Isolerad stuga för 150.000 kr

En gäststuga ger inte bara extra utrymme utan också extra sovplatser – året runt om du isolerar den. Gäststugan har en enkel konstruktion med sidor byggda i moduler och pulpettak. 150.000 kronor låter kanske mycket, men du sparar ändå mycket pengar på att bygga själv. Och skippar du t ex isolering och nöjer dig med en billigare ytterpanel och ett mindre trädäck kan du mycket väl göra det billigare.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 veckor
Pris
150.000 kronor

Intro

Om du hör till alla de som drömmer om en gäststuga i trädgården, får du här beskrivningen på hur du kan bygga ett extra rum till glädje för dig själv, din tonåring, vänner eller släktingar som ibland kommer på besök.

Den här gäststugan är verkligen lyxvarianten – med bra ljusinsläpp, läckert klickgolv och gipsade väggar och tak. Utvändigt går det ett trädäck runt om stugan med utrymme för en matplats utomhus.

Hela härligheten är isolerad, så stugan kan användas året runt. En isolerad stuga håller både kyla och värme ute, vilket är en fördel även under mycket varma perioder, när det inte blir för varmt inne i gäststugan.

Behöver du inte en isolerad stuga kan du bygga den oisolerad. Och mindre, om du inte behöver en stuga på 24 kvm, som den här är. Det är inte heller säkert att du behöver en lika stor terrass. Projektet är lätt att anpassa till dina behov och önskemål.

I den här byggbeskrivningen får du:

 • Steg-för-steg-beskrivning
 • Ritning
 • Komplett materiallista
 • Video
 • 3D-modeller

LÄS OCKSÅ: Solcell-ventilation ger frisk luft för 0 kronor

Instruktion

01
Fundament 6 Steg

Gäststugan är väl förankrad. Golvkonstruktionen (A och B) fästs först i punktfundamenten som här består av kraftiga gängstänger som har gjutits fast i betong i marken. Hål borras i syllen (A) för gängstängerna, sedan skruvas en mutter fast som golvkonstruktionen kan vila på. Metoden gör det enkelt att justera syllen så att den ligger helt rakt bara genom att snurra lite på muttrarna. Golvbjälkarna (B) skruvas fast i syllen (A) och isolerande EPS-skivor läggs som sedan täcks med OSB-skivor, så att du får ett stadigt golv.

Punktfundament till isolerad gäststuga 1

Punktfundamenten består av en betongklump med en gängstång med en mutter, så att golvkonstruktionen (A och B) enkelt kan justeras på plats genom att snurra på muttern.

Syll fästs i fundament i isolerad gäststuga 2

Syllen (A) fästs i punktfundament som består av gängstänger som är fastgjutna i betong. När syllen har justerats på plats, så att den ligger helt rakt, kapas gängstången av vid muttern.

Golvreglar fästs på syll i isolerad gäststuga 3

Fäst golvbjälkarna (B) vid syllen (A). De placeras med ett avstånd på 50 cm, vilket motsvarar storleken på de isolerande EPS-skivorna. Då slipper du göra anpassningar och onödigt spill.

Golvreglar i isolerad gäststuga fästs med långa skruvar 4

Bjälkarna (B) fästs med långa skruvar - en vinkelrät genom syllen (A) in i bjälken och en in snett ovanifrån. Det ger en extra stark förankring, så att du får en stadig golvkonstruktion.

Golvreglar monteras i isolerad gäststuga 5

Sätt läkt (C) på sidan av bjälkarna så att du har något att lägga EPS-skivorna på. De fästs så att det är 6 cm från läktens ovansida till bjälkens ovansida, motsvarande EPS-skivans tjocklek.

EPS-skivor läggs mellan golvreglar till isolerad gäststuga 6

Lägg EPS-skivor mellan bjälkarna (B) och täck dem med OSB-skivor (J) så att du får ett fast golv. OSB-skivorna limmas i sponten. De läggs i förband och skruvas eller spikas fast i bjälkarna.

02
Sidor 11 Steg

Reglarna till sidomodulerna måste passa på millimetern, annars får du problem med att montera modulerna. Här har vi beställt reglar med exakta mått, men du kan också själv såga till dem, om du är noggrann vid mätning och kapning.

Moduler till isolerad gäststuga sätts ihop 1

Börja med att sätta ihop baksidorna och därefter de två sluttande gavlarna och till sist framsidan, som är tyngst.

