, isolerad invändig vägg med ångspärr och gipsskivor. Och det har orsakat stora problem med mögel och dålig inomhusmiljö.

Du kan dock tilläggsisolera väggarna invändigt, och samtidigt slippa problemen med fukt och mögel. Du behöver bara använda en isoleringsprodukt som Multipor isoleringsplattor.

Använd Multipor när du tilläggsisolerar utan ångspärr

De så kallade Multipor isoleringsplattorna är 100 % diffusionsöppna och ickeorganiska. Det innebär att de inte angrips av varken röta eller mögel. Plattorna avger dessutom inga skadliga ämnen och de har en mycket hög isoleringsförmåga, vilket gör dem idealiska till tilläggsisolering av exempelvis källarväggar, där det ofta finns risk för hög fukthalt.

Multipor-plattorna sätts upp utan ångspärr eller ångbroms, och då de tar upp och avger fukt i takt med att rummets luftfuktighet förändras, är du alltid garanterad en god inomhusmiljö.

Multipor finns i många tjocklekar, men vi vill rekommendera 100 mm, som isolerar riktigt bra.

LÄS OCKSÅ: Så arbetar du med lecablock

Slutbehandling

När plattorna är uppsatta ska de slutbehandlas. Slutbehandlingen består av en sandwich av lättbruk, armeringsnät och lättbruk igen, som tillsammans säkerställer en hård och robust yta, som sedan kan målas.

Det är viktigt att du använder en diffusionsöppen färg, så att plattorna kan andas som de ska. Tapet och tapetklister får du låta bli då de är organiska, och därför lätt angrips av mögel. Du ska med andra ord inte ha någonting på väggen som kan stänga inne fukt.

I artikeln här får du en komplett instruktion för tilläggsisolering av ytterväggar utan behov av ångspärr. Du kan bl.a. se hur du förbereder väggarna, sätter upp isoleringsplattorna, drar kablar i plattorna – och mycket mer.

Instruktion

01
Förberedelser 4 Steg

Insidan av väggen ska först rensas fullständigt så att alla organiska material, som kan suga fukt och utgöra grogrund för mögel, försvinner. Den ska också skrapas ren så att det inte sitter tapetrester, lim, färg eller annat kvar som kan bromsa fuktvandringen i väggen när isoleringsblocken har satts upp.

Om väggarna är skeva och ojämna ska de rätas upp, och det är nu du ska be elektrikern komma och dra kablar, som du kan dölja bakom blocken.

Tänk på att block, armeringsväv, lättbruk och hörnskydd inte är lagervaror. Du bör därför planera arbetet i god tid.

Isolera källare: Mät upp väggarnas yta 1

Mät väggarna. Du kan dra bort måtten för fönster och dörrar om de utgör en markant del av väggen. Det blir en del spill och det vore dumt att inte ha tillräckligt många block till förfogande.

Isolera källare: Ta bort all tapet och färg 2

Ta bort all tapet och färg. Har väggen varit lite för fuktig kan du säkert skrapa bort det mesta av tapeten med en spackel. I annat fall måste du kanske hyra en tapetångmaskin.

Isolera källare: Ta bort lös puts och slipa väggen 3

Ta bort lös puts och slipa väggen. Du kan använda slipkloss eller slipplatta med diamantslippapper. Du kan ev. hyra en maskin med inbyggd dammsugare. Den är bra om du måste slipa mycket.

Isolera källare: Kolla att väggarna är raka 4

Kolla att väggarna är raka. Är de mycket ojämna eller inte lodräta måste du putsa upp dem. Om det bara är några få svackor kan du fylla dem med lite lättbruk, som då används som spackelmassa.

02
De första blocken 6 Steg

Innan du sätter upp den nedre raden av block ska du dra ett vågrätt streck på väggen, 3 mm högre än blockens höjd. Det går bra att använda ett vanligt vattenpass, men det är enklare med ett laservattenpass. Orsaken till att strecket ska placeras 3 mm högre upp är att du dels ska nivellera blocken med plastbrickor, dels lägga tjärpapp under dem. Tjärpappen behövs på alla underlag som ligger direkt på marken.

Blocken limmas på plats med ett standardbruk, Ytong lättbruk, som du beställer tillsammans med blocken.

