Drömmen är snart förverkligad. Huset är under tak, fönster och dörr har satts på plats och golvet har lagts. Efter en isolering kan du välja om du vill använda huset som bastu, redskapsbod, kontor eller gäststuga.

Drömmen är snart förverkligad. Huset är under tak, fönster och dörr har satts på plats och golvet har lagts. Efter en isolering kan du välja om du vill använda huset som bastu, redskapsbod, kontor eller gäststuga.

Förutsättningen för att du skall lyckas med ditt bygge är att underlaget är plant och absolut vågrätt. Underlaget kan vara en gjuten platta, en sockel eller som här en regelkonstruktion på plintar – en plattform.

Ovanpå underlaget fästs en syll och på denna byggs huset. Här spikar vi fast syllen, som är det understa lagret i väggarna, i bottenramen med en spik på cirka var 60:e cm.

Stugan byggs med en spik i varje hörn!

Därefter går det lekande lätt – följande lager staplas ett efter ett och delarna låser varandra tack vare det finurliga sätt som de har sågats på. Nästan alla tillverkare av monteringsfärdiga friggebodar sågar virket färdigt för stapling med enkel låsning.

Ibland måste man slå reglarna på plats, men du får inte slå direkt på reglarna. Använd medföljande kloss eller tillverka en kloss att slå på.

Även om det verkar lite snålt så räcker det faktiskt med en enda 100 mm spik i varje hörn per lager! Det innebär att det i princip räcker med hammare och såg för att bygga huset.

Stugans väggar reses på ett par timmar

När du har staplat ett antal bjälkar, låst dem och spikat fast dem i hörnen så kommer du upp i fönsterhöjd, och då kan man som ovan självbyggare kanske bli nervös. Partierna vid sidan av fönstren verkar nämligen både sneda och vingliga.

Men ta det lugnt. De rätar upp sig så snart du stabiliserar med överliggarna ovanför fönstren.

Efter några timmar har du rest väggarna och takåsen skall på plats. Den är utsågad och klar från fabrik och läggs lätt upp och därefter görs taket klart innan fönster och dörr sätts på plats.

Ladda ned hela artikeln och se hur du gör.

Bjälkarna staplas på samma sätt som när man bygger med klossar. De har sågats så att de låser varandra och därför räcker det med en enda spik i varje hörn för att få en stark och hållbar konstruktion.

Bjälkarna staplas på samma sätt som när man bygger med klossar. De har sågats så att de låser varandra och därför räcker det med en enda spik i varje hörn för att få en stark och hållbar konstruktion.

Den sista remsan takpapp läggs över takåsen och överlappar pappen på de två takhalvorna. Takpappen har fästs på trekantslisterna. Avsluta genom att fästa en list eller plåtprofil ovanpå vindskivorna.

Den sista remsan takpapp läggs över takåsen och överlappar pappen på de två takhalvorna. Takpappen har fästs på trekantslisterna. Avsluta genom att fästa en list eller plåtprofil ovanpå vindskivorna.

SERIE: Bygg friggebod, bastu och badtunna

Vid en fantastisk byggtomt vid en sjö långt inne i skogen byggde vi en friggebod som vi inredde till en bastu, samt en härlig badtunna. Se alla delarna av projektet här:

DEL 1: Bygg grund till badtunna och stuga på naturgrund
DEL 2: Bygg en stuga som byggsats på en dag (den här artikeln)
DEL 3: Inred en friggebod till en bastu
DEL 4: Bygg din egen badtunna