Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

13 myter om ventilation

Spara artikel Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar

Har du imma på rutorna och svarta fläckar på väggarna vet du att det är fukt i huset. Men vad ska du göra för att bli av med problemen? Hur blir ventilationen optimal? Våra experter berättar för dig vad som är rätt och fel.

ventilation_kaelder2

Fukt i huset är ett problem som vi delvis själva är skyldiga till. Vi svettas, vi lagar mat, vi badar och vi kokar vatten, samtidigt som det tränger upp fukt från grunden därför att vi mycket sällan tätar huset på undersidan.

Läs också: Blås ut fukten från badrummet

För att bli av med fukten måste huset vädras eller ventileras. Och när det gäller ventilation skiljer man mellan tre metoder: naturlig ventilation, mekanisk ventilation och värmeåtervinning.

Låt den friska luften komma in

Den grundläggande principen för naturlig ventilation är att man leder in torr, frisk utomhusluft till våtutrymmena, som är kök, tvättstuga och badrum. Men luften ska inte direkt in i våtrummen utan den ska ledas genom vägg- eller fönsterventiler i uppehållsrummen (vardagsrum och sovrum), så att luften hinner värmas upp. Från våtrummen ska luften helst strömma ut genom lodräta isolerade rör till takhuvar, som bör placeras i närheten av takåsen.

Det ska alltid vara öppningar på minst 100 cm2 mellan våtrum och angränsande rum för att ventilationen ska fungera, men man bör också låta alla dörrar i huset stå på glänt när det inte är nödvändigt att de är stängda.

Hjälp luften på väg

Om den naturliga ventilationen inte räcker till bör du övergå till mekanisk ventilation med eldrivna fläktar. I badrum används ofta fläktar som är fuktstyrda, ev. också med tidsinställning kopplad till belysningen i rummet. I princip bör sådana fläktar alltid vara i gång för att transportera bort tillräckligt med fukt. En sådan installation är dock mycket ovanlig på grund av det oväsen fläkten för eftersom den sitter i rummet och inte uppe på vinden.

Utvädring kan ge värme

Det bästa du kan göra för ditt hus och ditt inomhusklimat är att installera en anläggning som drar in frisk luft och värmer upp den med den luft som blåses ut. Det är då fråga om en ventilationsvärmeväxlare. Med en sådan anläggning återvinner du värmen i den luft som leds ut och värmer upp den inströmmande utomhusluften. Luftfuktigheten i huset sänks och du får ut luften utan värmeförlust. En sådan anläggning kan till och med producera värme så att du kan spara pengar genom att vädra.

Det är onödigt med ventiler i krypgrunden!

OSANT

Nej, det är mycket viktigt att vädra ut OSANT krypgrunden, och ju bättre isolering man har under golvet i bottenvåningen, desto bättre ventilation ska det vara. Det kommer nämligen ner mindre spillvärme i krypgrunden ju tjockare isoleringen är. Fukt i krypgrunden kan nästan inte undvikas, så förutom en bra ventilation ska du se till att täcka effektivt uppåt med en ångspärr på isoleringen mot husets undersida. Du kan eventuellt också lägga en radonspärr på marken så att det inte tränger upp fukt.

Om det är möjligt kan du dra upp ventilationsrör över hustaket så att det uppstår en skorstenseffekt, som suger upp fuktig luft från krypgrunden. Eventuellt kan du bli tvungen att installera en avfuktare som startar automatiskt när luftfuktigheten stiger. Under alla omständigheter ska man i krypgrunden sätta in friskluftsventiler, som ska sitta minst 10 cm över marken och aldrig får vara övertäckta.

Du behöver bara vädra en gång om dagen!

OSANT

Nej, det räcker inte att vädra en gång om dagen. Du måste vädra minst 2-3 gånger per dag i 5-10 minuter. Om du vädrar längre varje gång förlorar du onödigt mycket värme. Stäng då av elementen under tiden. Vädra på morgonen innan du går till jobbet, på eftermiddagen när du kommer hem och innan du går till sängs.

Det är inte nödvändigt att vädra om du har ventiler i alla fönster!

OSANT

Jo, absolut. Ventiler i fönstren sörjer enbart för att det kommer in lika mycket luft i huset som det sugs ut fuktig luft från våtrummen. Om det inte kan komma in luft kan det heller inte sugas ut luft. Om vädringen är för dåiig kan det bildas imma nedtill på glasrutorna, och den får man antingen bort med en ventilationsanläggning eller med en grundlig vädring minst tre gånger om dagen. På vintern, då man inte kan ha ett eller flera fönster som står på glänt hela tiden, ska du hålla ett extra öga på luftfuktigheten i huset och vädra när den blir för hög. Köp en hygrometer och kolla luftfuktigheten. Den bör ligga mellan 35 och 55 % relativ fuktighet under vinterperioden.

