Uteplats med fall

SÄKERHET: Fallet gör att regnvattnet leds bort från huset, så att sockeln hålls torr.

TIPS: HÖRN I VINKEL

Vill du vara helt säker på att få en beläggning med vinkelräta hörn kan du mäta diagonalt från hörn till hörn. Om mätningarna stämmer överens är hörnen exakt 90 grader. Om inte så justerar du stolparna som avgränsar beläggningen.

VIKTIGT! FAST UNDERLAG

Innan du fyller utgrävningen med grus och börjar anlägga ett fall, bör du se till att marken har pressats samman med en markvibrator.