7 bra klätterväxter

Om du låter klätterväxter växa upp längs din pergola ser den frodig och levande ut. Här är 7 växter som växter snabbt och blir täta.

Klätterväxter är perfekta till en pergola och kommer med tiden att utgöra ett levande tak som är både vackert att titta på och som ger skugga.

Vissa klätterväxter klättrar helt av sig själva medan andra behöver lite hjälp på traven, t ex genom att du sätter upp ståltråd eller andra stöd, så att växten har något att ta tag i.

Rätt växtbetingelser

Många klätterväxter kommer ursprungligen från skogsmarker och tycker därför om en näringsrik, fuktig jord, med skiftande ljusförhållanden men mest halvskugga och helst inte direkt solljus.

Hemma i din egen trädgård kan du förbättra jorden så att den påminner om skogsmyllan genom att blanda i kompost innan du planterar och genom att vara extra flitig att vattna och gödsla de första åren.

Klätterväxter som passar dig

När du väljer klätterväxter är det en god ide att välja sådana som passar ditt temperament.

Vissa sköter nämligen i stort sett sig själva medan andra växter kräver både gödning och beskärning för att hålla sig fina.

Här får du våra förslag på 7 bra klätterväxter till pergolan:

1. Blåregn

Blåregn blommar med långa, hängande blomrankor i maj och juni. Den klassiska sorten är blå, men den finns också i vitt och rosa.

Dessutom finns den i två varianter: kinesisk med mindre blommor och japansk med större blommor. Wisteria floribunda med extra många blommor är ett bra bud.

Västkrav:
Blåregn växer bäst i vanlig mulljord men kan också växa där det är torrare.

Beskärning:
Kraftig beskärning främjar mängden blommor och hindrar växten från att växa t ex in under en takkonstruktion.

Tills växten har vuxit upp på pergolans tak ska du inte beskära den kraftigt utan i stället tills ett skelett av bärande grenar återstår. Korta av de långa, vilt växande skotten så att de är ca 15-20 cm långa.

Blåregn beskärs i augusti. Du kan eventuellt komplettera med beskärning på vintern. Det ger ännu finare blomning.

Gödning:
En gödning med fosfor och kalium och inte för mycket kväve främjar bildandet av blommor. Ges tidig vår (april) och eventuellt som senast i juni.

2. Klängrosor

Om du vill ha mycket blommor är klängrosor ett givet val. De finns i många olika sorter och färger. En riktigt bra sort till pergolan är New Dawn. Den är frisk, enkel och tålig och blommar under förhållandevis lång tid.

De flesta rosor blommar mitt i sommaren i juni/juli, och vissa sorter blommar en gång till under sensommaren.

Klängrosor behöver få lite hjälp på vägen med stativ eller uppbindning.

Växtkrav:
De flesta rosor föredrar väldränerad mulljord och sol, men halvskugga (5-6 timmars sol om dagen) går också. Rosorna ska inte få torka ut.

Beskäring:
Klängrosor ska ju gärna växa sig stora, men behöver de ändå beskäras görs det bäst tidig vår, när det inte längre är risk för frost.

Gödning:
Rosor kräver en del gödning. Mängden och hur ofta beror på sorten.

3. Klematis

Det finns många olika sorters klematis: stora blommor och små blommor, med och utan doft, enfärgade och flerfärgade och med blomning från vår till sensommar.

En lätt, sund och tålig sort är “‘Montana rubens”. Den växer snabbt och blommar rikligt med mindre, rosa eller vita blommor i maj/juni månad.

Bladen på klematis snor sig om “hinder”, så ska den växa på en pergola kan den enkelt få hjälp att växa åt rätt håll, t ex med ståltråd.

Växtkrav:
Klematis är ursprungligen en skogsväxt så den trivs bäst i fuktig jord med gott om organiskt material. Det kan du uppnå genom att blanda jorden med rikligt med kompost.

Växten trivs bäst i halvskugga och får inte torka ut. Husets sydsida är ett dåligt val.

Beskärning:
Om klematis blir för rank kan du beskära dem, så att de får fler blommor. Tidpunkten beror på när de olika sorterna blommar. En bra tumregel är att de tidigt blommande beskärs efter behov, medan de senare blommande beskärs varje år (ner till 25-50 cm över marken).

