Så här minimerar du ljudnivån i bostaden

Att helt få bukt med oönskade ljud är omöjligt. Men du kan komma långt med speciella konstruktioner, smarta materialval och ändrad inredning. Få receptet på hur du löser 11 vanliga ljudproblem.

Alla ljud som på ett eller annat sätt irriterar oss kan klassas som oljud. Det kan t.ex. vara ett bakgrundsljud som trafikbuller eller grannens tv som är för högt på. Men det kan också vara ljud i din egen bostad, också från det rum du befinner dig i.

Oavsett om du är på jobbet eller hemma så är du omgiven av saker som kan ge ifrån sig ljud. Och uppehåller du dig i ett stort rum med släta ytor och endast få möbler så studsar ljudet och förstärks.

Ljud som du inte hör

En del ljud kan du vänja dig vid. Det är främst monotona ljud som konstant trafikbuller, surrande ljud från cirkulationspumpen eller vindens konstanta sus från närmaste skogsdunge. Det är ljud som du lägger märke till först när de försvinner. Men även om du inte har upptäckt ljuden, så finns de där och påverkar dig – ofta mer än du tror.

Gör något åt bullerproblemen

Det kan vara svårt att bli av med alla störande ljud, men här presenterar vi 11 exempel på hur du med särskilda konstruktioner, rätt materialval och ändrad inredning kan ”skruva ner” ljuden runt omkring dig, både inomhus och utomhus, tills ljuden når en för dig acceptabel nivå.

Ljudets tre vägar till ditt öra

1. Luftburet ljud

Det luftburna ljud som kommer ur dina eller grannens högtalare, och det ljud som kommer från bilarna på gatan, kommer med hög fart: 340 meter per sekund. Som tur är sprider sig ljudet som ringar i vatten, så ju längre bort från ljudkällan du befinner dig, desto mindre del av ljudet träffar dig. Men är ljudet högt stör det dig.

LÖSNING
Luftburet ljud tränger igenom där det finns en öppning. Ett nyckelhål i dörren, en springa längs fönsterbågen eller luft runt radiatorröret i golvet räcker för att ljudet ska tränga igenom. Men luftburet ljud kan också tränga igenom tunna material som kan sättas i svängningar, t.ex. en tältduk.

För att stoppa luftburet ljud måste ljudvågorna brytas och det görs bäst med hårda, döda och stumma material som inte kan sättas i svängningar. Tunga material som betong, gipsskivor och sten är dämpar effektivt luftburet ljud.

2. Materialburet ljud

Om du knackar på en ruta eller en tunn mellanvägg så kan det höras på den andra sidan. Slår du tillräckligt hårt på en betongvägg kan det höras på den andra sidan beroende på att de material du knackar på sätts i svängning. Ljudet uppstår ju i själva materialet när du träffar det och ljudet fortplantar sig hela vägen igenom. Ljudet tränger igenom betongväggen 10 gång snabbare än samma sträcka i fri luft. Det är ett stort problem att hårda material leder materialburet ljud så bra, när de är så effektiva på att stoppa luftburet ljud.

LÖSNING
För att stoppa ljudets väg genom de hårda materialen måste dessa brytas av mjukare material eller luft, helst en kombination av bägge. Se till att de hårda byggnadsdelarna inte har kontakt med varandra så bryts ljudet och lägg ett ljuddämpande material mellan delarna så sprids ljudvågorna.

3. Akustik

Det är inte så vanligt att man har akustikproblem i en bostad som har inretts med mattor på golven, stoppade möbler, gardiner runt fönstren och tavlor på väggarna. Men i takt med att vår inredning blir mer stram och enkel- och vi tar bort prydnadssaker från hyllorna, lägger nya golv och plockar ner gardinerna - uppstår ljudproblem.

Ljud som skapas i det rum du befinner dig i kastas tillbaka från hårda och släta ytor. Det kallas rumsakustik. Och den kan vara mycket störande eftersom ljudet studsar fram och tillbaka och kan hålla på länge.

Du har säkert upplevt det på t.ex. en restaurang där musik och andra ljud blandas med samtalsljud. För att de andra vid bordet ska kunna höra dig så höjer du rösten. Det gör också de vid bordet intill och vid de andra borden. Till sist sitter alla och halvropar till varandra - utan att egentligen höra vad som sägs. Det orsakar en mycket hög ljudnivå som är mycket tröttande. Det är precis likadant i moderna bostäder med släta och hårda ytor där musik, tv-program och samtal slåss om uppmärksamheten.

LÖSNING
Om du inte vill ändra inredningen för att få bättre ljudförhållanden kan du göra något åt innertaket. Du kan t.ex. skaffa akustikskivor som är gjorda för att skapa bra rumsakustik. De ser ut som vanliga gipsskivor men är fulla av mikroskopiskt små hål, som suger till sig en del av det ljud som annars skulle ha studsat tillbaka till dig. Skivorna får inte målas med vanlig färg för då täpps hålen igen och problemet är tillbaka. Det finns dessutom takskivor med grov struktur som kan målas. De ser ut som pressad träull och har fördelen av att de utöver sin ljuddämpande effekt också kan suga upp och avge fukt. De ger också ett bättre inomhusklimat.

SE VIDEO: Bygg en ljudisolerande vägg

1. Trafikbuller gör villan svårsåld

PROBLEM
Om du bor vid en trafikerad gata eller led så hör du bilarna konstant. Och bor du vid en järnvägslinje hör du också tågen. Visserligen blir bullret så småningom en ljudkuliss som du inte tänker så mycket på, men du kan ändå bli stressad. När du sedan vill sälja din villa så är trafikbuller något av det första köparna lägger märke till. Ljudet kan verka så avskräckande att de väljer ett annat hus än ditt.

LÖSNING
Du kan inte få bort bullret, men du kan leda bort en del av det så att det inte stör dig på tomten eller i bostaden. För att lyckas med det måste du bygga en bullerskärm och den kan se ut på många sätt.

Den snyggaste och enklaste lösningen är en hög och bred häck. Grenar och kvistar i häcken får ljudet att spridas och då märker du det inte lika tydligt. Häcken ska helst vara grön året runt för annars är det bara på sommaren som den gör nytta. Häcken slukar mycket av ljudet och sänder nästan inget ljud vidare.

Om du redan har en häck och inte tycker att den dämpar tillräckligt mycket kan du bygga upp ett dubbelt plank av trä med mineralull i mitten. Mineralullen fungerar här som ljudisolering men kom ihåg att effekten blir större om det är luft mellan isoleringen och träet. Fördelen med denna lösning är att ljudet leds bort. Nackdelen är att ljudet i stället kan störa andra personer som inte tidigare störts av buller.

Du kan också bygga upp en bullerskärm som är klädd med trä på insidan mot trädgården och med isolering ut mot gatan. Det är en effektiv lösning eftersom den slukar ljudet, men den är inte särskild snygg. Hör med grannarna först.

Om du vill ha en lösning som inte kräver underhåll och som håller i många år kan du bygga en bullerskärm av stenar i trådkorgar. Korgarna fylls därefter upp med jord och förses med växter. Det är en dyr lösning, men den är effektiv och håller länge.


2. Man glömmer ofta taket

Lydisolere: Man glömmer ofta taket

Isolering Granulat fyller ut överallt och stoppar därför ljudet på ett effektivt sätt.

PROBLEM
Ljud utifrån kan lätt tränga in via yttertaket till oisolerade utrymmen som t.ex. kattvindar. Därifrån kan ljudet sprida sig via luftspalter, rörgenomföringar och andra springor till andra delar av huset.

LÖSNING
Du kan självklart inte täppa igen luftspalter och andra ventilationsöppningar, men du kan lösa problemet genom att tilläggsisolera vindsbjälklaget.

Det är vanligast att lägga på skivor eller rullar av isolering, men du kan få ännu bättre ljudisolering om du isolerar med granulat. Du kan använda granulat av mineralull, papper eller träfiber. De har fördelen av att kunna tränga ut i alla hörn och vrår för att lägga sig tätt. Det är en s.k. win-win-situation för dig för du håller kylan ute och värmen inne och får en tystare bostad.

3. Ytterdörren ska hålla ljud ute

Lydisolere: Ytterdörren ska hålla ljud ute

Ytterdörr Om du byter ut din gamla ytterdörr mot en ny, ljuddämpad kan du märka stor skillnad.

