Bygg en bastu i friggeboden

En bastu på tomten är en dröm för många fritidshus- och stugägare. Och även om det kan kännas som ett avancerat projekt, kan det göras ganska enkelt om du börjar med att bygga en friggebod som byggsats.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
30.000 kronor

Intro

Börja med en liten stuga

Vi har tidigare byggt liten stuga i skogen, en så kallad friggebod på 10 kvadratmeter. Den levereras som komplett byggsats med allt du behöver. Sedan ska stugan byggas om till en bastu med omklädningsrum.

Stugan ligger långt från kommunal vattenförsörjning, och det finns inte någon brunn på tomten – ännu. Det är faktiskt en fördel, då det gör byggandet enklare.
Man väljer helt enkelt att inte inreda något duschrum i bastun, och nöjer sig istället med en simpel utomhusdusch.

Bastun tar upp nästan hela stugan

Då vår bastustuga inte ska ha något badrum behöver vi inte tänka på tätskikt, rördragning eller avlopp. Vi nöjer oss istället med att inreda ett litet omklädningsrum i den ena änden av stugan och låter bastu ta upp resten av ytan.

Vi börjar med undertaket, fortsätter med väggarna och monterar till sist invändiga golvlister, socklar och lister runt fönster och dörrar.

Under projektet har du tid att fundera på den slutgiltiga inredningen av stugan: Var ska du hänga upp tunga föremål? Är det någonting annat som måste anpassas? Ska du hänga upp någonting på väggen kan det vara en fördel att sätta extra reglar i stommen, så att du kan vara säker på att dina saker inte rasar ned.

LÄS OCKSÅ: Bygg en härlig utedusch

Enklare än det ser ut

Var uppmärksam på att artikeln som guidar dig steg för steg genom inredningen av din bastu är från 2005. Då var vi tvungna att såga delarna på förhand, då vi inte hade ström på byggplatsen i skogen. I dag kan du göra allt med batteriverktyg – till och med arbetet med kap/geringssågen.

De sågade brädorna numreras eller märks upp på annat sätt, och de läggs i buntar och binds ihop. Det är bra att bestämma i god tid hur inredningen ska se ut.

Själva uppförandet av stugan hittar du också en guide för här på sidan. Det är inte säkert att du kan få tag på en exakt likadan byggsats som vi köpte. Men alla regler och goda råd gäller oavsett.

Tänk på säkerheten i bastun

I denna guide får du förutom en utförlig byggvägledning, goda råd för installation av bastuaggregat och skorsten, och koll på vilka regler som gäller. För även om det är mysigt att elda med ved i bastun så krävs det viss försiktighet. Brandsäkra skivor är ett av de element du måste tänka på innan du tänder upp och börjar svettas.

SERIE: Bygg friggebod, bastu och badtunna

Vid en fantastisk byggtomt vid en sjö långt inne i skogen byggde vi en friggebod som vi inredde till en bastu, samt en härlig badtunna. Se alla delarna av projektet här.

DEL 1: Bygg grund till badtunna och stuga på naturgrund
DEL 2: Bygg en stuga som byggsats på en dag
DEL 3: Inred en friggebod till en bastu (den här artikeln)
DEL 4: Bygg din egen badtunna

DEL 3: Inred en friggebod till en bastu

  • SÅ HÄR ISOLERAR DU TAK OCH VÄGGAR
  • SÅ HÄR SÄTTER DU UPP EN GLASVÄGG
  • SÅ HÄR INSTALLERAR DU EN BASTUKAMIN
  • SÅ HÄR MONTERAR DU FODERLISTER

Instruktion

01
Isolera bit för bit 2 Steg

I förra artikeln fäste vi vindpapp uppifrån i taket, så den ser vi nu nerifrån tillsammans med de spikreglar som sitter längs väggarna, under takåsen och parallellt med takåsen. Kontrollera diagonalmåtten i rummet så att du vet exakt var första takbrädan skall placeras. Den skall sitta parallellt med kortväggen, men du tvingas nog justera placeringen om diagonalmåtten inte är lika stora.

Sätt nu upp 5-6 panelbrädor på båda sidorna av takåsen innan du skjuter in isolering ovanför panelen.

Fortsätt sedan med ytterligare brädor och mer isolering tills du kommer fram till nästa gavel. Det gör inget om den sista brädan i taket inte sluter tätt mot gaveln eftersom den isolerade väggen är så tjock att den senare döljer eventuella springor mellan takpanel och gavel.