Gödning:
Klematis är inte en krävande växt. De första åren efter plantering gödslas tidig vår (april), under försommaren (maj/juni) och sensommaren (juli/augusti). Därefter kan du nöja dig med att lägga ett lager kompost tidig vår.

4. Kaprifol

Kaprifol är en snabbväxande och tålig klätterväxt som finns både som lövfällande och vintergrön. Stänglarna klättrar inte så bra av sig själva, så den behöver lite hjälp på vägen upp för en pergola.

Kaprifol är oftast flerfärgad i nynaserna vit, creme, gul, orange, röd, bordeaux och lila, men det finns också enfärgade. Vissa sorter blommar i maj/juni, medan andra blommar i augusti/september.

Tänk på att kaprifol efter blomning utvecklar små, giftiga bär.

Växtkrav:
Växten trivs både i sol, skugga och halvskugga. Jordmånen ska vara väldränerad och näringsrik, så i tung lerjord kan du blanda i sand för bättre dränering, och i sandjord kan du tillsätta kompost för mer näring.

Beskärning:
Det är inte nödvändigt att beskära kaprifol för att t ex främja blomning.

Gödning:
Bara om kaprifol växer i mycket sandig jord skulle den behöva att du blandar kompost i jorden när du planterar den och lägger kompost runt rötterna varje höst.

5. Murgröna

Murgröna är en tacksam och tålig klätterväxt. Den är vintergrön med blad och som växer så att den kan klättra själv utan hjälp.

Murgröna kan täcka träkonstruktionen helt, så att du får en pergola som är grön året om. Det finns olika sorter, där de flesta har gröna blad. Men det finns också vissa med vitgröna blad.

Växtkrav:
Växten trivs bäst i vanlig mulljord, och kan växa i både, sol, halvskugga och skugga.

Beskärning:
Det är bara nödvändigt att beskära murgröna om du tycker att den tar för stor plats. Den bästa tidpunkten är i så fall under sensommaren (juli/augusti).

Gödning:
Murgröna är inte krävande men mår bra av lite extra näring tidig vår, när den har börjat växa.

6. Pipranka

Piprankan är en frodig, lövfällande klätterväxt med stänglar med stora hjärtformade eller ovala, gröna blad som kan bli ända upp till 25 cm i diameter.

I juni blommar växten med små, gulgröna eller brunaktiga blommor. På hösten blir bladen gulaktiga innan de faller.

I starten behöver växten bindas upp för att växa i rätt riktning upp för pergolan.

Växtkrav:
Trivs bäst i en god skogsmark i halvskugga eller skugga, och där jorden aldrig blir helt torr. När växten har utvecklat ett bra rotsystem efter ett par år kan den dock tåla att jorden är lite torrare.

De första åren efter plantering är det en bra ide att skydda växten på vintern med lite övertäckning, t ex med granris. När den väl har kommit igång att växa är den superrobust.

Beskärning:
Beskärning är bara nödvändig om du tycker att växten tar för mycket plats. Den bästa perioden är på sommaren.

Vill du skära ner den helt är vintern den bästa tidpunkten. Växten kommer att skjuta nya skott och efter ett par år har den blivit lika stor som innan.

Gödning:
De första åren mår växten bra av gödning på våren och mitt i sommaren. Äldre, väletablerade växter klarar sig normalt bra med en omgång gödning i mars/april.

7. Klättervildvin

Klättervildvinet är en effektiv klätterväxt som snabbt täcker större ytor. Bladen är oftast mörkgröna och på sensommaren skiftar de färg till de vackraste höstnyanserna.

Det finns också det vanliga vildvinet som påminner om klättervildvin. Den har små klättertrådar och kräver ståltråd eller någon annan hjälp för att kunna klättra.

Växtkrav:
Vildvinet föredrar kall, näringsrik och fuktig jordmån (som i skogen). Den trivs bäst i halvskugga men kan också tåla både sol och skugga.

Beskärning:
Du ska bara beskära vindvin om den blir alltför stor. Den bästa tidpunkten är slutet av sommaren (juli/augusti).

Gödning:
De första åren är det en god ide att ge den gödning ett par gånger om året – tidig vår och mitt i sommaren. Senare är det i regel nog med en omgång gödning på våren.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Pergola