Så här får du ett helt tätt tätskikt i badrummet

När du bygger eller renoverar ett badrum är inte det viktigaste uppsättning av kakel eller val av blandare och handfat. Det viktigaste är utan tvekan det tätskikt som ingen kan se när du är färdig. Fuskar du med det kan det få extremt allvarliga och kostsamma konsekvenser.

Intro

Varken du eller dina gäster kommer någonsin att kunna se det. Ändå är tätskiktet onekligen något av det allra viktigaste som du kommer att göra i ditt hus.

Tätskiktet är ett slags gummihud som bildar en vattentät hinna i ditt badrum (eller andra våtrum). För även om kakel och fogar kan kännas hårda och rejäla, så är de inte vattentäta.

Fogar kan gå sönder, och utsätts de för väta kommer den sakta men säkert att tränga igenom och vidare till de material som finns där under.

Oavsett om det är betong eller trä så blir fuktpåverkan med tiden förödande. Därför kommer ett renoverat badrum utan tätskikt med säkerhet också bli utdömt om det uppstår ett försäkringsärende orsakat av fukt.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Allt om badrum

Ska jag etablera tätskikt i HELA badrummet?

Reglerna för säkring av våtrum med tätskikt kan ändra sig. Därför rekommenderar vi att du alltid informerar dig om de gällande reglerna för våtrum på t.ex. www.boverket.se. Här kan du hitta de gällande kraven, och försäkra dig om att du vid ett fel inte kommer att göra någonting som inte överensstämmer med gällande regler.

LÄS OCKSÅ: Våtrumsfärg: Här ska du använda våtrumsfärg

Fogningar med filt och nät

När du ska etablera ett tätskikt i badrummet är det viktigt att alla fogningar i rummet blir ordentligt armerade, och det samma gäller vid rörgenomföringar.

Det är inte svårt att våtrumssäkra badrummet; det krävs bara att du är noggrann och att du aldrig kompromissar. För vatten letar sig in överallt, även i väldigt små sprickor eller otätheter. Och vatten kan vara ohyggligt ödeläggande, bara det får tid på sig.

De flesta tätskiktssystem innehåller en folie eller duk och en tjock tätningsmassa som du ska pensla och rolla på golv och väggar. Förutom det ska du använda manschetter och tätskiktshörn av armeringsväv. Mmanschetterna finns i många varianter, så att de passar till olika rördimensioner utan att du behöver klippa i dem. På så sätt kan du täta helt runt rör, skarvar och brunnar.

I alla hörn använder du speciella tätskiktshörn, som läggs mellan två lager våtrumsmassa. För det krävs två lager, och de ska göras i angiven tjocklek.

Fram med färgrollern

När fogningarna är ordentligt säkrade är det dags att täcka de stora ytorna med flytande våtrumsmembran. Ta fram den stora rollern. Rulla på två lager våtrumsmembran. Du ska räkna med ett par timmars torktid mellan varje lager. Tätskiktet ska vara minst 1 mm tjockt på det tunnaste stället. Om du är tveksam kan du alltid rulla på ett extra lager.

Använd samma märke till alla material

Det finns många tillverkare av flytande tätskikt, och om du inte i förväg föredrar ett märke framför ett annat är det inte någon stor skillnad på vad du väljer. Har du många rör, brunnar och hörn bör du dock kolla så att du kan få manschetter och liknande till allt.

Men du ska bara välja en tillverkare, så att alla delarna är av samma märke. Då garanterar tillverkaren att allt fungerar optimalt tillsammans. Blandar du märkena får du svårt att klaga vid eventuella problem - och du kan faktiskt inte veta om tätningsmassa från en tillverkare fungerar bra tillsammans med armeringsväv från en annan tillverkare. Och det är under inga omständigheter här som du ska spara in i byggbudgeten.

Vad och var om tätskikt

Vad är våtrum? Vi skiljer mellan våtrum, som omfattar ett helt badrum, och våtutrymme, som är den del som utsätts för vattenspolning och där det ska finns en golvbrunn.

