Varm och slät vägg med starka skivor

Det är lätt och det går snabbt att klä de kalla ytterväggarna med isolerande skivor, som på en gång både isolerar och skapar en snygg och varm vägg klar för tapetsering.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
800 kr/m2

Intro

Det enklaste och effektivaste sättet att tilläggsisolera ytterväggarna är att montera varmväggsskivor på insidan. Skivorna ger dig på en gång både en effektiv isolering och en stark och slät yta som du genast kan måla och tapetsera och hänga upp saker på. Isoleringen har nämligen limmats fast på baksidan.

Du slipper dessutom bygga upp en regelstomme, som du annars måste göra om du använder mineralull och dubbla gipsskivor. Varmväggsskivorna skruvas i stället fast på specialreglar som också är isolerande. När du har spacklat skarvarna och fogat tunt om är väggen klar.

Effektivt tillägg till befintlig isolering

Varmväggsskivor är dyrare än den klassiska lösningen och är gjorda som komplement till befintlig isolering. De består av 30 mm högeffektivt isolerande skum och 10 mm fibergips och stjäl nästan ingen golvyta. De bryter dessutom de köldbryggor som annars skapar mörka fält på väggen.

LÄS MER: Slipp köldbryggor

Både starka och isolerande

De 250 cm långa varmväggsskivorna består av en 10 mm fibergipsskiva och på baksidan av den sitter ett hårt isolerande skum.

Skivorna ska monteras på väggen med hjälp av reglar, som består av 12 mm plywood som på baksidan har ett isolerande skum.

Monteringen är enkel: du börjar med att skruva fast reglarna på väggen och sedan fästs skivorna på reglarna. Det är med andra ord en enkel konstruktion som i stort sett eliminerar alla köldbryggor och de hårda fibergipsskivorna, som har skruvats fast på reglarna, ger ökat brandmotstånd.

Skivorna finns i två varianter med 30 mm resp. 60 mm isolering, totalt 40 mm resp. 70 mm tjocka. Specialskummet, Inontan PUR-skum, på baksidan isolerar c:a 40 % bättre än polystyrenskum och mineralull, vilket motsvarar 40 mm resp. 80 mm vanlig isolering. Den hårdafibergipsen är dessutom mycket stark. Varmväggsskivor ska inte användas i våtrum eller på källarväggar.

Instruktion

01
Mät noga och gör en plan 3 Steg

För att väggen ska bli plan måste du börja med att finna den punkt på väggen som sticker ut längst i rummet. Små ojämnheter gör inget men är de större än 5-8 mm bör du ta bor dem eller flytta ut reglarna motsvarande.

Varje skiva är 60 cm bred. Mät väggen och räkna ut hur skivorna ska placeras för att du i varje hörn ska ha skivor som är minst 30 cm breda och aldrig vända en försänkt kant mot anslutande vägg.

Varmväggsskivor: Kolla väggen med vattenpass 1

Kolla väggen med vattenpass för att få ett intryck av hur lodrät och slät väggen är. Markera de mest utstickande punkterna. De avgör reglarnas placering.

Varmväggsskivor: Dela upp väggen i 60 cm breda bitar 2

Dela upp väggen i 60 cm breda bitar. Se till att de sista bitarna mot anslutande väggar är minst 30 cm breda. Skivorna är 250 cm höga så de bör räcka till, annars får du skarva dem mot taket.

Varmväggsskivor: Ta bort spikar 3

Ta bort spikar, skruvar, klämmor, lister, tapet, socklar, foderlister etc.

VIKTIGT: Om det finns elinstallationer i väggen ska du be elektrikern dra fram dem. Ring efter honom redan nu.

02
Reglar och skivor sågas till 6 Steg

De 250 cm långa reglarna och skivorna sågas till så att du får en fog på 8-10 mm ovanför och nedanför skivorna när de har monterats. Fogen fylls senare med elastisk övermålningsbar fogmassa.

