Luft-vatten-värmepump: få billigt varmvatten

En luft-vattenpump kan leverera varm vatten till duschen, elementen och golvvärmen. Se här hur det fungerar och om det är en bra lösning för dig.

Har du tröttnat på de höga el-, olje- och gaspriserna? Vill du minska ditt CO2-avtryck? Vill du ha ett bra komplement till solpanelerna? Då kan lösningen mycket väl vara en luft-/ vattenvärmepump.

Precis som luft-/luftpumpen använder luft-/vatten- pumpen utomhusluft för att bilda värme. Men i stället för att blåsa varmluft rakt in i huset kan den vattenvärmande pumpen värma både ditt hus och ditt varmvatten; med andra ord kan värmepumpen ersätta din befintliga panna fullt ut, eller fungera som komplement till solpanelerna.

LÄS OCKSÅ: Hitta den billigaste värmekällan till huset

Och så är den till på köpet i stort sett lika effektiv som sin något dyrare storebror jordvärmepumpen (som kräver att mer eller mindre hela trädgården grävs upp).

Innan du lägger ifrån dig den här artikeln och rusar iväg till närmaste installatör för att investera någonstans mellan 125.000 och 200.000 kronor i en ny värmeanläggning måste du dock ta reda på några saker, särskilt om du i dag värmer upp huset med hjälp av element eller om du bor i ett otätt och dåligt isolerat hus.

För en värmepump har också sina begränsningar. Så kanske ska du förbereda ditt hus innan du slänger ut den gamla pannan. För de allra flesta är det dock en överkomlig uppgift som är värd att lösa för att få bättre och billigare värme.

Därför är värmepumpen så effektiv

En värmepump utnyttjar skillnaden mellan utomhusluftens temperatur och temperaturen i den kylvätska som cirkulerar inne i pumpen.

Även vid minusgrader kan man få ut värme från luften, och inne i pumpen kan värmen förstärkas under tryck och därefter användas för att värma upp vatten till element, golvvärme och tappvatten.

Värmepumpens kompressor går på el, men moderna luft-/vattenvärmepumpar är så effektiva att de genererar upp till fem gånger så mycket el som de förbrukar. Eller med andra ord: Om du skickar in en kilowatt i ett elelement får du ut en kilowatt ur det. Men en effektiv värmepump kan göra om en kilowatt till fem – och minska elkostnaden till en femtedel. Det kan varken el-, olje- eller gaspannan.

LÄS OCKSÅ: Så här fungerar en luft-luft-värmepump

Det här händer inne i värmepumpen

Innan ditt vatten kan bli varmt måste det ske en process inne i själva värmepumpen.

Här värms en vätska upp som skickar sin värme till vattnet i din golvvärme, dina element och din varmvattenberedare.

1. VÄRMEVÄXLARE
Köldmedlet som cirku- lerar i värmepumpen har en väldigt låg kokpunkt och värms därför snabbt upp av utomhusluften och förångas.

2. KOMPRESSOR
Här komprimeras ång- an från köldmedlet så att temperaturen stiger ytterligare.

3. KONDENSATOR
Den varma ångan lämnar sin värme i kondensatorn. På så sätt kyls köldmedlet och den lämnade värmen används för att värma vattnet till värmean- läggningen (element, golvvärme och varmvat- tenberedare). Därefter går köldmedlet tillbaka till värmeväxlaren.

4. REDUKTIONSVENTIL
En tryckreglerande ventil reglerar flödet i köldmedlet. När köldmedlet har lämnat sin värme, släpper ventilen in det tillbaka i systemet, så att det kan värmas upp igen.

Tag hänsyn till grannarna

Det är ofta en lite förbisedd aspekt på värmepumpar: Många modellers utedel låter ganska mycket, och om många grannar har en värmepump som går blir det lätt ett evigt susande i kvarteret.

Det beror ofta på de extra tusenlappar som måste investeras för att kunna köpa en tystare modell – men i längden kommer både du och grannarna att förbanna snålheten. När Energimyndighetens testlab testar värmepumpar så mäter man även ljudnivån på värmepumparnas utomhusdel.