Modulerna ska placeras så att de sticker ut 2 cm över syllen (A). Det gör att de OSB-skivor som sidorna ska kläs med når ner och täcker den översta delen av syllen, samtidigt som det blir lite luft runt skivan.

Lägg alla delar till en modul till isolerad gäststuga på golvet 2

Lägg upp alla delar (D, E och F) till en modul på golvet, både de liggande och stående reglarna. Stolparna placeras här med ett avstånd på 57,7 cm. Det får vara max 62,5 cm mellan stolparna från centrum till centrum. Kapa stolparna, så att det är plats till fönster/dörr.

Markera för syll och bärlina till isolerad gäststuga 3

Markera på golvregel och bärlina när du har mätt upp för stolparnas exakta placering på modulen till baksidan. Det gör det lättare när du sedan skruvar fast stolparna.

Baksidesmodul till isolerad gäststuga reses 4

Den färdiga modulen till baksidan reses. Här är det bra med ett par starka medhjälpare, för de 6 meter långa modulerna är tunga.

Modul till isolerad gäststuga skruvas fast i syll och bärlina 5

Modulen skruvas fast i golv och syll när du har kontrollerat så att den står helt exakt. De långa skruvarna sätts med ca 1 meters avstånd.

Reglar till isolerad gäststuga fixeras tillfälligt 6

Fixera stolparna (F) tillfälligt när du ska bygga gavelmodulerna. Här är alla stolpar olika långa, så att de bildar en lutning till taket. Det gör det betydligt enklare att skruva fast den lutande bärlinan (E).

Sidomodul till isolerad gäststuga reses 7

Gavelmodulen reses, rättas in och fästs först med skruvtvingar. När modulen står perfekt, skruvas den fast i golvet och baksidan.

Främre modul till isolerad gäststuga byggs till sist 8

Bygg det främre modulen till sist. Reglarna (F) fixeras tillfälligt på samma sätt som på gavelmodulerna, så att det går att resa modulen utan bärlinan (E). Det gör det betydligt lättare att resa den tunga modulen.

OBS: Du kan klicka på bilden och se den i stort format.

Bärlina på isolerad gäststuga skruvas fast 9

Skruva fast bärlinan (E) uppifrån när du har rest framsidan och placerat den på rätt plats. Reglarna (F) har fixerats tillfälligt med en bit av en OSB-skiva, som tas bort så snart modulen har skruvats fast.

Modul på isolerad gäststuga skruvas fast längst ner med långa skruvar 10

Skruva fast modulen med långa skruvar som går genom den vågräta regeln (D) och in i gavelmodulen.

Sidor på isolerad gäststuga skruvas fast i den främre modulen 11

Skruva också fast gavlarna i framsidan med de långa skruvarna. Även här placeras skruvarna med ca 1 meters mellanrum, så att modulerna sitter fast ordentligt runt om.

03
Täck in med osb-skivor 5 Steg

De fyra väggmodulerna utgör stugans bärande trästomme. Det täcks nu in utvändigt med OSB-skivor som förstärker konstruktionen och ger byggnaden stabilitet.

OSB-skivorna skruvas fast i reglarna. Där det ska sitta fönster och dörrar skruvas skivorna också fast, även om de täcker över hålen för fönster och dörrar. Det är betydligt enklare att bara såga av skivorna när de har skruvats fast. Du sparar mycket tid på mätning genom att göra på det här sättet.

Mät upp för att klä in isolerad gäststuga med OSB-skivor 1

Mät för att täcka in med OSB-skivor (J). De ska gå ner över syllen (A) så att den skyddas. Kom ihåg att sätta ett finmaskigt nät nederst innan du sätter upp skivorna, så att du inte får oönskat besök av t ex möss.

OSB-skivor monteras på isolerad gäststuga 2

Sätt OSB-skivor (J) på alla sidor. Börja nederst på den ena sidan och flytta dig sedan i sidled och uppåt. Skruva fast den första skivan med en enda skruv i det yttre, övre hörnet, så att du kan justera den på plats.

Kolla så att den första skivan på isolerad gäststuga sitter rakt 3

Kolla så att den första skivan sitter helt rakt och skruva fast den runt om. Det är viktigt att nedersta raden sitter perfekt.

OSB-skiva till isolerad gäststuga sågas till när den har skruvats fast 4

Såga till OSB-skivan (J) när du har skruvat fast den. Det är enklare att låta skivan sticka ut över t ex en dörröppning än att behöva mäta exakt på varenda skiva innan de monteras.

