Därför är moderna kaminer så effektiva

Moderna kaminer kan styra lufttillförseln väldigt precist, och fördela värmen i rummet mycket mer effektivt. De bästa kaminerna kan reducera bränsleförbrukningen med upp till 40%.

Braskamin

Den extra brännkammaren ger en effektiv förbränning och ett mindre partikelutsläpp. Dem kommer vi att se fler av.

Moderna braskaminer är de bästa och mest effektiva när det handlar om styrning av den viktiga lufttillförseln. Vi har testat en modern braskamin för att undersöka vad smart teknik kan betyda för värmen i huset och din vedförbrukning.

Även om du är en utmärkt eldare är det ingenting att göra åt. När det gäller förbränningsprocesser kan vi människor helt enkelt inte tävla med teknologi och automatik.

Redaktionen rekommenderar: Byt ut braskaminen så avger veden mer värme

Så smarta är de bästa braskaminerna

Perfekt och supereffektiv förbränning kan bara uppnås med helt rätt lufttillförsel. De bästa kaminerna styr syretillförseln på antingen tid, temperatur eller syrenivå.

Det viktigaste automatiken gör är att tillföra precis så mycket eller lite luft som behövs under alla stadier i förbränningsprocessen. Det innebär att du får ut så mycket värme som möjligt av din ved eller dina pellets, att din kamin inte släpper ut lika mycket skadliga partiklar, och att temperaturen i rummet håller sig mer jämn.

LÄS OCKSÅ: Få värme i hela huset med värmeflyttare

Automatiken är således inte bara en fördel för miljön utanför husets väggar: Det ger även ett bättre inomhusklimat eftersom förbränningen är jämnare, och du inte öppnar luckan lika ofta.

Mindre vedförbrukning

Det viktigaste för de allra flesta är nog ändå den minskade vedförbrukningen. Och här kan automatiska kaminer få ned förbrukningen med upp till 40 %.

Det kommer alltid att finnas en värmeförlust i skorstenen, så en effektivitet på cirka 80% i de bästa kaminerna anses bra. I en traditionell kamin är siffran cirka 60%.

Luftens rörelse i kaminen har blivit en hel vetenskap, med syftet att få ut så mycket värme som möjligt ur veden som möjligt.

Så fungerar konvektion

Konvektionskaminen tillhör den nya generationen av braskaminer, där värmen sprids via luftcirkulation. Det sker antingen genom inbyggda rör i kaminen eller i en utvändig kåpa, som är byggd runt om själva kaminen. Mellan kåpan och den invändiga delen av kaminen sugs den kalla luften in nedifrån och värms upp i förbränningskammaren, för att sedan skickas ut som varmluft ovanför. Luftcirkulationen gör att värmen kan sprida sig till intillliggande rum, medan den relativt låga yttemperaturen på själva kaminen gör den mer barnsäker.

VÄRMESTRÅLNING.
Nära kaminen blir det väldigt varmt. Ju större avstånd från kaminen, desto svalare blir det.

KONVEKTIONSVÄRME.
Värmen fördelas i rummet via luftcirkulationen. Det ger en jämn och behaglig värme.

Luften går runt i de nya kaminerna

Luftens vandring i kaminen har blivit till en hel vetenskap, med målsättningen att få ut så mycket värme från virket som det bara går.

Till en början ska frisk luft sugas in i botten av brännkammaren, för att virket ska tända lättare. Så snart elden har fått fyr ska luftintaget stängas, och det kan göras både manuellt och automatiskt.

Under förbränningen tillförs luft i form av så kallad sekundärluft eller glasspolning. Glasspolning är luft som leds över kaminens rutor och in i brännkammaren för att motverka sot och kondens på glaset.

För att luft och gaser ska blandas bättre så att förbränningen optimeras, har många braskaminer även ett luftintag för tertiärluft. Luften skapar turbulens i brännkammaren, hålen i brännkammarens bakersta platta är till för den här funktionen.

Slutligen sitter det så kallade rökvändare längst upp i kaminen, som kan bestå av en eller flera plattor som vänder röken med rökgaserna ovanför brännkammaren. Deras uppgift är att fördröja rökens uppstigning, så att den kyls av så mycket som möjligt (värmen absorberas i rökvändarplattan), innan röken till sist leds upp i skorstenen.

Smart teknik styr lufttillförseln

Den perfekta och supereffektiva förbränningen kan bara uppnås med rätt lufttillförsel. Därför utvecklar tillverkarna hela tiden nya smarta sätt att styra luften på. Det finns flera olika lösningar, men det vanligaste är att den automatiska styrningen av lufttillförseln går på antingen tid, temperatur eller syrenivå.

TIDSSTYRD FÖRBRÄNNING

Det absolut enklaste systemet, både för att det inte kräver någon ström, och för att automatiken inte påverkas av höga temperaturer eller sot. Vilket också innbär att det här systemet är det enklaste att underhålla.

