Problem:

Vi har ganska nyligen köpt en villa där det finns en braskamin och vi gläder oss över kommande brasor. Men vi är osäkra på vilket slags ved vi ska elda med.

Lösning:

Det är nästan omöjligt att ge ett exakt svar på frågan. Den bästa veden kan ju vara den som ni har fått gratis, t.ex. från träd ni själva fäller. Men om ni ska köpa ved så är det tunga lövträd som ni ska satsa på. Bok, ask, björk, ek etc. är träslag som brinner utan att skjuta iväg gnistor (som barrträd gör). Ved från dessa lövträd har också högt brännvärde och ser snygg ut i vedkorgen.

Norr om Mälardalen kan det vara svårt att få tag på ved från bok och ek, men björk och ask finns i hela landet. Om luckorna är stängda i braskaminen kan ni också elda med både gran och furu, men se upp för de gnistor som skjuts iväg.

Den värmeenergi som man får fram vid förbränning av ved är ungefär lika stor för olika träslag när man jämför kilo för kilo. Dvs. ett kilo gran ger lika mycket energi som ett kilo björk. Men tänk då på att björk har högre vikt per volymenhet. Det kan vara bra att veta när man köper ved och jämför priser.

Ved säljs normalt i kubikmeter. Men har veden staplats eller bara stjälpts ner i lådan? En stjälpt kubikmeter motsvarar ofta endast 0,7 kubikmeter staplad ved.