Kommande OSB-skivor till isolerad gäststuga sågas till 5

Sätt upp nästa rad med OSB-skivor (J). När du har ansträngt dig med att få den första raden att sitta 100 procent vågrätt, är det bara att sätta nästa ovanpå och fästa dem. Det ska sättas upp OSB-skivor hela vägen runt på utsidan av gäststugans trästomme.

04
Den underliggande konstruktionen 6 Steg

Mellan den högre bärlinan där framme och den lägre bärlinan där bak läggs sparrar, så att du får ett lutande tak.

Sparrarna placeras med ett avstånd på 57 cm. De sticker ut lite i båda ändarna, så att det bildas en takfot, lite mer där framme än där bak.

Det sågas hack i alla sparrar så att de ligger stadigt mot bärlinorn. Ovanpå sparrarna läggs OSB-skivor som limmas och skruvas fast, så att du får en stark underliggande takkonstruktion.

Sparren placeras på bärlinan på isolerad gäststuga 1

Placera sparren på bärlinan och markera var du ska såga ett hack. Det går enklast om du använder en vinkelhake. När du sågar hack i sparrarna gör det att de ligger stadigt och du får en stark konstruktion.

Sparre till isolerad gäststuga fästs i bärlinan med långa skruvar 2

Sparrarna fästs med långa skruvar i bärlinorna. Det är smart att måla ändarna på sparrarna, om de ska målas, innan de monteras. Sparrarna kapas också på framsidan, så att de får lodräta snitt.

OSB-skivor läggs på taket till isolerad gäststuga 3

Lägg OSB-skivor på taket, så att det blir ett fast underlag för yttertaket. Skivorna läggs med fjäder och not och med trälim i alla fogar, så att du får ett starkt underlag. Ett tak som du också kan gå på om det skulle behövas.

Skivor till isolerad gäststuga slås ihop med kloss 4

Skivorna slås ihop med en kloss så att fogen blir helt tät. Slå aldrig direkt på skivorna med hammaren - risken är att du förstör kanten. Ta bort överflödigt lim innan det har torkat.

Skivor till isolerad gäststuga skruvas fast när de har limmats ihop 5

Skruva fast skivorna så snart du har limmat och slagit ihop skivorna ordentligt. Det räcker med tre skruvar i varje sparr per skiva.

Skivor till isolerad gäststuga kapas när alla har lagts 6

Skivorna kapas när alla är på plats. Det är enklast att fästa skivorna utan att först behöva mäta varje skiva exakt och sedan bara såga av det överflödiga till sist med cirkelsågen.

05
Takbeklädnad 5 Steg

På taket läggs en kraftig EPDM-gummiduk som köps i ett stort sjok, så att du inte behöver tänka på skarvar. Gummiduken limmas fast vid taket med ett medföljande lim. Det är viktigt att du använder ett lim som passar till den gummiduk som du väljer.

Runt kanten på taket skruvas fast en kantlist - bortsett från längst bak, där vattnet ska kunna rinna av. Listen ser till att du får en ordentlig avslutning på taket. Gummiduken ska gå upp över listen, limmas fast och täcks slutligen med aluminiumlister som skruvas fast -då har du ett tåligt tak.

Uppbyggnad av taket i isolerad gäststuga 1

Takets uppbyggnad

Gummiduk läggs på taket i isolerad gäststuga 2

Lägg upp gummiduken på taket. Här har den måttbeställts, lite för stor, så att den sticker ut lite över kanten runtom taket.

Limmet stryks på tak till isolerad gäststuga 3

Fördela limmet på taket när du har vikt halva gummiduken över den ena sidan. Limmet stryks enklast på i ett jämnt lager med en färgroller på en lång stång, så att du har en bra arbetshöjd.

Gummiduken läggs på limmet på taket till isolerad gäststuga 4

Vik gummiduken över limmet och tryck fast den ordentligt med en kvast. Därefter gör du likadant på den andra sidan.

Lim sätts på kantlisten på taket till isolerad gäststuga 5

Sätt lim på regeln (T) på taket och i hörnet mellan tak och regel. Tryck därefter fast gummiduken ordentligt. Ovanpå skruvas en aluminiumprofil fast, så att du får en tät avslutning på taket.

06
Isolering 5 Steg

Nu ska du börja isolera gäststugan invändigt så att den kan användas året runt. En isolerad stuga håller inte bara kylan ute utan skyddar också mot höga temperaturer inomhus under de varma sommarmånaderna.

