Bygg in hyllan i väggen

Efter den stora ombyggnaden fanns avlopp och rörinstallationer från det gamla köket kvar i en ful inbuktning i rummet. Med en bra idé, noggrann planering och ett smart utförande omvandlades utrymmet till en fantastiskt snygg och fyndigt utformad bokhylla.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
15.000 kronor
Fantastiskt snygg och fyndigt utformad bokhylla

Bokhyllan har byggts så att den passar hålets mått. Man måste titta ordentligt för att upptäcka att den vänstra halvan är hälften så djup som den högra.

Intro

Vid första anblicken kan det se helt hopplöst ut, men ge inte upp! När du har läst den här artikeln kan du nämligen även själv förvandla det mest omöjliga lilla rum eller inbuktning till en snygg, inbyggd bokhylla.

Först och främst gäller det att ta fram barnet i sig och experimentera med papper och blyertspenna. Därpå ska det målas, planeras, göras inköp och anpassningar av material, och till sist ska det byggas.

För att göra livet lättare – MYCKET lättare – valde vi att bygga upp bokhyllan på köksbänkar av hårda träslag runt sju prefabricerade IKEA-köksskåp. Skåpen heter "Metod" och finns i två olika bredder, 40 cm och 60 cm. Man kan dessutom välja mellan 27 olika slags luckor. På så sätt kan du vara helt säker på att hitta några som passar i färg och träslag till resten av bokhyllans stomme.

Fördelarna med att använda prefabricerade skåp är att de är billiga och lätta att skarva. Dessutom kan du vara säker på att luckor och gångjärnsmekanismer passar perfekt ihop – och när luckorna är stängda kan man inte alls se skåpen inne i bokhyllan. Det perfekta sättet att dölja det!

Kan även byggas fristående

Är du på jakt efter en supersnygg bokhylla som den som vi bygger här, men saknar en fördjupning eller ett rum att ställa den i, så läs ändå. Du kan naturligtvis även alltid bygga bokhyllan fristående och med precis de mått som du vill.

Bokhyllans öppningar kan också anpassas till egna önskemål. Vill du till exempel inte ha en alkov där du kan sitta och läsa Gör Det Själv, kan du lätt anpassa hålet till din stora plattskärm.

I gör det själv-guiden får du en komplett materiallista, en ritning med mått och så visar vi steg för steg hur du:

 • bygger sockeln
 • anpassar skivorna till utrymmet och eventuella hinder
 • anpassar skåpen till utrymmet och eventuella hinder
 • förbereder skarvarna
 • sätter ihop grundstommen
 • anpassar skivorna på baksidan av skåpet

Lycka till!

Vattenledningsrör, avlopp och tekniska installationer, som inte omedelbart kan flyttas, missklär det i övrigt nyrenoverade rummet och ska döljas. Det är naturligtvis viktigt att man ändå kan komma åt installationerna.

I stället för att täcka hålet med en gipsvägg och en dörr, tar vi en bild och experimenterar med att rita en inbyggd bokhylla. Du kan använda vilket ritprogram som helst (på mobilen eller Ipaden), eller så kan du skriva ut bilden och rita med blyertspenna.

Det är lätt (och roligt) att göra en lite grov modell av bokhyllan i papp och med maskeringstejp. I motsats till den "platta" ritningen ger modellen i papp en bra känsla för hur rummet utnyttjas optimalt. Här har modellen tillverkats i skalan 1:5, så om bokhyllan ska vara 2 meter hög är modellen 40 cm.

Kom ihåg att räkna in skivornas tjocklek i den totala höjden och bredden när du planerar din egen bokhylla.

Skivorna i ek har monterats runt de färdigtillver- kade IKEA-skåpen. Det gör att den totala bokhyllan är 248 cm bred.

Det är viktigt att du utformar din bokhylla så att du lätt kan komma åt ev. bakomliggande installationer.

Planera placeringen av skåp, hyllor och bakstycken så att du, elektrikern och VVS-montören lätt kan komma åt installationerna. Kom ihåg att det är olagligt att blockera elskåp, stickkontakter och uttag.

Mät hålet så att du vet hur bred och hög bokhyllan ska vara. Därefter ska du se till att mäta djupen på flera ställen. Här väljer vi att leva med att rören sticker in halvvägs de nedersta skåpen.

Ett bra tips är att skära till de stora skivorna i byggvaruhuset. Det kostar 20-40 kr per snitt och den stora cirkelsågen levererar ett perfekt resultat varje gång. Kom ihåg att numrera alla delar!

Instruktion

01
Bygg sockeln 2 Steg

För att dölja de nedersta rörskarvarna och ledningarna, och för att senare få plats med en foderlist och gipsskiva, ska bokhyllan lyftas omkring 10 cm med en sockel och avståndsklossar.

