Rätt placering av värmepumpens utedel är viktigast. Här får du koll, innan du monterar.

Rätt placering av värmepumpens utedel är viktigast. Här får du koll, innan du monterar.

Värmepumpens klumpiga utedel är ur bullersynpunkt den riktigt stora syndaren.

Så är det oavsett om det handlar om en luft-till-luft- eller luft-till-vatten-anläggning. Oväsendet beror självklart på anläggningens storlek, men den generella tendensen är att de billigaste modellerna även är de som låter mest. De värsta för ett oväsen på upp till 72 dB, vilket motsvarar ljudtrycket från en trafikerad väg. Om du inte tänker dig riktigt noga för när utedelen sätts upp, riskerar du även att förstärka ljudnivån.

Utedelen ska i all enkelhet stå på ett hårt och solitt underlag. Värst kan det vara om du placerar den på ett trädäck med luft under trallbrädorna.

LÄS OCKSÅ: Värmepumpsskydd: Så bygger du det själv

Grannsämjan sätts på spel

En annan faktor du ska ta med i beräkningen när du väljer placeringen av utomhusdelen är din granne. Det finns ingen anledning att utmana den fina grannsämjan, och det finns även kommunala fastställda gränser för hur mycket du (och din värmepump) får låta. Dessa gränser är så låga att du faktiskt riskerar att behöva ta bort den igen om den mindre toleranta grannen lyckas med en eventuell överklagan.

Lösningen på alla utmaningar är naturligtvis att tänka sig för och med omtanke planera den bästa placeringen av utedelen.

Utedelen behöver inte nödvändigtvis placeras i närheten av innedelen, och hos de flesta värmepumpar kan de två delarna i praktiken monteras på ett avstånd upp till 20 meter från varandra, och ibland längre.

Så kort sagt handlar det om att välja den tystaste modellen, samt placera utedelen där den stör dig och grannarna minst.

I den här gör-det-självbeskrivningen kan du läsa hur du hittar en tystgående modell, och så får du 10 goda råd vid placeringen av värmepumpens utedel, så att du slipper oljud.