Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

14 tips: Få ut mer av din ved

Spara artikel Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar

Det är smart att elda optimalt i din braskamin eller kakelugn. Inte bara för att få så mycket värme som möjligt ur veden, utan också för miljöns och grannarnas skull. Se här hur du trimmar eldningen.

fire_4edi2

Braskaminen ger inte bara mysig stämning. Den är dessutom en effektiv värmekälla, som kan minska dina kostnader för uppvärmning rätt ordentligt. Men då ska du elda rätt.

Det lönar sig att underhålla braskaminen, och det lönar sig att byta ut en gammal modell mot en ny som har högre verkningsgrad. Följ våra råd, så får du råd.

Du ska inte använda annan ved är rent trä. Det ska vara torrt och får inte vara målat eller behandlat på annat sätt. Vilket träslag du väljer har inte så stor betydelse, men olika träslag har olika brännvärden. Priset för en kubikmeter ved varierar mycket - från träslag till träslag, från handlare till handlare. Kolla marknaden innan du köper, och tänk på att det brukar bli billigare att köpa flera kubikmeter på en gång.

Torr, eldningsklar ved är dyrare än ved som ska torka ett år eller två. Har du plats i vedboden kan du spara en del på att själv torka veden. Har du möjlighet att själv hugga och torka veden blir den ännu billigare.

14 goda råd om ved och braskaminer

1. Det nödvändiga tillståndet
Braskaminer ska vara CE-märkta i klass 1. Montering ska utföras enligt Boverkets byggregler och kaminen får inte användas förrän sotaren har godkänt monteringen.

2. Begagnade kaminer
Du kan hitta billiga kaminer, men tänk på att gamla kaminer som är godkända i CE-klass 2 inte längre får användas. De uppfyller inte normerna när det gäller ren förbränning.

3. Även kaminer kräver service
Se regelbundet över din spis eller kamin. Packningen runt luckan ska vara hel, så att det inte kommer ut rök i bostaden. Den eldfasta beklädnaden ska vara hel, spjället ska fungera och skorstenspipan ska vara tätt.

4. Lyssna på veden
När två torra vedträn slås mot varandra ger de ett högt och klart ljud. Är veden fuktig blir ljudet dovt och tungt.

5. Ta in veden i tid
Ta in veden minst ett dygn innan den ska användas, så att den acklimatiseras. Annars finns risk att fukt i varm rumsluft kondenseras i veden.

6. Är mitten fuktig?
Klyv ett vedträ på längden och mät fukthalten i mitten på det kluvna träet, inte vid kortändarna.

7. Fuktmätare
En undersökning av olika fuktmätare mellan 70 och 4000 kr visade att alla mätare ger korrekt värde i området runt 20 procents fuktighet. Ingen av mätarna var exakt i yttervärdena.

8. Titta efter sprickor
Sprickor i kortändarna är tecken på att vedens fukthalt är under 25-26 % och att klampen snart kan användas i din braskamin.

9. Enklare tändning
Det är onödigt och överf ödigt att använda tändblock om du har tillräckligt torr och tunn späntved att tända elden med. Vill du vara säker på att elden tar sig kan du använda tändblock, men välj helst ett miljövänligt block.

10. Spara lite aska
Det är lättare att elda optimalt om det finns lite aska i kaminen. Töm därför asklådan men spara aska i eldstaden.

11. Välj rätt skorsten
Skorstenen ska sticka upp minst 1 meter över takytan, och den ska vara så hög att den når upp över nocken. Men ofta 11 bör den vara högre.

12. Sänd inga röksignaler
Gå ut och titta på röken när elden brinner sakta och fint. Röken ska vara nästan osynlig och du ska inte känna lukten av den.

13. Köp ved på våren
Det lönar sig att köpa ved på våren och sedan låta den torka över sommaren. Ju torrare veden är, desto dyrare är den.

14. Hur mycket ved köper du?
Det är skillnad mellan en kubikmeter stjälpt och en kubikmeter staplad ved. Avtala därför noga med leverantören vad du egentligen köper.

Så här eldar du optimalt

Eldar du rätt ska du nästan inte kunna känna lukten av eller se skorstensröken.

