Fuktsäkert tak i badrummet

Genom att bygga upp taket i badrummet på rätt sätt får du det så tätt att fukten inte kan orsaka problem. Häng med här och se hur konstruktionen byggs upp steg för steg.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
3000 kronor

Intro

När vi i dag bygger upp ett nytt tak i badrummet så får vi det tätare och mer skyddat mot fuktangrepp än vad duktiga hantverkare kunde klara av för endast cirka 15 år sedan.

Orsaken är förstås att vi i dag har bättre material till förfogande och att vi kan utnyttja den erfarenhet som senare års forskning kommit fram till. För i dag kan vi skapa ett fuktsäkert innertak som hindrar fukt från badrummet att sprida sig uppåt och ställa till med skador i bjälklaget.

I denna artikel visar vi en konstruktion där bjälklaget ovanför badrummet har isolerats med 245 mm isolering. Den kompletteras med 45 mm som monteras utanpå ångspärren. Den lösningen gör det möjligt att sätta upp belysning utan att ångspärrsfolien punkteras.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Allt om badrum

Instruktion

01
Mät upp för regelstommen 3 Steg

När du mäter upp utrymmet och planerar för hur regelstommen ska konstrueras, är det viktigt att du tar hänsyn till fibergipsskivornas storlek.

Skivorna ska skruvas fast längs kanterna, så det ska sitta reglar längs väggarna. Den fasade spackelkanten ska sågas bort från ena sidan på skivorna så att den kant som hamnar närmast väggen har en plan sida. Och slutligen ska du tänka på att inte använda för små bitar.

1

Mät lodrätt ner från takfönstrets fals, där skivorna som ska utgöra smygen ska monteras. De ska fästas nertill och skarvas med takskivorna, så här måste det sitta en regel.

2

Kontrollera ventilationskanalerna och räkna ut var det ska sitta takbelysning. Reglarna i stommen ska placeras på var 30:e cm. Du kan spara tid och besvär genom att få reglar som går från vägg till vägg.

3

Markera på takstolarna var reglarna ska monteras. Här ser du vår färdiga regelstomme som har passats till runt takfönstret och ventilationskanalen och kommande belysning.

02
Ångspärr från vägg till vägg 7 Steg

Ångspärren är en 0,20 mm tjock specialfolie som ska monteras så plant och sträckt som möjligt. Och helst med så få skarvar som möjligt.

Folien limmas fast på alla ytor som den ligger an mot och som den genombryts av. Det får inte finnas minsta lilla springa som låter luft passera den. Därför ska du också tejpa över de klamrar som du fäster den med.

Tänk på att limmet hugger direkt så du har ingen ångerrätt vid monteringen.

1

Ångspärrsfolien A fästs på takstolarna med klammer. Fäst den först längs den ena väggen och sträck den sedan till väggen mittemot. Folien ska hänga ner 20-25 cm längs väggarna.

2

Vid ventilationsrör och andra rör skär du ett litet kryss i folien A så att den kan pressas över röret.

3

Ångspärren A trycs upp runt röret och skärs till så att den går ner lite på sidorna av röret. Senare ska folien tejpas fast.

4

Rörkragen E trycks upp runt röret så att den hamnar platt mot folien A medan gummit i kragen kniper runt röret. Ta bort skyddsfolien i två steg och tryck fast kragen mot ångspärrsfolien.

5

Runt kablarna ska du täta med en manschett E med ett mindre gummifält och en mindre öppning än för ventilationsröret. Manschetten monteras precis som rörkragen.

6

Folien A limmas fast på väggen med ett speciallim B för ångspärrsfolie. Klicka ut en sträng på väggen och pressa fast folien i den. Det är endast speciallimmet som håller fast den släta folien.

7

Varje klammer tejpas över eftersom det annars finns risk att folien spricker vid klamrarna när den sträcks. Även nu är det endast specialtejp som fäster på folien.

