5 metoder för effektiv isolering av kalla väggar

Isolering lönar sig. Men det finns flera olika sätt att ta sig an uppgiften an på – beroende på ditt hus, din ekonomi och din tid. Klicka här och få överblick över dina alternativ.

Det finns mycket pengar att spara på att huset är väl isolerat. Och i de allra flesta fall är det en lätt uppgift, då man kan också spara in på hantverkaren.

Det finns mycket pengar att spara på att huset är väl isolerat. Och i de allra flesta fall är det en lätt uppgift, då man kan också spara in på hantverkaren.

Det finns flera sätt att ta sig an uppgiften på – beroende på ekonomi, tid och hantverksförmåga.

Här visar vi en rad olika alternativ:

  • Invändigt med mineralull och gips
  • Invändigt med isolerade gipsskivor
  • Utvändigt med mineralull och trä
  • Utvändigt med mineralull och puts
  • Smart metod för källaren

Invändigt med mineralull och gips

1

Börja med att regla upp en stomme av stål- eller träreglar några cm in från väggen. Eftersom det bildas fukt, ska det vara ventilerat bakom den nya väggen.

2

När isoleringen har satts i, skruvas ett lager gips på. Foga med akrylfog och lägg därefter ångspärrsfolie som ska tätas med överlapp och tryckas fast i akrylfogen.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Det här ska du veta om att sätta upp ångspärr

3

Till sist sätts ännu ett lager gips, men förskjutet i förhållande till första lagret. På så sätt undviks köldbryggor som skulle kunna ge fuktmärken på väggen.

Invändigt med isolerade gipsskivor

1

Isolerade gipsskivor har fabriksmonterad isolering. De sätts på speciell isoleringsläkt. Isoleringen är 50 mm tjock, så effekten är begränsad.

2

När läkten har skruvats fast, sätts isoleringsskivorna utanpå. Den här sortens skivor är också lämpliga om man bara vill ljudisolera.

LÄS MER: Så tilläggsisolerar du med varmväggsskivor

Utvändigt med mineralull och trä

1

En trästomme av stående, tryckta reglar skruvas fast på väggen. Det är bra att montera dem efter ett snöre, eftersom väggarna sällan är helt raka.

2

Isoleringsmattor läggs in mellan de stående reglarna, och vindpapp sätts liggande utanpå - nerifrån och upp och med överlapp. Då kan ev. vatten rinna av.

3

När pappet är på plats, sätts stående, tryckimpregnerade läkt utanpå. De ser till att det blir ventilation mellan isolering och ytterpanelen.

Utvändigt med mineralull och puts

1

Hårda skivor ska först skruvas fast på ytterväggen med specialskruvar. Skruvarna har ett stort plasthuvud, så att de inte försvinner in i isoleringsskivan.

2

I hörn och på kanter förstärks med armeringsnät och hörnlister. Därefter läggs ett 10 mm tjockt putslager som dras på med en stålbräda.

3

I det våta putslagret trycks armeringsnät in med stålbrädan och putsas från mitten och utåt. När putsen torkat, putsas ytorna med 2 mm slutputs.

LÄS OCKSÅ: Isolera utvändigt

Smart metod för källaren

Kalla källarväggar kan avge en del fukt. Om man vill slippa besväret med ångspärr, är Multipor-skivor en genialisk lösning. De liknar traditionella lättbetong-skivor, men kan absorbera och avge fukt. De limmas fast med speciallim och målas med en speciell färg. Båda två tillåter fuktvandring, så att man undviker fuktansamling i väggen som kan skada hela huset.

LÄS MER: Så isolerar du källaren

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Isolering