Bygg en stuga på en dag – nästan utan verktyg

Kompletta byggsatser med allt du behöver gör det lätt och skojigt att bygga hus. De olika delarna är numrerade och monteras i tur och ordning – nästan utan verktyg. Jobbet går fort och en stuga på 10 m2 + veranda är under tak redan efter en arbetsdag, om du bara har en medhjälpare.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
22000 kronor

Intro

Förutsättningen för att du skall lyckas med ditt bygge är att underlaget är plant och absolut vågrätt. Underlaget kan vara en gjuten platta, en sockel eller som här en regelkonstruktion på plintar – en plattform.

Ovanpå underlaget fästs en syll och på denna byggs huset. Här spikar vi fast syllen, som är det understa lagret i väggarna, i bottenramen med en spik på cirka var 60:e cm.

Stugan byggs med en spik i varje hörn!

Därefter går det lekande lätt – följande lager staplas ett efter ett och delarna låser varandra tack vare det finurliga sätt som de har sågats på. Nästan alla tillverkare av monteringsfärdiga friggebodar sågar virket färdigt för stapling med enkel låsning.

Ibland måste man slå reglarna på plats, men du får inte slå direkt på reglarna. Använd medföljande kloss eller tillverka en kloss att slå på.

Även om det verkar lite snålt så räcker det faktiskt med en enda 100 mm spik i varje hörn per lager! Det innebär att det i princip räcker med hammare och såg för att bygga huset.

Stugans väggar reses på ett par timmar

När du har staplat ett antal bjälkar, låst dem och spikat fast dem i hörnen så kommer du upp i fönsterhöjd, och då kan man som ovan självbyggare kanske bli nervös. Partierna vid sidan av fönstren verkar nämligen både sneda och vingliga.

Men ta det lugnt. De rätar upp sig så snart du stabiliserar med överliggarna ovanför fönstren.

Efter några timmar har du rest väggarna och takåsen skall på plats. Den är utsågad och klar från fabrik och läggs lätt upp och därefter görs taket klart innan fönster och dörr sätts på plats.

SERIE: Bygg friggebod, bastu och badtunna

Vid en fantastisk byggtomt vid en sjö långt inne i skogen byggde vi en friggebod som vi inredde till en bastu, samt en härlig badtunna. Se alla delarna av projektet här:

DEL 1: Bygg grund till badtunna och stuga på naturgrund

DEL 2: Bygg en stuga som byggsats på en dag (den här artikeln)

DEL 3: Inred en friggebod till en bastu

DEL 4: Bygg din egen badtunna

Stuga byggsats

DEL 2: Bygg en stuga som byggsats på en dag

  • SÅ HÄR RESER DU VÄGGARNA
  • SÅ HÄR LÄGGER DU TAK
  • SÅ HÄR SÄTTER DU I FÖNSTER OCH DÖRR
  • SÅ HÄR ISOLERAR DU OCH LÄGGER GOLV

Instruktion

01
Väggarna reses 4 Steg

Stuga byggsats: Underlaget har vägts av 1

Underlaget har vägts av och är plant, så nu kan vi fortsätta med syllen (den understa delen i väggen) som spikas fast i bottenramen. Kolla noga med tillverkarens anvisningar att du sätter rätt del på rätt plats.

Stuga byggsats: Bjälkarna staplas 2

Bjälkarna staplas på samma sätt som när man bygger med klossar. De har sågats så att de låser varandra och därför räcker det med en enda spik i varje hörn för att få en stark och hållbar konstruktion.

Stuga byggsats: Väggen verkar ostadig 3

Väggen verkar ostadig när du kommer till fönster och dörrar, men den håller! Ja, den tål t.o.m. att man hänger på den när man tar en paus, även om överliggaren ovanför fönstret inte är på plats.

Stuga byggsats: Väggarna har rests 4

Väggarna har rests och takåsen har lagts på plats. Delar av räckverket runt den lilla verandan utgör en förlängning av ett par väggbjälkar. Vi har med vilje väntat med att lägga golv i huset och på verandan.