03
Ångspärren vid fönstret 4 Steg

1

Skär ut en fyrkant i folien för takfönstret, så att du kan vilka upp folien i smygen och fästa den på karmen. Det finns specialfolie för detta men det går ofta lättare att fästa ångspärren.

2

Tryck fast folien på karmen med lim eller tejp men håll falsen fri. Börja mitt på den ena sidan så går det lättare att fästa folien.

3

Tejpa skarven när du har fäst folie hela vägen runt karmen. Folien ska överlappa minst 20 cm innan du tejpar.

4

Limma ihop folien i smygen C med folien A som har satts i taket. Även nu ska du sörja för en överlappning på minst 20 cm innan tejpen trycks fast.

04
Regelstommen för gipsskivorna 3 Steg

Till regelstommen använder du 45 x 45 mm reglar. Tjockleken passar perfekt för att du ska få plats för en extra isolering på 45 mm och för att du ska kunna montera belysning utan att punktera den nyss uppsatta ångspärren. Belysningen ska en elektriker montera och han ska också dra kablarna.

1

Reglarna F skruvas fast på bjälklaget. Märkena syns genom ångspärren. Fäst reglarna med en 5 x 100 mm skruv i varje punkt.

2

Kolla placeringen en extra gång runt takfönstret innan du skruvar fast reglarna. De ska sitta så att skivorna i smygen kan fästas på sidan av dem tillsammans med fiber-gipsen som sätts under dem.

3

Reglarna på två av sidorna runt fönstret går från vägg till vägg. De övriga fästs på var 30:e cm mätt från centrum till centrum och så att de inte är i vägen för den nya belysningen.

05
Lägg på lite extra isolering 3 Steg

Med lite tur kan du få isoleringen att sitta kvar mellan reglarna när du pressar fast den. Men det kräver att du har delat de 55-56 cm breda skivorna exakt på mitten, och till det behövs en bra isoleringskniv.

För säkerhets skull bör du fästa en ståltråd under dem så att de sitter kvar medan du skär till gipsskivorna.

1

Isoleringen G kläms fast mellan reglarna F. Du ska använda 45 mm tjocka skivor eller rulle med en bredd på 55- 56 cm och dela dem på längden. Då kan de pressas fast.

2

För säkerhets skull fixeras isoleringen med ståltråd J, som fästs på reglarna med klammer. Nu blir isoleringen kvar medan du skär till gipsskivorna.

3

Skär ut i isoleringen där du har tänkt sätta spotlights eller takfläkt. Det är bättre än att pressa hål i den för då förlorar den lite av sin isoleringsförmåga.

06
Gipsskivorna monteras i taket 7 Steg

Den första raden gipsskivor måste sitta fullständigt rakt så att resten av skivorna kan sättas upp vid sidan av dem.

För att klara detta ska du dra ett streck på mitten av den regel där den första skarven hamnar. Där sätter du sedan ett par klossar som styr skivorna.

Skivorna monteras i förband för att inte få genomgående skarvar. Men lite tur kan du använda överskottet från en rad som start på nästa.

1

Dra ett streck mitt på den regel där den första skivradens långsidor hamnar. Såga först bort spackelkanten längs den långsida som ska vändas mot väggen.

2

Mät nu för den yttersta skivan. Mät från väggen till strecket på regeln F och dra bort 5 mm. Skivan ska sättas upp med plats för en fog mellan den och väggen.

3

Fäst ett par små plywoodbitar X på regeln. De används som mothåll för den första skivan. Så snart skivan har skruvats fast tar du bort bitarna.

4

Gipsskivan H skärs till och görs klar för montering. Fibergips kan inte brytas som vanlig gipsskiva så därför ska den sågas. Förborra för skruvarna och dra i dem en bit

5

Den första skivan H skruvas fast när den har skjutits in mot väggen och dragits ut mot klossarna. Då bildas en luftspalt på 5 mm vid väggen. Fäst en skruv på var 20:e cm i varje regel.

6

Hål för ventilationsrör borras med hålsåg som ska vara 10 mm större än diametern på röret. Det går också bra att såga med sticksåg. Borra först ett 10 mm hål för sågbladet.