Vad är ett tätskikt? Det skikt som ska hålla tätt på väggar och golv, t.ex. plastmatta, tätskiktsfolie, en målad färg eller en vätskebaserad produkt.

Ska alla våtrum ha tätskikt? I princip, ja. En gästtoalett, tvättstuga och utrymme med varmvattenberedare ska ha vattentät skikt på golvet, men det räcker med vattenavvisande skikt på väggarna.

Kan tätskiktet fungera som väggyta? Ja. Målad färg eller plastmatta kan utgöra synlig väggyta. Tätskiktsfolie och vätskebaserat tätskikt ska täckas med t.ex. kakel eller klinker.

Ska hela våtrummet ha tätskikt? Ja. Hela våtrummets golv ska ha tätskikt. Om badrummet är så stort att det innehåller t.ex. en relaxdel behövs inte tätskikt på väggarna, om det är 3-3,5 m till närmaste kran.

Var köper jag material? Närmaste byggvaruhus, välsorterade golv- och färgaff ärer. Lägg märke till at produkterna är godkända i serier och ska därför användas ihop för att det ska bli tätt.

Instruktion

01
Så här blir det tätt 7 Steg

Detta badrum är vanligt förekommande i flerfamiljshus och äldre villor av tegel. Väggarna är murade och putsade, och nu ska badrummet fräschas upp.

Det finns i stort sett endast två väggbeklädnader som är intressanta: vinyl och kakel, och eftersom vinyl ska monteras med svetsade skarvar krävs det auktoriserade specialister till jobbet.

Kakel kan ägaren själv sätta, men först ska väggar och golv göras täta.

Här används en serie vätskebaserade produkter som tillsammans bildar det tätskikt som är nödvändigt. Tillvägagångssättet följer anvisningarna från Lip slaviskt. Det är förutsättningen för produktens godkännande och garanti.

1

Först ska alla skarvar och övergångar armeras. Det görs med remsor av stark glasfiber som håller, även om de olika delarna i badrummet skulle röra på sig. Ett tjockt lager Lip VS 30 läggs på med pensel på de två anslutande väggarna.

2

Armeringsväv trycks fast i den våta massan. Väven täcker hela vinkeln och går ut på väggarna. Det är viktigt att den väv som används ingår i den serie produkter som tillverkaren har fått godkänd att användas tillsammans.

3

I hörnet nertill får du försöka trolla med armeringsväven, för där möts ju remsor från flera håll. Klipps de spetsiga kan de skjutas ihop utan överlappning. Underlaget ska vara plant.

4

Med torr och mjuk pensel pressas bubblor och veck bort så att armeringsväven blir helt slät. När den är det, lägger du på ytterligare ett tjockt skikt av den massa du redan har använt.

5

Vid rörgenomföringar förstärks tätskiktet med armeringsväv. Här kan du med fördel använda färdiga vävbitar. Även dessa ingår i den serie som tillverkaren har fått godkänd, så blanda inte produkter från olika tillverkare.

6

Har du inte fått tag på färdiga förstärkningar kan du själv skära till remsor av armeringsväv för att få det tätt och starkt. Även nu lägger du på rikligt med VS 30, trycker fast vävbitarna på rätt plats och lägger på ytterligare tätmassa.

7

Nu kan vi rulla på tätskiktet och det görs i två omgångar. Vi börjar på väggarna och fortsätt med golvet, och ser till att massorna överlappar varandra. Tätskiktet får inte vara tunnare än 1 mm, så vi lägger också på en tredje gång.

Ritning

Video

TEKNIK: Applicering av våtrumsmembran

Välj ett komplett system där delarna arbetar tillsammans

TEKNIK: Våtrumsmembran vid rör

Med specialkragar blir det helt tätt

TEKNIK: Kakel på vägg och golv

Dela in ytor i fält. Då har du koll på linjerna.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Badrum