Installera en fläkt på badrummet och få frisk luft

En elektrisk fläkt på badrummet säkerställer optimalt inomhusklimat. Se hur du borrar genom en yttervägg och själv monterar fläkten.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 timme
Pris
700 kronor

Intro

Fläkt i badrum

Med en bra fläkt på badrummet kan du få ett bra inneklimat igen. Dåligt inneklimat beror ofta på fukt i bostaden, och det gäller särskilt på badrummet, som fylls med vattenånga när det duschas.

Därför är det viktigt att den fuktiga luften sugs ut och ersätts med ny frisk luft för att få ett perfekt inomhusklimat. Det kan lösa genom att installera en fläkt på badrummet.

Installation av fläkt på badrummet

Det bästa sättet att få ut den fuktiga luften från badrummet är genom att installera en fläkt, som monteras i en yttervägg till badrummet, eller med utsugningen genom taket.

En bra badrumsfläkt kostar från ca. 800 kronor och uppåt. Sedan tillkommer kostnader i samband med anslutningen till elnätet, vilken ska utföras av en auktoriserad installatör.

Tre sorters fläktar för badrummet

Det finns tre olika sorters badrumsfläktar: en vanlig fläkt utan finesser, en timerstyrd och en fuktstyrd.

  • Den allra enklaste fläkten snurrar runt när den slås på. Varken mer eller mindre.
  • Den timerstyrda fläkten är aktiv under ett förprogrammerat tidsintervall, fx 15 minutter.
  • Den fuktstyrda fläkten fortsätter snurra tills en bestämd luftfuktighetsnivå är nådd.

Dessutom kan du köpa en fläkt med kombinerad timer- och fuktstyrning. Det är sådan modell vi använder i instruktionen för montering av fläkt, som du kan hämta på denna sida.

Installation av fläkt i badrum tar ungefär en timma i ett trähus. Ska du borra och montera fläkten i betong tar det sannolikt en eller två timmar extra då borrningen är mer komplicerad.

Montering av fläkt på badrum

Själva anslutningen till elnätet ska en behörig fackman utföra. Och det gäller oavsett vilken modell du väljer. Men själva monteringen av fläkten kan du göra själv.

Hämta artikeln: Montera en fläkt och få frisk luft

En elektrisk fläkt på badrummet ger dig ett optimalt inomhusklimat. I denna artikel visar vi hur du borrar genom en yttervägg och monterar fläkten på badrummet.

Instruktion

01
Välj placering 3 Steg

Innan du startar borrmaskinen och borrar hål i ytterväggen, ska du noga undersöka var optimal placering är. Den beror på hur badrummet ser ut och var det finns rör och kablar i väggarna.

Om badrummet har två ytterväggar, så är det bäst att sätta fläkten i den vägg som är minst utsatt för blåst. I den andra ytterväggen sätter du en friskluftsventil.

Finns det bara en yttervägg i badrummet sätts fläkten i den. Sörj för luftspalt eller ventil i motsatt ände, in mot bostaden, så att det den luft som blåses ut ersätts av annan luft. Se även vår guide om ventilation i detta nummer. OBS! Fläkten bör inte monteras i duschutrymmet eller ovanför badkaret.

1

Borra hål i väggen med en sökborr, alltså en lång och tunn borr som kan gå igenom hela väggen, när du har bestämt var fläkten ska sitta. Kolla på utsidan var borren hamnade.

2

Borra hål i väggen med hålsåg, när du har borrat igenom med sökborren. I takt med att hålsågen fylls med material, får du stoppa den och plocka bort de rester av väggen som har fastnat i den.

Om du borrar i tegel behövs hålsåg med diamanttänder.

3

Borra nu även från utsidan. Du har ju redan en markering i form av hålet efter sökborren. Även nu måste du fortlöpande plocka bort material i takt med att hålsågen fylls.

02
Montera fläktenl 3 Steg

1

Stoppa in ett genomgående rör i hålet. Välj själv om det är ett rör som kan dras ut eller ett rör som du kapar till rätt längd. Röret ska sitta så stramt i hålet att det inte behöver fästas med skruvar.

2

Skjut fläkten på plats och fäst den med träskruvar i väggen. I tegelväggar krävs förstås pluggar.. VIKTIGT! Du får inte själv ansluta fläkten till elnätet. Ring efter en elektriker.

3

På utsidan av väggen monteras ett galler. Det finns flera olika galler, t.ex. i form av klaff ventil, som hålls stängd tills fläkten blåser upp klaffarna. Under alla omständigheter bör det finnas ett insektsnät i gallret eller röret.

Video

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

TIPS: Borra hål i blanka plattor

TIPS: Helt raka snitt i runda material

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln nu

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Ventilation