Marksten med många möjligheter

Marksten kan användas till mycket mer än terrasser och uppfarter. Se de många olika alternativen och se hur du använder dem till trappor, högbäddar och stenmurar.

Herrgårdsstenen är genial

Markstenen, ibland även kallad herrgårdsstenen är genial, då den kan användas på åtskilliga sätt. Här nedan går vi igenom de viktigaste teknikerna och principerna som du behöver känna till när du ska arbeta med herrgårdssten.

Herrgårdsstenen ska läggas rätt

När du lägger herrgårdssten spelar det roll åt vilket hål du vänder stenarna. Särskilt om de ska läggas i en uppfart som belastas av tung trafik. Det är viktigt att stenarna läggs så att bilen inte kör över långa genomgående fogar. De genomgående fogarna klarar inte av den tunga belastningen särskilt bra, och då ökar risken för att stenarna glider i sidled. Här visar vi hur du lägger herrgårdssten diagonalt i en uppfart. Den stora fördelen med att lägga stenarna diagonalt är att de kan läggas så att fogarna i de enskilda raderna inte nödvändigtvis måste följa något bestämt mönster. Då kan stenarna läggas mycket snabbare.

Kantsäkring av herrgårdssten

När du gör en beläggning med herrgårdssten är det viktigt att säkra kanterna, så att stenarna inte glider ut åt sidan. Det kan göras på flera sätt, t.ex. med stora kantblock som sätts i betong. Den metoden är lämplig vid en uppfart där det är tung trafik. För en terrass kan du göra kantsäkringen med vanlig herrgårdssten, som säkras med en kant av betong.

Så skär du herrgårdsstenen

Herrgårdssten kan kapas på två olika sätt: med en stenklippare eller en vinkelslip. Det går snabbast att använda en kraftig stenklippare, men brottytan blir inte lika ren som om du skär med en vinkelslip. Den väsnas å andra sidan otroligt mycket.

LÄS OCKSÅ: Hitta tips och få inspiration till beläggning.

Herrgårdssten i bågar

Herrgårdssten kan användas till mer än beläggning, du kan också bygga i höjden med dem, t.ex. en högbädd. Och det behöver inte alltid vara rätvinkligt – du kan även bygga runda former med stenarna. Här visar vi dig hur du kan bygga en böjd högbädd som samtidigt fungerar som vindskydd med stora betongblock. När du bygger i höjden med stenarna är det viktigt att den första stenraden är helt vågrät, så att ditt bygge får lodräta sidor. Här använder vi fyrkantiga stenar, så bågformen uppnår du genom att lägga stenarna tätt ihop i den innersta delen av fogen och med lite större avstånd i den yttersta delen.

Limning av herrgårdssten

Om du bygger i höjden med mindre sten – t.ex. kantblock – eller bygger med de stora murstenarna och sätter dem på högkant, är det nödvändigt att limma stenarna så att muren kan hålla för pressen från marken. Använd betonglim – denna sortens lim tål frost. Betonglimmet ska läggas på både i de lodräta och de vågräta skarvarna. Lägg stora klickar på stenarna som du sedan slätar ut. Detta gör muren tät, så se till att vattnet kan rinna ut genom att lägga dränering i botten.

Herrgårdssten till trappa

Om du ska bygga en trappa är herrgårdssten ett utmärkt val. Särskilt de stora murstenarna lämpar sig väl, då stenarna väger mycket och gör din trappa extremt stabil. Den starkaste trappan får du genom att placera de stora murstenarna på högkant, så att de fungerar både som stödsteg och ytterdel av grundsteget. Om du gör plats för en rad med små herrgårdsstenar mellan de två raderna med stora stenar blir trappan lagom djup och behaglig att gå i. Hela trappan bör sättas i betong; det är extra viktigt vid första steget, där du bör göra en trekantsgjutning. Trappans sidor ska också gjutas fast, så att stenarna inte kan glida åt sidan.

Herrgårdssten är en stor familj

Herrgårdssten finns i flera olika storlekar, former och tjocklekar - så att du enkelt kan hitta den som passar bäst för ditt projekt. Här kan du se ett urval ur sortimentet. Stenen finns även i olika färger.

Den klassiska - finns i olika tjocklekar (21 x 14 x 5/5,5/6 cm). Den tunnare passar till terrasser och gångar, medan den tjocka är lämplig till uppfarter med betydligt högre belastning.

Den halva (10,5 x 14 x 5/7 cm) - används ofta till terrasser och uppfarter som är lagda med halvförband. Då slipper du kapa plattorna i sidorna.

