Ingen kalldusch med isolerade rör

Går utluften från badrummet genom en oisolerad vind? Då är nämligen risken att det enkelt bildas kondens som droppar från fläkten. Det slipper du med isolering av fläktröret.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 timmar
Pris
250 kronor

Intro

Det är viktigt med ett bra inomhusklimat och för att få ett sådant krävs en välfungerande ventilation.

De flesta villor har därför fläktar i badrum och tvättstugor och de sänder ut den gamla luften genom ett rör eller en slang medan vi hämtar in ny genom att t.ex. öppna ett fönster.

Om röret eller slangen inte är isolerad och passerar ett ouppvärmt utrymme, t.ex. vinden, så kyls den varma och fuktiga luften ner och resultatet blir kondens i rör eller slang.

Kondensen resulterar ofta i att det droppar kallt vatten från fläkten eller ventilen i taket. Och det känns som en kalldusch när man står i badrummet.

Kondens kan också kortsluta fläkten så att den inte kan suga ut fuktig luft från bostaden och det medför dåligt klimat i bostaden.

Här visar vi hur du kan isolera en slang från ett badrum för någon hundralapp. Slangen bör endast användas om avståndet till takhuven är kort och aldrig mellan köksfläkt och takhuv.

Där krävs i stället ett rör med slät insida. Om slangen är sliten eller smutsig bör du kassera den och i stället köpa färdigisolerade rör.

Material

  • Flexslang
  • 45 mm isolering med folie
  • Brandisolerad genomföring
  • Gaffertejp och slangklämma

Tidsförbrukning

Du blir klar på ett par timmar.

Pris

Slangen har du redan. Isoleringen kostar 250 kr.

Svårighetsgrad

Allt arbete är ganska enkelt. Det enda som är besvärligt är att klättra upp på taket, men det behövs kanske inte.

Instruktion

01
Slang eller rör? 5 Steg

Här följer vi arbetet med att isolera en befintlig slang. Om du ska sätta upp en ny fläkt, föreslår vi att du använder färdigisolerade rör alternativt metallslang med slät insida. Plastslangen har så många invändiga kanter att det krävs en stark fläkt för att blåsa igenom luften, och därför är det viktigt att sträcka slangen så mycket som möjligt.

Det vanligaste namnet på slangen är ”torktumlarslang” och det säger en del om vad den kan användas till. Den bör aldrig anslutas till en köksfläkt men kan fungera bra mellan fläkten i badrummet och en takhuv - om avståndet är kort.

Kondens ventilation: Dra upp slangen genom hålet i bjälklaget 1

Dra upp slangen genom hålet i bjälklaget så att du kan isolera den.

VIKTIGT: Med tanke på brandsäkerheten ska all genomföring i ett bjälklag isoleras så att en brand inte kan sprida sig mellan våningarna. Köp en isolerad genomföring.

Kondens ventilation: Kapa slangen till rätt längd 2

Kapa slangen till rätt längd. Plasten är mycket tunn och skärs lätt igenom med hobbykniv.

Kondens ventilation: Ståltråden klipps lätt av med en avbitare 3

Ståltråden klipps lätt av med en avbitare. Även om tråden är härdad så kan du använda vanlig sidavbitare eller en kombinationstång.

Kondens ventilation: Sträck slangen och anslut den 4

Sträck slangen och anslut den del av takhuven som sticker ner under taket. Slangen ska vara så sträckt som möjligt när du har satt fast den i takhuven och i fläkten. Men vänta med att klippa den andra änden tills du har isolerat.

Kondens ventilation: Fäst slangen med slangklämma 5

Fäst slangen med slangklämma. Se upp när du skruvar så att skruvmejseln inte slinter och sticker hål i den tunna plasten.

02
Isolering 7 Steg

För att den varma och fuktiga luften från badrummet eller tvättstugan inte ska kondensera i slangen, så ska den isoleras. Till detta är det en fördel att välja en smidig isolering som är klädd med en aluminiumfolie på ena sidan. Folien ska vändas utåt när isoleringen viras runt slangen.