Det fungerar med hjälp av ett handtag som dras ut och öppnar lufttillförseln. Handtaget är kopplat till en fjäder som trycks ihop, och som långsamt rätar ut sig igen och stänger till luftintaget. Det brukar ta runt sex minuter för fjädern att räta ut sig..

En nackdel med det här systemet är att det är anpassat efter en “normal” skorsten. Avviker din skorsten från det normala - vilket den ofta gör - måste du ställa in systemet manuellt. Det är dock inte mer omfattande än att du ska justera en vanlig skruv.

TEMPERATUR-STYRNING

System där temperaturen på röken mäts, och lufttillförseln till brasan styrs automatiskt av temperaturförändringarna. Temperaturstyrd lufttillförsel har fördelen att du är mindre beroende av att draget i skorstenen är optimalt. Och du kommer alltid att lyckas med tändningen eftersom automatiken ser till att det tillförs luft så länge det behövs. En nackdel med systemet är att automatiken även släpper in luft i slutfasen av förbränningen, eftersom temperaturen på röken faller.

Elden brinner ut snabbare, och du får tända oftare. Slutligen kräver temperaturstyrningen att de inbyggda sensorerna, som påverkas av sot och höga temperaturer i brännkammaren, måste underhållas för att fungera som de ska.

ELEKTRONISK STYRNING

Det hittills mest avancereda systemet, styr lufttillförseln genom att mäta både temperaturen och syrehalten i röken. Sensorerna skickar data till en styrenhet, som styr lufttillförseln via tre av varandra oberoende luftintag - både utifrån mätningarna, men även utifrån vilken rumstemperatur som du har ställt in. Den här lösningen kan kompensera för en skorsten som inte räcker till för en optimal förbränning. Och slutligen ger det dig möjlighet att välja en fast rumtemperatur.

Systemet kräver att finns ström i närheten av kaminen, och du ska också räkna med att sensorerna måste rengöras med jämna mellanrum.

Teknologin finns bland annat i HWAMs Autopilot IHS-system, som vi visar på nästa uppslag.

Uppgradera din gamla braskamin med en app

Även om din braskamin inte är toppmodern, kan du ändå förbättra effektiviteten och minska partikelutsläppen med hjälp av din mobil.

Om du är nöjd med din nuvarande braskamin finns det nya teknologiska möjligheter vad gäller att elda mer miljövänligt och utnyttja virket bättre.

Appen Aduro Smart Response från braskaminstillverkaren Aduro är ett bra exempel, och den kan användas med alla slags braskaminer oavsett modell eller märke.

Styrenheten har två sensorer som kommunicerar trådlöst med appen. Sensorerna följer förbränningen, och appen guidar dig utifrån ett omfattande test- och erfarenhetsunderlag som har samlats in genom tusentals förbränningstest.

För att ställa in appen måste du ange några värden som du kan hitta på kaminens modellförteckning eller i manualen. Appen kan räkna om värdena och använda sina algoritmer för att säga till när du ska lägga på ved, visa om förbränningen är optimal och hur den kan förbättras. Du kan också göra en sport av att elda så effektivt som möjligt, genom att tävla med andra användare.

Om du vill använda appen förutsätter det att en temperatursensor kan monteras på rökröret. Appen hämtas gratis i App-store eller Google Play, och temperatursensorn kostar 799 kr.

SENSOR.
Från en temperatursensor på rökröret skickas informationen tråd löst till appen i din mobil eller läsplatta.

FÖRBRÄNNINGSKONTROLL.
Appen ger en tydlig grafisk bild av förbränningen.

APP-ELDNING.
Teknologin sköter övervakningen, medan guiden är gjord så att du till exempel får veta när du ska lägga på mer ved.

Framtidens braskaminer

Om man blickar framåt, kommer nästa generation braskaminer med all sannolikhet vara både mindre och smartare. De ska nämligen passa i moderna, täta och välisolerade hus - och bara avge cirka 1-2 kW. I jämförelse med dagens små kaminer som ofta ger 3 kW! Utöver det ska de också fungera tillsammans med ventilationsanläggningar. Undersökningar visar att bland annat kaminens snabba ökning av rumstemperaturen leder till problem. Det fungerar helt enkelt inte så bra i ett modernt hus, där golvvärme stöpt i betong inte hinner sänka värmen innan braskaminen skickar ut sin värme i huset.

Slutligen finns det flera hus med automatisk ventilation, där huset är i ett konstant undertryck. Här skulle ett framtidsscenario kunna vara en spis med ett eget luftintag och en egen rökkanal med automatisk styrning.

DUBBELT.
Den extra brännkammaren ger en effektiv förbränning och ett minimalt partikelutsläpp. Dessa modeller kommer vi att se mer av.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Kamin