Om skivorna sågas på bredden ska du också skära till isoleringen på baksidan så att den tillsammans med gipsen kan få fäste på en regel. På så sätt undviks onödiga springor.

Varmväggsskivor: Mät för de första reglarna 1

Mät för de första reglarna. Dra bort 5-10 mm så att du kan få regeln på plats. Här ska skivorna endast gå upp till den breda kanten upptill.

Varmväggsskivor: Reglarna kapas med sticksåg 2

Reglarna kapas med sticksåg. Eftersom rumshöjden kan variera en del ska du inte såga till för många reglar i sänder.

Varmväggsskivor: Den första skivan sågas till 3

Den första skivan sågas till på både bredden och höjden med cirkelsåg.

TIPS: Använd en gammal klinga. Fibergipsskivor sliter nämligen hårt på eggen.

Varmväggsskivor: Isoleringen på baksidan av skivan skärs till 4

Isoleringen på baksidan av skivan skärs till så att skivan passar mot regeln (om den inte redan passar). Skär med en vass hobbykniv längs en av reglarna.

Varmväggsskivor: Mät hela tiden och ta hänsyn till rör, kablar 5

Mät hela tiden och ta hänsyn till rör, kablar och andra delar som ska sitta kvar. Här sticker en regel ut längst upp på väggen.

Varmväggsskivor: Skär till isoleringen 6

Skär till isoleringen när du har mätt och räknat ut hur mycket som måste tas bort. Det är mycket lättare att skära i detta specialskum än i vanligt polystyrenskum.

03
Reglar och skivor sätts upp 7 Steg

Reglarna, som är av plywood med isolering på baksidan, sätts lätt fast på väggen. Du ska bara välja skruv (och ev. plugg) som passar till underlaget de fästs på.

Isoleringen på baksidan av skivorna ska passa precis mellan reglarna för att det inte ska uppstå köldbryggor och springor. Därför är det ofta bäst att sätta upp reglarna i takt med att skivorna monteras.

Varmväggsskivor: Den första regeln sätts upp 1

Den första regeln sätts upp längst in i hörnet mot nästa vägg. Förborra och försänk hålen och fäst sedan stolpen. I tegel och lättbetong kan du använda fasadplugg.

Varmväggsskivor: Nästa regel placeras 2

Nästa regel placeras så att avståndet till den första är exakt lika stort som bredden på isoleringen på baksidan av skivan. Fäst regeln lodrätt.

Varmväggsskivor: Nu kan skivan sättas på plats 3

Nu kan skivan sättas på plats och skruvas fast längs båda sidorna med 30 mm fibergipsskruvar på var 20:e cm. Skruvarna har något mindre huvud än vanliga gipsskruvar.

Varmväggsskivor: Sätt upp följande reglar 4

Sätt upp följande reglar i takt med att du sätter upp väggskivorna. Det är viktigt att avståndet mellan reglarna är exakt, så använd gärna en skivbit som mall vid monteringen.

Varmväggsskivor: Vid fönstret sätts en regel 5

Vid fönstret sätts en regel kant i kant med smygen. Här går det inte att isolera, så smygen kläs i stället med en gipsskiva utan skum.

Varmväggsskivor: Fönstersmygen kläs med en gipsskiva 6

Fönstersmygen kläs med en gipsskiva som limmas fast. Får du plats för isolering är det bra, men här skar vi bort isoleringen på en remsa. Skivan trycks fast i speciallimmet.

Varmväggsskivor: När skivan har trycks fast 7

När skivan har trycks fast i limmet skruvas den fast på sidan av regeln. Mät dig fram till var plywooden på regeln sitter och dra sedan i en fibergipsskruv på var 15:e cm.

04
Skarvarna spacklas släta 6 Steg

Längs långsidorna, där skivorna har satts kant mot kant, finns nu en bred försänkning. Den spacklas med specialspackelmassa (Fermacell SK) och armeras så att fogen blir lika stark som skivorna.

