Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

När vi i dag bygger upp ett nytt tak i badrummet så får vi det tätare och mer skyddat mot fuktangrepp än vad duktiga hantverkare kunde klara av för endast cirka 15 år sedan.

Orsaken är förstås att vi i dag har bättre material till förfogande och att vi kan utnyttja den erfarenhet som senare års forskning kommit fram till. För i dag kan vi skapa ett fuktsäkert innertak som hindrar fukt från badrummet att sprida sig uppåt och ställa till med skador i bjälklaget.

I denna artikel visar vi en konstruktion där bjälklaget ovanför badrummet har isolerats med 245 mm isolering. Den kompletteras med 45 mm som monteras utanpå ångspärren. Den lösningen gör det möjligt att sätta upp belysning utan att ångspärrsfolien punkteras.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Allt om badrum