Isolering sätts invändigt i isolerad gäststuga 1

Isoleringen placeras både mellan reglar och sparrar. I taket är isoleringen 2 cm tunnare än sparrarna (H), så det blir lite luft under taket. Det gör att fuktig luft kan transporteras bort uppe under taket.

Under isoleringen sätts först OSB-skivor och sedan gipsskivor.

Avstånden mellan stolparna i isolerad gäststuga mäts upp 2

Mät avståndet mellan stolparna (F) så att du kan skära till isoleringen. Lägg till 1 cm på båda sidor, så att isoleringen blir lite för stor. Det betyder att de ska klämmas på plats och sluter helt tätt längs kanten.

Isolering till isolerad gäststuga skärs till 3

Isoleringen skärs till i lite för stora bitar. Det finns speciella knivar för att skära i isolering. Du kan också använda t ex en gammal brödkniv.

Isolering läggs mellan reglar i isolerad gäststuga 4

Tryck isoleringen på plats mellan reglarna (F). När de har skurits till lite för stora vet du att de sitter kvar och att de sluter tätt längs kanterna. Isoleringen pressas in så att den fyller ut utrymmet till OSB-skivorna (J) och hamnar i höjd med reglarna på insidan.

Isolering läggs mellan sparrar i isolerad gäststuga 5

Sätt också isolering mellan sparrarna (H) så att stugan isoleras överallt. Isoleringen placeras så att den ligger kant i kant med sparrarna och så att det är lite luft upp mot OSB-skivorna i taket (J).

07
Osb-skivor invändigt 5 Steg

Väggar och tak kläs med OSB-skivor invändigt. Det ger byggnaden bra stabilitet och något att fästa skruvar i.

Skivorna är spontade och placeras i förband, alltså lite förskjutna, så att skarvarna inte kommer mitt för varandra och skruvas fast i reglarna.

Väggskivorna sätts med ett avstånd på 1 cm till golvet. Runt kanten på alla skivor sätts här en tejp, för att hindra fukten på insidan från att tränga ut i konstruktionen. I stället ska den komma ut genom fönster och dörrar.

OSB-skivor sätts utanpå isolering i isolerad gäststuga 1

Sätt OSB-skivor (J) utanpå isoleringen. Var noggrann med att första raden sitter helt rakt. Kom ihåg att slå ihop skivorna ordentligt i fjäder och not-skarven innan du skruvar fast dem i reglarna.

OSB-skivor sätts upp invändigt i isolerad gäststuga 2

Nästa rad med OSB-skivor sätts upp. De sätts förskjutna, i förband, för att få den starkaste konstruktionen. Du får ett “naturligt” förband om du börjar raden med den bit som du har sågat av från föregående rad.

OSB-skivor sätts i taket på isolerad gäststuga 3

OSB-skivor (J) sätts i taket så att även isoleringen här täcks. Börja i det ena hörnet av taket och arbeta först i sidled och sedan framåt. Det är en god idé att använda en stötta om du inte har någon hjälpande hand i närheten.

Tätning med tejp runt skivor i isolerad gäststuga 4

Med tejp tätas här kanten på alla skivorna, så att fukten från insidan inte ska kunna tränga ut i konstruktionen.

Invändiga väggar tätas i isolerad gäststuga 5

De invändiga väggarna har tätats i alla skarvar. Kilarna under den nedersta raden ser till att det är 1 cm avstånd till golvet, så att det finns plats för träet att röra sig.

08
Uppsättning av gipsskivor 6 Steg

Utanpå OSB-skivorna sätts upp gipsskivor. Det är verkligen lätt att sätta upp gipsskivor på ett fast underlag som OSB-skivor, eftersom du t ex inte måste träffa rätt på en regel utan kan skruva i hela underlaget.

Har du inte någon som hjälper dig, behöver du en stötta för att hålla skivan på plats när du ska skruva fast skivorna i taket.

Alla skarvar spacklas och förstärks med skarvremsor. Väggarna slipas så att de blir helt släta och målas till sist.

Gipsskivor sätts utanpå OSB-skivor i isolerad gäststuga 1

Sätt upp gipsskivor (K) utanpå OSB-skivorna invändigt. De fästs med gipsskruvar som i princip kan placeras var som helst med OSB-skivor som underlag - där måste du inte sätta skruven i reglar.

Gipsskivor lyfts från golvet i isolerad gäststuga 2

Gipsskivorna lyfts 3-5 mm från golvet så att det finns plats för trä och gips att röra sig. Det är enklast om du placerar skivorna på ett par kilar.

Gipsskivor skruvas fast i isolerad gäststuga 3

Skivorna skruvas fast. De ska också sättas lite förskjutna i förhållande till varandra, minst 30 cm, så att skarvarna inte kommer för nära varandra. Det ger starkast resultat.

Gipsskivor i isolerad gäststuga skärs till runt fönster och dörr 4

Kapa gipsskivorna så att det blir öppningar för dörrar och fönster. Enklast är att bara låta skivan gå förbi t ex fönsterhålet och sedan kapa den exakt när den sitter fast.

Taket i isolerad gäststuga kläs med gipsskivor 5

Taket ska också kläs med gipsskivor. Här får du åter igen användning av en stötta, om du inte har ett par hjälpande händer i närheten.

Skarvar i isolerad gäststuga spacklas och förstärks med skarvremsa 6

Alla skarvar spacklas och förstärks med skarvremsor som trycks fast ordentligt i spackelmassan. Skruvhålen ska också spacklas, och hela ytan ska slipas så att du får en helt slät yta som slutligen målas.

09
Laminatgolv 6 Steg

På golvet i gäststugan läggs ett laminatgolv som bara klickas ihop. Det har en tålig yta och bleknar inte så snabbt av den uv-strålning som blir riktigt rejäl från den stora dubbeldörren i söderläge.

Klickgolvet läggs flytande med ca 1 cm avstånd längs väggarna. Det klickas ihop i ändarna och på långsidan bankas spont och not ihop. Slå alltid med en kloss mellan klickgolv och hammare, aldrig direkt på golvbrädan, eftersom det kan bli märken eller i värsta fall förstöra sponten.

Golvets uppbyggnad i isolerad gäststuga 1

Så här är golvet uppbyggt

Ett golvunderlag läggs ovanpå OSB-skivor i isolerad gäststuga 2

Lägg först ett underlag på OSB-skivorna till klickgolvet. Här är det ett ljuddämpande golvunderlag som rullas ut och skärs av på längden. Det ser till så att klickgolvet inte låter.

Not sågas av första raden klickgolv till isolerad gäststuga 3

Såga noten av klickgolvet till den första raden så att golvytan kommer att ligga med 1 cm avstånd till väggen. Noten tas här bort med en sticksåg.

Den första raden klickgolv läggs i isolerad gäststuga 4

Lägg den första raden av klickgolvet. Det klickas ihop i ändarna, där brädan bara ska lyftas lite för att klicka ordentligt i låsmekanismen, innan den trycks ner på plats mot golvet.

Sista biten i den första raden klickgolv i isolerad gäststuga mäts upp 5

Mät upp den sista brädan i den första raden. Det ska vara lite luft mellan klickgolv och vägg så att du kan få ner golvbrädan på plats, men också så att det blir ca 1 cm luft längs väggen på det färdiga flytande golvet.

Nästa rad klickgolv läggs med halvförband i isolerad gäststuga 6

Nästa rad läggs i halvförband så att skarvarna förskjuts med en halv brädlängd i varje rad. Det betyder att varannan skarv hamnar i linje med varandra. När du har lagt en rad slås den ihop med den föregående genom att slå på långsidan med en kloss/hammare, så att den spontade skarven blir tätt.

10
Dörrar och fönster 5 Steg

Dörrar och fönster har beställts på nätet för att få önskade mått, inte minst den stora dubbeldörren ut till trädäcket, som inte har standardmått.

Det är viktigt att fönster och dörrar hamnar i lod och i våg, så att du inte får problem med att öppna och stänga dem och att de sluter tätt. Därför måste du vara noggrann med vattenpasset när du justerar fönster och dörrar på plats.

När du sätter in dörrar ska du först plocka av själva dörrbladet, så att det bara är karmen som du först monterar. Dörrbladen sätts sedan i till sist.

Dubbeldörr monteras i isolerad gäststuga 1

Montera karmen till dubbeldörren i öppningen som är ca 4 cm större än ramen. Då finns det plats att foga och för karmen att röra sig lite. Det är en bra idé att vara två när ni ska sätta i en dubbeldörr.

Karm till dörr i isolerad gäststuga kontrolleras i lod och i våg 2

Kolla så att karmen sitter i lod och i våg. Det är viktigt, så var noggrann här. Om karmen inte sitter helt rakt kan du få problem med att öppna och stänga dörren.

