Dölj de fula rören

Finns det något i bostaden som du vill dölja? Något som är fult eller verkar rörigt? Snickra ett skåp som döljer det. Praktiskt och enkelt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
1.500 kronor

Dörren påminner om en garderobsdörr, men bakom den finns en mängd fula rör och ett litet förvaringsutrymme.

Intro

I nästan alla villor och lägenheter finns det något som inte ser så snyggt ut – kablar, rör, proppskåp, värmeshunt och liknande. De kan ge ett rörigt intryck och gör det dessutom svårt att inreda rummet som man vill. Men om du snickrar ett skåp som döljer installationerna blir det enklare att utnyttja rummet. Inte nog med det: du får dessutom ett extra förvaringsutrymme.

LÄS OCKSÅ: Dölj dina kablar och rör med en spårfräs

Låt luften cirkulera ut ur skåpet

Det här skåpet har snickrats på plats och är en förlängning av en vägg, men du kan snickra ditt skåp fristående om du vill. Vi har satt in en bred dörr för att det ska vara lätt att komma åt rören. Eftersom värmeväxlaren och några värmerör finns i utrymmet kan man hämta lite gratis värme till bostaden. Därför har dörren klätts med en masonitskiva med hål som tillåter den varma luften att slippa ut från skåpet till rummet.

LÄS OCKSÅ: Masonitskiva – massor av möjligheter

Extra förvaringsplats

Även om det finns många rör, kranar och kablar i utrymmet så kan skåpet göras så stort att det också fungerar som förvaringsutrymme eller torkskåp eftersom det är varmt i skåpet. Du bestämmer förstås själv vilken dörr du vill ha, hur stort du vill göra skåpet och vilken färg det ska målas i.

Instruktion

01
Snickra skåpet 10 Steg

Oavsett om du ska snickra ett fristående skåp eller bygga vidare på en vägg, så behövs en regelstomme till den eller de nya väggarna. Här reses en vägg vinkelrätt ut från rören.

När du mäter upp för reglarna måste du ta hänsyn till om det finns rör i taket. Den enkla regelstommen snickras av stående reglar från golv till tak och vågrät reglar mellan dem. På utsidan av stommen monteras mdf-skivor som väggmaterial. Lägg märke till att du ev. ska överföra rörens form till ovansidan på mdf-skivan. Se nedan hur du gör en mall för att överföra formen.

1

Markera på golvet var väggen ska stå. Här har vi lagt en mdf-skiva på golvet i förlängning av ena väggen. Då blir det lätta att få regelstommen vinkelrät.

2

Såga till de lodräta stolparna A och de vågräta reglarna B så att de passar i längd. Gör en provmontering för att se om delarna passar ihop.

3

De lodräta reglarna A sätts ihop med den översta och nedersta tvärregeln. Här börjar vi med den nedersta. Dra i två 5 x 80 mm skruvar i varje fog. Den översta regeln sätts två regeltjocklekar från taket för att få plats för rören.

4

De mellersta tvärreglarna B skruvas fast mellan de lodräta. Även nu används 5 x 80 mm skruvar. Håll ihop delarna med tvingar medan du skruvar. Det är praktiskt att ha ett arbetsbord eller en -bänk.

5

Fäst regelstommen i både vägg och tak när du har skruvat ihop den. Här fäster vi ett par regelstumpar C ovanpå stommen för att få något att skruva fast väggskivan på. Regeln vid dörren fästs med 5 x 800 mm skruvar i karmen.

6

Nertill fästs stommen i golvet med fasadpluggar. Borra två hål genom regeln och ner i golvet, knacka ner pluggarna och dra åt skruvarna.

7

Såga till en mdf-skiva H och fäst den på utsidan av regelstommen. Håll skivan på plats med tvingar medan du drar i 4 x 4 mm skruvar. Med rör i taket måste skivan formas efter rören. Se texten nedan hur du gör en mall för rören.

8

Fäst en bit mdf-skiva J på den främre regeln när du har fäst en mdf-skiva även på insidan av regelstommen. Stryk lim på bitarna och fäst dem sedan med 4 x 40 mm skruvar. Slipa ner kanterna plant med sidorna.

9

Fäst karmöverstycket i taket med 5 x 80 mm skruvar, så att du sedan kan sätta en dörr i öppningen.