TÄND med 8-10 tumstjocka pinnar och kanske också ett par tändblock.

ELDA FÖR FULLT genom att öppna spjället för fullt så att rökgaserna brinner upp i stället för att försvinna ut i skorstenen, där de orsakar sot-beläggning. Den primära luften ska komma in under veden. Sekundär luft ska komma uppifrån via luckorna och ge syre till förbränning av de gaser som friges från veden. Kommer det för lite luft bildas det koloxid, som är farlig och förorenar mer än den koldioxid som bildas vid korrekt eldning och förbränning.

LÄGG PÅ VEDEN när späntveden har förvandlats till glöd. Lägg inte på så mycket, för en stor portion ved kyler ner elden och skadar förbränningsprocessen.

REGEL NR 1 är att du endast får elda med torr och ren ved. Fukt sänker temperaturen i kaminen, ger en sämre nyttjandegrad av veden och förorenar. Fukthalten i veden får inte vara högre än 20 procent.

STRYP LUFTTILLFÖRSELN så att veden inte brinner för snabbt. Låt det fortfarande komma in sekundär luft till förbränning av gaserna.

NÄR GASERNA HAR BRÄNTS UPP , lågorna är små och det är mest glöd i kaminen räcker det om du lägger på ved cirka en gång i timmen. Det nedre spjället ska hela tiden släppa in luft så att veden förvandlas till en vit och nästan sandliknande aska. Det är beviset på att du har eldat optimalt i kaminen eller spisen.

LÄR NU resten av familjen att elda rätt!

Kalla fakta om olika slags ved

Många köper ved som är klar att användas, dvs. den är huggen, kluven och torkad i luft eller ugn. Gran och tall har så lågt brännvärde att de sällan handlas som ved, i alla fall jämfört med träslag som ek, ask och björk. Priserna varierar mycket, så det lönar sig att undersöka marknaden innan du köper.

Undvik att elda på nätterna

Det är inte så smart att elda på nätterna, eftersom det kräver långsam eldning med liten lufttillförsel. Resultatet blir bara extra sot i skorstenen.

Det finns ingen braskamin som själv eller med automatik kan hålla de 850 grader som behövs för att veden ska brinna optimalt utan förorening. Och det hjälper inte att köpa specialbriketter, trots att fjera försäljare lovar att det fungerar. Undvik därför eldning på nätterna.

Veden ska förvaras på rätt sätt

VED SOM SKA LUFTTORKA ska ha så mycket sol och luft som möjligt.

KLYV VEDEN FÖRE 1 JUNI, eftersom uteluften är torr mellan januari och juni. Från juli till december suger ved lätt åt sig fukt.

LÄGG ALDRIG VED DIREKT PÅ MARKEN utan stapla den med luft under och stötta den på ett par sidor. När veden torkar krymper den och då kan traven välta.

STAPLA HÖGST TVÅ RADER innan du sörjer för att det kommer luft mellan vedträna.

LÄGG PRESENNING på traven i april och maj, och svep in traven på vintern.

Byt ut de eldfasta stenarna i kaminen om de har spruckit

I många braskaminer finns det eldfasta stenar av vermiculit, som även kallas skamol eller skamolexplattor. Stenarna är viktiga för luftcirkulationen, förbränningen och isoleringen. Om du ser att någon har spruckit bör den bytas. Du kan beställa nya stenar för just din kamin där man säljer kaminer.

1

Använd den gamla stenen som mall för den nya, om du inte fått tillsågade stenar. Om en sten har delats i flera delar bör du tala med din leverantör och måttbeställa en ny.

2

Raka sidor kan sågas med fogsvans medan kurvor kräver en sticksåg. Såga försiktigt och tejpa gärna sågspåret så att stenen inte smulas sönder där du sågar.

3

Kanterna rundas av eller fasas lätt med slippapper på kloss. Här används slippapper korn 100 och det ger ett mycket bra resultat.

4

Efter formning och slipning sätts stenen på plats i braskaminen. Om du byter ut den bakre stenen ska du vara noggrann när du borrar hålen i den.

Skapa Profil

purchase.course_name_message

Skapa Profil
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka