Så här installerar proffsen en värmepump

VIDEO: Installation av värmepump kräver en auktoriserad installatör, men t ex hålen i väggen kan du få göra själv. Här kan du se hur installationen går till.

En värmepump är ett effektivt sätt att värma upp sitt hem på. Värmepumpen fungerar enligt principerna för termisk energi – värmeväxling. Det innebär att pumpen utvinner värme från uteluften och tillför systemet gratis energi.

Processen kräver ganska lite tillförsel av energi, och en värmepump sägs kunna ge 5-8 ggr så mycket värmeenergi som man tillför i form av el. Tillsammans med el-element förbrukar värmepumpen ungefär 35 procent av den effekt som avges.

Det krävs både kunnande och särskilda verktyg för att driftsätta en värmepump. Därför rekommenderar vi att du använder en auktoriserad hantverkare till själva inkopplingen, medan du utan svårighet kan göra hela förarbetet själv, som att borra hål i väggen och sätta upp de båda enheterna.

Det är alltid en fördel att placera inomhusdelen i mitten av ett rum. Eftersom den blåser in luft är det bra om den placeras så att man inte besväras av den. När man räknat ut var man vill ha inomhusdelen kontrollerar man att det verkligen går att montera utedelen på ytterväggen.

Metallplattan där innedelen ska monteras hålls upp mot väggen och det mittersta hålet markeras.En skruv dras in i väggen som plattan kan vila på. Nu kan hantverkaren i lugn och ro väga in plattan i våg och markera var hålet ut till utedelen ska borras.

En särskild hålsåg används för uppgiften, även kallad diamantborr. Diametern på hålet är här 50 mm. Det ger plats till både rör, kabel och avlopp. Hålet borras med en liten lutning, så att vattnet från avloppet har ett fall att rinna längs med. I början används en dammsugare för att minimera dammandet.

I liknande väggar brukar elinstallationer och rör placeras högst upp i väggen, därför är det inte så riskabelt att borra en bit ner. Nu är vi igenom den första delen av väggen, som är av lättbetong.

Nu är det bara lite isolering som skiljer oss från ytterväggen. Isoleringen genomborras och plockas bort från borren. Nu borrar hantverkaren igenom tegelstenarna. Detta är den hårdaste delen av väggen och det tar både tid och kraft.

Eftersom tegelstenarna kan spricka om man borrar hela vägen igenom väggen kollar hantverkaren regelbundet hur långt han har kommit. Den här typen av väggar är omkring 30 – 30 cm tjocka.Hantverkaren borrar lite till och nu kan han se att mittborren kommit igenom till utsidan.

För att inte knäcka tegelstenen borrar hantverkaren nu utifrån med styrhjälp av det lilla hålet. Därefter kan han borra helt igenom utan att riska att tegelstenarna knäcks och lämnar ett fult hål.

LÄS OCKSÅ: Så här slipper du oljud från värmepumpen

Nu är hålet klart och dammsugs rent från damm och grus. Hantverkaren hänger upp metallplattan på skruven igen och justerar in den i våg. Ytterligare en skruv monteras för att hålla plattan på plats. Nu går det lätt att markera var plattan ska göras fast i väggen.

Hantverkaren ser till att fördela skruvarna så jämnt som möjligt över plattan. Metallplattan plockas åter bort, hålen borras och förses med pluggar. Nu kan metallplattan slutligen skruvas fast.

Rören till inomhusdelen är försedda med muttrar där man ska foga samman rören. Vår hantverkare rekommenderar i stället att man löder ihop rören för att vara helt säger på att få en tät fog. Hantverkaren tar två extra rör och skär av dem med en rörskärare. Samma sak med rören på inomhusdelen.

Alla kapade rör gradas av, så att det inte sitter några kopparspån på insidan. Med hjälp av en stödhylsa kan rören nu sättas ihop och lödningsarbetet börja. När man löder är det viktigt att fogen blir helt tät.

Isoleringen dras över rören och de två isoleringstyperna sammanfogas med hjälp av en specialtejp. Nu är det dags att montera elkablarna till inomhusdelen. Enheten öppnas, täckplattan lossa och en installationskabel dras fram. Den blå ledningen, nollan, ska monteras vid N.

Den bruna ledningen, fasen, ska monteras vid L, den svarta ledningen, mellanledningen som kommunicerar med utedelen ska monteras till vänster och den grön-gula ledningen, jorden, monteras längst bak.

Täckplattan skruvas på och enheten sätts ihop. Hantverkaren drar ut rören och ledningen så att de lättare kan föras igenom hålet i väggen. Rörändarna som ska föras igenom väggen tejpas så att det inte kommer in smuts. Nu kan rören tryckas igenom hålet.

Här behöver man vara två, så att någon kan hjälpa till på utsidan med att dra i rören. Den sista biten rör kan vara svår att få igenom, eftersom det också ska finnas plats för avloppet.

LÄS OCKSÅ: Så här fungerar en luft-luft-värmepump

Men sen är det bara att hänga upp innedelen på montageplattan. Nu är den invändiga delen av montaget klar. Stickkontakten kan lätt monteras i ett uttag och därmed är hela kretsloppet strömsatt. Nu ska utedelen monteras.

Den mäts och med hjälp av måtten avsätts markeringar för de medföljande hållarna.Hantverkaren förborrar och pluggar där skruvarna ska sitta. Nu kan hållarna skruvas fast.

Samma sak görs med den andra hållaren. För att minska vibrationerna i anläggningen används små gummifötter som monteras med skruvar under enheten. Det är viktigt att man inte skruvar för hårt. Om man öppnar enheten på sidan hittar man alla anslutningar.

Rören som förts igenom väggen ska monteras i de nedre anslutningarna och installationskabeln monteras i framkant enligt samma princip som för innedelen.

Hantverkaren böjer de två kopparrören, så att de passar för uttagen. Rören måste kortas med en rörskärare och sedan gradas av. Muttern med tillhörande spännhylsa sätts på röret. Nu man dra åt, så att röret töjs ut som en trumpet.

Därmed sitter muttern hårt fast och röret kan skruvas fast i anslutningarna. Anslutningen smetas in med en särskild tätningsmassa innan rören skruvas fast. När rören sitter på plats ska systemet avluftas, så att det bildas ett vakuum.

Detta gör man med hjälp av en vakuumpump som ansluts till ena änden av anslutningen. Trycket kontrolleras med en manometer. Därefter släpper man på freonvätskan.

Eftersom den här delen av arbetet kräver specialverktyg rekommenderar vi att man använder sig av en auktoriserad installatör till den här delen av arbetet. Det är ändå viktigt att alla fogar är 100 procent täta och att det inte läcker in fukt i systemet, då kan man i värsta fall förlora all effekt av värmepumpen.

Avloppsvattnet kan man bara låta rinna ner på marken. Vätskan som kommer ut är bara vanligt vatten och uppstår när anläggningen används som luftkonditionering.

Nu är värmepumpen installerad och med hjälp av den medföljande fjärrkontrollen kan man enkelt reglera temperaturen. En värmepump är mycket billig i drift och du kan glädja dig över att du får igen varenda utlagd energikrona fyra gånger om.

LÄS OCKSÅ: Värmepumpsskydd: Så bygger du det själv

    Mer i samma kategori Värmepump