10

Skruva fast en tröskel D på golvet med hjälp av fasadpluggar. Borra hål för pluggarna genom regeln och ner i golvet, knacka i pluggarna och dra åt skruvarna.

02
Montera dörren 4 Steg

Dörren snickras ganska lätt om du gör den som en ram av reglar och fäster ett par tvärgående reglar mellan de lodräta. Ramen kläs sedan med önskad skiva. Eftersom det här finns värmerör i utrymmet väljer vi hålad masonit för att få bra luftcirkulation.

Det är inte nödvändigt att fästa en skiva på insidan av dörren, men skulle du göra det så måste den ha stora hål för att luften ska kunna cirkulera.

Alla delar slipas innan dörren målas. Häng dörren på tre gångjärn och fäst handtag på den så att den kan öppnas. Den hålls stängd med magnetlås.

1

De lodräta listerna E limmas och skruvas ihop med de vågräta listerna F. Använd 5 x 70 mm skruvar. När du mäter upp för dörren ska du se till att det blir 5 mm luft på bägge sidor mot karmarna.

2

Såga till den hålade skivan K och fäst den på ramen med lim och 4 x 20 mm skruvar. Vänd sedan ramen med den hålade skivan neråt och slipa alla övergångar så att ramen blir plan.

3

Skruva fast en anslagslist G på karmen - på den motsatta sidan av gångjärnen - så att dörren inte försvinner in i utrymmet. Listen placeras kant i kant med baksidan av tröskeln D.

4

Häng dörren på plats med hjälp av tre gångjärn, som dras fast med 4 x 20 mm skruvar. Sätt ett gångjärn upptill, ett på mitten och ett nertill.

Material

45 x 70 mm reglar (till regelstomme):
• 2 stolpar (A)
• 5 tvärreglar (B)
• 2 klossar (C)
• 2 karmdelar (D)

22 x 44 mm lister (till dörren):
• 2 lodräta ramdelar (E)
• 5 vågräta ramdelar (F)
• 1 anslagslist (G)

10 mm mdf-skiva (till vägg):
• 2 väggskivor (H)
• 1 väggskiva (J)

4 mm hålad masonit (till dörren):
• 1 dörrblad (K)

Dessutom:
• Skruvar (4 x 20, 4 x 40, 5 x 60, 5 x 70 och 5 x 80 mm)
• Fasadpluggar, 8 x 100 mm
• 3 gångjärn, 50 x 50 mm
• Dörrhandtag och magnetlås
• Trälim, spackelmassa och färg

Specialverktyg

• Ev. hålsåg

Tidsförbrukning

Cirka 2 dagar inkl. torktid.

Pris

Cirka 1500 kr.

Svårighetsgrad

Ett överskådligt projekt som nästan alla bör klara av.

Ritning

Skåpet har snickrats som en förlängning av en vägg, försetts med en dörr och kompletterats med en vägg i vinkel. Dörren gör det möjligt att komma åt installationerna och väggen anpassas upptill efter rören.

Video

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

TIPS: Rätt längd på spik och skruvar

TIPS: Stäng av värmen när du målar

TIPS: Slipp skräp från rollern

Tips & Tricks

Anpassa skivan efter rören

Om du ska såga till en skiva för att den ska smyga sig runt några rör är det enklast att först tillverka en mall av kartong. Den ska ha samma bredd som den skiva du ska såga till.

Rita så noga som möjligt på kartongen var rören sitter och skär sedan till mallen. Lägg den på din mdf-skiva och överför formen.

När du sågar till mdf-skivan är det ofta lättast att först såga med hålsågen och sedan med sticksågen.

Spänn fast en kartongskiva mot rören och rita av dem med blyertspenna. Mät hur långt de hänger ner från taket och överför måtten till kartongskivan.

Mallen av en kartongskiva har skurits ren med hobbykniv och läggs sedan på mdf-skivan så att formen kan överföras.

När du har markerat på din mdf-skiva var du ska såga, kan du börja med att såga runda hål med en hålsåg och såga resten med sticksåg. Men det krävs att du har så stora hålsågar.

Spara den bit som du sågar bort med sticksågen, för den kan användas ovanför röret när väggskivan har monterats. Det ser snyggt ut när skivan sluter tätt.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Skåp