RAKT OCH STADIGT: När bärlagergruset har vibrerats, läggs ett lager sättgrus för att beläggningen ska ligga rakt och stadigt.

RAKT OCH STADIGT: När bärlagergruset har vibrerats, läggs ett lager sättgrus för att beläggningen ska ligga rakt och stadigt.

HUR ANVÄNDS GRUS?

Vi använder grus framför allt under en beläggning. När gruset har fördelats ska det packas med en vibrator. Det gäller både förstärkningsgrus och bärlagergrus. Om du ska lägga på mer än 15 cm grus bör du vibrera i två omgångar – den första omgången efter cirka 7-8 cm.

När du har vibrerat grusbeläggningen ska du jämna till den så att nästa lager blir lika tjockt överallt. Det sista skiktet som är sättgrus ska inte vibreras utan bara trampas och jämnas till.

När du har vibrerat grusbeläggningen ska du jämna till den så att nästa lager blir lika tjockt överallt. Det sista skiktet som är sättgrus ska inte vibreras utan bara trampas och jämnas till.

Grusets uppgift är att beläggningen (stenar, plattor eller rent av grus) ligger plant och stadigt i många år. Det gör den endast om underlaget dränerar bra (leder bort regn- och smältvatten). Det gör de två grusbäddarna.

Grusets uppgift är att beläggningen (stenar, plattor eller rent av grus) ligger plant och stadigt i många år. Det gör den endast om underlaget dränerar bra (leder bort regn- och smältvatten). Det gör de två grusbäddarna.

VIKTIGT OM GRUS!

Om du inte kommer att använda allt grus genast är det klokt att beställa det i en storsäck (big bag). Det är dyrare, men då blir det lättare att hålla gruset rent, t.ex. från löv, kottar och kattexkrementer.

SPECIELLT OM GRUS

Grus och sand hämtas i naturen och kommer från tre ställen. Hämtas det från en sjö kallas det sjömaterial, som är ovanligt, och kornen är runda.

Kommer gruset från en grusås eller ett grustag är det en grusprodukt. Grus som tas fram från bergkrossar kallas en krossprodukt.

**FÖRSTÄRKNINGSGRUS Kornstorlek: 0-90 mm** Om du ska lägga stenplattor på en infart som ska tåla att du kör på den med bilen, gräver du bort all jord och lägger ett 15- 30 cm tjockt skikt av förstärkningsgrus. Fördela gruset och vibrera det hårt.

FÖRSTÄRKNINGSGRUS Kornstorlek: 0-90 mm Om du ska lägga stenplattor på en infart som ska tåla att du kör på den med bilen, gräver du bort all jord och lägger ett 15- 30 cm tjockt skikt av förstärkningsgrus. Fördela gruset och vibrera det hårt.

**BÄRLAGERGRUS
Kornstorlek: 0-40 mm**
Bärlagergrus läggs ovanpå förstärkningsgruset överallt där du senare vill ha en beläggning. Man brukar räkna med 10–15 cm bärlagergrus, som ska fördelas och vibreras ordentligt.

BÄRLAGERGRUS Kornstorlek: 0-40 mm Bärlagergrus läggs ovanpå förstärkningsgruset överallt där du senare vill ha en beläggning. Man brukar räkna med 10–15 cm bärlagergrus, som ska fördelas och vibreras ordentligt.

**SÄTTGRUS
Kornstorlek: 0-8 mm**
Sättgruset är det grus som ligger precis under stenplattorna. Det bör vara cirka 3-4 cm tjockt. Eftersom det innehåller små korn kan det inte vibreras. Det räcker att du fördelar gruset och trampar ner det.

SÄTTGRUS Kornstorlek: 0-8 mm Sättgruset är det grus som ligger precis under stenplattorna. Det bör vara cirka 3-4 cm tjockt. Eftersom det innehåller små korn kan det inte vibreras. Det räcker att du fördelar gruset och trampar ner det.

**FOGSAND
Kornstorlek: 0-2 mm**
Fogsand används mellan stenplattor, stenar och annan beläggning. Det är viktigt att fogsanden innehåller kantiga korn som kan packas bättre.

FOGSAND Kornstorlek: 0-2 mm Fogsand används mellan stenplattor, stenar och annan beläggning. Det är viktigt att fogsanden innehåller kantiga korn som kan packas bättre.

**MURSAND
Kornstorlek: 0-4 mm**
Det kvittar vilket bruk muraren blandar, så använder han mursand (om han inte får färdigblandat bruk). Du får ett utmärkt putsbruk av cement, vatten och mursand.

MURSAND Kornstorlek: 0-4 mm Det kvittar vilket bruk muraren blandar, så använder han mursand (om han inte får färdigblandat bruk). Du får ett utmärkt putsbruk av cement, vatten och mursand.

 **VÄGGRUS MED ELLER UTAN LERA
Kornstørrelse: 0-8 mm**
Om du har tänkt lägga en grusad gång så är det väggrus du ska använda– med eller utan inblandad lera. När gruset vibreras bildar det en hård yta som till och med tål lätt trafik.

VÄGGRUS MED ELLER UTAN LERA Kornstørrelse: 0-8 mm Om du har tänkt lägga en grusad gång så är det väggrus du ska använda– med eller utan inblandad lera. När gruset vibreras bildar det en hård yta som till och med tål lätt trafik.

**ÄRTSINGEL
Kornstorlek: 8-16 mm**
Gjutsand, betonggrus eller ärtsingel är bra att använda när du t.ex. ska gjuta fast kantstenarna längs infarten. Det räcker att du blandar med lite cement och vatten så får du en stark betong.

ÄRTSINGEL Kornstorlek: 8-16 mm Gjutsand, betonggrus eller ärtsingel är bra att använda när du t.ex. ska gjuta fast kantstenarna längs infarten. Det räcker att du blandar med lite cement och vatten så får du en stark betong.

**GUNGSAND
Kornstorlek: 0-3 mm**
Under gungor och liknande läggs i dag en EU-godkänd sand som fallskydd. Sanden kan inte bakas och kan därför inte användas i sandlådor, där små barn gärna bakar kakor.

GUNGSAND Kornstorlek: 0-3 mm Under gungor och liknande läggs i dag en EU-godkänd sand som fallskydd. Sanden kan inte bakas och kan därför inte användas i sandlådor, där små barn gärna bakar kakor.

**FINGRUS
Kornstorlek: 0-8 mm**
När man siktar grus från grusåsar och grustag och öppningarna i sållet är högst 8 mm får man fingrus 0-8. Detta grus kan användas till i stort sett allt där grus ingår. Kan packas hårt med plattvibrator.

FINGRUS Kornstorlek: 0-8 mm När man siktar grus från grusåsar och grustag och öppningarna i sållet är högst 8 mm får man fingrus 0-8. Detta grus kan användas till i stort sett allt där grus ingår. Kan packas hårt med plattvibrator.