02
Taket är ventilerat 7 Steg

När åsen och sparrarna är på plats sörjer vi för luftning av taket. Det är nämligen lättare att göra innan taket görs klart. Det är i vår stuga lättast att ordna luftningen via gavlarna och därför borrar vi hål i varje fack i gaveln.

Under regeln med lufthålen spikas (eller skruvas) en 45 x 45 mm regel hela vägen runt väggarna och under takåsen. Dessa reglar fäster vi senare innertaket i och de ger också det utrymme som behövs för isoleringen. På ovansidan av regeln fäster vi vindpapp så att isoleringen inte täpper igen luftspalterna mot undersidan av yttertaket.

Yttertaket består av råspont och takpapp. Råsponten levereras färdigkapad så det är bara att spika fast den. När takbrädorna har spikats fast är det dags för vindskivorna, men först fäster vi en trekantslist längs gavlarna. Den gör att takpappen kan läggas utan skarpt veck mot vindskivan och att man har mera »gods» att fästa vindskivan i.

Lägg takpapp nerifrån

Rulla ut en remsa takpapp på taket och låt den sticka ut några centimeter längs takfotsbrädan. Då hålls denna torr och fin. Låt takpappen fortsätta upp över trekantslisten längs vindskivorna och fäst takpappen på trekantslisten. Avsluta med en tryckimpregnerad list som täcker både takpapp och vindskivor. Vill du lyxa lite kan du täcka listen med ett vindskivebeslag i plåt.

Nästa remsa takpapp läggs med en överlappning på 10-15 cm och den spikas fast. Den sista remsan takpapp läggs mitt över nocken och ner på båda sidor av taket.

Stuga byggsats: Med 22 mm borr 1

Med 22 mm borr borras fyra hål i varje gavelhalva för ventilering. Borra uifrån för att träet inte skall fläkas på utsidan. OBS: För att slippa insekter fäster vi ett myggnät på insidan.

Stuga byggsats: På insidan av gavlarna 2

På insidan av gavlarna fästs 45 x 45 mm reglar 50 mm under gavelkanten liksom vi sätter en stödregel mellan gavlarna. Den behövs när vi spikar innertaket och när vi som här häftar vindpappen.

Stuga byggsats: Råsponten spikas fast på tre ställen 3

Råsponten spikas fast på tre ställen. På takåsen, stödregeln mitt i varje gavelhalva och längs takfoten. Här syns tydligt hur det bildas ett luftat fack mellan råsponten och vindpappen.

Stuga byggsats: Takläggningen går fort 4

Takläggningen går fort och det dröjer inte länge förrän alla brädorna har spikats fast. Tänk på att använda gummiskor när du arbetar på taket och flytta dig försiktigt. OBS: Använd gärna säkerhetslina.

Stuga byggsats: De sista takbrädorna måste klyvas 5

De sista takbrädorna måste klyvas för att hamna kant i kant med väggen. Eftersom vi inte har tillgång till ström klyver vi brädorna när de har spikats fast med en japansk såg. Det går även bra med fogsvans.

Stuga byggsats: Takpappen läggs på nerifrån 5

Takpappen läggs på nerifrån och den får sticka ut några centimeter över takfotsbrädan som då hålls torr. Pappen läggs med 10 cm överlappning och spikas i sick-sackmönster med 15 cm mellan spikarna.

Stuga byggsats: Den sista remsan takpapp 6

Den sista remsan takpapp läggs över takåsen och överlappar pappen på de två takhalvorna. Takpappen har fästs på trekantslisterna. Avsluta genom att fästa en list eller plåtprofil ovanpå vindskivorna.

03
Enkel montering av vindskivor 2 Steg

Vindskivan kan bestå av en eller två brädor. Här har vi valt två brädor som monteras lite förskjutna - med de yttre lite högre upp. Anledningen är att vi vill lägga plåttak när underlagstaket är klart och då är det en fördel att vindskivan sticker upp en bit över gaveln. Det kan visserligen lösas med en bred bräda, men med två brädor blir det lättare samtidigt som det ser snyggt ut.

