Spaltventil: Sätt spaltventiler i fönstren, och få frisk luft.

Rutan immar igen eftersom det är för mycket fukt i luften.

För hög luftfuktighet ger ett fuktigt inneklimat i din bostad. Ett dåligt inneklimat är inte bara dåligt för dig. Fukten kan nämligen även sätta sig i möbler, väggar och annat och med tiden leda till röta eller i värsta fall svampangrepp. Därför ska du vara uppmärksam på problemet, hålla ögonen på om det blir fukt på insidan av dina fönster och göra något åt det så fort det uppstår.

Lösningen är mer ventilation eller mer värme, och det mest effektiva är en kombination av båda delar.

Du kan självklart öppna dina fönster och vädra ut grundligt varje dag. Men ett enklare sätt att säkra god luftning är att installera friskluftsventiler i fönsterramarna. Ventilen ger en öppning ut till det fria på cirka 20 cm². Detta garanterar bättre luft och ständig cirkulation av luften i ditt hem, och ser därför till att du lättare blir av med den överflödiga fukten.