Isolera källare: De första blocken

När du stryker lättbruk på både vägg och block är det lätt att justera blocken innan bruket härdat.

Isolera källare: Dra ett rakt streck på väggen 1

Dra ett rakt streck på väggen 3 mm högre upp än blocken, alltså 393 mm över golvet. Använd vattenpass eller laserpass. Då blir det plats för nivelleringsbrickor under blocken.

Isolera källare: Skapa plats för kablar och rör 2

Skapa plats för kablar och rör. Om det kommer upp kablar eller rör från golvet blir det nödvändigt att såga ut för dem. Det kan också göras med en vass hobbykniv eller kasserat stämjärn.

Isolera källare: Blanda en portion lättbruk 3

Blanda en portion lättbruk. Till arbetet behöver du en stark borrmaskin och en omrörare. Följ anvisningarna på förpackningen. Lättbruket ska bli som tjock vispad grädde.

Isolera källare: Fördela lättbruket på väggen under strecket 4

Fördela lättbruket på väggen under strecket. Dra ut det med tandspackel till ett jämnt skikt. Du kan nöja dig med att lägga bruk endast på blocken, men då blir det svårt att justera ett block om det kommer lite snett.

Isolera källare: Du ska också lägga lättbruk på blocken 5

Du ska också lägga lättbruk på blocken. Det är endast baksidan som ska strykas. Kanterna ska nämligen skjutas ihop utan bruk för att isoleringseffekten ska bli så bra som möjligt.

Isolera källare: Palla upp isoleringsblocken 6

Palla upp isoleringsblocken. Den nedersta raden av block pallas upp med små plastbrickor tills ovankanten är absolut vågrät. Om du inte pallar upp blocken kan de glida ner i lättbruket.

03
Uppsättning 5 Steg

Isoleringsblocken Multipor ska sättas upp med förskjutna skarvar. Det är också viktigt att de trycks fast ordentligt så att de sitter vågrätt och plant med varandra. Var noga med att skjuta ihop dem så att det inte bildas luftspalter mellan dem.

Som du kan se på bilden till vänster går det utmärkt att skära i blocken med hobbykniv. På så sätt slipper du fördärva en såg. Tänderna blir slöa och efteråt duger inte sågen till annat än lättbetong. En brytbladskniv och en bunt blad är allt du behöver.

Det är förnuftigt att markera varje rad på väggen för då blir det lättare att få blocken vågrätt.

Isolera källare: Dela ett block 1

Dela ett block. Rad nummer två börjar med ett halvt block för att skarvarna ska förskjutas. Markera på blocken och ritsa längs ett vattenpass. Skär igenom med hobbykniv med långt blad. Det dammar faktiskt inte när du skär.

Isolera källare: Knacka fast blocken fortlöpande 2

Knacka fast blocken fortlöpande. I takt med att blocken sätts upp ska du kolla med vattenpass eller rätskiva att de sitter plant. Knacka in dem om det behövs genom att slå på rätskivan eller en bräda. Det blir lätt märken i blocken.

Isolera källare: Fortsätt uppsättningen av blocken 3

Fortsätt uppsättningen av blocken. Det går faktiskt både lätt och snabbt och eftersom det är enkelt att skära blocken så blir du snabbt klar. Markera varje rad på väggen som vi har gjort.

Isolera källare: Mät upp noga runt dörrar och fönster 4

Mät upp noga runt dörrar och fönster. Blocken runt fönster och dörrar måste säkert skäras. Använd en snickarvinkel att kolla med så att blocken får vinkelräta kanter.

Isolera källare: Så här monteras blocken runt fönster 5

Så här monteras blocken runt fönster. Lättbruket är starkt och härdar snabbt men om det finns risk att blocken glider i bruket, är det bättre att stötta friliggande block med en regel och en bräda.

04
Kablar och rör 5 Steg

Om det ska dras elkablar så är det nu du ska ringa elektrikern. När han har markerat var kablar ska dras kan du själv sörja för spår och urtag.

Som tur är behöver du inte hyra en spårfräs - och därmed spruta ut fint damm från lättbetongen. Du kan i stället skära spåren med din hobbykniv. Sedan petar elektrikerna kablarna på plats innan du putsar igen spåren med snabb-betong av standardtyp.