Limma ihop skivorna i utvändiga hörn. Invändiga hörn fogas med övermålningsbar fogmassa. Special-limmet kan spacklas och slipas. Fibergipsskivorna ger ett starkt hörn som inte behöver förstärkas med hörnprofiler.

Varmväggsskivor: Till spacklingen 1

Till spacklingen behöver du armeringsremsor av papper och spackelmassa. Till fiber-gips används specialspackelmassa som är stark. När den har härdat är den svår att slipa så lägg inte på för mycket.

Varmväggsskivor: Lägg på ett lager spackelmassa 2

Lägg på ett lager spackelmassa och se till att den också kommer in ordentligt i skarven mellan skivorna. Fördela massan i ett slätt skikt i försänkningen.

Varmväggsskivor: Tryck fast armeringen 3

Tryck fast armeringen av papper i spackelmassan och se till att det inte bildas luftbubblor bakom den. Här har du nytta av en 10-15 cm bred spackel.

Varmväggsskivor: Lägg genast på mer massa 4

Lägg genast på mer massa tills armeringen täckts och släta ut massan så noga som möjligt. Låt nu spackelmassan torka och lägg därefter på mer i en eller två omgångar.

Varmväggsskivor: Spackelmassan slipas ner plant med skivorna 5

Spackelmassan slipas ner plant med skivorna när den har torkat helt. Använd en bred slipkloss så att du inte skadar den spacklade ytan eller gör den ihålig. Väggen är nu klar för helspackling.

Varmväggsskivor: Täta med fogmassa som kan målas över 6

Täta med fogmassa som kan målas över längs taket, golvet och andra väggar - men först när du har slipat, för fogmassa kan normalt inte slipas. Jämna till massan och måla eller tapetsera väggskivorna.

Material

Systemlösning från Fermacell:
• Varmväggsskivor, 40 mm
• Varmväggsreglar, 30 mm tjocka
• 30 mm fibergipsskruvar till trä
• Fermacell SK spackelmassa
• Speciallim

Varmväggsskivor är inte lagervara så beställ i god tid. Närmaste återförsäljare anvisas på +45 39 69 89 07. Se även www.fermacell.se

Dessutom:
• Skruvar för montering av reglar
• Monteringslim
• Övermåningsbar fogmassa
• Pappersarmering och finspackel

Tidsförbrukning

2–3 dagar för ett litet rum.

Pris

Cirka 700–800 kr/m2

Svårighetsgrad

Det är enkelt att skapa en varmvägg med skivorna. Och så länge du använder dig av de produkter som ingår i systemet blir resultatet fint.

Ritning

Så här byggs väggen upp

Varmväggsskivorna sätts fast på reglar som i sin tur först fästs på väggen. De fästs med skruvar avsedda för underlaget, ev. även pluggar. Skivorna skruvas fast på de isolerande reglarna med fibergipsskruvar på var 20:e cm.

På teckningen till vänster har vi tagit med de situationer du kan råka ut för och visar hur du bör montera skivorna för att de ska sluta tätt mot reglarna. Isoleringen slutar bakom långsidornas försänkta spackelkant en halv regelbredd från kanten. När du sätter fast två skivor A1 och A2 på en regel B2 så passar de perfekt på regeln.

I alla andra situationer måste du själv skära bort isolering och gips tills falsen bakom gipsskivan passar till regeln. Det kan t.ex. vara mot en vägg som inte isoleras (B1), vid utvändiga hörn (B3) och i invändiga hörn där båda väggarna isoleras (B4 och B5). Skarvar med spackelkanter försluts med Fermacell SK spackelmassa och armering, kapade kanter limmas med speciallim och inåtgående hörn fogas med övermålningsbar fogmassa.

Så här byggs väggen upp

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Isolera vägg