Karmen till dörr i isolerad gäststuga klossas upp 3

Karmen klossas upp så att den är i lod och i våg. Det krävs som regel lite finjustering innan den står helt rakt. Kolla med vattenpasset och ha små plastklossar i olika storlekar redo att justera höjden med.

Karm till isolerad gäststuga skruvas fast med karmskruv 4

Skruva fast karmen med karmskruv när den sitter som den ska. Förborra till skruvarna - här borras med 6 mm borr till 6,5 mm skruv.

Skum fylls i fogen till karmen i isolerad gäststuga 5

Fyll skum i fogen mellan ram och vägg. Här används fogskum. Sätt sedan in den andra dörren och fönstret enligt samma metod. Fogen täcks därefter med en list.

11
Panelbrädor 11 Steg

Nu ska du sätta i gång med gäststugans utvändiga beklädnad. Här sätts liggande panelbrädor upp. De är spontade och skruvas fast i skruvläkt, vilket ger 2 cm luft mellan OSB-skivorna och panelbrädorna. Det ger ventilation, så att eventuell fukt som kan tränga in kan ta sig ut igen.

På alla hörn sätts här hörnlister. De klassiskt vita knutarna ger en fin avslutning på gäststugans fasad och det är samtidigt där som brädorna skruvas fast i ändarna.

Ventilation bakom panel på isolerad gäststuga 1

Ventilation bakom panelen
I hörnen fästs panelbrädorna (R) i P som är en del av stugknuten (N och P).

Stolpe till isolerad gäststuga sågas till med en cirkelsåg 2

Såga till en 70 x 70 cm stolpe (N) med cirkelsågen på längden, så att den blir L-formad. Detta “L” ska sitta ytterst på hörnet som en stugknut som både skyddar och ger fasaden en snygg avslutning.

Hörn av plywood till isolerad gäststuga 3

Gör en hörnlist (P) av två plywoodbitar som är 10 och 12 cm breda. De skruvas ihop, så att sidorna på hörnlisten blir lika långa.

Hörn till isolerad gäststuga skruvas ihop från insidan 4

De två hörnlisterna (N och P) skruvas ihop från insidan, så att skruvarna inte syns. Själva stugknuten som sågades ut av en stolpe sitter ytterst. Den är tåligare eftersom den inte har någon skarv eller fog.

Hörn till isolerad gäststuga skruvas ihop och målas innan ytterpanelen sätts upp 5

Hörnlisterna (N och P) skruvas fast och målas innan panelbrädorna (R) sätts upp, så att det är lätt att komma åt. Listerna grundas och stryks med två lager heltäckande träskydd så att träet är så bra skyddat som möjligt. Det sätts även upp skruvläkt till panelbrädorna.

Panelbrädor till isolerad gäststuga sågas till med kap-/gersåg 6

Panelbrädorna (R) sågas till på längden med kap-/gersågen. Såga alltid av det yttersta på en panelbräda innan du sågar av den i rätt längd, då kan du vara säker på att få fina snitt i ändarna.

Panelbrädor monteras på isolerad gäststuga 7

Panelbrädorna (R) monteras. De slås ihop i spont-och-not-skarven innan de skruvas fast i skruvläkten (Q). Kom ihåg att använda en kloss när du bankar ihop brädorna, så att du inte slår direkt på dem med en hammare och riskerar att lämna märken eller skada sponten.

Panelbrädor skruvas fast på spikläkt på isolerad gäststuga 8

Brädorna (R) skruvas fast i skruvläkten (Q). En skruv i varje läkt per bräda räcker. Placera skruvarna på en rak linje - det ser snyggast ut.

Nederst brädan på isolerad gäststuga ligger i underkant med hörnet 9

Se till att den nedersta brädan (R) fluktar med hörnlistens (N och P) underkant. Det ger det mest harmoniska intrycket.

Panelbrädor anpassas i isolerad gäststuga 10

Det är nödvändigt att anpassa vissa brädor (R), t ex som här under dörren. Mät avståndet och såga till en bräda på längden så att den passar in under dörr och hörnlist.

Avstånd på 1 cm mellan panelbräda och hörnlist i isolerad gäststuga 11

Här hålls ett avstånd på 1 cm mellan panelbräda (R) och hörnlist (N och P). Skruven som fäster brädan i hörnlisten placeras ca 2 cm från änden.

