Bygg själv isolerat förråd

När du har ett isolerat förråd, kan du förvara verktyg, färg och annat som inte tål frost därinne. Det är värt att fundera över när du ska bygga nytt. Det är nämligen ingen konst att isolera när du planerar in det från början.

Intro

Om du ska förvara t ex elverktyg och färg behöver du ett isolerat förråd.

Och då är det smart att planera in isoleringen redan från början när du bygger - det handlar bland annat om att bygga så att det finns utrymme för isolering i golv, väggar och tak.

Det går att isolera ett förråd i efterhand, men det är betydligt mer besvärligt.

Ett isolerat förråd ska säkras mot råttor och möss, så att du inte får in skadedjur i förrådet. Det finns t ex speciella metallband att sätta nederst på väggarna som gör att djur inte kan krypa in den vägen. Du kan också sätta för längst nere med finmaskigt nät eller plattor eller skivor. Väljer du täta skivor får du se till att det också finns ventilation.

Se hur du planerar in isolering av förrådet från början

I den här byggbeskrivningen kan du läsa hur du ska planera in isoleringen ända från början när du bygger ett förråd.

Vi visar dig, steg för steg, hur du isolerar tak, väggar och golv.

OBS: Den här beskrivningen är INTE en byggbeskrivning med mått och materiallistor. Däremot handlar det om principerna för att planera med isolering i ditt kommande förrådsprojekt.

TAK
I ett isolerat förråd bör du välja fönster med termoglas så att glaset inte blir en köldbrygga.

GOLV
Golvet isoleras med två 75 mm isoleringsskikt mellan de 145 mm höga bjälkarna som används som balkar.

VÄGGAR
I väggarna finns det plats för 100 mm isolering, eftersom det har använts kraftiga hörnstolpar.

Instruktion

01
Väggar i isolerat förråd 6 Steg

De kraftiga 100 mm-stolparna (A) har placerats så att de bildar en rätvinklig fyrkant. Stolparna gjuts fast. De två ”gavel”-stolparna (B) har placerats mitt emellan hörnstolparna. För att sätta ihop och bära upp konstruktionen har en solid topplatta (C) monterats överst på stolparna på bägge sidor. I botten har stolparna satts ihop med en syll (D). Sidorna har förstärkts på mitten med en lodrät regel (E), som även placeras vid varje hörnstolpe (A). På detta kan kryssfanerskivorna (F), som klär insidan av gavlarna och väggarna, sättas upp.

De kraftiga stolparna (A) gör att hålrummet mellan de invändiga kryssfanerskivorna (F) och den yttre fodringen blir så stor att det finns plats för 100 mm isolering

Gjut fast stolparna (A) - till förrådets hörn och ev. i sidorna. Kontrollera att stolparna står rakt och fixera dem tillfälligt med snedsträvor.

Montera topplattan (C) och syllen (D) längst upp samt längst ned på stolparna. På gaveln ska det finnas en stolpe till taknocken (B). Sidorna förstärks med en lodrät regel (E) som placeras mitt för de två hörnstolparna (A). Fördelen med så få stolpar som möjligt är att man minimerar andelen köldbryggor.

Sätt upp kryssfanerskivor (F) på insidan av träkonstruktionen. Detta blir förrådets invändiga väggar. Skivorna limmas med PU-lim på de lodräta reglarna (E) samt i skarvarna innan de skruvas fast.

Fyll med isolering i väggarna när du har monterat tvärgående reglar (G) mellan stolparna. Det finns plats för 100 mm isolering.

Sätt upp vindpapp. Den ska monteras vågrätt, eftersom den avslutande fodringen på förrådet här ska vara lodrät.

LÄS OCKSÅ: Vindpapp skyddar och förbättrar din isolering

Skruva fast avståndslister (H) så att det skapas ventilation bakom fodringsbrädorna.

02
Golv i isolerat förråd 6 Steg

Golvet består av golvplywood som ska fästas på tvärbalkar (J) som limmas och skruvas på väggen av kryssfaner (F), minst 10 cm ovan marken. Balkarna (K) fördelas mellan tvärbalkarna och fästs med balkskor. På undersidan av balkarna monteras en bräda (L) som ska bära nät och isolering. Nätet stänger samtidigt ute skadedjur så att de inte kan tränga in nedifrån.

Balkarna (K) stöds på mitten av en uppklossning (M), så att golvet blir helt stabilt. När den underliggande träkonstruktionen är på plats läggs 18 mm golvplywood (N) ovanpå.

Skruva fast brädorna (L) på undersidan av balkarna (K). Brädorna ska användas till att fästa ett nät som kan bära isoleringen och hålla borta skadedjuren.