Under resten av året ska du hålla luftfuktigheten så låg som möjligt, under alla omständigheter under 75 %, för över detta värde börjat mögel bildas.

Du ska öppna köksfönstret när fläkten är i gång!

SANT

Köksfläktens uppgift är att suga upp stekos och ånga från spisen så att de inte kommer ut i huset. Om luft sugs ut måste också luft släppas in. Den luft som ska in i huset kan komma genom vägg- eller fönsterventiler eller genom otätheter i huset. Men om ditt hus är mycket tätt kan köksfläkten t.ex. suga luft genom din braskamin och in i huset. Risken är också att den inte tillförs tillräckligt med luft, så att den inte kan suga ut matoset. Lösningen är att öppna ett fönster i köket, så att du slipper rök från braskaminen och matos i huset.

Du ska stänga av värmen när du vädrar!

SANT

Det är faktiskt så att man bör stänga av sina värmeelement under vädringen. Och som nämnts tidigare bör du vädra minst tre gånger om dagen. Men egentligen borde du låta elementen vara på i den del av huset där den kalla luften kommer in. Då kan den värmas upp på sin väg genom huset, suga upp fukt och stängas in i den andra delen av huset, där elementen i stället ska vara avstängda. Om du tycker att detta blir alltför besvärligt ska du stänga av alla elementen under vädringen, men endast under den tid fönstren står öppna. Och när du en dag måste byta termostater kan du sätta in sådana som stänger av automatiskt vid plötsliga temperaturfall.

Sänk inte temperaturen innan du vädrar, för du ska ju få den varma och fuktiga inomhusluften utbytt mot den torr-rare och kyligare utomhusluften.

Källaren kräver mycket vädring!

SANT

En källare kräver alltid större uppärksamhet när det gäller ventilation än en bostad. Förr visste man att en källare är fuktig och använde den med utgångspunkt från detta. Idag ställer vi andra krav på källarens användning och därmed på fuktigheten i den. Det har skapat problem för många, t.ex. vid byte från centralvärme till flärr-värme. Plötsligt är oljepannan borta, den som sörjt för värme och luftcirkulation i hela källaren, som ska värmas upp och ventileras genom ventiler på samma sätt som en nybyggd källare.

Det är viktigt att du öppnar badrumsfönstret när du har badat!

DELVIS SANT

Det är en dålig idé att öppna fönstret då den kalla utomhusluften får fukten i badrummet att bilda kondens. Men om det inte finns någon annan möjlighet till vädring måste du kanske göra det.

Ett minimum är annars en ventil, t.ex. i taket (5 x 15 cm) upp till en imhuv nära takåsen, och den ska alltid stå öppen. För att utsugningen av luft ska fungera måste det också finnas en ventilationsöppning mot andra rum, alltså inte ett fönster ut mot det fria. En öppning i dörren eller under dörren eller en ventil räcker för att släppa in luft.

Om du märker att badrummet inte ventileras tillräckligt kan du montera en fuktstyrd fläkt i stället för att förbättra den naturliga ventilationen. Många monterar en fläkt som sätter i gång när ljuset tänds och automatiskt stängs av när fuktigheten sänkts.

Den optimala lösningen är att installera en ventilationsanläggning med värmeåtervinning anpassad för hela huset och att anläggningen ställs in för rätt luftmängd i varje rum.

Husdammkvalster bor där det är torrt och dammigt!

OSANT

Husdammkvalster trivs bäst i varm och fuktig miljö. Om du håller en fuktighet i din bostad på 45 % relativ fuktighet eller lägre så dör kvalstren.

Om du höjer temperatueren minskar den relativa fuktigheten, så om du vill ha svalt i sovrummet när du sover kan det vara en god idé att höja temperaturen under dagen och sedan vädra ordentligt vid sängdags och då sänka temperaturen. Med god ventilation och låg luftfuktighet undviker du problem med husdammkvalster.

Stäng dörren till badrummet när fläkten är i gång!

DELVIS SANT

Om badrummet är inrett på rätt sätt kan du mycket väl stänga dörren, för då blir det ändå lutftillförsel till badrummet genom en öppning i väggen eller dörren. Öppningen ska vara minst 100 cm².

Det finns dock bostäder där luft bara kan tillföras genom öppna dörrar eller fönster. Här måste då dörren till badrummet stå öppen när en fläkt är i gång. Inte fönstret, för då sugs kall utomhusluft in i badrummet så att det snabbt bildas en hel del kondens på väggar och glasytor.

Det är för övrigt ur ventilationssynpunkt mycket bra för en bostad att alla dörrar står på glänt om det finns ventiler i fönstren eller i väggarna ut i det fria. Då sugs frisk luft in i rummen i bostaden, luften värms upp och ventileras ut genom ventilerna i våtrummen.

Skapa Profil

purchase.course_name_message

Skapa Profil
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka