Vad är u-värde?

Kan du känna drag och kyla i ditt hus? Då ska du kanske tilläggsisolera. När du tilläggsisolerar blir u-värdet lägre och värmeförlusten mindre. I denna artikel kan du läsa mycket mer om u-värde och hur u-värde beräknas.

Vad berättar u-värdet om?

Kan du känna drag och kyla, och syns det också på uppvärmingskostnaden? Då behöver ditt hus kanske bättre isolering.

Du kan mycket väl själv tilläggsisolera både invändigt och utvändigt.

Tilläggsisolerar du ditt hus kommer det öka isoleringsförmågan i de olika byggnadsdelarna och det kommer påverka uppvärmningskostnaden.

När isoleringsförmågan ökar blir u-värdet nämligen lägre och din värmeförlust minskar.

Om du ska ha nya fönster är det bra att känna till u-värdet.

Vad är u-värde?

U-värdet är en siffra på hur mycket värme som tränger ut genom en bestämt byggnadsdel.

U-värde kallas också “värmegenomgångskoefficienten” och är alltså ett mått på en byggnadsdels värmeisoleringsförmåga.

U-värde krav

När du tilläggsisolerar huset finns det vissa krav för u-värde för olika byggnadsdelar som du ska ha koll på.

Byggreglerna har vissa bestämda krav på byggnadsdelarnas u-värde, och kraven kan vara olika beroende på om du isolerar i golv, väggar, fönster eller tak.

Läs mer på Boverkets hemsida

Ofta kan en byggnadsingenjör eller liknande göra en korrekt u-värde beräkning.

Hur beräknar man u-värde?

U-värdet beräknas utifrån hur mycket värme som tränger ut från 1 kvadratmeter vid 1 grads temperaturskillnad mellan den utvändiga sidan och invändiga sidan av byggnadsdelen.

Ju lägre u-värdet är, desto bättre är byggnaden isolerad - och desto mindre kommer värmeförlusten att bli.

U-värde mäts i watt per kvadratmeter per värmegrad i kelvin, dvs. W/m2 * K.

Så hur mäter man u?

När du ska räkna ut u-värdet måste du först hitta värmebeständigheten för de olika materialen (även kallat R-värde) och därefter ska du hitta de olika materialens värmeledningsförmåga (det så kallade Lambda-värdet).

Värmebeständigheten beräknas utifrån det givna materialets tjocklek i meter dividerat med materialets lambda-värde.

En byggnadsdel består ofta av flera olika slags isolering i olika tjocklekar.
Du ska därför beräkna u-värdet for de olika materialen var för sig.

När du har räknat ut värmebeständigheten för varje byggnadsdel, läggs dessa ihop och ges ett fast värde för värmebeständigheten, u-värdet.

Den fasta värmebeständigheten, u-värdet, beror på vilken byggnadsdel som du räknar på.

Beräkna u-värde

Det är svårt att beräkna u-värdet själv, men de flesta byggnadsingenjörer eller liknande kan hjälpa dig med kalkylen.

Om du själv ska beräkna u-värdet kan du hitta lambda-värdet och värmebeständigheten för dina olika isoleringsmaterial hos tillverkarna.

Det finns också flera webbsidor där du kan få hjälp med att beräkna ditt u-värde.

Kom ihåg att alltid följa Boverkets senaste byggregler när du tilläggsisolerar.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Isolering