Håll ordning i arbetsrummet – bygg en säng du kan fälla in

Med ett kombinerat gäst- och arbetsrum är du tvungen att packa ihop sängen och ställa upp den mot väggen. Det orkar du ju så klart inte, så därför ska du bygga ett sängskåp som lätt gömmer den.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
1.500 kronor

Intro

Vägghängd säng

Om man behöver får man ibland kompromissa. Det kan innebära att arbetsrummet även får tjäna som gästrum. Men då är du så klart tvungen att packa ihop sängen och ställa den på högkant längs väggen och gömma undan sängkläderna. Det är alldeles för besvärligt, särskilt när du istället kan bygga en elegant och dold vägghängd säng istället.

Fäll in madrassen i ett sängskåp

Om du vill ha mer plats och en elegant sätt att gömma undan sängen på, ska du gömma undan madrassen i ett sängskåp. På det viset kan du lyfta upp sängen och gömma den i ett specialbyggd skåp när den inte används. Skåpet får samma djup som sängen, så att din vägghängda säng knappt kommer att ta någon plats.

Ett sängskåp som håller

Vi bygger skåpet till vår säng av helt vanliga mdf-skivor. De är lätta att arbeta med, men även om mdf-skivor är lätta, är de även starka. Resultatet blir ett lätt och elegant skåp, som ändå är starkt och hållbart. På byggvaruhuset kan du fråga om de kan såga till skivorna för dig – det sparar dig en hel del tid och besvär när du ska bygga en vägghängd säng.

Massor av möjligheter för utsmyckning

När du har byggt skåpet för din vägghängda säng kan du själv bestämma hur den ska smyckas ut och målas. Om du har en handöverfräs, kan du ge din vägghängda säng unika profiler och frästa lister. Om du inte har en handöverfräs kan du så klart även köpa lister med profiler till sängen.

Detaljerna gör din vägghängda säng genial

En vägghängd säng är en enkel konstruktion, och det är de små och genomtänkta detaljerna som gör sängen riktigt smart. Till exempel är sängkläderna gömda i botten av vår väggsäng, medan benen fälls ut när sängen ska användas. Hela projektet är byggt med fokus på funktionalitet och smidighet.

Bygg en vägghängd säng på en helg – hämta den kompletta instruktionen

Hämta bygginstruktionen och se, steg för steg hur du själv bygger en vägghängd säng motsvarande den smarta variant vi har byggt. Vår expert visar dig bland annat hur du monterar de smarta fjädrarna som gör sängen till en vägghängd säng. Lycka till!

LÄS OCKSÅ: Bygg ett sängskåp och frigör golvyta

Instruktion

01
Snickra ett skåp 8 Steg

Konstruktionen byggs upp runt en resårmadrass. För det är måtten på denna som bestämmer måtten på skåpet. Madrassen skall ju få plats inne i skåpet.

På följande sidor finns en ritning av skåpet, en beskrivning hur det snickras när madrassen är 140 x 200 cm och hur skåpet kan anpassas efter madrasser med andra mått.

Sidorna av mdfskiva och ramlisterna av furu sågas till på förhand. Därefter får du anpassa delarna efter golvsocklar, ev. paneler och ojämna väggar. Skåpet sätts ihop med lim och dyckertar som slås i med tryckluft. Det går verkligen snabbt och när limmet har härdat kan skåpet utan problem bära madrassen.

1

Skivor och lister sågas till efter mått i materiallista och på ritning (se nästa uppslag). Ändra måtten om din madrass har andra mått.

TIPS: Du kan beställa mdf-skivan färdigsågad - det är en klar fördel.

2

Sätt först ihop toppskivan (B) och den övre stödlisten (G). Limma först och fäst spikarna sedan.

TIPS: Sätt ihop skåpet där det skall stå eftersom det blir mycket tungt och därför svårt att flytta.

3

På toppskivan monteras de två hörnlisterna (C) som förstärker övergången till sidorna (A). Stryk lim på listen, ställ den på högkant och fäst den med tving innan du skjuter fast den med ett par skott från spikpistolen.

4

De två sidorna (A) sätts fast på topplisten. Även nu stryker du först på lim, justerar delarna till rätt läge, fixerar dem med tvingar och skjuter fast ett par dyckertar där de inte syns så väl.

