14 tips: Så här får ut mer av din ved

Eldar du med ved gäller det att välja det träslag som ger mest värma för pengarna, och det gäller att utnyttja det optimalt. Här får du tips för inköp, förvaring och eldning.

Braskaminen ger inte bara mysig stämning. Den är dessutom en effektiv värmekälla, som kan minska dina kostnader för uppvärmning rätt ordentligt. Men då ska du elda rätt.

Det lönar sig att underhålla braskaminen, och det lönar sig att byta ut en gammal modell mot en ny som har högre verkningsgrad. Följ våra råd, så får du råd.

Du ska inte använda annan ved är rent trä. Det ska vara torrt och får inte vara målat eller behandlat på annat sätt. Vilket träslag du väljer har inte så stor betydelse, men olika träslag har olika brännvärden. Priset för en kubikmeter ved varierar mycket - från träslag till träslag, från handlare till handlare. Kolla marknaden innan du köper, och tänk på att det brukar bli billigare att köpa flera kubikmeter på en gång.

Torr, eldningsklar ved är dyrare än ved som ska torka ett år eller två. Har du plats i vedboden kan du spara en del på att själv torka veden. Har du möjlighet att själv hugga och torka veden blir den ännu billigare.

14 goda råd om ved och braskaminer

 1. Det nödvändiga tillståndet
  Braskaminer ska vara CE-märkta i klass 1. Montering ska utföras enligt Boverkets byggregler och kaminen får inte användas förrän sotaren har godkänt monteringen.
 2. Begagnade kaminer
  Du kan hitta billiga kaminer, men tänk på att gamla kaminer som är godkända i CE-klass 2 inte längre får användas. De uppfyller inte normerna när det gäller ren förbränning.
 3. Även kaminer kräver service
  Se regelbundet över din spis eller kamin. Packningen runt luckan ska vara hel, så att det inte kommer ut rök i bostaden. Den eldfasta beklädnaden ska vara hel, spjället ska fungera och skorstenspipan ska vara tätt.
 4. Lyssna på veden
  När två torra vedträn slås mot varandra ger de ett högt och klart ljud. Är veden fuktig blir ljudet dovt och tungt.
 5. Ta in veden i tid
  Ta in veden minst ett dygn innan den ska användas, så att den acklimatiseras. Annars finns risk att fukt i varm rumsluft kondenseras i veden.
 6. Är mitten fuktig?
  Klyv ett vedträ på längden och mät fukthalten i mitten på det kluvna träet, inte vid kortändarna.
 7. Fuktmätare
  En undersökning av olika fuktmätare mellan 70 och 4000 kr visade att alla mätare ger korrekt värde i området runt 20 procents fuktighet. Ingen av mätarna var exakt i yttervärdena.
 8. Titta efter sprickor
  Sprickor i kortändarna är tecken på att vedens fukthalt är under 25-26 % och att klampen snart kan användas i din braskamin.
 9. Enklare tändning
  Det är onödigt och överf ödigt att använda tändblock om du har tillräckligt torr och tunn späntved att tända elden med. Vill du vara säker på att elden tar sig kan du använda tändblock, men välj helst ett miljövänligt block.
 10. Spara lite aska
  Det är lättare att elda optimalt om det finns lite aska i kaminen. Töm därför asklådan men spara aska i eldstaden.
 11. Välj rätt skorsten
  Skorstenen ska sticka upp minst 1 meter över takytan, och den ska vara så hög att den når upp över nocken. Men ofta 11 bör den vara högre.
 12. Sänd inga röksignaler
  Gå ut och titta på röken när elden brinner sakta och fint. Röken ska vara nästan osynlig och du ska inte känna lukten av den.
 13. Köp ved på våren
  Det lönar sig att köpa ved på våren och sedan låta den torka över sommaren. Ju torrare veden är, desto dyrare är den.
 14. Hur mycket ved köper du?
  Det är skillnad mellan en kubikmeter stjälpt och en kubikmeter staplad ved. Avtala därför noga med leverantören vad du egentligen köper.

Kalla fakta om olika slags ved

Många köper ved som är klar att användas, dvs. den är huggen, kluven och torkad i luft eller ugn. Gran och tall har så lågt brännvärde att de sällan handlas som ved, i alla fall jämfört med träslag som ek, ask och björk. Priserna varierar mycket, så det lönar sig att undersöka marknaden innan du köper.

LÄS OCKSÅ: Vilken ved är bäst?