1

Mät, markera och bunta så mycket som möjligt av virket i förväg.Eftersom stugan levereras utan invändig beklädnad måste du själv räkna ut hur mycket trä som går åt. Beställ virket i god tid och välj så kvistrent trä som möjligt.

2

Skjut in isoleringen ovanför takpanelen när du har satt upp 5-6 brädor. Använd handskar och gärna även ansiktsmask. Sätt upp ytterligare brädor, skjut in mer isolering osv. tills du kommer till nästa gavel. Om huset skall användas som bostad krävs tjockare isolering och en ångspärr av plast mellan isoleringen och takpanelen.

02
Panelen fästs med synliga spikar 6 Steg

Det finns två anledningar till att välja stående panel i bastun. För det första slipper man skarvar eftersom panelen lätt kan sågas i bitar på cirka 240 cm. För det andra kan ev. vattenstänk lättare rinna ner från väggen.

Den stående panelen kräver liggande reglar och dessa spikas fast med ett centrumavstånd på 60 cm. Då passar isoleringsskivorna (som är 56,5 cm breda) precis mellan reglarna. Den översta regeln fästs precis under takpanelen, och den nedersta vid golvet.

Här är isoleringen endast 45 mm tjock och vi väljer därför 45 x 45 mm reglar att fästa panelen på. Önskar du tjockare isolering väljer du tjockare reglar (som passar till isoleringen).

Alla panelbrädor är färdigkapade i rätt höjd till de två långsidorna så det går ganska fort att fästa brädorna. Den sista brädan mot kortväggen behöver inte sluta tätt mot kortväggen. En eventuell springa döljs av panelen på kortväggen när den är på plats.

När långsidorna är klädda spikar vi upp reglar på kortsidorna. De första två fästs under snedtaket och därefter fästs fyra reglar med ett centrumavstånd på 60 cm räknat nerifrån.

1

Spika fast reglar med ett centrumavstånd på 60 cm på väggen. Fäst en regel nertill längs golvet och en upptill under taket och två reglar däremellan. Vänta med att regla kortsidorna tills långsidorna är klara. Då blir det lättare att få snygga hörn eftersom panelen bara behöver skjutas mot varandra.

2

Sätt isoleringen på plats. Den skall sitta en aning i spänn men du får inte pressa ihop den. När du har isolerat hela väggen är det dags att spika upp panelen.

3

Här används synlig spikning, eftersom panelen är så tunn att det finns risk att den spricker om spikarna fästs i noten. Varje spik försänks ett par millimeter med spikdrivare. Det räcker med en spik i varje bräda.

4

Regla upp kortsidorna och fäst reglarna 8-10 mm från panelbrädorna på långsidorna. Det gör inget om reglarna under snedtaket inte täcker hela vägen. Den stående panelen fästs ju i de övriga fyra reglarna också.

5

Ena kortväggen är isolerad och klar för montering av den stående panelen. Panelen i både tak och långsidor har redan spikats på. Här ser du tydligt hur spikreglarna placeras på kortväggen.

6

För att lättare få fast den sista brädan är det en fördel att skjuta ihop den med två-tre andra och sätta upp alla på en gång. Ofta måste man såga den sista brädan för att få den att sluta tätt. Har du ingen elsåg så går det bra med en japansk såg eller en fogsvans med klyvfilade tänder.

03
Med utsikt ut över sjön 9 Steg

Det är viktigt att planera arbetet så att delmomenten utförs i rätt ordning. I vårt fall hade bastulavarna beställts i hela kortväggens bredd och därför var det nödvändigt att bära in dem innan mellanväggen av glas sattes upp. Vi väntar dock med att sätta fast lavarna.

Eftersom bastun ligger precis intill en sjö vill vi ha glädje av den sköna utsikten, även när vi bastar. Vi beslöt därför att väggen mellan omklädningsrummet och bastun skulle vara av glas. Det förstärker vildmarkskänslan när man ser rätt ut från bastulavarna.

Glasväggarna beställdes av Tylö liksom både lavar och vedkamin.Väggarna ingår i en serie som heter Alu Line Edition och finns i standardutföranden. Vi valde dock specialmått (mot ett mindre tillägg) som var anpassade till stugans invändiga storlek.

Vi började med att markera exakt var väggen skulle stå. Därefter mätte vi höjden på glaspartiet och reglade upp ovanför partiet för en isolerad vägg med panel på bägge sidor.

