Problem:

Jag har tillgång till blandskog och kan därför fälla träd till ved. Men vilken ved är bäst att använda? Många säger björk och andra lövträd. Hur är det med barrträd?

Redaktionen rekommenderar: Få ut mer värme av din ved

Lösning:

Det kan alltid diskuteras vilken ved som är bäst och för att svara på det måste man först väga in olika faktorer.

Om du har egen skog, så bortser vi från priset (fast du kan sälja lövträd till högre priser). Man brukar tala om vedens brännvärde, men det är ungefär lika stort för alla träslag när man jämför per kilo torr ved. Då kan man kika lite på hur mycket trä väger och då ser vi att bok, ek och ask väger cirka 50 % mer än gran per given volym (t.ex. travad kubikmeter). Det innebär också att du kan få ut nästan 50 % mer värme ur en kubikmeter bok än ur en kubikmeter gran.

Å andra sidan ska gran inte torka lika länge, och ska man betala för veden är gran så mycket billigare att den är ett bättre köp än bok. Fast gran och tall bör endast användas i slutna eldstäder eftersom de orsakar så många hoppande gnistor under förbränningen.

Olika träslags brännvärde per kubikmeter torrt trä:

Al1500 kWh/m3
Ask2100 kWh/m3
Björk1900 kWh/m3
Bok2200 kWh/m3
Ek2100 kWh/m3
Gran1600 kWh/m3
Lärk1700 kWh/m3
Lönn1900 kWh/m3
Rönn1900 kWh/m3
Pil1400 kWh/m3
Tall1700 kWh/m3