Video
Lätt
Svår

För hög luftfuktighet skapar dåligt inomhusklimat, och det är inte dåligt bara för dig. Hög luftfuktighet kan så småningom orsaka rötskador och i värsta fall allvarliga svampangrepp. Därför gäller det att reagera snabbt när fönstren immar igen, för det är ett tecken på att något är galet.

PROBLEM

Det bildas imma på insidan av fönstret beroende på att luftfuktigheten är för hög i rummet.

LÖSNING

Med en spaltventil ökas tillförseln av frisk luft utifrån, och därmed försvinner imman.

Om du monterar en spaltventil i ett fönster, ser den till att det kommer in så mycket frisk luft i rummet att luftfuktigheten sänks.

GÖR SÅ HÄR:

1. Lägg fönstret på ett bord

och markera mitten på bågens sida, för där ska också mitten på spaltventilen hamna. Spänn fast en bräda eller regel med tving på baksidan som mothåll för att träet inte ska trasas sönder när borren går igenom.

2. Fäst borrmallen på fönsterbågen

Det brukar följa med en sådan mall, och skulle den saknas får du ta fram tumstocken. Var noga med att placera mallen så att borrhålen inte hamnar för tätt intill glaset för då kan det spricka.

3. Borra hålen med en 10 mm borr

och se till att borrmaskinen hålls lodrätt. Rensa hålen från spån och borrflis med t.ex. en skruvmejsel eller tryckluft. Ju renare hålen blir, desto lättare kan luften passera.

4. Fäst den ena delen av spaltventilen

med två små dyckertar på utsidan av fönsterbågen.

5. Den andra delen av ventilen

skruvas fast på den invändiga sidan av fönsterbågen – en skruv i varje ände.