Gipsskivor: Hvad används gipsskivor till?

Gipsskivor är inte bara gipsskivor Det finns en uppsjö av olika varianter som kan användas till väggar, golv och tak.

Hur skruvas gipsskivor fast?

När gipsskivor skruvas fast måste man vara försiktig så att skruvhuvudena inte går igenom papplagret. Dras skruvarna i för djupt sitter inte skivorna fast ordentligt.

Därför ska du använda speciella gipsskruvar, där undersidan av huvudet är välvt, så att det inte förstör papplagret.

Ska det monteras två lager gips, används en kort skruv till det innersta lagret, och en längre till det yttersta. Den långa skruven ska vara så pass lång att den går genom båda gipslagren och in i skelettet bakom.

Skruvarna ska inte sticka utanför papplagret, då kan de inte spacklas över. De bör heller inte skruvas i för djupt. Därför kan du med fördel använda en speciell skruvbit med djupstopp. Den släpper greppet om skruven när den är i exakt rätt djup.

Redaktionen rekommenderar: Så får du ett nytt gipstak – på nolltid!

Viktigt om gipsskivor i våtrum!

Vanliga gipsskivor ska inte användas i våtrum. Pappen är organisk och kan suga upp fukt om tätskiktet bryts. Om detta sker finns det risk för att det bildas hälsovådligt mögel.

Speciellt med gipsskivor

Idén med att låta två lager kraftig papp omsluta en kärna av hårt sammanpressat gips dök upp i USA år 1894. Först på 1940-talet blev dessa gipsskivor vanliga på byggena. Då skivorna är både ljudisolerande och brandhämmande är de idealiska till skiljeväggar, innertak och golv.