Stärk beläggningen med kantsäkring

Vill du att terrassen eller infarten ska hålla länge så är en gjuten kantsäkring en riktigt bra investering. Se två bra lösningar: synlig med betongblock och osynlig med betong under marken.

Kantsäkring: Stärk beläggningen med kantsäkring

Kantsäkring: Säkrar man kanterna på terrass och infart kommer de att ligga vackert och stabilt i många år.

Beläggningen på infarten eller på terrassen kommer förr eller senare att börja glida ut åt sidorna eller få fula hjulspår, om den inte hålls effektivt på plats.

Därför är experterna eniga: Kantsäkring är en riktigt god investering.

Den förlänger beläggningens livstid med många år.

LÄS OCKSÅ: Hitta tips och få inspiration till beläggning.

Här visar vi två olika lösningar – synlig kantsäkring med betongblock och osynlig kantsäkring med betong som gjuts under marken.

Klicka på rubrikerna för att komma direkt till avsnittet i artikeln.

Kantsäkring – 2 alternativ

Vill du ha en synlig kantsäkring runt om en terrass eller infart, så ska den byggas upp innan resten av beläggningen läggs. Ska den vara osynlig läggs den som det sista i processen.

En synlig kantsäkring består av block eller sten satta i betong, som hindrar beläggningen från att glida ut åt sidan. Det ser vackert ut, men är primärt avsett för att skydda infarten där belastningen är störst.

Ett resultat med nästan samma styrka kan man uppnå med en osynlig kantsäkring. Här gräver man en ränna som fylls med jordfuktig betong som gjuts upp mot de yttersta plattorna.

Redaktionen rekommenderar: 5 misstag som får stenarna på din infart att glida

1. Osynliga kanter

1. Beläggningens kanter kan lätt säkras även om man inte vill ha synliga kanter. Gräv en ca. 15 cm djup ränna längs plattorna. Gör det löpande, så att de yttersta plattorna inte börjar vicka.

2. Rännan fylls upp med torrbetong, som blöts upp med ganska lite vatten. Den ska vara så fast, att man kan säkra kanten löpande. Betongen jämnas ut så att den går 2-3 cm upp mot plattan.

2. Synliga kanter

1. En snöre sätts i den höjd som den färdiga beläggningen ska vara. Under grävs det sedan ut för kantblock + betong (5 cm för terrass, 10 cm för infart).

2. Jordfuktig betong blandas. Använd endast lite vatten, så att betongen blir fast. Lägg ett lager som är ca. 2 cm tjockare än den önskade höjden.

3. Kantblocken bankas på plats, så att betongen blir komprimerad och får god kontakt med blocken.

4. Blockens överkant ska följa snöret, både vad gäller riktning och höjd. Med vattenpass kontrolleras om ovansidan är vågrät samt önskad lutning.

5. När 2-3 block är satta, gjuts en liten vall för att stötta upp på insidan. Gjutningen ska gå ca. 10 cm ut från blocken och 5 cm eller mer upp mot sidan.

6. Kontrollera att det finns plats för beläggningen. Räkna med att det även ska få plats 2 cm avjämningssand mellan beläggning och betong.

7. Gör en gjutning på yttersidan, 10 cm ut åt sidan och upp till ca. 1-2 cm under den blivande marknivån. Gjutningen döljs sedan av jord eller gräs.

8. Betongen täcks löpande, så att den inte bränner för snabbt. På det viset uppnår den full styrka.

Jordfuktig betong

Använder du färdigblandad så kallad jordfuktig betong (även kallad torrbetong) till kantstenarna, ska det bara blandas i väldigt lite vatten i betongen. Bara precis så lite att den känns som lätt fuktad matjord.

Betongen blir stark och stöttar kantstenarna medan den bränner. Den krymper mindre när det inte är så mycket vatten som ska avdunsta. Det ger även bättre styrka.

FEL!
När de yttersta plattorna eller stenarna inte stöttas i sidan kommer de förr eller senare pressas utåt och bort från varandra. Ju tyngre trafiken är, desto snabbare glider beläggningen.

RÄTT KANTSÄKRING – MED SYNLIGA KANTER
En stor kantsten eller ett kantblock som är fastgjutet i betong håller fast de yttersta stenarna och förstärker hela beläggningen.

RÄTT KANTSÄKRING – MED OSYNLIGA KANTER
Man kan också nöja sig med att stabilisera de yttersta beläggningsstenarna med betong som gjuts under marken. Resultatet blir en osynlig kant.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Beläggning