När du har isolerat klart ska du se till att isoleringen sluter tätt hela vägen runt. Försegla den sedan med t.ex. vävtejp. Om du drar en imkanal från spisfläkten ska du använda rör och isoleringen ska dessutom fästas med finmaskigt nät, som viras runt isolering och rör.

Du kan skära isoleringen med en kasserad brödkniv eller fogsvans.

Kondens ventilation: Rulla isoleringen runt slangen 1

Rulla isoleringen runt slangen så att du kan se hur långa bitar du ska skära till. Använd isoleringskniv eller en kasserad brödkniv när du skär.

Kondens ventilation: Om det är lättare kan du fästa slangen 2

Om det är lättare kan du fästa slangen i takhuven och sträcka den medan du virar isolering runt den. Fäst den tillfälligt med ett par tejpbitar.

Kondens ventilation: Förslut isoleringen med vävtejp 3

Förslut isoleringen med vävtejp. Sätt först ett par remsor runt slang och isolering och täta sedan skarven.

Kondens ventilation: Isolera nu nästa bit 4

Isolera nu nästa bit. På den sista biten mot taket måste du kanske skära till isoleringen så att ovankanten blir sned. Mät i så fall avstånden A och B.

Kondens ventilation: Överför måtten till isoleringen 5

Överför måtten till isoleringen som du redan har skurit till i bredd för att den ska kunna nå runt slangen. Det korta måttet B ska vara i mitten för då får du skarven utåt mot dig själv och då blir det lättare att tejpa tätt.

Kondens ventilation: Fäst isoleringen runt slangen 6

Fäst isoleringen runt slangen på samma sätt som du har fäst de andra bitarna, dvs. med tejp.

Kondens ventilation: Förslut även skarven mot den undre delen 7

Förslut även skarven mot den undre delen. Även nu kan du använda stark och tät vävtejp.

03
Flytta takhuven och korta av slangen 6 Steg

För att få så kort slang som möjligt på vinden kan det vara nödvändigt att flytta takhuven.

Självklart ska ventilationsrör och slangar isoleras på en kall vind, men det kan ändå finnas risk för kondens i slangen om den är lång och ligger ner. Slangen ska vara så kort som möjligt, den ska vara sträckt och den ska helst sitta lodrätt.

VIKTIGT! Om du beslutar dig för att sätta upp en ny takhuv så måste du arbeta från utsidan. För att inte ramla ner eller arbeta osäkert från stegar bör du använda en fallskyddsväst med rep som fästs t.ex. runt skorstenen eller sätta en ställning längs takfoten så att ett ev. fall hindras.

Kondens ventilation: Här börjar vi med att lyfta bort ett par takpannor 1

Här börjar vi med att lyfta bort ett par takpannor där takhuven helst ska vara. Om du inte har fast underlagstak ska du se upp så att du inte trampar igenom.

Kondens ventilation: Ta upp ett hål i underlagstaket 2

Ta upp ett hål i underlagstaket där huven ska placeras. Här är det lätt eftersom undertaket är en plastfolie.

Kondens ventilation: Anpassa en krage till röret i takhuven 3

Anpassa en krage till röret i takhuven. Kragen är elastisk och sluter tätt runt röet så att det inte kan tränga ner vatten. Kragen finns på byggvaruhus.

Kondens ventilation: Ta bort skyddsfolien på kragen 4

Ta bort skyddsfolien på kragen. Nu har du en självhäftande yta.

VIKTIGT! Avfetta området noga så att klistret på kragen verkligen fäster.

Kondens ventilation: Placera kragen där den ska vara och tryck fast den lätt 5

Placera kragen där den ska vara och tryck fast den lätt. Pressa sedan fast den bit för bit på den armerade plastfolien. Nu kan det inte tränga in en enda droppe.

Kondens ventilation: Sätt takhuven på plats 6

Sätt takhuven på plats. Här återanvänds den gamla takhuven, men det bästa hade varit att montera en ny, isolerad takhuv. Lägg tillbaka takpannorna.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Ventilation