Sockeln ska vara vågrät och anpassas till flera kontaktpunkter där bokhyllan kan vila säkert och stabilt. Kom ihåg att ta hänsyn till att det senare ska monteras en 13 mm-gipsskiva på sockelns front som ska vara i linje med väggen.

1

Bygg sockeln av 45 x 95 mm-reglar (Q) eller liknande. Finns det plats kan du överväga att isolera mot ljud och värme. Reglarna skruvas ihop med lämpliga skruvar, t.ex. 3,5 x 60 mm.

2

Kontrollera regelbundet att sockeln är vinkelrät och vågrät. Med avståndsklossar i olika tjocklekar är det lätt att justera sockeln lite uppåt eller nedåt.

02
Anpassa skivorna 4 Steg

På de ställen där skivorna stöter mot de bakomliggande hindren, såsom här där de tjocka rören sticker ut långt fram, ska du såga ut i skivorna. Det viktigaste är att skivornas fronter hamnar i linje med bokhyllans sidor, hyllor och skåpens luckor. Du blir därför tvungen att såga dem från baksidan så att allt passar.

När skivorna har sågats till ska du använda dem som mallar när du senare ska såga till skåpen runt samma hinder.

1

Börja med att lägga bordsskivan (F) så långt in mot hindren som möjligt. Här kan du se att skivan sticker ut 10 cm över sockeln när den ligger helt tätt in mot rören. Mät nu upp och rita ut var skivan ska sågas, så att fronten går in och kommer i linje med resten av bokhyllan.

2

Såga efter blyertsstrecken med din sticksåg. Se till att du inte pressar sågen genom det hårda träet, annars riskerar du att klingan drar snett och i värsta fall bryts.

3

Fixera det som sågas bort ordentligt, så att det inte faller ned och repar den massiva skivan.

4

Kontrollera att skivan (F) passar perfekt runt hindren och att skivans främre kant är i linje med resten av bokhyllan.

03
Anpassa skåpen 4 Steg

Precis som med skivorna sågar du ut i skåpen så att även dem passar runt hindren inuti på baksidan. Även här gäller det att planera snitten så att skåpens fronter/luckor går ut helt och är i linje med fronten.

Ett bra tips när du sätter ihop de skåp som ska anpassas är att du väntar med att montera deras bakstycken. Du behöver nämligen kunna se genom skåpen medan du bygger.

1

Använd den tillskurna bottenskivan (F) som mall till de skåp (N) som också ska anpassas på djupet. Håll fast skivan mot ett av de främre hörnen och kontrollera riktningen på skiva/skåp innan du ritar och sågar.

2

Såga efter blyertsstrecken och kom nu ihåg att dubbelkolla innan du börjar. Kom ihåg att det är lättast att arbeta när skivorna till baksidan har tagits bort från skåpen.

3

Fixera skåpens avskurna melaminskivor ordentligt när du sågar de sista centi -metrarna. Det ska inte mycket till innan lamineringen går sönder.

4

Alla delar sätts ihop på prov, så att du är säker på att allt passar ihop. Det är mycket tacksamt att arbeta med prefabricerade skåp, eftersom du kan lägga de lösa hyllskivorna i dem. De lodräta skivorna - i mitten (A), på sidorna (A och E) och i skiljerummen (D, H, J och K) - kan du klämma ihop med tvingar.

04
Förbered skarvarna 2 Steg

Du kan utan problem bara skruva ihop skivorna och skåpen med din skruvdragare samt skruvar i lämpliga storlekar och längder. Arbeta med en lugn hand och kom ihåg att förborra. Ska resultatet bli perfekt ska du dock använda en dymling, som även kallas "plattplugg". Dessa skarvar ger dig nämligen möjligheten att justera skivorna några få millimeter fram eller tillbaka innan du skruvar eller limmar. Att dymla ihop skivorna kräver naturligtvis att du har en lamellfräs.

1

Placera ut de lodräta skivorna. Här placeras den smala skivan på sidan (E) upp mot väggen. Använd skåpen för att lägga på de vågräta skivorna, här en hylla (G). Då ser du att skivorna sätts ihop i 90 graders vinkel.

2

Ta bort den vågräta hyllskivan (G) och fräs ett spår i sidoskivan (E). Sedan fräser du ett spår i hyllans ände. Spåret ska passa spåren i sidoskivan. Nu bygger du uppåt efter samma princip.

05
Sätt ihop grundstommen 5 Steg

Alla bokhyllans delar har skurits till och är färdiga att sättas ihop. Innan du börjar kan du runda till skarpa kanter med en överfräs eller slippapper och olja in träet så att det håller sig snyggt.

Det är enklast att börja med att bygga den ena hälften på golvet. Här byggs den vänstra först. Om du ska använda golvet som "arbetsyta", säkerställer du att alla fronter på skivor och skåp hamnar i linje med varandra på ett perfekt sätt.

