Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Fläkt i badrum

Fläkt i badrum

Med en bra fläkt på badrummet kan du få ett bra inneklimat igen. Dåligt inneklimat beror ofta på fukt i bostaden, och det gäller särskilt på badrummet, som fylls med vattenånga när det duschas.

Därför är det viktigt att den fuktiga luften sugs ut och ersätts med ny frisk luft för att få ett perfekt inomhusklimat. Det kan lösa genom att installera en fläkt på badrummet.

Installation av fläkt på badrummet

Det bästa sättet att få ut den fuktiga luften från badrummet är genom att installera en fläkt, som monteras i en yttervägg till badrummet, eller med utsugningen genom taket.

En bra badrumsfläkt kostar från ca. 800 kronor och uppåt. Sedan tillkommer kostnader i samband med anslutningen till elnätet, vilken ska utföras av en auktoriserad installatör.

Tre sorters fläktar för badrummet

Det finns tre olika sorters badrumsfläktar: en vanlig fläkt utan finesser, en timerstyrd och en fuktstyrd.

  • Den allra enklaste fläkten snurrar runt när den slås på. Varken mer eller mindre.
  • Den timerstyrda fläkten är aktiv under ett förprogrammerat tidsintervall, fx 15 minutter.
  • Den fuktstyrda fläkten fortsätter snurra tills en bestämd luftfuktighetsnivå är nådd.

Dessutom kan du köpa en fläkt med kombinerad timer- och fuktstyrning. Det är sådan modell vi använder i instruktionen för montering av fläkt, som du kan hämta på denna sida.

Installation av fläkt i badrum tar ungefär en timma i ett trähus. Ska du borra och montera fläkten i betong tar det sannolikt en eller två timmar extra då borrningen är mer komplicerad.

Montering av fläkt på badrum

Själva anslutningen till elnätet ska en behörig fackman utföra. Och det gäller oavsett vilken modell du väljer. Men själva monteringen av fläkten kan du göra själv.

Hämta artikeln: Montera en fläkt och få frisk luft

En elektrisk fläkt på badrummet ger dig ett optimalt inomhusklimat. I denna artikel visar vi hur du borrar genom en yttervägg och monterar fläkten på badrummet.