12
Trädäck 12 Steg

Som avslutning på gäststugan byggs ett trädäck längs tre av stugans sidor.

Först byggs en stomme av kraftiga bjälkar som fästs på gängstänger som gjutits fast i betong - samma sorts punktfundament som till själva stugan. Ovanpå läggs reglarna som trallbrädorna skruvas fast i.

Det är viktigt att trädäcket har en stadig stomme så att den inte gungar när man går på det. Ett avstånd mellan reglarna på 50 cm passar här.

Bygg isolerad gäststuga med trädäck 1

Trädäckets stomme består av kraftiga bjälkar (G) som reglarna (S) fästs i.

Stommen skyddas här mot fukt med en täckande, vattenfast tejp. Du kan också använda syllpapp.

Punktfundament till isolerad gäststuga med terrass 2

Gör punktfundament till trädäckets stomme. En gängstång gjuts fast i ett hål i marken som fyllts med betong. Hål borras i bjälken (G), så att den kan placeras på gängstången och justeras på höjden.

Regel i trädäck till isolerad gäststuga hålls på plats med gängstång 3

Sätt en mutter och en bricka på gängstången som kan hålla bjälken på plats. Muttern gör det lätt att justera bjälkens höjd. Du skruvar bara på muttern tills bjälken ligger helt rakt.

Regel i trädäck till isolerad gäststuga kan förlängas genom att skruva ihop två stycken 4

Vill du förlänga en bjälke (G) kan du göra skarven genom att skruva ihop två bjälkar med långa skruvar och placera gängstången i skarven mellan dem. En skyddande tejp sätts ovanpå bjälkarna.

Den bärande konstruktionen till trädäck i isolerad gäststuga görs färdig 5

Den bärande konstruktionen görs färdig. Bjälkarna (G) placeras med ett avstånd på 70 cm och fästs i gängstängerna i punktfundamenten. Träet skyddas överst med en vattenfast tejp, så att vatten inte kan tränga ner i träet och skapa problem med fukt och röta.

Bärande konstruktion till trädäck i isolerad gäststuga ska vara rak innan muttrarna spänns 6

Kolla så att den bärande konstruktionen ligger helt i våg innan du spänner muttrarna. Om det är ojämnheter är det lätt att finjustera med muttrarna.

Reglar till isolerad gäststuga med trädäck skruvas ihop till en ram 7

Reglarna (S) skruvas ihop till en rammodul som ska monteras ovanpå den bärande stommen (G). Avståndet mellan reglarna är här 50 cm och de skruvas fast i en syll där framme och där bak, två skruvar i varje ände.

Ram till isolerad gäststuga med trädäck monteras på den bärande konstruktionen 8

Placera rammodulen med reglar (S) ovanpå den bärande konstruktionen. Ramen placeras med ett avstånd till fasaden på ca 8 cm. Den skruvas fast i den bärande konstruktionen (G).

Reglar till isolerad gäststuga med trädäck fästs där den bärande konstruktionen svänger 9

Reglar (S) fästs en och en där den bärande konstruktionen svänger. Alla reglar skyddas här med vattenfast tejp på ovansidan när de har skruvats fast. Du kan eventuellt använda syllpapp i stället.

Trallbrädor läggs till isolerad gäststuga med trädäck 10

Lägg trallen. Brädorna fästs i reglarna med självborrande trallskruv, så att du inte behöver förborra. Se till att det är samma avstånd mellan brädorna genom att använda distansbrickor, här 6 mm.

Brädor till trädäck i isolerad gäststuga tvingas på plats med ett speciellt verktyg 11

Brädorna tvingas enkelt på plats med den här speciella tången. Den drar brädan på plats när distansbrickan är placerad, så att brädan ligger helt rakt och med rätt avstånd till brädan vid sidan om.

Isolerad gäststuga med trädäck står färdig 12

Ett lyxigt ställe för övernattande gäster.