Balkarna (K) fästs på balkskor på tvärbalken (J) som har fästs minst 10 cm ovanför marken i sidorna på den invändiga väggen av kryssfaner (F). På tvärbalkarna applicerades PU-lim innan de skruvades fast från yttersidan med förskjutna skruvrader för varje avstånd på 20 cm.

Lägg ut ett finmaskigt nät mellan balkarna (K) som har fästs med ett avstånd på 60 cm. Det passar med bredden på nätet.

Nätet skruvas fast på brädorna (L). Se till att nätet ger en fullständig tätning.

Fyll med två lager isolering, 75 mm tjockt, mellan balkarna. Isoleringen skärs till. Se till att skarvarna är förskjutna så att det inte uppstår köldbryggor.

Lägg ut 18 mm-skivor av golvplywood (N). Dessa limmas och sätts ihop med fjäder och not. Ändskarvarna placeras rakt över en balk (K).

03
Tak i isolerat förråd 5 Steg

En så s.k. lådkonstruktion av reglar (P) byggs och fästs på de höga gavelstolparna (B). Den kläs med kryssfaner (S) som fästs med lim och skruvar till en stark konstruktion som kan bära de kraftiga 125 mm höga takstolarna (T), där det finns plats för mycket isolering. Takstolarna skarvas över lådkonstruktionen och fästs med beslag. Avståndet ska vara 80-90 cm. Ovanpå takstolarna monteras läkter (U) med ett avstånd som passar takbeklädnaden. På undersidan av takstolarna monteras brädor (V) så att isoleringen hålls på plats.

Bygg en lådkonstruktion. Den skarvas av tre längsgående reglar (P) som fästs på de höga gavelstolparna (B). Mitt på P sätts en tvärslå (R) upp som är 60 cm hög. Lådkonstruktionens delar limmas och skruvas ihop. Den kläs med 12 mm kryssfaner (S).

Takstolarna (T) fästs med beslag för lådkonstruktion och platta. Överst sätts de ihop med hålplattor på den ena sidan och med vinkelbeslag till lådkonstruktionen på den andra.

Vid takfoten fästs takstolarna på plattan med vinkelbeslag i båda sidorna. Här har en extra platta (C1) lagts in för att lyfta taket så att det passar en intilliggande byggnad.

Montera läkter (U) ovanpå takstolarna (T) och fyll med isolering mellan takstolarna. Här har avståndet mellan läkterna anpassats till takbeklädnaden som här består av eternit. På undersidan sätts formsättningsbrädor (V) upp. De håller isoleringen på plats och gör det möjligt att sätta upp innertak.

Lägg på takplattorna och sätt ev. i fönster. Vi sätter in ett takfönster.

Ritning

Isolerat förråd ritning: Väggar

Til ett isolerat förråd användas kraftiga 100 mm-stolpar och en stabil topplatta vilket ger massor av plats för isolering.

Isolerat förråd ritning: Väggar

Isolerat förråd ritning: Golv

Golvet har lyfts ovanför marken så att det finns plats för ventilation under isoleringen mellan balkarna.

Isolerat förråd ritning: Golv

Isolerat förråd ritning: Tak

Detta isolerade förråd har sadeltak och vind upp till taknocken. Takstolarna skarvas på en lådkonstruktion och däremellan fylls det på med isolering.

Isolerat förråd ritning: Tak

3D-modell

3D-modell: Bygga isolerat förråd
3D-modell

Isolerat förråd

Förråd med 100 mm isolering.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Konstruktion av isolerat förråd
3D-modell

Stommen til isolerat förråd

Stommen til det isolerade förrådet består grundläggande av 95 mm hörnstolpar samt en mitt på vardera gavel.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Konstruktion av väggar i isolerade förråd
3D-modell

Väggar i isolerat förråd

Väggarna i det isolerade förrådet består av klädselbrädor, reglar, 95 mm stolpar, 100 mm isolering och 13 mm gipsskivor.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Isolera golv friggebod
3D-modell

Golv i isolerat förråd

Golvet förhöjs över marken, så att det finns utrymme för ventilation under isoleringen mellan reglarna.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Konstruktion av tak i isolerade förråd
3D-modell

Tak i isolerat förråd

Detta isolerade förrådet har sadeltak och öppet upp i nock. Takreglarna möts vid en takbjälke, och det är isolerat mellan tak och vind.

Öppna 3D-modell

3D-modell: Isolera förråd
3D-modell

Isolering av förråd

100 mm stolparma och den rejäla bjälken ger gott om utrymme för isolering.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Stolpsko gjuten i rör

Då får du enkelt stolpskorna i våg och i linje med varandra

Video

TIPS: Spänn upp isoleringen

Video

TIPS: Förskjut isoleringen

Video

TIPS: Exakt anpassning av isolering

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Förråd