Utluftning från badrum och torktumlare

Med isolerade flexslanger genom det kalla vindsutrymmet och fläktrör upp genom taket blir du av med fukten i badrummet - utan kondens i ventilationen.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
2.000 kronor

Intro

Om du installerar en fläkt i badrummet och rören ska dras upp genom ett oisolerat utrymme, är det viktigt att du isolerar slangen eller rören. Annars kommer den varma och fuktiga luften i slangen att kylas ner så mycket att fukten i den förtätas – och det resulterar i att det bildas vattendroppar. De kommer att rinna ner längs rören och droppa ut via fläkten.

Det problemet slipper du om du använder isolerade flexslangar i stället för vanliga oisolerade, när du monterar den nya fläkten och takhuven.

LÄS OCKSÅ: Allt om badrum

Här visar vi hur en ventilationskanal dras på korrekt sätt upp genom ett innertak, genom en oisolerad vind och ut via en takhuv på yttertaket. Det senare består av takpapp på råspont. Om du har tegeltak ska du täta både mellan tegel och takhuv och mellan rör och underlagstak. Tätningsdelar finns som tillbehör.

Lägg märke till att all rörgenomföring via bjälklag och takkonstruktion ska utföras med delar som motstår brand, så att ev. brand i rören inte sprids till bjälklaget resp. taket.

Släpp in luft när du vädrar

Du kan inte blåsa ut luft från ett rum utan att samtidigt sörja för att ny luft kommer in.

För att en fläkt inte ska skapa stort undertryck i badrummet medan den arbetar krävs en ventilationsspringa under dörren, i eller vid sidan av fönstret eller en ventil i väggen. En springa under eller över en dörr behöver inte vara stor. Det räcker med cirka 10-15 mm och det är det i regel.

Låt fläkten fortsätta att arbeta en stund efter att du har badat eller duschat, men öppna inte fönstret. Öppna i stället dörren till bostaden så att du skapar luftcirkulation.

Instruktion

01
Sätt ihop delarna 5 Steg

Innan du klättrar upp på taket och sågar hål i det är det förnuftigt att först ha provmonterat alla delar som ska sitta under taket. När delarna passar ihop går det snabbt att montera dem, och då slipper du att ha ett öppet hål i taket mer än en kort stund för montering.

Skarvdelen D har flera ”ringar” för att man ska kunna fästa olika grova slangar och rör på den. När du har funnit den ”ring” som passar din slang kan du kapa av en bit om du vill. Det viktiga är att du kan fästa slangen med slangklämma så att det blir tätt.

1

Fäst övergången C på det isolerade röret B genom att pressa ner den över röret. Klicka sedan fast skarvdelen D för den runda slangen. Skarvarna tätas med specialtejp för ventilationsrör.

2

Skarvdelen D sågas till och spänns fast. Såga till den med bågfil så att den får en diameter som passar till slangen. Pressa in slangen över skarvdelen och lås den med en slangklämma.

3

Dra fram både isolering och plasthölje till skarvdelen. Fäst dem sedan med specialtejp, som viras ett par varv runt skarvdelen.

4

Det isolerade röret kortas av med kniv. Men det kan du inte göra förrän du har mätt tjockleken på takkonstruktionen. Lägg också till tjockleken på den list som senare ska stötta brädorna i taket. Vår list är 33 mm tjock.

5

Kolla att det avkortade röret passar i takhuven. När det är gjort ska du klättra upp på taket och fortsätta.

02
Fäst takhuven 5 Steg

Innan du ger dig upp på taket bör du ha borrat ett sökhål nerifrån genom taket för att du ska kunna se var takhuven bör placeras. Sökhålet bör vara centrum i den öppning du måste göra för det isolerade röret som ska upp i takhuven.

Genom att använda den bortsågade biten av det isolerade röret kan du markera var du ska öppna taket och sedan såga hål med sticksåg.

Takhuven ska väljas efter takbeläggningen. Här är det takpapp och därför har huven en stor fot. Den limmas fast med breda och grova strängar av en bitu-menfogmassa, takkitt, takmassa eller liknande. För säkerhets skull kan du sedan klistra takpapp upp över kanten på takhuvens fot och skruvarna.

1

Placera den bortsågade biten av det isolerade röret mitt över sökhålet i taket. Markera sedan hela vägen runt röret.

TIPS: På takpappklädda tak är det bäst att använda en oljekrita att rita med.