Den kvadratiska (14 x 14 x 7 cm) - så slipper du kapa, om den används tillsammans med halvsten.

Kantblock (21 x 14 x 14 cm) - används till att säkra kanter på både uppfarter och terrasser. Den kan även användas till att bygga trappor, murar och högbäddar.

Mursten (42 x 21 x 14 cm) - används till att säkra kanter. Men också till att säkra kanter. Men också till att bygga trappor, halvmurar och att bygga trappor, halvmurar och högbäddar.

Cirkelsten - är utformad för att - är utformad för att kunna användas till att lägga cirklar eller bågar. Finns bl.a. som liten (14 x 14 x 5,25 x 5) och stor cirkelsten (14 x 14 x 10,5 x 5).

Färgerna är inte bara grå. Det finns även gulaktiga, rödaktiga, bruna och andra vackra färgkombinationer.

Teknik: Läggriktning

Stenarna ska vända åt rätt håll

När du lägger herrgårdssten spelar det roll åt vilket hål du vänder stenarna. Särskilt om de ska läggas i en uppfart som belastas av tung trafik. Det är viktigt att stenarna läggs så att bilen inte kör över långa genomgående fogar. De genomgående fogarna klarar inte av den tunga belastningen särskilt bra, och då ökar risken för att stenarna glider i sidled. Här visar vi hur du lägger herrgårdssten diagonalt i en uppfart. Den stora fördelen med att lägga stenarna diagonalt är att de kan läggas så att fogarna i de enskilda raderna inte nödvändigtvis måste följa något bestämt mönster. Då kan stenarna läggas mycket snabbare.

Spänn upp ett snöre diagonalt på kantblocken, så att stenarna hamnar diagonalt i uppfarten. Lägg ett par stenar i den första raden längs snöret och tre stenar till vid sidan av de första, då vet du hur mycket fyra rader sten fyller, ett så kallat modulmått. Det säkerställer att du får samma fogbredd mellan alla rader.

Flytta snöret, när du har lagt fyra rader sten. Snöret ska placeras i stenarnas modulmått, alltså så mycket som fyra rader sten fyller inklusive en fogbredd på 2-5 mm.

Foga löpande med fogsand, när du lägger sten på en stor yta som en uppfart. Då undviker du att stenarna vickar om du går på dem. Fortsätt med att lägga stenarna på detta sätt tills samtliga hela stenar mellan kantblocken är lagda.

Till sist läggs småbitarna vid kanten. Men först måste de sågas till. Lägg en sten över det hål som ska fyllas ut. Mät ut var den ska kapas. Kom i håg att räkna in lite extra luft, så att du kan lirka stenen på plats. När alla stenar är lagda borstar du ner fogsand i alla fogar.

Teknik: Kantsäkring:

Kantsäkra med betong

När du gör en beläggning med herrgårdssten är det viktigt att säkra kanterna, så att stenarna inte glider ut åt sidan. Det kan göras på flera sätt, t.ex. med stora kantblock som sätts i betong. Den metoden är lämplig vid en uppfart där det är tung trafik. För en terrass kan du göra kantsäkringen med vanlig herrgårdssten, som säkras med en kant av betong.

Betongen ska vara så pass hård att den inte flyter ut åt sidan när du slår ned kantblocken.

Gräv en ränna där kantsäkringen ska vara, och stampa ned den i botten så att den är kompakt. Det kan du göra med en så kallad jungfru. Rännan ska vara ca. 10 cm bredare än dina kantblock på bägge sidor, så att det finns plats för betongen.

Sätt kantblocken i betongen, som har fyllts upp till ett 12-15 cm tjockt lager i rännan. Blocken bankas på plats, så att de står i linje. Se till att slå ned stenarna ordentligt i betongen.

Kontrollera att kantblockens modulmått hålls, dvs. att måttet på t.ex. tre kantblock är detsamma hela vägen. Då blir kanten enhetlig och har samma fogbredd. Kontrollera också att kantblocken står rakt med ett vattenpass ovanpå blocken.

Lägg betong på bägge sidor av kantblocken, så att de håller sig på plats. Betongen bör inte gå för högt upp på kanten i sidan där det ska läggas sten.

Stenklipparen är väldigt effektiv

Med en stenklippare går det snabbast att kapa stenarna. Den kan hyras där maskiner hyrs ut.