Läs mer på www.energimyndigheten.se

LÄS OCKSÅ: 10 goda råd vid placering av luftvärmepumpen

55 dB utan avskärmning

Om en värmepump, som låter 55 dB, placeras vid väggen på huset med det mörka taket kommer grannen att få en del oljud i sin trädgård. Som utgångspunkt bör ljudet som passerar häcken inte överstiga 35 dB – då tar du rimlig hänsyn. En tystare värmepump är naturligtvis en lösning, men avskärmning kan också vara en lösning.

 • Ljudet är 35 dB i grannens trädgård utan avskärmning av värmepumpen.

55 dB med avskärmning

Genom att skärma av värmepumpen med en skärm framför den minskar ljudet drastiskt. Värmepumpen står dock väldigt nära gränsen och det kommer fortfarande en del ljud från pumpen in till grannen. Så kanske ska man hitta en annan värmepump som låter mindre.

 • Ljudet är 35 dB en liten bit in i grannens trädgård.
 • Nära häcken är ljudet högt.

45 dB utan avskärmning

En väldigt tyst värmepump med bara 45 dB minskar ljudet till nästan ingenting. Här behövs inte ens en avskärmning. Priset för pumpen är säkert lite högre, men kanske är det en bra investering i grannsämjan.

 • Det kommer i stort sett inte något ljud in till grannen.
 • Bara riktigt nära häcken hörs värmepumpen.

Är det en lösning för dig?

HAR DU ELEMENT ELLER GOLVVÄRME?

Pumpen är mer effektiv ju lägre vattentemperatur den måste producera. Golvvärme fungerar bra med en värmepump medan dina element möjligtvis bör bytas till större eller mer effektiva modeller.

Du kan testa det genom att skruva ner frammatningstemperaturen på din panna till t ex 50 grader en kall dag. Kan du fortfarande hålla värmen behöver du inte byta elementen.

ÄR DITT HUS VÄLISOLERAT?

På grund av den lägre temperaturen på vattnet för uppvärmning måste ditt hus vara tätt och välisolerat.

HAR DU MÖJLIG- HET TILL FJÄRRVÄRME?

Kan du nu, eller om några år, bli an- sluten till fjärrvärmenätet, är det en bättre (och i regel lika billig) lösning.

Så här väljer du värmepump

 1. Effektivitet
 2. Effekt
 3. Ljudnivå

Effektivitet, effekt och ljudnivå är viktiga parametrar när du ska välja värmepump. Installationen ska göras av auktoriserade hantverkare, så du måste hitta en bra installatör som även kan ge dig råd.

Men det skadar ju inte att veta lite på förhand, innan du ska betala ett par hundratusen kronor.

1. Effektivitet: SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)

SCOP är ett uttryck för hur effektiv en värmepump är på att skapa värme, sett över ett helt år. Ju högre detta värde är, desto mer effektiv är alltså värmepumpen.

Du kan hitta två siffror: en för golvvärme och en för radiatorvärme. SCOP-värdet för golv- värme är alltid högst, eftersom värmepumpen här kan klara sig med en lägre frammatningstemperatur på det vatten som ska användas i värmerören.

SCOP-värdet bör vara en av de viktigaste parametrarna när du väljer värmepump.

Exempel
En värmepump med ett SCOP-värde på 5 ger 5 kW för varje kW den förbrukar. Kom ihåg att den högsta SCOP-siffran gäller golvvärme. Siffran för element är alltid lägre.

2. Effekt

Värmepumpens effekt mäts i kilowatt (kW). För att veta hur stark din värmepump måste vara ska du utgå från bostadens storlek och isoleringsgrad, och om du har golvvärme eller element. Installatören kan oftast hjälpa dig.

Exempel
En tumregel är att värmepumpen ska leverera 40 watt per kvadratmeter bostads- yta i ett välisolerat hus.

I ett 150 kvm stort hus: 40 x 150 = 6.000 watt eller 6 kilowatt.

Du bör alltid få gjort en värmekalkyl av ditt hus innan du väljer värmepump. Prata med installatören om det.

3. Ljudnivå

Både för din egen och dina grannars skull bör du titta på värmepumpens ljudnivå, som ang- es i decibel (dB). Kom ihåg att decibelskalan är logaritmisk, så en höjning på 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudnivån. Det är alltså enorm skillnad på t ex 45 och 55 dB.

Exempel
40 dB: ett kylskåp. 50 dB: dämpat samtal. 60 dB: normalt samtal på en meters avstånd.

LÄS OCKSÅ: Så här slipper du oljud från värmepumpen

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Värmepump