Så får du rätt fall på din uteplats

Lutningen är avgörande när du ska lägga ny beläggning. Ett korrekt fall ser till att regnvatten leds bort från huset, och sockeln hålls torr.

Uteplats med fall

Fallet gör att regnvattnet leds bort från huset, så att sockeln hålls torr.

Beläggningar av kakel eller sten ska läggas med fall, så att regnvattnet snabbt kan rinna undan.

Huvudregeln är ett fall på minst 1,5 cm per meter för en uteplats, och för en uppfart är 2 cm per meter lämpligt.

Fallet anläggs långt innan du börjar sätta plattorna, och du inleder med att ta fram ett mätplan som du använder som utgångspunkt för resten av arbetet.

Mätplan - med inbyggt fall

1

En beläggning bör ha ett fall på minst 1,5 cm per meter, så att regvattnet snabbt leds bort. Fallet är anlagt i lagret av sättsand – alltså lagret ovanpå bergkrossen.

2

Avgränsa området, så att du kan bygga ett mätplan för att säkerställa fallet. Stolpar slås i jorden 30-40 cm utanför området där beläggningen ska placeras, så att de inte är i vägen senare.

3

Området märks upp med snören, så att de korsar varandra där beläggningens hörn ska vara. Kontrollera mätningarna, och flytta evt. stolparna lite, så att alla hörn är vinkelräta.

4

Sätt höjdmarkeringar på stolparna. Märk först upp i samma höjd på stolparna i bägge ändar av sträckan som ska ha fall.

5

Om beläggningen är 3 meter lång ska fallet vara på 4,5 cm. Sätt därför ett nytt streck 4,5 cm ner och flytta snöret. Nu utgör snörena ett plan med inbyggt fall som du kan använda och mäta från.

Hörn i vinkel

Vill du vara helt säker på att få en beläggning med vinkelräta hörn kan du mäta diagonalt från hörn till hörn.

Om mätningarna stämmer överens är hörnen exakt 90 grader.

Om inte så justerar du stolparna som avgränsar beläggningen.

Välj verktyg till arbetet

KRYSSLASERN
Kräver lite övning innan du får full nytta av den. I gengäld kan den snabbt hjälpa dig att skapa ett mätplan, som du sätter upp med hjälp av uppspända snören.

LÄS OCKSÅ: Test av krysslaser

SLANGVATTENPASS
Kräver lite övning, men är billigt. Metoden går ut på att vattnet står lika högt i bägge ändar av vattenslangen när den är rak. Fungerar utmärkt även på långa avstånd.

ROTATIONSLASER
Den roterande laserstrålen fungerar även i fullt dagsljus. Om den känns för dyr att köpa, så hyr den ett par timmar, och använd den till att sätta upp snöret efter.

LÅNGT VATTENPASS
Ett långt vattenpass klarar några meter åt gången. När det gäller större avstånd är det därför idealiskt att komplettera med en krysslaser.

SNÖRVATTENPASS
Billigt, men inte särskilt precist. Häng upp ett vattenpass en tredjedel från vardera änden och kontrollera att snöret är tillräckligt spänt.

Avdragsbanor

Placera dem så att de följer fallet

Beläggningens fall etableras i sättsanden, dvs. innan det översta lagret avjämningssand, och rättas efter de snören som spändes upp redan innan du började gräva.

När avjämningssanden är fördelad, placerar du två långa vattenrör i överkant med där plattorna ska läggas. Dem kan du använda för att få gruset i rätt höjd. De två rören placeras horisontellt i samma riktning som fallet. Det ena placeras lägre än det andra, så att de tillsammans mäter upp för det önskadet fallet.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Stenläggare