Både den vågräta regeln och de två i taket geringssågades i ändarna. När reglarna hade spikats fast i taket limmade och spikade vi fast den vågräta regeln så att vi fick en »takstol».

Glaspartierna ställdes på plats och fixerades tillfälligt med snabbtvingar, både med varandra och med den vågräta regeln upptill samt en tillfällig spikregel på golvet. Däefter skruvades partierna fast i stugans långsidor samt i den vågräta regeln mellan väggarna.

Därefter är det dags att isolera trekanten ovanför glaspartiet samt att spika fast panel. Vi låter panelen gå ner några millimeter utanför glaspartierna och avslutar med en hörnlist som döljer ändträet. På golvet fästs en kvartslist mot glassektionerna.

1

Markera var glasväggen skall stå och loda in med hjälp av vattenpass och en spikrak profil eller skena. Dra ett streck på väggen mellan golvet och taket.Var sedan så noga du kan och överför markeringen till väggen mittemot, där den andra änden av glasväggen skall fästas.

2

Spika fast reglar i taket och geringssåga ändarna på takreglarna och den vågräta regeln, så att du kan limma och spika ihop dem på plats. Slå en spik snett uppåt genom den vågräta regeln så att spiken fäster i den regel som takpaneln har monterats på.

3

Fäst tillfälligt en regel på golvet och fixera sedan glassektionerna med snabbtvingar i reglarna och i varandra. Justera in glassektionerna så att de står lodrätt.

4

Borra hål i profilerna för skruvar som kan fixera profilerna på väggen (om det inte redan finns hål i profilerna). På samma sätt borrar du hål för ihopskruvning av de olika glassektionerna. Har du valt standardsektioner levereras de förborrade.

5

Håll fast skruven på bitsen med antingen en bit plastslang eller som här ett tillbehör eller specialskruvmejsel. Det är irriterande att tappa ner skruvarna i den ihåliga profilen. Hålet i profilen täcks efteråt med plastproppar.

6

Skruva fast profilerna i den vågräta regeln från vägg till vägg. Det är extra viktigt ovanför dörren. Väggen blir styv när du har fäst panel på båda sidorna av väggen.

7

Isolera väggen ovanför glaspartiet och fäst sedan stående panel på reglarna. Låt panelen gå ner några millimeter över aluminiumprofilen. Det tar sin tid att finsåga panelbrädorna mot taket, men det lönar sig att vara noggrann.

8

Täck ändträet med en hörnlist (L-profil) och fäst den med små dyckertar eller starkt montagelim. Nertill, mellan golv och profiler, avslutar vi med en liten kvartslist.

9

Mellan tak och vägg fäster vi en platt list av t.ex. 8 x 22 mm hyvlad furu - gärna med en avrundad kant. Finner du en annan list som passar bättre så väljer du den.

04
Sätt ben under bastulavarna 2 Steg

Lavarna har vi beställt färdiga från Tylö och de levereras med en stödkonstruktion som skruvas fast i väggen. Men lavarna är rätt långa eftersom de går från långsida till långsida i huset, och det kan sitta många på varje lave. Genom att snickra ett par ben kan vi avlasta trycket på väggen.

Till att börja med sågar vi till fem regelstumpar som monteras mellan och under de medföljande stöden på väggen, så att stöden liksom vilar på golvet. Därefter snickrar vi ett par ben med exakt samma utförande som vi sätter mitt emellan långsidorna och sedan kan lavarna lyftas på plats.

1

De medföljande stöden (A och B) skruvas fast på väggen tillsammans med stoppklossarna (C) som ser till att lavarna inte ramlar ner. Mellan och under stöden sätts fem regelbitar (D) som också skruvas fast i väggen. En likadan konstruktion snickras och sätts som ben mittemellan de två väggarna.

2

Lavarna skall fixeras för att de inte skall glida ner från stöden. Det görs lättast med ett par stoppklossar (C) som fästs på stöden (A). På så sätt låser man fast en eller ett par av de längsgående reglarna (E) under sittbrädorna (F) i laven.

05
Säker montering av en vedeldad kamin 9 Steg

Det kan finnas flera skäl till att välja en vedeldad kamin i stället för en vanlig elektrisk kamin. Kanske gillar man doften eller röken, kanske föredrar man en gammaldags lösning. I vårt fall var valet lätt. Här finns ingen el så det måste bli en vedeldad bastukamin.