Material

95 x 95 mm stolpar:

 • Syll (A), 600 cm
 • Golvbjälkar (B), 400 cm

38 x 57 mm läkt:

 • Läkt (C), 400 cm (till isolering)

63 x 125 mm reglar:

 • Regel (D), 400 och 600 cm
 • Bärlina (E), 400 och 695 cm
 • Stående reglar (F), 200-240 cm
 • Reglar till trädäcket (G)

75 x 150 mm reglar:

 • Sparrar (H), 480 cm

18 mm OSB-skiva:

 • Till golv, yttertak, innertak, utvändiga och invändiga sidor (J)

13 x 900 x 2.400 mm gipsskivor:

 • Invändigt (K)

25 x 200 mm brädor:

 • Takfotsbrädor (L), 480 cm
 • Takfotsbrädor (M), 700 cm

70 x 70 mm stolpar:

 • Till hörnlister (N), 200 och 280 cm

18 mm plywoodskiva:

 • Till hörnlister (P), 200 och 280 cm

21 x 33 mm lister:

 • Spikläkt (Q)

38 x 150 mm panelbrädor (lärk):

 • Till fasadpanelen (R)

45 x 70 mm reglar:

 • Till trädäcket (S)
 • Uppvikningslist (T) (till taket)

28 x 145 mm brädor (lärk):

 • Till trädäcket (U)

Dessutom:

 • Gängstänger, M20 inkl. brickor och muttrar, 1 m långa
 • Betong
 • Trälim
 • Musnät
 • EPS-skivor, 50 mm
 • Klickgolv, inkl. underlägg Knauf, 95 x 560 x 980 mm
 • EPDM-gummiduk till tak, 2 mm
 • Lim till gummiduk
 • Aluminiumlist
 • Isoleringstejp
 • Armeringstejp
 • Spackelmassa
 • Skyddstejp till reglar
 • Fogskum
 • Vitt träskydd
 • Kilar i olika storlekar
 • Dubbeldörr, 200 x 200 cm
 • 2 mindre fönster
 • 1 dörr, 90 x 200 cm
 • Diverse skruvar: korta och långa skruvar, karmskruvar, fasadskruvar, gipsskruvar

Specialverktyg

 • Stämp eller liknande
 • Trallverktyg

Tidsåtgång

2-3 veckor.

Pris

Ca 150.000 kronor

Svårighetsgrad

Det är ett stort projekt som kräver en bra överblick, men de olika delmomenten är inte svåra i sig själv.

Ritning

3D-modell

3D-modell: Bygg själv isolerad gäststuga
3D-modell

Enkel konstruktion

Annekset har en enkel konstruktion med sider bygget i moduler og tag med én hældning. Facaden er beklædt med profilbrædder, der samles med fer og not. En dobbeltdør giver masser af naturligt lys i annekset og fin adgang til træterrassen.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Bygg isolerad gäststuga på punktfundament
3D-modell

Punktfundament

Hvert punkt består af en betonklods med en gevindstang med en møtrik, så bundkonstruktionen nemt kan justeres på plads ved at dreje på møtrikken.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Fyra moduler till sidor i isolerad gäststuga
3D-modell

Side i moduler

De fire moduler til siderne placeres, så de stikker 2 cm ud over bjælken i bunden. Det sikrer, at de OSB-plader, som siderne skal beklædes med, kan nå ned og dække over bjælkens øverste del.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Uppbyggnad av tak i isolerad gäststuga
3D-modell

Tagets opbygning

Der lægges tagklæber rundt i kanten af gummidugen, så taget bliver tæt. En aluliste skrues fast til taglægten), der danner en opkant på taget.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Isolering i isolerad gäststuga placeras i taket mellan sparrarna
3D-modell

Isolering i loftet

Isoleringsstykkerne placeres i loftet mellem spærene, så der er 2 cm’s luft op mod taget. Det giver plads til, at luften kan transportere kondensfugten væk oppe under taget.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Spikläkt i isolerad gäststuga ger ventilation bakom ytterpanelen
3D-modell

Ventilation bag beklædningen

Der sættes afstandslister op, som beklædningsbrædderne fastgøres til. Afstandslisterne sikrer, at der er luft imellem OSB-pladerne og beklædningsbrædderne.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Trädäck till isolerad gäststuga av kraftiga reglar
3D-modell

Terrassens konstruktion

Terrassens består af kraftige bjælker, der monteres til gevindstænger støbt fast i beton. Ovenpå lægges strøerne, som terrassebrædderne fastgøres til.

Öppna 3D-modell

Video

Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Spänn upp isoleringen

Kapa gipsskivor

Med en vass hobbykniv går det lätt och snabbt

En gipsbit säkrar rätt skruvdjup

Klickgolv - den första raden

Få en bra start - med noggrann mätning

Klickgolv - läggning i förband

Med förskjutna skarvar blir golvet starkt och stabilt

Klickgolv - den sista raden

Med ett slagjärn är det lätt att få brädorna på plats

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Gäststuga