Fald på belægning

SÄKERHET: Fallet gör att regnvattnet leds bort från huset, så att sockeln hålls torr.

MÄTPLAN – MED INBYGGT FALL
Måleplan - med indbygget fald 1. En beläggning bör ha ett fall på minst 1,5 cm per meter, så att regvattnet snabbt leds bort. Fallet är anlagt i lagret av sättsand – alltså lagret ovanpå bergkrossen.
Måleplan - med indbygget fald2. Avgränsa området, så att du kan bygga ett mätplan för att säkerställa fallet. Stolpar slås i jorden 30-40 cm utanför området där beläggningen ska placeras, så att de inte är i vägen senare.
Måleplan - med indbygget fald3. Området märks upp med snören, så att de korsar varandra där beläggningens hörn ska vara. Kontrollera mätningarna, och flytta evt. stolparna lite, så att alla hörn är vinkelräta.
Måleplan - med indbygget fald4. Sätt höjdmarkeringar på stolparna. Märk först upp i samma höjd på stolparna i bägge ändar av sträckan som ska ha fall.
Måleplan - med indbygget fald5. Om beläggningen är 3 meter lång ska fallet vara på 4,5 cm. Sätt därför ett nytt streck 4,5 cm ner och flytta snöret. Nu utgör snörena ett plan med inbyggt fall som du kan använda och mäta från.

TIPS: HÖRN I VINKEL

Vill du vara helt säker på att få en beläggning med vinkelräta hörn kan du mäta diagonalt från hörn till hörn. Om mätningarna stämmer överens är hörnen exakt 90 grader. Om inte så justerar du stolparna som avgränsar beläggningen.

VIKTIGT! FAST UNDERLAG

Innan du fyller utgrävningen med grus och börjar anlägga ett fall, bör du se till att marken har pressats samman med en markvibrator.

VÄLJ VERKTYG TILL ARBETET
Krydslinjelaser KRYSSLASERN Kräver lite övning innan du får full nytta av den. I gengäld kan den snabbt hjälpa dig att skapa ett mätplan, som du sätter upp med hjälp av uppspända snören.
SlangevaterpasSLANGVATTENPASS Kräver lite övning, men är billigt. Metoden går ut på att vattnet står lika högt i bägge ändar av vattenslangen när den är rak. Fungerar utmärkt även på långa avstånd.
RotationslaserROTATIONSLASERDen roterande laserstrålen fungerar även i fullt dagsljus. Om den känns för dyr att köpa, så hyr den ett par timmar, och använd den till att sätta upp snöret efter.
Langt vaterpasLÅNGT VATTENPASS Ett långt vattenpass klarar några meter åt gången. När det gäller större avstånd är det därför idealiskt att komplettera med en krysslaser.
SnorvaterpasSNÖRVATTENPASSBilligt, men inte särskilt precist. Häng upp ett vattenpass en tredjedel från vardera änden och kontrollera att snöret är tillräckligt spänt.
AVDRAGSBANOR: PLACERA DEM SÅ ATT DE FÖLJER FALLET
AfretningsrørBeläggningens fall etableras i sättsanden, dvs. innan det översta lagret avjämningssand, och rättas efter de snören som spändes upp redan innan du började gräva.
AfretningsrørNär avjämningssanden är fördelad, placerar du två långa vattenrör i överkant med där plattorna ska läggas. Dem kan du använda för att få gruset i rätt höjd. De två rören placeras horisontellt i samma riktning som fallet. Det ena placeras lägre än det andra, så att de tillsammans mäter upp för det önskadet fallet.