Herrgårdssten kan kapas på två olika sätt: med en stenklippare eller en vinkelslip. Det går snabbast att använda en kraftig stenklippare, men brottytan blir inte lika ren som om du skär med en vinkelslip. Den väsnas å andra sidan otroligt mycket. Om du måste kapa många stenar kan det gott löna sig att få tag på en stenklippare. De kan ofta hyras på ställen där andra maskiner hyrs ut. Hugger du sedan till de kapade kanterna med hammare och mejsel kommer de att likna de hela stenarna, som ändå inte är helt skarpa. De stenar som kapas ska inte vara mindre än 1/3 av en hel. Det blir för smått.

Teknik: Bågar

Högbädd och lä i ett

Herrgårdssten kan användas till mer än beläggning, du kan också bygga i höjden med dem, t.ex. en högbädd. Och det behöver inte alltid vara rätvinkligt - du kan även bygga runda former med stenarna. Här visar vi dig hur du kan bygga en böjd högbädd som samtidigt fungerar som vindskydd med stora betongblock.

När du bygger i höjden med stenarna är det viktigt att den första stenraden är helt vågrät, så att ditt bygge får lodräta sidor. Här använder vi fyrkantiga stenar, så bågformen uppnår du genom att lägga stenarna tätt ihop i den innersta delen av fogen och med lite större avstånd i den yttersta delen. För att det ska bli harmoniskt ska du hålla samma avstånd genom hela bygget. Kontrollera efterhand att sidorna är lodräta.

När du bygger bågar är fogarna helt täta på insidan, medan fogarna på yttersidan är större.

Lägg den första stenraden efter en linje som markerar den båge bygget ska ha.

Första stenraden sten ska vara helt vågrät. Lägg ev. små remsor av murpapp under stenarna, så att de hamnar vågrätt och muren blir lodrät. Där fogen är minst är avståndet mellan stenarna 2-5 mm. På yttersidan är den större, då muren är böjd.

Lägg nästa stenrad, när den första är på plats. Stenarna läggs med halvförband, där nästkommande rad förskjuts med en halv sten.

Kontrollera efterhand att muren är lodrät. Kolla även så att de lodräta fogarna hamnar i en rak linje i varannan rad.

Teknik: Limning

Betonglim-met läggs först på i stora klickar, som sedan fördelas till en mer jämn massa.

Lim kan hålla samman stenarna

Om du bygger i höjden med mindre sten - t.ex. kantblock - eller bygger med de stora murstenarna och sätter dem på högkant, är det nödvändigt att limma stenarna så att muren kan hålla för pressen från marken. Använd betonglim - denna sortens lim tål frost.

Betonglimmet ska läggas på både i de lodräta och de vågräta skarvarna. Lägg stora klickar på stenarna som du sedan slätar ut. Detta gör muren tät, så se till att vattnet kan rinna ut genom att lägga dränering i botten.

Teknik: Konstruktion

Stabil trappa

Om du ska bygga en trappa är herrgårdssten ett utmärkt val. Särskilt de stora murstenarna lämpar sig väl, då stenarna väger mycket och gör din trappa extremt stabil.

Den starkaste trappan får du genom att placera de stora murstenarna på högkant, så att de fungerar både som stödsteg och ytterdel av grundsteget. Om du gör plats för en rad med små herr-gårdsstenar mellan de två raderna med stora stenar blir trappan lagom djup och behaglig att gå i.

Hela trappan bör sättas i betong; det är extra viktigt vid första steget, där du bör göra en trekantsgjutning. Trappans sidor ska också gjutas fast, så att stenarna inte kan glida åt sidan.

Första stödsteget gjuts fast. Placera kantblocken på högkant, och gör en så kallad trekantsgjutning i jordfuktig betong, som mäter 15 x 15 cm.

Nästa stödsteg sätts fast i betong. Slå stenen på plats. Kolla så att de stora stenarna har samma höjd. Se även till att en liten sten får plats mellan de stora.

Se till att det är lutning på stenarna, så att vattnet kan rinna undan. Det kan göras genom att lägga en penna ytterst på stenen med ett vågrätt vattenpass ovanpå. Då får du ett fall på 1 cm.

Sätt en liten sten mellan de två stora kantstenarna så får trappan ett bra djup. Kontrollera att fogarna linjerar och att de har en bredd på 2-5 mm. Inte bredare än 5 mm, annars kan fogsanden rinna ut.

Trappan fogas med torr fogsand. Täta ev. de lodräta fogarna med kakelfix.

Korrekt uppbyggnad

Grunden består av 15 cm bergkross med 10-15 cm jordfuktig betong ovanpå, som stenarna sätts ned i. Dräneringen i botten är ett rör som ligger i dräneringsgrus med fiberduk över. Röret leder undan vattnet.

Korrekt uppbyggnad

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Beläggning