Kantsäkring: Stärk beläggningen med kantsäkring

Kantsäkring: Säkrar man kanterna på terrass och infart kommer de att ligga vackert och stabilt i många år.

Kantsäkring – 2 alternativ

Vill du ha en synlig kantsäkring runt om en terrass eller infart, så ska den byggas upp innan resten av beläggningen läggs. Ska den vara osynlig läggs den som det sista i processen.

En synlig kantsäkring består av block eller sten satta i betong, som hindrar beläggningen från att glida ut åt sidan. Det ser vackert ut, men är primärt avsett för att skydda infarten där belastningen är störst.

Ett resultat med nästan samma styrka kan man uppnå med en osynlig kantsäkring. Här gräver man en ränna som fylls med jordfuktig betong som gjuts upp mot de yttersta plattorna.

Jordfuktig betong

Använder du färdigblandad så kallad jordfuktig betong (även kallad torrbetong) till kantstenarna, ska det bara blandas i väldigt lite vatten i betongen. Bara precis så lite att den känns som lätt fuktad matjord.

Betongen blir stark och stöttar kantstenarna medan den bränner. Den krymper mindre när det inte är så mycket vatten som ska avdunsta. Det ger även bättre styrka.