PROBLEM
Det största ljudproblemet med en ytterdörr är i regel inte själva dörren utan de springor och otätheter som finns runt den. Om inte dörren sluter tätt så kan den stå och klappra. Dessutom letar ljudet sig in via springorna. Är dörren delvis glasad kommer ljudet in även via glaset.

LÖSNING
Om du behåller din ytterdörr ska du för det första se till att den sluter tätt. Det gör du med tätningslister. För det andra ska du se till att det är tätt mellan karmen och väggen. Om dörren är delvis glasad ska du se till att glaset är ljuddämpande. Är dörren så gammal att den ska bytas ut, bör du överväga att skaffa en som också är ljuddämpande. Tänk på att det inte hjälper att bara byta ut dörren. Du måste också byta ut karmen. En ljuddämpande ytterdörr är lite dyrare än en vanlig, men det kan det ju vara värt.


4. Ytterväggar slukar ljud

Lydisolere: Ytterväggar slukar ljud

Yttervägg Ytterväggar är normalt isolerade på insidan. Om isoleringen inte är tillräcklig kan du tilläggsisolera på insidan eller utsidan.

PROBLEM
Ytterväggarna är i regel både kraftiga och isolerade för att hålla isär värme och kyla. Det är bra för då stoppas också en hel del ljud.

Men det finns ändå risk att du störs av ljud för det kan finnas ljudbryggor i väggen, där fasta byggnadsdelar har kontakt med andra lika fasta byggnadsdelar.

LÖSNING
Det kan vara mycket svårt att komma underfund med hur trafikbuller och annat ljud tränger in i bostaden och hur ljudet fortplantar sig. Ofta blir det enklare och billigare att bara resa en ny innervägg innanför den vägg som släpper igenom ljudet. Den ljudisolerande väggen byggs ett par centimeter från ytterväggen och ska vara minst 45 mm tjock, helst 70 eller 95 mm. Regelstommen får inte på något sätt ha kontakt med ytterväggen utan fästs enbart i golvet och innertaket. Mellanreglarna och golvet/taket läggs ljuddämpande gummi.

Väggen isoleras med mineralull och på insidan monteras dubbla gipsskivor. Skivorna fogas mot golv, vägg och tak. Gipsskivorna ska monteras med förskjutna skarvar och spacklas. Inte nog med att en sådan vägg är ljuddämpande. Den ser också till att hålla kvar värmen i bostaden.

Alternativet är att isolera fasaden på utsidan, men det är ett större och mer omfattande arbete som också kräver att resten av fasaden tilläggsisoleras oavsett om den är murad med tegelstenar eller består av fasadpanel.


5. Innerväggar slukar grannens ljud

Lydisolere: Innerväggar slukar grannens ljud

Innervägg Dubbla gipsskivor med förskjutna skarvar och fogmassa längs sidorna dämpar ljud effektivt.

PROBLEM
De invändiga väggarnas uppgift är att skilja det ena rummet från det andra. I flerbostadshus skiljer de också den ena lägenheten från den andra. Problemet med innerväggar är att de ofta är lätta och lätta väggar låter ljud passera nästan utan någon dämpning. En mellanvägg kan dessutom ha springor längs sidorna och det är tillräckligt för att ljudet ska tränga igenom och leta sig vidare.

Tunga, bärande väggar av t.ex. betong släpper igenom materialburet ljud, så därför hör man lätt när grannen borrar hål för att hänga upp en hylla. Det beror på att väggen inte fångar ljudet utan släpper det vidare.

LÖSNING
Du kan dämpa ljudet på samma sätt som när det kommer in via en yttervägg, alltså bygga upp en extra vägg på den ena eller båda sidorna av väggen. Den nya väggen ska placeras 4-5 cm från den gamla och du ska använda dubbla gipsskivor, isolera, spackla och foga noga.

LÄS OCKSÅ: Dämpa ljudet med ljuddämpande material

6. Ljudfönster ger dig tysta rum

PROBLEM
Det mesta av allt ljud utomhus tränger in i bostaden via fönster och dörrar. Du har kanske redan 2- eller 3-lags isolerfönster och det är bra, för de är utmärkta att hålla kyla ute och värme inne. Men de kan inte hålla ljudet från en trafikerad gata eller fotbollsarena ute.