För att vindskivan inte skall utsättas för så mycket fukt väljer vi att fästa en tryckimpregnerad list ovanpå. Denna kan ersättas av en profil av aluminium eller plåt.

Stuga byggsats: Vindskivorna monteras lättast 1

Vindskivorna monteras lättast och snyggast om du först lägger dem över varandra och fäster dem tillfälligt med ett par spikar. Loda in en mittlinje med vattenpass och såga sedan rätt igenom brädorna medan de sitter på plats.

Stuga byggsats: Vid dubbel vindskiva 2

Vid dubbel vindskiva fäster du förstås alla brädorna på en gång, lodar in, markerar och sågar igenom. I bägge fallen gäller att vindskivorna sedan tas ner, skjuts ihop och spikas fast. Efteråt kapas de i rätt längd längst ner.

04
Isolera bjälklaget och lägg golvet 3 Steg

Golvet på verandan skall inte isoleras så det lägger vi genast. Brädorna fästs med mycket små springor eftersom virket ändå krymper en aning. För att det inte skall samlas fukt mellan golv och räcke lämnas en liten springa här.

Tänk på att spikar gärna kryper upp en aning när träet drar ihop sig. Därför bör du försänka spikarna i brädorna så att du inte skadar dig på dem när du sedan går med bara fötter på verandan.

Vid arbetet med plattformen fäste vi tryckimpregnade lister i underkant av ramen och på alla reglar. Ovanpå dessa lister fäster vi asfaboard som skyddar isoleringen mot blåst. Med asfaboarden på plats läggs isolering upp till ovankant på reglarna.

Eftersom golvet levereras färdigkapat slipper vi sågning, men vi kontrollerar att rummet är vinkelrätt genom att mäta diagonalerna. Noggrannheten i tidigare arbete belönas - rummet är vinkelrätt och läggningen kan börja. Den första och sista brädan läggs 10-20 mm från väggen så att golvet kan svälla lite. Denna spinga täcks sedan av innerväggen.

För att underlätta läggningen slår vi ett par streck med snörslån vinkelrätt mot väggarna. Då kan strecken användas som riktmärken när vi lägger de första 5-6 brädorna.

Golvet i genomskärning
Under samtliga golvreglar spikas 22 x 95 mm tryckimpregnerade brädor. Eftersom bjälkarna är 45 mm breda sticker brädorna ut 22 mm på bägge sidor av reglarna. Vindtät asfaboard läggs på brädorna i utrymmet mellan reglarna. Om du är rädd för att möss skall komma in fäster du först ett finmaskigt metallnät. Utrymmet mellan reglarna fylls nu med mineralull.

Stuga byggsats: Isoleringen skärs lätt med 1

Isoleringen skärs lätt med specialkniv och den är bättre än en gammal franskbrödskniv. Skär isoleringen någon cm för lång så att den sluter tätt när du lägger den på plats. Eftersom vi arbetar utomhus och det blåser lite behöver vi inte ansiktsmask. Men handskarna är självklara för om det finns något som kliar, så är det isoleringsfibrer.

Stuga byggsats: Den första och sista brädan 2

Den första och sista brädan spikas fast 10-20 mm från väggen så att det finns utrymme för golvet att svälla utan att resa sig. Vi slår ett streck 50 cm från väggen och kontrollmäter de 4-5 första brädornas placering, så att vi vet att golvet blir rakt.

Stuga byggsats: Vi vill inte se spikarna 3

Vi vill inte se spikarna när golvet är färdigt och därför slår vi dyckerterna snett ner från ovansidan av sponten. Då sitter de inte i vägen för nästa bräda. OBS: För att få varje dyckert tillräckligt långt ner används spikdrivare. När de sista slagen slås på spikdrivaren är det ingen risk att hammaren skadar golvbrädorna.

05
Njut av utsikten genom fönstren 2 Steg

När väggarna restes verkade de lite klena och vinda just runt fönstren och dörren. Detta löser vi genom att fästa de passbitar som medföljer och som skall sitta i varje fönster- och dörröppning. Passbitarna är till för att kunna skruva fast fönster och dörr samtidigt som de stabiliserar konstruktionen.

