Det här behöver du veta om isoleringstjocklek

Det finns bestämda regler för vilken isoleringstjocklek dina isoleringsmaterial ska ha när du t ex isolerar nybygge eller tilläggsisolerar ditt hus. I denna artikel kan du läsa mer om vilka krav du måste följa när det gäller isoleringstjocklek.

Rätt isolering

När du bygger nytt hus eller renoverar det gamla finns det krav på att ditt hus ska vara rätt isolerat.

Det skiljer mellan hur tjock din isolering ska vara, beroende på var du isolerar. Det finns några specifika isoleringskrav, beroende på om du bygger nytt eller renoverar ditt befintliga hus.

Kraven på isolering framgår av Byggreglerna.

LÄS OCKSÅ: Felaktig isolering kan förstöra ditt hus

Isoleringstjocklek

Det är omöjligt att säga något generellt om hur tjock isoleringen ska vara.

Isoleringstjocklek beror nämligen på 3 saker:

  1. Byggnadsdelen som ska isoleras
  2. Isoleringsmaterialets klass, dvs lambda-värde.
  3. Konstruktionens tjocklek och u-värde

Isoleringstjocklek beräknas utifrån isoleringsklassen, dvs lambda-värdet.

Lambda-värde anger ett specifikt materials värmeledningsförmåga och säger alltså något om hur bra ett material isolerar.

LÄS MER: Vad är lambda-värde?

U värde - isoleringstjocklek

U-värdet är en siffra som anger hur mycket värme som tränger ut genom en given del av konstruktionen.

Med rätt isoleringstjocklek kan du minska u-värdet.

Ju lägre u-värdet är, desto bättre isolerad är konstruktionen - och desto mindre blir värmeförlusten.

När du ska beräkna u-värdet måste du först veta materialets värmebeständighet (även kallat R-värde) och därefter måste du veta värmeledningsförmågan (det så kallade Lambda-värdet).

Materialets värmebeständighet beräknas utifrån materialets tjocklek i meter dividerat med materialets lambda-värde.

I praktiken är det dock så komplext att du bör få hjälp med beräkningarna av en byggnadsingenjör, energikonsult eller liknande.

LÄS MER: Vad är u-värde?

Isoleringstjocklek tak

Ska du tilläggsisolera din vind eller ditt tak, måste du undersöka om du ska sätta en ångspärr.
En tumregel är att du ska sätta en ångspärr om du har mer än ungefär 200 mm isolering på taket.

Ångspärren ser till att det inte bildas t ex röta och svartmögel.

Isoleringstjocklek sommarstuga

Om du ska tilläggsisolera din sommarstuga finns det en del saker att tänka på.

Hur du ska göra beror också på om du isolerar ett nybygge eller renoverar din stuga.

Kom ihåg att alltid följa Boverkets byggregler.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Isolering