Glas är ett hårt material som kan transportera ljud när det kommer i svängning och det kan även fönsterbågar av metall. Springor mellan karmen och väggen släpper också igenom ljud och sluter inte fönstren tätt, så kommer det in ljud även den vägen.

LÖSNING
För att stoppa ljudgenomträngningen måste du byta ut dina fönster mot ljudisolerande fönster. De är också värmeisolerande och specialgjorda för att stoppa ljud. Det kan inte vanliga energifönster.

Ett ljudisolerande fönster består av ett glaspaket i en ljudisolerande båge, som hänger på en ljudisolerande karm. Om karmen monteras korrekt och springan runt karmen drevas och tätas så kan ljudet helt hållas utanför. Du hör inte ett smack av trafiken, inte ens om det stannar en buss var 5:e minut 10 meter från dina fönster. Det är guld värt, både medan du bor där och om du ska sälja din bostad.


7. Gamla fönster kan ljudisoleras

Ljudisolera fönster: Gamla fönster kan ljudisoleras

Tätningslister Springor och glapp ska elimineras med hjälp av tätningslister.

PROBLEM
Det kostar stora pengar att byta ut de gamla fönstren mot ljudisolerande, men det går att slippa billigare undan med en annan lösning. För även om man tycker att det är dyrt, så är det ett problem om man inte kan följa med i ett tv-program på grund av inträngande buller.

LÖSNING
I stället för att montera nya ljudisolerande fönster med tillhörande båge och karm kan du nöja dig med att byta ut glaspaketet mot ett ljudisolerande glaspaket och behålla både båge och karm. Det kan du spara en hel del pengar på.

Kom ihåg att också kolla tätningslisterna. De ska vara mjuka och smidiga mellan bågen och karmen för annars gör de ingen nytta och släpper in både kyla och ljud. Du bör vara beredd på att ersätta dem efter 7-8 år. En annan lösning är att montera en extra ruta på insidan av ditt fönster, alltså som ett innanfönster.

Du ska sörja för att det blir tätt mellan innanfönstret och det vanliga fönstret. Det yttre glaset bör däremot vara ventilerat av uteluft för annars kan det bildas kondens mellan rutorna (samma princip som i kopplade fönster).


8. Invändiga dörrar bör ljudisoleras

PROBLEM
Det är inte tillräckligt att ljudisolera dina mellanväggar om dörrarna i dem är tunna som papp och kanske dessutom otäta hela vägen runt. Ljud uppför sig som vatten och finner minsta lilla hål eller springa i en konstruktion för att ta sig vidare. En tunn dörr som inte sluter tätt kommer att stå och slå, släppa in ljudet genom det tunna dörrbladet och låta ljudet sprida sig på andra sidan via alla springor runt dörren och mellan karmen och väggen.

LÖSNING
Ersätt den tunna mellandörren med en kraftig och tättslutande modell, helst en riktig ljudisolerande dörr. Se dessutom till att dörren sluter tätt och att det är tätt mellan karm och vägg och under tröskeln. I annat fall måste du ta fram verktyg och foga med fogmassa.

Om du behåller den gamla karmen och nöjer dig med att byta ut dörrbladet måste du ändå foga runt karmen och sätta in smidiga tätningslister runt dörrbladet. Fogen runt karmen ska först skäras loss, så att du kan fylla springan med ljudisolerande material.

Glöm inte nyckelhålet. Är det genomgående så kan du täppa till det (om låset inte används). Du kan annars byta ut nyckelskylten mot en som har en klaff som kan fällas ner när nyckeln har tagits ut. Det minskar också drag genom dörren.

LÄS OCKSÅ: Så här får du en ljudisolerad dörr


9. Ljudet kommer genom taket

PROBLEM
Genomgående bjälkar i bjälklaget är ofta orsaken till att du kan höra när grannen ovanför går på golvet eller när deras tonåring spelar in en video av sig själv medan hon dansar hiphop. Ljudet kan också tränga ner via rörgenomföringar eller kabelkanaler mellan våningarna. Det ska vara lite luft runt värmerören för att de inte ska vibrera mot bjälklaget när de blir varma eller kalla.