7

Gipsskivorna H måste sågas vid fönstret för att sitta plant med smygen och kant i kant med regeln F.

TIPS: För att stötta fibergipsen kan du pressa fast en regel Z mellan skivan och golvet.

07
Gipsskivor till fönstersmygen 3 Steg

Nu är det dags att fästa gipsskivor också under fönstret och skapa en smyg. Börja med de två långsidorna, som ska gå från kortsida till kortsida. Fäst därefter kortsidorna mellan skivorna på de två långsidorna.

Fibergipsskivor är så hårda att du inte behöver förstärka hörnen med skenor, som annars är nödvändigt när du använder vanliga skivor.

1

Börja med långsidorna. Såga till varje skiva så att den sticker ner 1 mm under takskivorna. Skivan sticks upp i falsen och skruvas fast nertill.

2

Skivorna på kortsidorna skjuts in mellan de två långsidorna. Gör dem 1-2 mm kortare än avståndet, så att du inte skadar dem när de sätts fast.

3

Dags att borra hål för spotlights. Här gäller det att mäta noga så att du inte borrar in i någon regel. Hålen ska placeras så att elektrikern kan få fatt i kablarna som ligger i isoleringen.

08
Spackla alla skarvar släta 5 Steg

Du måste vara extra noggrann när du spacklar i ett tak eftersom det alltid finns något ljus eller någon lampa som reflekteras av taket. Och då ser man snabbt slarv och misstag. Fibergipsskivor spacklas med specialspackelmassa, som är seg, hård och mycket stark. Massan är rätt svårslipad så försök spackla så slätt som möjligt.

1

Skrapa vid skruvarna. De får gipsskivan att svälla runt hålkanten och därför skrapar du kanten slät.

2

Fyll upp falsen med specialspackelmassa som också limmar ihop skivorna. Innan du spacklar ska taket ha dammsugits och torkats av. Stryk sedan taket med en primer innan du spacklar.

3

Tryck ner en armering av papper i den våta spackelmassan. Håll papperet sträckt så att det inte skrynklar sig. Glöm inte att spackla över alla skruvhuvuden.

4

Pressa fast armeringen med en 5-10 cm bred spackel samtidigt som du slätar ut papperet.

5

Dra bort överflödig spackelmassa med en 15-20 cm bred spackel. Om du arbetar noga så slipper du kanske spill. Nästa dag ska hela falsen fyllas och spacklet dras ut. Avsluta ev. med att slipa.

Material

• Ångspärrsfolie (A), 0,2 mm, 6 m2
• Ångspärrslim (B), 2 tuber
• Folie i smygen, 3,3 m2 (C) – kan ersättas med ångspärrsfolie
• Tejp för ångspärrsfolie (D)
• Rörkragar och manschetter (E)
• 45 x 45 mm lister (F), cirka 20 m
• Mineralull (G), 45 mm, 6 m2
• 12 mm fibergipsskivor (H), 8 skivor à 90 x 120 cm
• Gipsspackelmassa, armeringsremsor
• Ståltråd (J), 20 m
• Skruvar för fibergips
• Träskruvar, 5 x 100 mm

Specialverktyg
• Sänksåg med sågskena och spånsug
• Klammerpistol
• En bra isoleringskniv

Tidsförbrukning

Tre–fyra dagar + torktider.

Pris

Räkna med cirka 3000 kr, lite billigare om du slipper köpa en hel rulle ångspärrsfolie.

Svårighetsgrad

Du klarar rätt lätt av arbetet om du följer våra tips och dessutom är noggrann.

Ritning

Så här ska det se ut i ett badrum i dag. Ångspärrsfolien A limmas fast på väggar och karm med speciallim. Därefter försluts alla skarvar och klammer med specialtejp D och runt rören fästs gummikragar. Skivorna i innertaket är av fibergipsskivor som tål fukt.

Video

TIPS: Hemmagjord gipshiss

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Badrum