De rätta trappmåtten

En trappa ska ha bestämda mått för att vara bra och säker att gå upp och nerför. Dessa mått är bestämda utifrån en människas steglängd. Normal steglängd är ca 63 cm men den avtar när man rör sig uppåt. Därför finns det en grundregel för hur trappor ska byggas i privata hem.

En trappa ska ha bestämda mått för att vara bra och säker att gå upp och nerför. Dessa mått är bestämda utifrån en människas steglängd. Normal steglängd är ca 63 cm men den avtar när man rör sig uppåt. Därför finns det en grundregel för hur trappor ska byggas i privata hem.

Höjden av ett sättsteg plus djupet av ett plansteg plus höjden av nästa sättsteg bör vara 63 cm. Plansteget är avståndet från trappstegets framkant till nästa stegkant. Det är alltså inte alltid samma sak som stegdjupet. Sättsteget är höjden från den ena plansteget till nästa. Den här regeln medför att ju flackare en trappa är, desto större är plansteget och desto kortare är sättsteget; och omvänt: ju brantare en trappa är, desto kortare är plansteget och desto högre är sättsteget.

Dock finns det gränser för hur kort plansteget och hur högt sättsteget får vara. Det är lagstadgat att plansteget ska vara minst 21 cm, och sättsteget högst 21 cm. Om du följer reglerna så är du säker på att bygga en trappa som är bra och säker att gå på.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trappor