2

Borra hål i alla fyra hörnen av markeringen. Välj en borr som är minst 8 mm för då kan du få ner ett sticksågsblad. Såga sedan på utsidan av strecken så att du kan få ner röret.

3

Skjut upp det avsågade röret halvvägs i huven och placera denna över hålet så att röret kommer ner i hålet. Nu kan du markera runt om takhuvens fot.

4

Vänd huven med undersidan uppåt medan du lägger på fogmassan. Använd en bitumenprodukt som takkitt, takmassa eller SikaBlackSeal-1 som fäster bra på takpapp.

5

Sätt takhuven på plats igen och pressa ner den mot taket så att fogmassan sprids ut lite. Borra 6 mm hål på var 10:e cm och fäst huven med rostfria skruvar och nylonbrickor. Fäst en remsa takpapp med takkitt över alla skruvarna.

03
Montera slangen 5 Steg

Nu kan du montera den isolerade flexslangen genom den oinredda vinden. Eftersom du har sågat hål i underlagstaket måste du stabilisera de brädor som kapats. Det kan du göra med ett par lister eller brädbitar.

Vi använder 33 x 33 mm lister som fästs med 45 mm skruvar. Skruvarna får inte vara så långa att de går upp i takpappen! Listerna ska vara så kraftiga att du kan fästa hållaren för slangen i dem.

När slangen har satts fast kan du isolera och bygga om innertaket i badrummet. Det slipper du om du har kunnat komma åt från vinden.

1

Nu kan du dra ner det isolerade röret som användes som mall för hålet i taket. Sätt i stället fast det riktiga röret av metall och anslut slangen till röret.

2

Fäst lister på bägge sidor av hålet i underlagstaket med skruvar. Listerna är nödvändiga eftersom du har sågat av ett par brädorna i underlagstaket.

3

Montera nu övergångsdelen på listerna. Det gör du genom att fästa en skruv i varje hörn och trä nylonbrickor på skruvarna innan de dras fast.

4

Dra ner slangen så att den är tillräckligt lång för att gå ner en bit genom innertaket. Skär därefter av slangen. Ståltråden måste klippas av.

5

När innertaket har satts på plats kan du ansluta en fläkt till flexslangen. Lås slangen med slangklämma och skruva fast fläkten i taket.

VIKTIGT! Det är endast elektriker som har lov att ansluta ström till fläkten.

04
Till torktumlarslang används skarvbit 3 Steg

Slangarna skarvas med en skarvbit och slängklämmor.

Om du vill leda ut luften från en torktumlare (i stället för att ventilera bort fukt från badrummet med en fläkt), så går det i princip till på samma sätt.

Fortfarande gäller regeln om att slangen måste dras i rör som har ett visst brandmotstånd när den passerar bjälklaget. Det behövs förstås inte om innerslangen är av metall.

När du skarvar en slang fäster du den på skarvbiten med slangklämma. Sträck slangen innan den monteras.

Skarvbiten sticks in i den isolerade slangen innan den låses fast med en slangklämma.

1

Skarvbiten sticks in i den isolerade slangen innan den låses fast med en slangklämma.

2

För att få slangklämman på plats är det nödvändigt att skjuta undan isoleringen.

3

Täta mellan metallröret i bjälklaget och slangen med en elastisk fogmassa så att det blir tätt.

Material

• Takhuv, isolerade slangar, fläkt, slangklämmor etc.
• Bitumenfogmassa, takkitt, takmassa eller liknande
• Specialtejp
• 4 x 30 mm rostfria skruvar med nylonbrickor
• 33 x 33 mm lister
• Skruvar och fjäderbrickor

Slangar och fläktar finns i fackhandel och säljs även på Internet.
Fogmassa finns på byggvaruhus.

Tidsförbrukning

Räkna med minst en arbetsdag med tanke på att innertaket sågas sönder.

Pris

Cirka 2000 kr plus kostnad för fläkt och elektrikerbesök.

Svårighetsgrad

Arbetet är ganska lätt, men det kan vara knepigt att få det fullständigt tätt mellan ångspärr och slang.

Ritning

Ny ventilation via en ouppvärmd vind

Takhuven ska anpassas efter den takbeläggning som finns på villan. Ju närmare nocken huven placeras, desto bättre drag kan den ge.

Ny ventilation via en ouppvärmd vind

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Ventilation