5

Nu är det dags för stödlisten (H) i mitten. Börja med att limma och skjut sedan fast de två hörnlisterna (D). Bägge hörnlisterna sätts längst ut och kant i kant med stödlisten.

6

Stödlisten fästs på de två sidorna - och det görs precis på samma sätt som tidigare, dvs. limma, fixera och skjut fast ett par dyckertar. Se till att stödlisterna hamnar kant i kant med sidorna.

7

Den tredje stödlisten (E) placeras i framkant på sidorna och kommer därmed att hamna kant i kant med sockeln (J) som den ena änden av madrassen skall vila på. Stödlisterna (F) monteras först, därefter sätter du fast stödlisten (E).

8

Den sista del som skall sättas fast är sockeln (J), som du limmar och spikar fast på sidorna (A) och den nedre stödlisten (E). Så snart limmet har härdat kan du resa skåpet och sätta det på plats mot väggen.

02
Skåpet sätts upp 3 Steg

1

Skjut in skåpet mot väggen. Du får räkna med att såga av en bit av bakstycket för att golvsockeln är i vägen. Finns det höga paneler i rummet måste du göra urtag i sidorna även för dessa.

2

Res skåpet mot väggen och skjut det på plats. Justera skåpet så att det står lodrätt både längs sidorna och längs bakstycket. Se också till att sockeln (J) är vågrät för annars lutar madrassen.

3

När skåpet står som det skall fäster du det i väggen. Välj skruvar efter väggmaterialet. Fäst skåpet med minst två skruvar både i den övre och den mittersta stödlisten så att skåpet inte dras snett när madrassen fälls ner.

03
Luckan och benen 7 Steg

När madrassen har fällts upp ser man undersidan av den. Och den liknar allt för mycket det den också är - en säng. Därför kamouflerar vi den lite.

Genom att fästa en skiva under sängen kan vi ge undersidan ett helt nytt utseende. Här räcker det dock inte med en skiva för det blir svårt att få tag på en 140 cm bred skiva. Och skulle det lyckas är det bökigt att transportera den. När skivorna har fästs under sängen kommer bottnen att se ut som ett par garderobsdörrar. Men skivan fästs inte i den ena änden för där sitter de två ben som sängen vilar på när den är nerfälld. Vi snickrar i stället en lucka till skåpet och den fästs upptill.

1

Som underlag för skivorna (K) under madrassen fäster du tre monteringslister (M) tvärs över listerna i lamellbottnen. Men först måste du fästa ett par klossar (N) på kortändarna så att listerna kan spikas fast.

2

De tre monteringslisterna (M) limmas och spikas fast på lamellbrädorna under sängen.

TIPS: Listerna bör vara så tjocka att skivorna hamnar cirka 1 cm under bottnen för att skapa ventilation.

3

Madrassen lyfts in i skåpet och kilas fast så att den står i mitten och 5 cm från ovankanten. Stryk nu lim på monteringslisterna (M), tryck fast skivorna (K) och fäst med dyckertar när du har kollat att de ligger i linje med skåpsidorna (A).

4

Skivorna (K) fästs på sockeln (J) med två pianogångjärn (R). Dessa fästs med 3 x 15 mm skruvar. Du måste vara mycket noggrann så att gångjärnen ligger på samma nivå. Prova att dra lite i madrassen innan de sista skruvarna dras fast.

5

Luckan (L) fälls upp från toppskivan (B) där den sitter fast med 3-4 fjädrande gångjärn (S) av typ luckgångjärn. De fästs först på luckan men mät noga så att du vet var de skall sitta utan att slå emot toppskivan.

6

Gångjärnen skruvas fast på luckans baksida. Välj så långa skruvar som möjligt men tänk på att luckan bara är 16 mm tjock.

7

Under fotänden sätts två ben (U). Ibland följer benen med när man köper resårmadrass, men det är inte säkert att de kan användas. Benen får inte sitta i urtag i ramen för då kan de inte fällas in. Här fästs de med klaffhållare (V).

04
Dekor och handtag 3 Steg

Nu är skåpet med sängen i princip klart. Men med de stora släta ytorna ger skåpet ett massivt intryck, och det dämpar vi lite genom att fästa ett par dekorlister så att det i stället bildas fyra låtsasluckor på skåpets utsida. En riktig lucka upptill, två falska dörrar i mitten och en falsk lucka nertill (sockeln). En annan fördel med dekorlisterna är att de kan dölja de långa pianogångjärnen nertill mellan sockeln och sängen.

