Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Om du installerar en fläkt i badrummet och rören ska dras upp genom ett oisolerat utrymme, är det viktigt att du isolerar slangen eller rören. Annars kommer den varma och fuktiga luften i slangen att kylas ner så mycket att fukten i den förtätas – och det resulterar i att det bildas vattendroppar. De kommer att rinna ner längs rören och droppa ut via fläkten.

Det problemet slipper du om du använder isolerade flexslangar i stället för vanliga oisolerade, när du monterar den nya fläkten och takhuven.

LÄS OCKSÅ: Allt om badrum