Kantsäkring ger uppfarten lång livslängd

Stadig förankring av kanten är avgörande för att din uppfart ska bli stark och inte börjar glida under vikten från tunga bilar. Se här hur du förstärker uppfarten med kantblock som gjuts i betong.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
10.000 kronor

Intro

Stenbeläggningen utsätts för stora krafter när du kör med bil på den. Hjultrycket kan få stenarna att sätta sig och det kan rent av trycka dem åt sidan. Men sådana problem slipper du om du redan från början sörjer för en stabil grusbädd under beläggningen och att kanterna görs starka.

Arbetet är detsamma, med resp. utan kantstöd, men kantstöden ser till att infarten håller formen och då kan stenarna inte glida undan. De kan sätta sig, men det problemet elimineras med en noggrant lagd grusbädd. Gör du arbetet ordentligt håller infarten i minst 20 år, så kantstöden har stor betydelse och är en fin investering.

Det bästa kantstödet skapar du med kantstenar som är stora, kraftiga och formgjutna stenar. När du sätter dem i jordfuktig betong blir de stående och du får en mycket hållbar kant.

Det är också viktigt att du har fått bort all matjord och byggt upp en stabil bädd anpassad efter belastningen. Det är ett stort arbete så det lönar sig ofta att hyra en minigrävmaskin för att minska belastningen på din kropp.

Instruktion

01
Förberedelser 3 Steg

Denna infart har i ett par år fungerat som parkeringsplats för familjens två bilar och underlaget består av både bär-lagergrus och väggrus, så det är stabilt och plant. För att komma vidare ska det bara finjusteras innan vi kan lägga sätt-grus och lägga beläggningen.

Den nya infartens yta bestäms, mäts upp och markeras med käppar i alla fyra hörnen och mellan dessa spänns linor. Då har vi något att gräva längs när vi skapar små rännor för kantstenarna. Rännorna ska vara så djupa att det får plats rejält med jordfuktig betong under kantstenarna så att de står stadigt.

1

Knacka ner käppar i marken som markering för infartens hörn. Spänn linor mellan käpparna så har du infartens storlek och kanter.

2

Skapa ett fall på beläggningen så att regn- och smältvatten rinner undan. Ett fall på 20-25 mm per meter är lagom till en infart som denna. Fallet ska etableras på varje skikt uppåt.

3

Gräv en ränna för kantstenarna hela vägen runt infarten. Vår ränna görs cirka 35 cm bred och 25 cm djup, och vi mäter från linan som markerar färdig höjd på beläggningen.

02
Kanten 4 Steg

Kantstödet byggs upp av kantstenar som sätts i jordfuktig betong, för då kan du vara säker på att de blir på sina platser.

Betongen blandar du lättast i en blandare för det kommer att gå åt en hel del med tanke på infartens storlek. Kantstenarna placeras i den jordfuktiga betongen i rännan och ska sättas längs linorna som du har spänt upp mellan käpparna. Fyll med så mycket betong i rännorna att den går upp en bit på sidorna av kantstenarna.

Om du vill kan du fasa de kantstenar som är närmast gatan för att det ska vara lättare att köra in, men det är inte säkert att det är nödvändigt.

1

Blanda en jordfuktig betong av cement, grus och kross i en blandare. Blandningen ska vara så kompakt att den inte rinner när du skyfflar ner den i rännorna.

2

Skyffla ner betong i rännorna där kantstenarna ska sättas. Tryck ner stenarna i den jordfuktiga betongen i takt med att du fyller på betong.

3

Kolla noga att stenarna ligger rakt. Använd vattenpass och se dessutom till att stenarna följer linan.

4

Fyll upp med betong runt kantstenarna, när de ligger som de ska. På så sätt får de stöd på bägge sidorna och kommer att stå extra stadigt.

03
Underlaget 9 Steg

1

Underlaget som består av bärlager-grus och väggrus rättas till. Varje lager ska vibreras och ligga med korrekt fall. Här är det svårt att kolla fallet eftersom den grusade platsen har använts som p-plats. Därför jämnar vi till med skyffel.

2

När underlaget har jämnats till ska det vibreras så att det blir komprimerat och stabilt. Till det använder du en 200 kg plattvibrator (padda).

3

Vibratorn används inte längs kanterna eftersom de är nygjorda. Här stampar du i stället med t.ex. en grov regel som du förser med handtag.

4

Kärra ut sättgrus på grusbädden och fördela det med spade och kratta. Du ska lägga på cirka 3 cm sättgrus överallt och det ska inte komprimeras.

5

Dags att skapa en nivå. Det kan du göra med ett par långa raka järnrör eller brädor, som ska grävas ner så att du precis kan se ovansidan av dem.

6

När rören har gravts ner i sätt-gruset, som ska vara cirka 3 cm, ska du mäta upp till linan som markerar färdig nivå. Stenarna ska sticka upp 2-2,5 cm ovanför linan och vibreras ner till 1 cm ovanför. Det blir perfekt.

7

Nu ska sättgruset planas ut och det gör du med en rätskiva som ställs ovanpå rören. Dra den mot dig i sicksack och fyll på grus om du upptäcker svackor. Överskottsgrus drar du med dig.