Fönsterkarmen ställs på en isoleringsremsa och för att den inte skall ramla ut sätter vi en stoppkloss på utsidan av huset. Karmen justeras med kilar från båda hållet så att den står vågrätt. Diagonalmåtten kollas och karmen låses i sidorna med kilar innan den dras fast med skruvar i förborrade hål. Till så små fönster som här räcker det med två skruvar i varje sida.

Dörrkarmen fästs med fyra skruvar i varje sida och man skall sätta kilar bakom låsbleck och gångjärn, så att objudna får svårt att bända isär karmen. Även vid montering av dörrkarm är diagonalmåtten viktiga och en extra koll med vattenpass gör att man slipper problem med en svårstängd och trög dörr.

Monteringen av karmarna avslutas med att foderlister spikas fast. Det medföljde inga foderlister men det finns en mängd varianter på närmaste bygg-marknad.Vi valde raka, enkla foderlister och de avslutas 1-2 cm från golvet för att de inte skall suga upp fukt.

Drevning utförs från insidan och drevremsorna skarvas på långsidorna med cirka 15 cm överlappning. Man skall aldrig skarva en drevremsa i ett hörn.

Stuga byggsats: Fönster- och dörröppningarna 1

Fönster- och dörröppningarna förses med passbitar. Först fästs de upp- och nertill och när de är vågräta sätts de två lodräta i sidorna på plats. När öppningen är rektangulär - kolla diagonalerna - spikar du fast passbitarna i alla fyra sidorna.

Stuga byggsats: Ta ut fönsterbågen ur karmen 2

Ta ut fönsterbågen ur karmen, lägg en drevremsa i öppningen och skruva fast en stoppkloss på utsidan av öppningen så att inte karmen ramlar ut när du lyft den på plats. Kolla att den är våg- och lodrätt innan den skruvas fast och bågen sätts i. Kolla att det går lätt att öppna fönstret - annars justerar du med skruvarna.

Material

MATERIAL TILL HUSET, UTÖVER BYGGSATSEN

• 45 x 45 mm regel, cirka 25 m, till taket
• 22 x 95 mm tryckimpregnerat trä (som håller fast asfaboard och isolering under huset), cirka 35 m
• Asfaboard, cirka 10 m2
• Isolering, 120 mm, cirka 10 m2

Dessutom:
• Galvaniserade spikar, 100 mm
• Pappspikar
• Karmskruvar och karmnyckel alt. långa träskruvar
• Kilar till fönster och dörr
• Vindpapp
• Myggnät

Prisbild, material: Cirka 2000 kr

BYGGSATS:

• Nya Alpen, levereras komplett med fönster och dörr. Isolering ingår inte och det gör ej heller yttertak, annat än underlagspapp.

Nya Alpen säljs av Coop Forum, byggsatsen kostar cirka 20000 kr. Tillverkare är Jabo. Nästan samma stuga säljs av byggfackhandeln och heter då Jabo Gäststuga (också från Jabo). Närmaste återförsäljare anvisas på tel. 0325-66 17 00 www.jabo.se

VERKTYG

• 22 mm borr • Borrmaskin (borrsväng)
• Fogsvans • Hammare • Hobbykniv
• Häftpistol • Isolerkniv • Snörslå • Spikdrivare • Tumstock • Vattenpass

OBS: Dessutom andningsskydd och handskar

Tidsförbrukning

1 dag

Ritning

Multimedia

Luftningen av taket är viktig och därför borras 4 st. 22 mm hål i varje gavelhalva precis ovanför de 45 mm reglar vi har fäst som sparrar 50 mm under takåsen. Hålen täcks med myggnät. Ovanpå reglarna fästs vindpapp för att isoleringen inte skall täppa igen luftspalten. Takbeläggningen består av råspont, tjärpapp och takplåt.

Tips & Tricks

SE BYGGBESKRIVNINGEN: Bygga vindskydd

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Gäststuga