LÖSNING
Du ska först och främst täppa igen alla springor och hål så att ljudet inte kan smita i vägen från våning till våning. Men du kan inte täta och sedan räkna med att slippa också stegljud från övervåningen. Enda sättet att slippa dessa ljud är att sätta upp ett extra nedpendlat, ljudisolerande tak. Det hänger i band eller beslag under det gamla innertaket. Orsaken till att det måste hänga i band är att det inte får finnas en fast förbindelse mellan de två innertaken - för då tränger ljudet igenom.

Det nedpendlade taket byggs upp med en trä- eller stålregelstomme som hängs upp under befintligt tak med hjälp av gummibeslag eller byglar av stål. Utrymmet mellan de två innertaken isoleras till 3/4 av höjden, för det ska finnas luft ovanför. I beslagen skruvar du fast ett lager gipsskivor som fogas hela vägen runt mot väggarna innan ytterligare ett lager gipsskivor skruvas fast med förskjutna fogar.

LÄS OCKSÅ: Så här får du ett ljudisolerat innertak


10. Ventilationsrör släpper in ljud

Lydisolere: Ventilationsrör släpper in ljud

Ventilationsrör Med en välisolerad ventilationskanal kan du slippa en hel del ljud.

PROBLEM
Ventiler, fläktar och liknande måste naturligtvis ha en öppning ut till fri luft. Resultatet av det är att de fungerar som öppna dörrar för ljud utifrån.

LÖSNING
Det är viktigt att bostaden ventileras så du kan inte bara täppa igen alla friskluftsventiler, men det finns andra alternativ. Du kan t.ex. byta ut de gamla ventilationsrören mot nya som är ljuddämpande och som kan hålla ljud utanför samtidigt som det är möjligt för luften att passera. Det löser en del av problemen.

Du kan också skaffa en värmepump som suger in frisk luft i bostaden och värmer upp inkommande luft med den som samtidigt blåses ut. Det finns tysta system som hjälper dig styra både luftfuktighet och temperatur i bostaden.


11. Golvet orsakar en hel del ljud

Lydisolere: Golvet orsakar en hel del ljud

Golv Med ljuddämpande underlag kan du få tämligen tysta golv med svaga stegljud.

PROBLEM
Golv kan orsaka eller leda tre slags ljud. Ett av dem är sådant ljud som kommer upp från våningen under. Det kan passera ditt eget golv om detta inte är tätt - och det är det inte om det finns rörgenomföringar i det. Men ljudet kan också komma upp längs väggarna, där det kan finnas sprickor mellan golv och vägg. Ljudet kan t.o.m. förstärkas av ditt eget golv om detta fungerar som en trumma.

Ett annat ljud är det som du själv åstadkommer när du går på golvet. Det kan bero på att golvet är hårt eller att det ligger på ett hårt underlag. Det tredje är det ljud som dina steg åstadkommer och som tränger ner till våningen under. Se ”Ljudet kommer genom taket” på föregående sida hur det problemet löses.

LÖSNING
Ljud som tränger upp nerifrån via springor och rör kan du bromsa genom att täta. Du kan ljudisolera eller ljuddämpa taket i våningen under - om det är din bostad. Se föregående sida.

Efterklangen från ljudet är svårare att bli av med. Du kan välja den enkla lösningen och lägga en tjock heltäckande matta, men om du inte vill det, så har du två möjligheter.

Du kan riva upp hela golvet och isolera bjälklaget effektivt. Om du bor i ett gammalt hus kan det ligga 4-5 cm lera, kolstybb eller liknande som brand- och ljudisolering i bjälklaget. Om du kan komma åt bjälklaget både uppifrån och nerifrån kan materialet tas bort innan du lägger ljuddämpande och värmeisolerande material i bjälklaget. Lägg ev. ett lager fibergipsskivor som undergolv innan du lägger stegljudsdämpande underlag och själva golvet.

Den ultimata lösningen är att lägga ett nytt golv ovanpå det gamla. Det vill säga ett extra golv med ljuddämpande material mellan det nya och det gamla golvet. Lösningen medför en hel del arbeta och kommer att höja golvet cirka 4-5 cm. Det kan i sin tur medföra en hel del problem med innerdörrarna, inbyggda skåp och garderober. Och i köket kommer köksbänkarnas arbetshöjd att minska 4-5 cm - om du inte höjer dem motsvarande.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Ljudisolering