Det smarta med att använda betong är att du genast märker var kablarna finns om du senare vill skruva fast en krok i väggen. Då är det ingen risk att elkablarna skadas.

Isolera källare: När kablarnas placering har markerats 1

När kablarnas placering har markerats ritsar du i strecken med hobbykniven. Styr kniven längs ett vattenpass på bägge sidorna av spåret. När du väl har ritsat ett par gånger klarar du resten på fri hand och utan ”linjal”.

Isolera källare: Ritsa flera gånger 2

Ritsa flera gånger. Skär också ett par snitt mitt i spåret så blir det lättare att bryta bort bitar av blocket. Du kan också skrapa och skära med ett kasserat stämjärn.

Isolera källare: Kablarna hålls på plats med ett par skruvar 3

Kablarna hålls på plats med ett par skruvar innan de putsas över. De ska ligga minst 10 mm in i blocken.

Isolera källare: Fyll upp spåren med snabbetong 4

Fyll upp spåren med snabbetong och släta till ytan med putsbräda tills du är helt säker på att betongen ligger plant med blocken.

Isolera källare: Kontrollera väggen 5

Kontrollera väggen. När alla block har limmats fast och rör och kablar har försänkts och putsats över, ska du kolla väggen. Jämna till den om så behövs och slipa den plan.

05
Slutbehandling 5 Steg

När blocken sitter på väggen är det dags för slutbehandlingen. Den består av en sandwich av lättbruk, armeringsnät och lättbruk igen. Det ger en både hård och stryktålig yta som du kan måla.

Kom sedan ihåg att allt som du hänger på väggarna ska vara diffusionsöppet så att isoleringsblocken kan andas som de ska. Du får inte tapetsera väggarna eller limma upp glasfiber, för lim och klister är organiska material och utgör fin grogrund för mögel och svamp.

Isolera källare: Slutbehandling

Avslutningsvis finputsas lättbruket med filtputsbräda tills väggen är fullständigt slät och jämn. När bruket har torkat kan du måla.

Isolera källare: Dra ut att jämnt skikt lättbruk 1

Dra ut att jämnt skikt lättbruk med tandspackeln. Om väggen är stor bör du göra det i omgångar för annars finns risk att bruket hinner torka innan du hinner pressa fast nätet.

Isolera källare: Sätt upp hörnskydd runt dörrar och fönster 2

Sätt upp hörnskydd runt dörrar och fönster. Det är mycket enkelt. Hörnet klipps till med sax och pressas ner i lättbruket så att hörnet får skarpa kanter.

Isolera källare: Skär till armeringsnät i lagom längd 3

Skär till armeringsnät i lagom längd och pressa ner det i det fuktiga lättbruket. Börja längs ena sidan. Vid skarvning ska nätet överlappa cirka 10 cm.

Isolera källare: Släta till det bruk som har pressats ut genom nätet 4

Släta till det bruk som har pressats ut genom nätet med den släta delen av tandspackeln så att ytan blir jämn och slät. Det krävs lite arbete men det är tämligen enkelt.

Isolera källare: Nästa dag ska väggen behandlas igen 5

Nästa dag ska väggen behandlas igen. Ett nytt skikt lättbruk läggs på och slätas till. Kolla fortlöpande att väggen förblir plan. Korrigera ojämnheter med mer eller mindre lättbruk och finputsning.

Material

Ytong Multipor invändig isolering:
• 50 block, 100 mm tjocka, 39 x 60 cm
• 4 säckar Ytong lättbruk
• 4 hörnband
• 15 m² armeringsnät

Dessutom:
• ½ säck snabbetong till spår
• Plastbrickor

Specialverktyg
• 10 mm tandspackel
• Diamantslipplatta
• Omrörare och borrmaskin
• Filtputsbräda

Läs mera på www.ytong.se

Tidsförbrukning

Om bakgrunden gjorts klar tar arbetet två dagar.

Pris

Lite drygt 5000 kr för 12 m2 vägg inklusive hörnskydd runt fönster och dörr.

Svårighetsgrad

Det är mycket lätt att arbeta med blocken så detta är ett riktigt gör det själv-projekt.

Ritning

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Isolera vägg