Installationen kräver att man fokuserar på brandsäkerhet, och även om det medföljer en tydlig monteringsanvisning så tog vi kontakt till den lokale skorstensfejarmästaren. Denne skall alltid kontaktas när man avser att installera en vedeldad kamin av något slag, och dessutom kan man få värdefulla tips.

Grundregeln är att det skall vara minst 1 meter mellan kaminen och närmaste brännbara material. Detta avstånd kan minskas väsentligt om det brännbara materialet ytskyddas med t.ex. plåt med bakomliggande luftspalt.

Vi har i stället valt minerit. Den kan köpas på byggmarknader, kan figursågas med sticksåg och kan till och med målas (om man vill det). Den första skivan lägger vi på golvet och nästa monterar vi på väggen bakom kaminen. Storleken på skivorna beror på avståndet från kaminen till brännbart material. Skivan skall skruvas fast på väggen med en luftspalt så att luften kan cirkulera mellan skivan och väggen. Avståndet löser vi med långa skruvar och 40 mm långa bitar av kopparrör på skruvarna. Men skivan är tung så skruvarna kan i längden inte hålla skivan och därför sätter vi den på den skiva vi redan har lagt på golvet. För att skapa luftcirkulation borrar vi ett antal hål nertill längs kanten på skivan.

1

Kaminen skall stå på eldfasta stenar. Sätt kaminen på plats och mät dig fram till var stenarna skall placeras. Lyft bort kaminen och fäst stenarna med husfix eller kakelfix. Låt bruket härda ett dygn innan kaminen sätts tillbaka.

2

Håll ett lodsnöre mot taket så att lodet hamnar exakt i mitten av rökröret. Vänta tills lodet slutat svänga och sätt ett märke i taket.

3

Borra igenom taket med ett långt borr exakt i märket. Håll borrmaskinen så att borret är lodrätt. Be en medhjälpare säga till när borret kommit genom taket.

4

Klipp en mall i skorstensrörets tjocklek och lägg till cirka 20 mm. Även om röret är isolerat skall det nämligen finnas en luftspalt runt det. Om det medföljer en mall kan du använda den. Med mallen markerar du både på innertak och yttertak. Se till att centrum på mallen är mittför borrhålet.

5

Såga hål i taket med sticksåg. Vi köpte en billig, batteridriven såg. Den fungerade utmärkt när vi hade ersatt sågbladet med ett märkesblad. Har du ingen sticksåg kan du borra flera hål tätt intill varandra och fila kanterna släta.

6

Skorstensröret kapas till önskad längd. Använd en tuschpenna eller kritpenna för att markera sågspåret. Om du viker ett papper runt röret och ser till att kanterna överlappar varandra så får du ett abslut rakt spår tvärs över röret.

7

När skorstenspipan är på plats krängs tätningen ner runt röret. Det är tjock gummiduk som följer med röret. För att det skall bli tätt mot taket fästs gummiduken i takmassa.

8

När man har skurit hål i takpappen sågar man ett hål som är större än skorstenspipan för att det skall vara en liten luftspalt runt den. Det gör inget att underlagstaket av brädor blir synligt för de skyddas när man trätt gummiduken över skorstenen och fäst den på taket med takmassa.

9

Såga upp hål i mineritskivan till innertaket. Fäst sedan skivan i taket med långa skruvar och 40 mm kopparrör som distanshållare, så att det bildas en luftspalt ovanför skivan.

06
Socklar och foder utan synliga skarvar 3 Steg

Arbetet med bastun avslutas med att socklar och foderlister monteras. Hade detta varit i en bostad kunde vi ge-ringssåga alla ändar och på så sätt få snygga vinklar och hörn.

I en bastu kommer listerna däremot att torka - och när de torkar så krymper de och då glipar skarvarna. Vi väljer därför en annan lösning. Den kan du även använda där väggmaterialet ger efter och när virket känns fuktigt och inte hunnit att acklimatiseras när listerna monteras.

1

Montera den ena sockeln när du har sågat den vinkelrät i bägge ändarna. Låt listen gå hela vägen ut till väggen.

2

Nästa sockel geringssågas 45 grader. Håll änden mot en profilerad bit och markera var den gerade kanten möter biten. Fasa av den geringssågade kanten med sticksåg och finjustera med en vass kniv.

3

Den bearbetade sockeln sågas så lång att den sitter lite i spänn. Den krymper ändå lite efter ett tag. De två socklarna sitter perfekt i hörnet och även om de krymper lite så blir det ingen springa mellan dem.

