Så här installerar du en ny kamin

Börjar din vedkamin bli gammal, lönar det sig nästan alltid att byta ut den mot en ny och effektivare modell. Här får du en noggrann steg-för-steg-beskrivning på hur du ska göra.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
12.000 kronor

Intro

Det var en skorstensbrand som fick denna familj att skaffa en ny braskamin. Rökröret från den gamla kaminen gick vågrätt bakåt och in i skorstenen, och en gång när man eldade lite för hårt så resulterade det i en skorstensbrand.

Den nya kaminen skulle förstås vara Svanenmärkt och den skulle utnyttja veden på ett bättre sätt. Och rökröret fick gärna vara längre så att värmen från det hamnade i bostaden i stället för i skorstenen. En skorstensbrand räcker ju …

LÄS OCKSÅ: Kamin för både pellets och vedträn

Instruktion

01
Nytt hål för rökrör 7 Steg

Rökröret från den nya kaminen kommer att gå in högre upp på skorstenen, så därför gäller det att räkna ut var hålet ska tas upp. Det gör man lättast genom att montera rökröret. Alla delar som behövs inklusive packning medföljer kaminen. Lägg märke till att vår kamin är en utgående modell, men arbetet med att montera en kamin är detsamma oavsett vilken modell du väljer. Det som skiljer är förstås rökrörets placering och längd.

Om skorstenen är isolerad och utrymmet mellan insatsen och rökröret har fyllts med lecastenar, måste man först limma ihop dem, så att de inte välter ut när hålet för rökröret görs.

1

Dra ut den gamla kaminen så långt från väggen att den släpper rökröret. När kaminen har burits bort kan du lirka loss röret från väggen.

TIPS: Håll rökröret vågrätt så att du inte spiller sot på golvet.

2

På flera kaminer kan rökröret placeras på olika ställen. I regel är det uppåt eller rakt bakåt. Bryt loss plåten där du vill montera röret.

3

Nu kan du markera för det nya hålet i skorstenen. Stick in handen i det gamla och kolla om det slutar cirka mitt i röret. Om det gör det kan du överföra sidorna på det inre rökröret till utsidan av skorstenen så att du vet var det finns.

4

Gör en provmontering. Ställ kaminen på plats så att du kan markera hålet för det nya rökröret.

VIKTIGT! Hålet får hellre hamna några millimeter för lågt än för högt, för röret kan ju kortas av men inte förlängas.

5

Håll inmurningsstosen så att den centreras runt strecken. Dra ett streck hela vägen runt den. Sätt undan kaminen för nu ska du ta upp hål.

6

Med 8-10 mm stenborr borrar du ett antal hål (t.ex. åtta) en bit från utsidan på strecket. Håll ett avstånd på cirka 3 cm till strecket. Borra inte djupare än genom teglet.

7

Fyll ev. pu-skum i hålen. På så sätt hindrar du lecastenarna mellan insatsen och skorstensväggen att ramla ut på golvet. Om skorstenen inte har isolerats med lecastenar hoppar du över anvisningarna till bild 6 och 7.

02
Mura igen hålet 5 Steg

Medan pu-skummet härdar i det nya hålet kan du mura igen det gamla. Det ska helst göras ordentligt med tegelstenar, så därför måste du hugga upp så mycket att stenarna kan läggas i förband. Välj ett standardbruk och använd det sedan när väggen putsas.

Grundregeln vid murning är att först fukta både tegelstenar och där du ska mura. Om du inte gör det sugs fukten ut ur bruket så snabbt att bruket släpper och då bildas det sprickor. Om det finns en isoleringsinsats i skorstenen, murar du igen hålet i den först.

1

Den gamla stosen knackas loss med hammare och mejsel. Den sitter antagligen mycket hårt fast. Men så snart att den släpper lite, kan du säkert dra ut den med ett par tänger.

2

Hugg bort putsen runt hålet. Du måste ta bort så mycket att du kan se hur stenarna ligger i väggen. Skrapa sedan bort bruket från stenarna och i hålet och dammsug. Fukta hålet rejält.

3

Lägg bruk på bottnen av hålet och på den första tegelstenen. Bruket ska vara rätt fast så att det inte rinner av. Lirka stenen på plats så långt in att du får plats för puts på utsidan av den. Arbeta rätt snabbt för bruket härdar.

4

Den sista stenen lirkas på plats och pressas ner i bruket. Fyll igen alla fogar med fogslev. Det är viktigt att både lodräta och vågräta fogar är fyllda.

5

Fyll upp med bruk till i nivå med putsbruket. Pressa in bruket med murslev och låt det sitta en kvart innan du jämnar till väggen genom att t.ex. dra med en stålputsbräda. Efter ytterligare en kvart putsar du med fuktig filtputsbräda.

03
Det nya hålet 4 Steg

Om du har använt skum och vill vara säker på att det har härdat, så ska du vänta med resten av arbetet till nästa dag. I annat fall kan du fortsätta nu.

Inmurningsstosen i det nya hålet ska sluta så tätt som möjligt mot väggen, så därför behöver du lite murbruk även nu.

Lägg märke till att det inte bör finnas kalk i bruket, och det beror på att stosen är av metall som kan angripas av den frätande kalken. Använd ett eldfast, rent cementbruk. Det går inte åt så mycket så det är onödigt att köpa en hel säck. Det går bra med reparationsbruk som exempelvis Husfix och liknande.

1

Borra en mängd hål i strecket som markerar stosens omkrets. Använd 10 mm stenborr. Ju fler hål du borrar, desto lättare blir det att knacka upp hålet.

2

Lägg ett tjockt lager bruk hela vägen runt kanten på hålet. Bruket måste vara fast så att det hänger kvar. Du ska också fördela bruk längre in i hålet så att det kommer att ligga runt stosen.

3

Pressa in inmurningsstosen i hålet. Placera den mitt i hålet och tryck och vrid så att den skär sig in genom bruket. Det som skärs bort hamnar i stosen.

4

Ta bort det bruk som stosen har skurit av. Stick sedan in handen och pressa in bruk mellan stosen och väggen från baksidan. Bruket ska fylla upp runt stosen och jämnas till.

04
Anslut kaminen 3 Steg

Innan du sätter kaminen på plats kan du passa på att måla väggen bakom den. Du ska också lägga ett brandsäkert eldstadsplan på golvet.

När det är gjort kan du göra en provmontering för att se att eldstadsplanet ligger rätt och att rökröret passar till hålet i väggen. Om allt verkar ok kan du montera kaminen.

TIPS: Se upp så att du inte repar eldstadsplanet. Lägg masonit eller tjock kartong som skydd.

1

Självhäftande glasfiberpackning viras runt stosen på braskaminen. Om packningen inte är tillräckligt tjock virar du den flera varv. Rökröret ska ju sluta tätt när det har tryckts på plats runt stosen.

2

Täta också med glasfiberpackning runt rökröret som sticks in i inmurningsstosen, så att det inte kommer ut rök den vägen. Pressa in packningen och avsluta gärna med pannkitt utanpå packningen så att det blir fullständigt tätt.

3

Nu står braskaminen på sin plats och så snart sotaren har godkänt arbetet kan den användas.

Material

• Ny braskamin
• Rökrör
• Inmurningsstos
• Glasfiberpackningar
• Brandsäkert eldstadsplan på golvet
• Cementbruk C 100/400, korn 0-2 mm
• Ev. PU-skum

För att mura igen gammalt hål

• Ett par tegelstenar
• Murbruk eller rent cementbruk

Tidsförbrukning

2 dagar plus torktider.

Pris

Beror på priset för kaminen. Annat material kostar 600 kr.

Svårighetsgrad

Det krävs precision att markera för rökröret på skorstenen. Resten av arbetet är ganska enkelt.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Kamin