Gjut eventuellt en platta till utedelen. Då är du säker på att pumpen står stabilt.

Gjut eventuellt en platta till utedelen. Då är du säker på att pumpen står stabilt.

Det är skillnad på värmepumpar - och några modeller är mer tystgående än andra. Du kan inte helt undvika att värmepumpens utedel låter. Men det finns många saker du kan göra för att minska ljudnivån - både för dig själv och för dina grannar - när du väljer placering av utedelen.

10 goda råd vid placering av utedelen

1. Placera den en bit bort från sovrumsfönster och uteplatser– både dina egna och grannarnas.

2. Håll ett bra avstånd. Är detta inte möjligt kan du försöka skärma av med en häck, buskar eller ljudskärm.

3. Undvik att placera utedelen på lätta konstruktioner som förstärker oväsen och vibrationer, ex. ett trädäck.

4. Se till att det är en mjuk beläggning mellan utedelen och grannen. Gräs absorberar effektivt ljud (i motsats till hårda ytor som ex. plattsättning).

5. Placera gärna utedelen så att en trädgårdsbod eller likn. skärmar av ljud.

6. Ställ utedelen direkt på terrängen om det är möjligt – tung jord absorberar effektivt vibrationer.

7. Sätt eventuellt gummitassar under utedelens hörn. Det begränsar också vibrationerna.

8. Ställ upp en ljudskärm. Det kan dämpa med 5-10 dB.

9. Montera utedelen med sidan mot husets fasad, om det finns plats för det. Det gör inte att den för mindre oväsen, men du håller det mesta av bullret på din egen sida.

10. Se till att utedelen inte står tätt upp mot fasaden. Det ska finnas lite luft mellan.