Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Stenbeläggningen utsätts för stora krafter när du kör med bil på den. Hjultrycket kan få stenarna att sätta sig och det kan rent av trycka dem åt sidan. Men sådana problem slipper du om du redan från början sörjer för en stabil grusbädd under beläggningen och att kanterna görs starka.