Slippapper är avgörande för slutfinishen.

FINISH: Slippapper är avgörande för slutfinishen.

Hur används slippapper?

Till slipning av trä ska man ofta använda grövre slippapper än man tror. Särskilt till ytor som ska målas, är det onödigt arbete att börja med för fint sandpapper. Börja hellre grovt, ex. korn 60-80, och fortsätt till 120 och ev. till 180 om träet ska bli helt slätt.

Mellan varje lager med färg/lack lönar det sig att slipa. Fibrerna i träet kommer nämligen resa sig en aning på grund av den fukt som färgen/lacken tillför. Samma sak gäller om man har torkat en omålad yta med en fuktig trasa. Lyckas man inte slipa bort de små fibrerna, kommer den färdiga ytan bli ojämn.

Tänk också på att handslipning gör slipmärken. Därför ska den sista slipningen alltid göras i träfibrens längdriktning.

Sandpapper: Hur används slippapper?

Det är viktigt att slipa längs med träets ådring.

Viktigt om slippapper!

Använd aldrig våtslippapper och vatten tillsammans med slipmaskiner. De är inte anpassade till att arbeta i vatten, och det kan därför resultera i kortslutning med risk för elektriska stötar.

Speciellt för slippapper

Sandpapper finns i många olika prisklasser och kvaliteter. Vi rekommenderar att du undviker de allra billigaste ar-ken/rullarna av sprött papper. De viks och krullas lätt, går väldigt lätt i bitar och blir därmed totalt sett ofta lika dyra att an-vända som kvalitetsslippapper.

LÄS OCKSÅ: Planslipen håller måttet än

LÄS OCKSÅ: Därför är ett verktygsbälte smart!

Slippapper: Grovlekar

Kornstorleken på slippapper mäts efter en internationell standard (den så kallade FEPA-skalan). Korn 40 betyder t.ex. att kornen har gått igenom en sikt med 40 hål per kvadrattum, och korn 60 genom en sikt med 60 hål per kvadrattum osv.

  • Korn 40-100: Grovslipning av trä, metall och spackel samt för att få bort gammal färg.

  • Korn 120-180: Finslipning av trä och metall samt mellanslipning av spacklade ytor.

  • Korn 220-280: Extra finslipning av trä och metall, färdigslipning av spacklade ytor och grovslipning av karrosser.

  • Korn 320-400: Mellanslipning av lackade och målade ytor samt karrosser.

  • Korn 400-600: Polering av metall samt avslutande slipning av karrosser och lackat trä.

Sandpapper finns i olika kornstorlekar.

Sandpapper finns i olika kornstorlekar.