Det enda som återstår är att måla skåpet, och som vanligt gäller det att först slipa lätt, grundmåla, spackla (om det behövs), slipa, måla igen, slipa och färdigmåla med lätta mellanslipningar. Då blir resultatet snyggt.

1

Dekorlisterna (P) kapas i takt med att de sätts på plats. Det snyggaste är geringssågade hörn. Du klarar dig bra med en geringslåda och en fintandad såg, men det underlättar förstås om du har en riktig kap- och geringssåg.

2

Listerna limmas och spikas fast. Byt till kortare dyckertar. Se till att listerna inte placeras så nära varandra på sockeln och sängskivan att de stöter in i varandra när sängen fälls ner.

3

Fäst ett eller två handtag (T) i luckan när den har målats - så slipper du maskera handtagen. På bilden ser du att vi har flyttat sängbenet från sin plats i urtaget till längst ut i hörnet. Där kan det nämligen lättare fällas åt sidan.

Material

Till skåpet

19 mm mdf-skiva:
• 2 sidor (A) à 30 x 225 cm
• 1 toppskiva (B), 30 x 146,2 cm

24 x 195 mm hyvlad furu:
• 2 stödlister (G och H) à 146,2 cm

24 x 44 mm hyvlad furu:
• 2 hörnlister (C) à 27,9 cm
• 2 hörnlister (D) à 19 cm
• 1 stödlist (E) till sockeln, 146,2 cm
• 2 stödlister (F) vid sockeln à 27,8 cm

Till luckan och sockeln

16 mm mdf-skiva:
• 1 sockelframstycke (J), 20 x 150 cm
• 2 skivor (K) till madrassens undersida à 75 x 175 cm
• 1 lucka (L), 30 x 150 cm

22 x 44 mm hyvlad furu:
• 3 monteringslister (M) à 175 cm
• 3 klossar (N)

12 x 57 mm hyvlad furu:
• Dekorlister (P), cirka 16 m

Dessutom:
• 2 pianogångjärn (R) à 75 cm
• 3 fj ädrande gångjärn (S)
• 2 handtag (T) till luckan
• 2 ben (U) cirka 30 cm
• Ev. 2 klaff hållare (V) eller fällbara konsoler

Specialverktyg

• Cirkelsåg
• Spikpistol, tryckluftsdriven
• Ev. kap- och geringssåg
• Ev. handöverfräs

Tidsförbrukning

1-2 dagar exkl. målning och torktid

Pris

C:a 1500 kr + madrass

Svårighetsgrad

Det är lätt att snickra skåpet men du måste vara noggrann när delarna sågas ut.

Ritning

Madrassmåttet bestämmer

Måtten skall naturligtvis anpassas efter den madrass du använder. Här är det tal om en resårmadrass med fast ram och den är 140 cm bred, 200 cm lång och 23,5 cm tjock. Skåpet skall vara minst 10 cm bredare U och öppningen minst 5 cm högre för att fotänden på madrassen skall kunna fällas in.

Tack vare listerna och den stora skivan under resårmadrassen ser denna ut som en stor klaff som har fällts upp och in i skåpet. Gångjärnet sitter på sockeln.

Den topphängda klaffen döljer en del av fotänden där benen sitter.

De två kraftiga stödlisterna (G och H) utgör skåpets bakstycke och det är med dessa skåpet fästs i väggen.

Sidorna, toppskivan och sockeln är av mdf-skiva och till sammanfogningen används förstärkningslister av furu.

Madrassmåttet bestämmer

Video

VERKTYG: Så här använder du spikpistolen

I den här videon lär du dig om spikpistolens funktioner och inställningsmöjligheter. Pistolen är till stor hjälp vid en lång rak olika arbetsuppgifter där du helst vill spika snabbt och med ena handen fri för att hålla i materialet, t ex vid montering av golvlister, dörrfoder, taklister, klädselbrädor och takfotsbrädor.

Video

TIPS: Borra vinkelrätt in i väggen

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

TEKNIK: Måla trä

Slipning säkerställer god vidhäftning och snygg finish

Video

TIPS: Stäng av värmen när du målar

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Sängar