8

Rören tas bort och spåren efter dem fylls igen med grus när du har jämnat till underlaget. Häll försiktigt ner sättgrus i spåren så att du inte kommer åt grusbädden med din skyffel.

9

Jämna till gruset med en raka så att det fyller igen spåren efter rören samtidigt som du kan passa på att finjustera. Har du ingen raka kan du göra en genom att fästa en bräda på din kratta.

04
Stenarna 5 Steg

Som beläggning har vi valt betongstenar i storlek 21 x 14 cm och 5,5-6 cm tjocka. Här läggs de diagonalt och det orsakar en hel del klippning för att få stenar som passar i de trekantiga hål som bildas längs kanterna. Därför är det viktigt att ha tillgång till en stenklipp.

Stenarna ska läggas längs en lina, som spänns från sida till sida, för att de ska hamna rakt. Det räcker om du spänner en lina för var 4:e-6:e rad, för då kan du alltid justera om någon rad blir ojämn.

Stenarna läggs inte i något särskilt förband, men ungefär som ett s.k. diagonalförband, för att lättare dölja små måttavvikelser mellan stenarna.

1

Spänn en lina som du kan lägga stenarna längs. Linan hjälper dig att få en rak fog, och du bör spänna nästa efter 4-6 rader sten. Här spänns linan snett över eftersom vi lägger stenarna diagonalt.

2

Stenarna läggs inte i förband men det påminner om diagonalförband. Det innebär att fogen förskjuts från rad till rad. Ibland är fogen 1/4 in på en sten och ibland upp till 3/4 i på stenen.

3

Stenarna läggs med en fogbredd på 2-5 mm. När du lägger en stor yta är det en fördel att fortlöpande fylla upp med fogsand för då ligger stenarna still om du måste gå på dem.

4

Mät och markera var stenarna ska kapas när du kommer till kanterna. Det blir en del mätning och kapning eftersom stenarna läggs diagonalt.

5

Kapa stenen med en stenklipp. Den är nästan nödvändig när så många stenar ska kapas, för det tar lång tid och dammar om du använder vinkelslip.

05
Fogning 3 Steg

1

Hela ytan ska täckas med fin fogsand, när du har lagt alla stenar. Borsta sanden diagonalt över fogarna tills de har fyllts upp helt. Borsta sedan bort överskottssand från beläggningen.

2

Kör nu över beläggningen med plattvibratorn. Efter en vända ser du hur fogsanden har sjunkit och du måste fylla upp alla fogar igen. Kör ytterligare en vända med vibratorn.

3

Stenarna ska sitta cirka 1 cm ovanför kantstenarna när du är klar med vibreringen. Efter ett tag sätter sig beläggningen och stenarna sjunker lite, men inte kantstenarna som står i betong.

Material

• Bärlagergrus, 8 m³
• Väggrus, 7 m³
• Sättgrus, 1,5 m³
• Fogsand, 10 säckar
• Kantstenar, 14 x 14 x 21 cm, 135 st.
• Betongstenar, 50 m²
• Grovt grus/singel, 0,5 m³
• Cement, 10 säckar à 25 kg

Specialverktyg
• Stenklipp
• Plattvibrator, 200 kg

Tidsförbrukning

Cirka 3–4 arbetsdagar till en infart på 50 m².

Pris

Räkna med cirka 10 000 kr

Svårighetsgrad

Var noga med underlaget och kantstöden för det avgör resultatet. Läggning av stenar är rätt lätt.

Ritning

Underlaget är viktigt

Vet du inte riktigt vad som finns under uppfarten, kan du inte ta en genväg och bara lägga ny sättsand och nya plattor. En uppfart kräver stabil grund på grund av de tunga bilarna och måste byggas rätt. En trädgårdsgång eller andra ytor, där inte bilar ska köra, kan byggas upp utan bärlagret.

A: 3-5 cm Sättsand, inte packad.
B: 10 cm packad sättsand med 2-2,5 % fall.
C: Fastgjutna kantblock ser till så att beläggningen inte glider iväg.
D: 10-15 cm bärlager med 2-2,5 % fall.
E: Råjord med 2-2,5 % fall.

Underlaget är viktigt

Tips & Tricks

Så här kapar du kantstenarna i hörnen

Kantstenarna som ligger där bilarna kör in på infarten har en fasad kant för att det ska vara lättare att köra in. Den är emellertid inte nödvändig, eftersom kantstenarna ska ner i nivå med resten av beläggningen. Om du använder fasade kantstenar eller liknande block så måste stenarna skäras till för att mötas snyggt i hörnen. Till det arbetet är det lättast att använda vinkeslip med diamantklinga eller våtslip (en sådan maskin kan du hyra) som inte dammar så mycket.

Använd skyddsutrustning och var rädd om ögonen!

Video

Så här använder du en markvibrator

Markvibratorn är en relativt enkel maskin, i gengäld är den oumbärlig när du ska skapa ett fast och jämnt underlag för plattor och marksten. I den här videon kan du se hur du använder maskinen.

Avjämningslager för plattor

Med två rör och en rak bräda blir det helt jämnt

Kantsäkring

Med gjutna kantstenar ligger plattorna helt stilla

Fogning av sten och plattor

Med riktig fogsand blir beläggningen stark

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Uppfart