Anslutning av skorstensrör till kaminen

VIDEO: När du ska ansluta en ny vedkamin är det viktigt att montering och tätning av skorstensröret görs rätt. Annars blir det inte godkänt av sotaren. Se här hur du ska göra.

Montera skorstensrör

Innan rören anpassas borstas hålet rent och skorstenens tjocklek mäts upp. Här är den 12 cm.

Hantverkaren markerar var han ska såga av röret. Det görs här en cm kortare än skorstenens tjocklek, alltså 11 cm. Det är viktigt att genomföringen inte sticker in i skorstenspipan, då kan sotaren underkänna monteringen.

Använd hörselskydd och skyddsglasögon när du sågar till röret med en vinkelslip. Graderna i snittet filas ner. Då slipper man skära sig när rören fogas ihop. Och sotaren slipper skada sig när han sotar.

Genomföringen ska muras fast i skorstensstocken. Hålet förvattnas. Har du bruk kvar från innan kan du använda resten nu. Bruket läggs i runt hela hålet. Sätt in röret i hålet, men skjut inte in det helt. Försök först att få in lite bruk inifrån. Draget i kaminen blir bäst om genomföringen är helt tät.

Därför tar hantverkaren en handfull bruk och pressar in mellan röret och skorstensstocken. Han använder en skyddshandske, eftersom bruket kan fräta på händerna.

Putsen slätas ut med hjälp av en pensel, så att den blir glatt och jämn. Tryck in röret helt och försök på nytt få in lite bruk inifrån. Tvätta av de sista resterna av bruk med en fuktig pensel. Har du lite bruk över kan du använda det till att putsa upp väggen där det ramlat av puts.

Nu sitter genomföringen rätt och hantverkaren kan färdigmontera kaminen. Allt arbete som kan kladda är färdigt så täckplasten plockas bort. Nu ska kaminen ställas på plats.

LÄS OCKSÅ: Ny glasfiberpackning till luckan på din kamin

Installera kamin själv

Lägger du ett par kraftiga trasor under kaminen kan du släpa den över golvet utan att det förstör vare sig golv eller skifferplattor. Först ställer man kaminen på plats med ögonmåttet och därefter mäts den ut så att den står exakt i mitten av väggnischen.

Här har det tidigare stått en kakelugn, så underlaget är av brandhärdigt skiffer. Kaminen placeras bara med hänsyn till att den är centralt placerad. Kontrollera avståndet till brännbara ytor runt om enligt tillverkarens anvisningar.

Det vinkelrätt krökta skorstensröret packas upp och sätts på kaminen. Som vi kan se är röret inte tillräckligt långt, så en förlängning måste sågas till. Måttet på förlängningen tas ut. Måttet tas från rörets överkant till överkanten i skorstenshålet. Måttet, 21,5 cm, avsätts på ett rakt rör.

Om du ska kapa röret med hjälp av en vinkelslip bör du göra det utomhus, eftersom det både flyger gnistor och damm. De två rören, som håller samma diameter, fogas ihop med hjälp av en särskild stos.

Hantverkaren kontrollerar med ett vattenpass att röret står i lod.Innan utloppsröret monteras i skorstenen ska det tätas med glasfiberband runtom så att det inte blir tjuvdrag i skorstenen. Därefter kan man varsamt knacka samman röret med en gummiklubba. Nu sammanfogas rören en sista gång.

När trasorna under kaminen plockats bort dubbelkollar hantverkaren att kaminen fortfarande står mitt i nischen, samtidigt som rören är rätt i lod och våg. Nu är kaminen korrekt ansluten och ska godkännas av en sotare innan den kan börja användas.

LÄS OCKSÅ: Nya stenar i braskaminen ger bättre förbränning