Bastun är klar för invigning. De långa lavarna har plats för 8-10 personer och har därför försetts med ben i varje ände och i mitten. Den vedeldade bastukaminen står på eldfast tegel och en mineritskiva. Både vägg och tak skyddas av mineritskivor med luftspalt bakom. Längs hela ena sidan i bastun finns en glasvägg som ger skön utsikt ut mot sjön precis utanför.

Material

TILL INNERTAK:

• 13 x 120 mm profilerad panel, cirka 12 kvadratmeter
• Isolering (45 mm tjock), cirka 12 kvadratmeter

TILL INNERVÄGGAR:

• 13 x 70 mm bastupanel, cirka 20 kvadratmeter
• Isolering (45 mm tjock), cirka 20 kvadratmeter

BASTUINREDNING:

• 2 lavar
• Vedeldad kamin, modell Tylö modell KL 16
• 12 mm mineritskivor, cirka 4,2 kvadratmeter
• Eldfast tegel, 15 stenar
• Kopparrör
• Skruvar
• 3 m skorsten, Tylö E3-100

GLASVÄGG:

• Alu Line Edition i specialmått (från Tylö)
• 45 x 45 mm reglar, 10 m
• Profilerad panel, 2 kvadratmeter
• Hörnlist, 21 x 21 mm, cirka 6 m

Dessutom:
• 16 x 95 mm allmogesockel, 15 m
• Diverse lister och regelstumpar
• Takmassa eller takkitt i patron
• Skruvar, 4 x 50 mm och 5 x 70 mm
• Dyckertar, 40 mm och 55 mm
• Kakelfix eller husfix

VERKTYG:

• Skruvdragare/borrmaskin
• Sticksåg,
• Geringssåg
• Installationsborr
• Fogsvans
• Hammare
• Hobbykniv
• Isolerkniv
• Lodsnöre
• Spikdrivare
• Tumstock och vattenpass
Dessutom andningsskydd och handskar.

Återförsäljare:

Lavar, vedeldad kamin, skorsten och glasvägg har beställts av Tylö, tel. 035-10 00 80, www.tylo.se

Prisbild (cirkapriser):

Vedeldad kamin, 3000 kr
Lavar, 2000 kr
Skorsten, 4500 kr
Glasvägg, 13600 kr
Panel, isolering, övrigt material, 6900 kr
Totalt cirka 30000 kr

Ritning

Brandsäkra skivor

Minerit är en cementbaserad skiva som är brandsäker och perfekt till vårt ändamål. Vi sätter den vedeldade kaminen på eldfast tegel som har fästs på en mi-neritskiva med kakelfix. På väggen bakom kaminen sitter en mineritskiva med lufthål nertill. Skivan är placerad 40 mm från väggen med hjälp av skruvar och 40 mm bitar av kopparrör. Luftspalten är viktig för att träväggen inte skall bli för varm. Även i taket finns en mineritskiva, och även den har fästs med skruvar och 40 mm kopparrör som distanshållare. Hålet i takskivan sågas efter anvisning från skorstensfejarmästaren.

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TIPS: Stoppkloss för kapsågen

TIPS: Exakt anpassning av isolering

TIPS: Spänn upp isoleringen

Tips & Tricks

Tala med skorstensfejaren
Om du har tänkt installera en vedeldad bastukamin, braskamin eller öppen spis så skall du kontakta den lokale skorstensfejarmästaren. Denna skall dels kontrollera att installationen utförs på laglig vis, dels provtrycka rökkanalerna. Det är förbjudet att använda kaminen eller spisen innan du har fått den godkänd av skorstensfejaren.

Virket bör acklimatiseras Om du har sågat upp virket i förväg så bör du så snart som möjligt lägga det i stugan så att det får acklimatiseras, dvs. anpassa sig till temperatur och luftfuktighet i huset. Tänk på att färskt virke krymper när det torkar.

Vinterbonad eller ej?
Om du inreder en stuga som du kommer att bo i och som därför är uppvärmd under vintern, så är det ett par saker du måste tänka på:

Vindskydd. För att få en dragfri stuga fäster du vindpapp på insidan av ytterväggarna, innan du spikar fast reglar och sätter upp isolering.

Isolering. Här nöjer vi oss med 45 mm tjock isolering. Det räcker inte om du vill använda stugan på vintern. Isolera helst med 145 mm (eller mera).

Ångspärr. En vinterbonad stuga bör också förses med en ångspärr på reglarnas insida (närmast rummet) för att förhindra varm, fuktig luft att tränga ut i isoleringen.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Bastu