Bok

Träets egenskaper vid bearbetning: Tungt att såga. Klyvs rätt lätt
Lukt- och rökproblem: Inga
Brännvärde: 1 kg torr ved=c:a 5 kWh/4300 kcal: Högt – c:a 2900 kWh/2,5 miljoner kcal per m3
Torktid för att få max. 20 % fukthalt: I regel två somrar efter fällning
Andra egenskaper: Homogent träslag som brinner sakta och länge
Samlad värdering: 4/5

Ek

Träets egenskaper vid bearbetning: Tungt att såga. Medelsvårt att klyva
Lukt- och rökproblem: Inga
Brännvärde: 1 kg torr ved=c:a 5 kWh/4300 kcal: Högt – c:a 2850 kWh/2,4 miljoner kcal per m3
Torktid för att få max. 20 % fukthalt: I regel två år efter fällning
Andra egenskaper: Stort innehål lav garvsyra ger lång torktid
Samlad värdering: 4/5

Björk

Träets egenskaper vid bearbetning: Medelsvårt att såga. Klyvs rätt lätt
Lukt- och rökproblem: Inga
Brännvärde: 1 kg torr ved=c:a 5 kWh/4300 kcal: Medel – c:a 2700 kWh/2,3 miljoner kcal per m3
Torktid för att få max. 20 % fukthalt: I regel ett och ett halvt år efter fällning
Andra egenskaper: Vackert att se på och doftar gott när det brinner
Samlad värdering: 4/5

Ask

Träets egenskaper vid bearbetning: Medelsvårt att såga. Tungt att klyva
Lukt- och rökproblem: Inga
Brännvärde: 1 kg torr ved=c:a 5 kWh/4300 kcal: Högt – c:a 2850 kWh/2,4 miljoner kcal per m3
Torktid för att få max. 20 % fukthalt: I regel två somrar efter fällning
Andra egenskaper: Inga
Samlad värdering: 4/5

Gran/tall

Träets egenskaper vid bearbetning: Sågas lätt. Medelsvårt att klyva
Lukt- och rökproblem: Kåda och tjära ger lukt åt röken. Ryker vid låg eldningstemparatur
Brännvärde: 1 kg torr ved=c:a 5 kWh/4300 kcal: Lågt – c:a 2000 kWh/1,7 miljoner kcal per m3
Torktid för att få max. 20 % fukthalt: Ofta klart till vintern om trädet fälls på våren
Andra egenskaper: Brinner lätt. Bra till upptändning men elden skjuter gnistor
Samlad värdering: 3/5

Briketter

Träets egenskaper vid bearbetning: Ska inte bearbetas
Lukt- och rökproblem: Ryker mycket vid låg eldningstemparatur
Brännvärde: 1 kg torr ved=c:a 5 kWh/4300 kcal: Högt – c:a 3500 kWh/3 miljoner kcal per m3 (varierar efter träslag/pressning)
Torktid för att få max. 20 % fukthalt: Genast klart att användas
Andra egenskaper: Staplas lätt. Mycket låg fukthalt (6 %). Minimal aska
Samlad värdering: 5/5

Så här eldar du optimalt

Eldar du rätt ska du nästan inte kunna känna lukten av eller se skorstensröken.

TÄND med 8-10 tumstjocka pinnar och kanske också ett par tändblock.

ELDA FÖR FULLT genom att öppna spjället för fullt så att rökgaserna brinner upp i stället för att försvinna ut i skorstenen, där de orsakar sot-beläggning. Den primära luften ska komma in under veden. Sekundär luft ska komma uppifrån via luckorna och ge syre till förbränning av de gaser som friges från veden. Kommer det för lite luft bildas det koloxid, som är farlig och förorenar mer än den koldioxid som bildas vid korrekt eldning och förbränning.

LÄGG PÅ VEDEN när späntveden har förvandlats till glöd. Lägg inte på så mycket, för en stor portion ved kyler ner elden och skadar förbränningsprocessen.

REGEL NR 1 är att du endast får elda med torr och ren ved. Fukt sänker temperaturen i kaminen, ger en sämre nyttjandegrad av veden och förorenar. Fukthalten i veden får inte vara högre än 20 procent.

STRYP LUFTTILLFÖRSELN så att veden inte brinner för snabbt. Låt det fortfarande komma in sekundär luft till förbränning av gaserna.

NÄR GASERNA HAR BRÄNTS UPP , lågorna är små och det är mest glöd i kaminen räcker det om du lägger på ved cirka en gång i timmen. Det nedre spjället ska hela tiden släppa in luft så att veden förvandlas till en vit och nästan sandliknande aska. Det är beviset på att du har eldat optimalt i kaminen eller spisen.

UNDVIK ATT ELDA PÅ NÄTTERNA. Det är inte så smart att elda på nätterna, eftersom det kräver långsam eldning med liten lufttillförsel. Resultatet blir bara extra sot i skorstenen. Det finns ingen braskamin som själv eller med automatik kan hålla de 850 grader som behövs för att veden ska brinna optimalt utan förorening. Och det hjälper inte att köpa specialbriketter, trots att fjera försäljare lovar att det fungerar. Undvik därför eldning på nätterna.

LÄR NU resten av familjen att elda rätt!

LÄS MER: 5 tips: Så här eldar du rätt i kaminen

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Kamin