16 misstag med sten

Djupa hjulspår i uppfarten. Plattor som glidit åt sidan. Och ogräs som växer i stora fogar. Om du inte komprimerar underlaget ordentligt och säkrar kanterna kan det lätt gå snett. Vi har kikat på några uppfarter och hittat 16 väldigt vanliga misstag, och berättar hur du kan undvika dem.

1. Ingen kantsäkring

Här finns det ingenting som säkrar kanterna. Sista raden sten ligger ut mot rabatten utan något som stöttar i sidan. På en uppfart där tunga bilar kör, kommer stenarna börja glida ut i sidorna.

Lösning:
En robust kantsäkring får du genom att gjuta en kraftig betongkant upp mot den yttersta raden, eller med stora kantblock i betong.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Stärk beläggningen med kantsäkring

2. Felaktig kantsäkring

Som ett försök till kantsäkring är de yttersta stenarna lagda åt samma håll. Men det kräver större sten eller betong. Stenarna kommer att glida ut i sidan när bilar kör, och det kommer att bli ett stort avstånd mellan fogarna.

Lösning:
Använd kantblock anpassade för ändamålet när du ska kantsäkra en uppfart. Det är extra viktigt på den första delen av uppfarten, där hjulen svänger och belastar beläggningen mest.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Styrkan sitter i kanten

3. Felaktigt fall

Om det finns mörka ytor på husets sockel är det ett tecken på att vattnet på uppfarten eller terrassen leds undan i fel riktning, nämligen mot huset. Det är en dålig idé, då det kan orsaka fuktskador på huset.

Lösning: Se till att göra ett fall på beläggningen som lutar åt rätt håll – alltså bort från huset! Ett fall på 2 cm per meter är lämpligt.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Så får du rätt fall på din uteplats

4. Djupa hjulspår

Hjulspåren är djupa och blir bara djupare med tiden. När stenarna inte ligger vågrätt utvidgas fogarna. Det innebär att stora mängder vatten kan rinna ned under beläggningen. Det förstör underlaget och får plattorna att hamna ännu mer ojämnt.

Lösning:
Det finns dessvärre bara ett sätt. Bort med stenarna och börja om från början, så att underlaget är i ordning. Det översta lagret mull ska bort, och marken komprimeras så ev. hål försvinner.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Så lägger du en fast grund under beläggningen

5. För lätt markvibrator

När du packar underlaget till en uppfart, är det viktigt att använda en tung markvibrator som väger minst 200 kg.

När du packar underlaget till en uppfart, är det viktigt att använda en tung markvibrator som väger minst 200 kg.

Underlaget till en uppfart som består antingen av krossad betong eller sten, ska packas med en markvibrator, så att beläggningen inte sätter sig. Det är viktigt att paddan är tillräckligt tung, dvs att den väger minst 200 kg. Använder du en mindre markvibrator är det inte säkert att underlaget packas ordentligt. Då är risken att beläggningen sätter sig.

6. För tunna plattor

Det kvittar inte vilken sorts plattor du lägger på din uppfart. Plattorna ska tåla vikten av tunga bilar utan att de spricker. Huvudregeln är att plattor till en uppfart för bilar ska vara minst 6 cm tjocka, om det är små plattor, och minst 7 cm om det är större plattor.

7. Fel underlag

När du ska göra en markbeläggning, är ett stabilt underlag helt avgörande för ett bra resultat. Du måste först schakta bort jord så att du får en fast botten att utgå ifrån. Förstärkningslagret till en uppfart kan bestå av t ex krossad betong, sprängsten eller bärlager. När du ska köra med tunga bilar, ställer det hårdare krav på underlaget. För en uteplats, som bara ska bära vikten av människor, kan det räcka med ett 10-15 cm tjockt avjämningslager.

8. Rötter skjuter undan beläggningen

Rötter från ett stort träd har pressat upp stenarna och gjort en spricka i beläggningen. Den är nu ojämn med helt öppna fogar, vilket gör att vatten kan sippra ner och förstöra underlaget ännu mer.

Lösning:
Fäll stora träd som står i närheten av områden där du vill anlägga en uppfart eller terrass. Rötterna kommer att förstöra beläggningen.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Fixa uppfarten innan det går snett

9. Långa, obrutna fogar

Plattor som inte ligger med förband, ligger inte lika stadigt som plattor med förband. Det betyder att plattorna ska ligga lite förskjutna mot varandra. Därmed “låses” plattorna fast, så att beläggningen blir starkare. Det är särskilt viktigt om du lägger små plattor eller om det handlar om en uppfart. Det finns mycket stora och mycket tunga stenar, som kan läggas i raka linjer och ändå stanna på sin plats, men de behöver man hjälp av maskiner för att lägga.

10. Fogarna böjer sig

Om stenarna är lagda för tätt kommer fogarna lätt att böja sig, vilket får dem att se skeva och märkliga ut. Det är extra tydligt när du tittar på de “långa” linjerna.

Lösning:
Gör en fog som är så pass stor att den kompenserar för de små storleksvariationer som alltid finns i stenarna. En fog på 2-5 mm är lagom.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Fixa de skeva plattorna i infarten

11. Stenarna vänder åt fel håll

När stenarna i en uppfart är lagda i körriktningen blir beläggningen inte alls lika stark som när stenarna läggs vinkelrätt mot körriktnigen. Stenarna pressas lättare ut åt sidorna, och fogarna kommer att fortsätta utvidgas.

Lösning:
Avlånga stenar som t.ex. herrgårdssten ska läggas vinkelrätt eller diagonalt mot körriktningen.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Herrgårdssten: En sten - 1 000 möjligheter

12. Fiberduk under stenarna

Lägger du marksten ovanpå fiberduk kommer de inte att ligga bra. Stenarna får nämligen inte ordentligt fäste i det översta lagret av underlaget, avjämningslagret. Det måste tränga upp lite i fogarna för att stenarna ska ligga så stabilt som möjligt. Du slipper dessutom inte ogräs genom att använda fiberduk, då frön kommer ovanifrån.

Lösning:
Stenarna ska tryckas ned i ett 2-4 cm tjockt lager avjämningssgrus, och komprimeras ordentligt.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Vibrera infarten stark

13. För tjockt avjämningslager

Avjämningslagret jämnas till med ett långt vattenpass eller en rak bräda, så att lagret får rätt tjocklek på 3-5 cm.

Avjämningslagret jämnas till med ett långt vattenpass eller en rak bräda, så att lagret får rätt tjocklek på 3-5 cm.

Visst är det viktigt att plattorna kommer ner och får grepp i avjämningslagret. Det betyder dock inte att du ska vara extra generös med sättsanden. Blir lagret för tjockt, kommer dina plattor nämligen inte att ligga jämnt och stabilt. Den idealiska tjockleken på avjämningslagret är 3-5 cm, och det gäller för både uppfarter och uteplatser.

14. Ingen markvibrator

När du har fyllt fogarna med fogsand på din nya beläggning, är det viktigt att du kör över ytan med en markvibrator. Det får fogsanden att sjunka ner ordentligt i fogarna, så att de blir kompakta och fogsanden “låses fast” mellan stenarna. Glöm inte att fylla på efteråt och packa igen. Ju mer kompakta fogarna är, desto starkare är beläggningen.

15. Strandsand i fogarna

Strandsand hör hemma på stranden, inte i dina fogar. Strandsand är nämligen så fin att den snabbt försvinner, och de runda kornen gör att den inte packas. Eftersom plattorna inte får det stöd som riktig fogsand ger kommer de att ligga ojämnt.

Lösning:
Du ska borsta ned riktig fogsand i fogarna. Fogsand består av smågrus med en diameter på 0-4 mm.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Allt om grus!

16. Rabatten är högre än uppfarten

När uppfarten eller uteplatsen ligger lägre rabatten eller det intilliggande gräset blir den svår att hålla ren. Gräset kommer att växa in över beläggningen, och jord som ger ogräset fäste samlas snabbt i fogarna.

Lösning:
En uppfart eller uteplats ska helst anläggas så att den ligger 5 cm högre än den angränsande tomten.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Aldrig mer ogräs!