Gipsskruv - så här väljer du rätt gipsskruv!

När man talar om gipsskruv, kan man grovt sett dela in dem i två kategorier. Se vilken gipsskruv du ska välja till ditt projekt.

Gipsskruv: Det är viktigt att du använder rätt gipsskruv när du arbetar med gips.

Det är viktigt att du använder rätt gipsskruv när du arbetar med gips.

När man pratar om gipsskruv, kan man grovt dela in dem i två kategorier:

 • En gipsskruv som används när du bygger en gipsvägg eller gipstak. Dessa skruvar till gipsvägg kallas även en gipsskiveskruv, och dess uppgift är att hålla fast gipsskivorna mot underlaget – ofta en stomme av trä eller stål.
 • En gipsskruv som används när olika saker ska monteras i/på gipsskivan – t ex vid upphängning av tavlor och lampor.

Gipsskruv – när du bygger med vanliga gipsskivor

När du bygger med vanliga kartonggipsskivor, ska gipsskruvens huvud försänkas i skivan, så att du efteråt enkelt kan spackla dig till en helt jämn gipsvägg. Samtidigt får gipsskruven inte förstöra pappet, som håller ihop skivan. Om det händer, så tappar gipsskruven sitt grepp om skivan, så att den inte längre hålls fast mot underlaget.

LÄS OCKSÅ: Så spacklar du gipsskivor

Gipsskiveskruvens konstruktion:

 • Gipsskruvens huvud - är ofta trumpetformat, så att det enkelt kan försänkas i skivan utan att förstöra pappet. Gipsskruvens gängning - ska inte sitta i skivan utan är istället anpassat till underlaget som gipsskivan ska skruvas upp på. Till stål behövs en fin gängning, medan skruvar till trä ska ha grövre gängor.
 • Gipsskruvens längd - bestäms av om den ska genom en eller två gipsskivor, samt om den skal skruvas i trä eller stål. I stål ska gipsskruven bara genom regeln för att få bra grepp. I trä ska skruven en bit in för att ta ordentligt.
Gipsskruv till stålstomme och trästomme.

A: Gipsskruv till stålstomme har fina gängor. De går ända ut på spetsen, så att gipsskruven enklare kan gå igenom de hårda stålreglarna.

B: Gipsskruv till trästomme har grövre gängning. Det ger ett bra och stabilt grepp i de mjukare träreglarna.

Gipsskruv – när du bygger på specialgips

Specialgips, som t ex våtrumsgips, är betydligt hårdare än en vanlig gipsskiva. Därför behöver du också använda en annan gipsskruv. Gipsskruv till den hårdare gipsen har vanligtvis ett mindre huvud, som går lättare att försänka i skivan. Dessutom har gipsskruven ofta en gängning som går åt andra hållet (rillor) precis under huvudet, som underlättar försänkningen och säkerställer att gipsskivan trycks mot underlaget så att skivan inte spricker när gipsskruven skruvas i. Avseende gipsskruvens längd, gäller samma regler som för vanlig gipsskruv.

Gipsskruv: Gipsskruv till våtrumsgips har en särskild sorts gängning för att kunna gå igenom den hårda skivan, utan att den spricker.

Gipsskruv till våtrumsgips har en särskild sorts gängning för att kunna gå igenom den hårda skivan, utan att den spricker.

Så här skruvar du i gipsskruven med rätt djup

När du sätter upp kartonggipsskivor, är det mycket viktigt att skruvarna skruvas i på rätt djup. Det görs enklast med en speciell gipsskruvdragare. En billigare lösning är en specialbit, som passar i en vanlig skruvdragare.

Gipsskruv för upphängning

Där gipsskruvar för att sätta upp gipsskivor ska få tag i stommen bakom skivan, ska gipsskruv för upphängning utan att använda plugg få grepp i själva skivan. Det kräver mycket kraftiga gängor. Bärförmågan är dock ganska begränsad, eftersom gipsskivans kärna är relativt porös. Ska du hänga upp tunga saker på din gipsskiva, rekommenderar vi därför att du använder gipsplugg eller ett gipsankare, som på ett eller annat sätt bildar en stjärna på gipsskivans baksida.

.

Gipsskruv: Gipsskruv för upphängning utan att använda plugg har mycket kraftiga gängor, som kan få tag i den porösa skivan. Ett exempel är den här Wall Dog från DeWalt. Ska du hänga upp tunga saker, bör du dock välja ett särskilt gipsplugg eller ett gipsankare.

Gipsskruv för upphängning utan att använda plugg har mycket kraftiga gängor, som kan få tag i den porösa skivan. Ett exempel är den här Wall Dog från DeWalt. Ska du hänga upp tunga saker, bör du dock välja ett särskilt gipsplugg eller ett gipsankare.

Olika sorters gipsskruv

GIPSSKRUV TILL TRÄ

 • Användning: Montering på trästomme.
 • Ute eller inne: Inomhus.
 • Gänga: Grov eller Hi-Lo (High-Low).
 • Yta: Elförzinkad eller fosfaterad.
 • Spets: S-spets eller nålspets.
 • Annat: Finns lösa och bandade.

GIPSSKRUV TILL STÅL

 • Användning: Montering på stålstomme.
 • Ute eller inne: Inomhus.
 • Gänga: Fin eller Hi-Lo (High-Low).
 • Yta: Fosfaterad.
 • Spets: Nålspets eller borrspets.
 • Annat: Finns lösa och bandade.

SKRUV TILL FIBER- OCH VÅTRUMSGIPS

 • Användning: Försänkt montering av fiber- och våtrumsgips på stålstomme.
 • Ute eller inne: Inomhus, även våtrum.
 • Gänga: Hi-Lo (High-Low).
 • Yta: Fosfaterad.
 • Spets: Nålspets eller borrspets.
 • Annat: Finns lösa och bandade.

ROSTFRI GIPSSKRUV

 • Användning: Gipsskivor på trä utomhus eller där rostskydd är nödvändigt.
 • Ute eller inne: Utomhus.
 • Gänga: Hi-Lo (High-Low).
 • Yta: Ruspertbelagd rostfri stålskruv.
 • Spets: Vanlig.

GIPSSKRUV/-PLUGG

 • Användning: Upphängning på monterade gipsskivor.
 • Ute eller inne: Inomhus.
 • Gänga: Väldigt grov.
 • Spets: Specialspets.
 • Annat: Finns i metall och nylon. Plugg skruvas i innan skurven skruvas i.

MONTAGESKRUV TILL GIPS

 • Användning: Montering på gipsskivor.
 • Ute eller inne: Inomhus.
 • Gänga: Hi-Lo (High-Low).
 • Yta: Elförzinkad.
 • Spets: S-spets.
 • Annat: Kräver inte förborrning eller plugg.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Spik och skruv