1

Skivorna skarvas med dymlingar genom att försiktigt slå med en gummiklubba. Mittskivan (A) skruvas fast tillfälligt och tas bort igen när nästa halva sätts ihop.

2

Förborra och skruva ihop skivorna med 5 x 60 mm-skruvar. Borra ut toppen på hålet med en försänkare innan du skruvar. På så sätt kan du skruva ned skruvhuvudet plant med skivan utan att den flisar sig.

3

Nu ska du skära till skivorna till baksidan (M), så att de passar på bokhyllans två halvor. Mät upp, markera med en blyertspenna och såga därefter ut skivorna till baksidan med sticksåg.

4

Spika nu fast skivorna till baksidan med antingen en spikpistol eller en stifthammare - var mycket noggrann med att sätta i spik/ stift precis mitt i skivorna.

5

När bokhyllans bägge halvor har skarvats, skjuts de på plats i hålet. Därinne skruvar du ihop de två delarna.

06
Anapssa skivorna på baksidan till skåpen 3 Steg

Det är viktigt att du snabbt och lätt kan komma åt installationerna bakom bokhyllan. Det gäller därför att anpassa baksidans skivor till skåpen så att de lätt kan tas ut igen om t.ex. golvvärmen försvinner eller reläet slår ifrån. Men det gäller samtidigt att utnyttja den plats som finns kvar i skåpen, så att du fortfarande kan använda dem till förvaring. Här visar vi hur du skapar en bra lösning.

1

Skär till den tunna masonitskivan till baksidan så att den kan placeras framför rören. Klicka den på plats i spåren. Om du klämmer lite på den glider den på plats av sig själv.

2

Mät ut för en skiva som placeras framför röret, så att den är i linje med masonitskivans botten. Fäst skivan med ett par vinkeljärn.

3

Nu får du en vinkel som du kan lägga in löst och täcka röret med.

Material

26 mm bordsskiva av ek, 61 x 242 cm:

 • 2 skivor t. sidor (A) à 203 cm
 • 2 skivor t. den översta delen och botten (B) à 120 cm
 • 2 skivor t. hyllor (C) à 120 cm
 • 1 skiva t. skiljerum (D), 40 cm

26 mm bordsskiva av ek, 30 x 242 cm:

 • 1 skiva t. sidan (E), 203 cm
 • 2 skivor t. den översta delen och botten (F) à 120 cm
 • 4 skivor t. hyllor (G) à 120 cm
 • 1 skiva t. skiljerum (H), 60 cm
 • 1 skiva t. skiljerum (J), 40 cm
 • 1 skiva t. skiljerum (K), 23,7 cm
 • 1 skiva t. hyllan (L), 57,6 cm

16 mm MDF-skiva m. ekfaner:

 • 2 skivor (M) à 165 x 125 cm

Skåp (Metod) m. luckor (Ekestad):

 • 5 skåp (N) à 60 x 40 cm
 • 1 skåp (O), 40 x 40 cm
 • 1 skåp (P), 60 x 60 cm

Dessutom:

 • Reglar (Q), 45 x 95 mm t. sockeln (visas inte på ritningen) + avståndsklossar
 • skruvar, 3,5 x 60 ±5 x 60 mm
 • Spackel och fogmassa
 • Lamellkex
 • Lim

Tidsförbrukning

Ca 3 dagar.

Pris

Ca 15 000 kr för den här lyxmodellen i massiv ek. Kan byggas i vit melamin för omkring 7 000 kr.

Svårighetsgrad

Den är inte svår att bygga, men vid förberedelserna och planeringen gäller det att hålla tungan rätt i mun.

Ritning

3D-modell

3D-modell

Hylla med olika djup

Det är viktigt att du mäter exakt, så att hyllorna får rätt djup.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Dolda IKEA-skåp

Skivorna av ekträ på luckorna sitter runt färdiga IKEA-skåp.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Smart indelning

De lägsta hyllorna är bara 23,7 cm.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder sticksågen.

I den här videon lär du dig allt om sticksågens möjligheter, blad och funktioner. Med rätt inställning kan sågen klara nästan alla uppgifter: figursågning, raka snitt, gerade snitt och snabba, grova kapningar. Och med rätt blad kan du såga i både trä, plast, metall och känsliga ytor.

TIPS: Exakt mätning med tre kontrollpunkter

TIPS: Rent snitt med sticksågen

VERKTYG: Så här använder du spikpistolen

I den här videon lär du dig om spikpistolens funktioner och inställningsmöjligheter. Pistolen är till stor hjälp vid en lång rak olika arbetsuppgifter där du helst vill spika snabbt och med ena handen fri för att hålla i materialet, t ex vid montering av golvlister, dörrfoder, taklister, klädselbrädor och takfotsbrädor.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Hyllor