Så här får du ett ljudisolerat innertak

Genom att hänga upp ett nytt gipstak under det gamla stoppas nästan allt ljud från övervåningen på ett effektivt sätt. Det nedpendlade gipstaket är fullt med smarta detaljer, som var och en hindrar ljudet och ökar brandsäkerheten i rummet.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
300 kr/m2
Så här får du ett ljudisolerat innertak

Isoleringen bromsar ljudet genom att dämpa vibrationerna i luften i det nya taket.

Intro

Irriterande och störande ljud från ett rum ovanpå kan dämpas utan att du måste be någon stänga av tv-n, skruva ner musiken eller upphöra med sin aktivitet.

Det bästa av allt är att det inte har någon betydelse om det är dina barn som väsnas på övervåningen eller om det är grannen ovanpå som har satt igång tvättmaskinen precis när du ville ta en tupplur. Du ska bara sätta upp ett nytt innertak så blir det tyst. Ett så kallat nedpendlat gipstak med isolering och dubbla gipsskivor är så ljuddämpande att nästan allt oljud försvinner.

Inte nog med det: du får samtidigt ett nytt och snyggt innertak och du kan be en elektriker montera inbyggda spots i taket.

Gipstak ökar brandsäkerheten

En tredje fördel är att det nya taket är brandhämmande vilket gör att familjen får längre tid på sig att sätta sig i säkerhet – om det börjar brinna. Det är flera delar i det nya innertaket som medverkar till att det blir tyst. Den täta fogen hela vägen runt, tunga gipsskivor etc. Men den allra viktigaste faktorn är att det nedpendlade gipstaket inte har någon kontakt med det gamla taket. Räkna med att takhöjden i rummet sänks med minst 15 cm.

LÄS OCKSÅ: Skivlyft för endast 200 kr

Olika slags ljud ska dämpas var för sig

Det nedpendlade gipstaket kan dämpa ljud som uppstår i rummet ovanpå. Det gäller både musik och tal och ljud från hårda klackar och lekande barn, även om de rent ljudtekniskt är av olika natur och normalt bromsas på olika sätt.

När du vill få bort ljudet från ett rum är det bra att känna till de olika slags ljud som kan förekomma: luftljud, stegljud och efterklang (rumsklang). De ska dämpas var för sig och på olika sätt.

Låt oss ta det sistnämnda först, även om det är ett ljud som ditt nya nedpendlade gipstak inte kan göra något åt. Rumsklang är det ljud som uppstår i rummet. Det dämpas bäst med textilier som mjuka mattor och gardiner och med möbler och liknande. Om du vill dämpa rumsklangen med ditt nya tak, så har det ingen betydelse vad som finns i taket utan vad du använder som beklädnad. Då duger endast akustikskivor och liknande.

Taket ska dämpa ljud från våningen ovanför. Det gäller luftljud som kommer från t.ex. tv-n, ett samtal eller en skällande hund. Men det ska också dämpa stegljud från personer som går på golvet. Det ska dessutom dämpa ljud från en tvättmaskin som dansar under centrifugering och stolar som dras över golvet.

Luftljud stoppas effektivt om du gör det nya innertaket lufttätt. Skulle det finnas en springa runt ett av de rör som går igenom bjälklaget, så kommer det att passera mera luftljud genom den lilla springan än genom resten av innertaket!

Stegljud dämpar du genom att hindra materialen i bjälklaget att leda ljudet vidare. Viktiga faktorer i den processen är vikt och massa. Det krävs helt enkelt betydligt mer ljud för att få tre lager gipsskivor att vibrera - och därmed sända ljud vidare - än en tunn takpanel. En annan viktig faktor är att det inte får finnas kontakt mellan ytorna så därför monterar vi det nya taket i hängare. En tredje viktig faktor är att svängningar i luften mellan ytorna elimineras med t.ex. mineralull.

Stegljud kan också dämpas eller begränsas vid källan. Men det förutsätter att rummet ovanför är en del av din bostad. Du kan lägga mattor på golvet, lägga ett stegljudsdämpande underlag under golvet, sätta filttassar under möblerna och låta skorna stå i hallen.

LÄS OCKSÅ: Så här minimerar du ljudnivån i bostaden

Instruktion

01
Stommen i taket 9 Steg

Gipsskivorna ska skruvas fast på monteringsprofilerna, som sätts fast på var 45:e cm under bärprofilerna, men längs väggarna fästs gipsskivorna i väggprofilerna. Samtliga skivor ska fästas både längs kanterna och mitt på.

Monteringsprofilerna skruvas fast i några få bärprofiler, som hänger i hängare av hålband. Rätt utfört kommer undersidan av monteringsprofilerna på samma nivå som underkanten på väggprofilerna. Bärprofilerna sätts i nivå med väggprofilernas övre kant.

Lägg märke till att rumshöjden ska vara minst 240 cm i bostäder. I suterrängvåningar accepteras dock 230 cm.

Ljudisolera tak: Markera för väggprofilens undersida på väggarna 1

Markera för väggprofilens (A) undersida på väggarna. Men tänk på att det färdiga innertaket hamnar cirka 3 cm lägre. Markera först en tillfällig höjd i hörnen med laservattenpass och mät uppåt från dessa punkter och dra streck för väggprofilerna.

Ljudisolera tak: Väggprofilen med skumbaksida fästs 2

Väggprofilen (A) med skumbaksida fästs precis ovanför strecket hela vägen runt i rummet. Är väggarna av trä kan du använda 4,5 x 50 mm skruvar. I tegelväggar måste du dessutom plugga.

Ljudisolera tak: Skruva fast kraftiga brädor i taket 3

Skruva fast kraftiga brädor (K) i taket med 5 x 60 mm skruvar för att vara säker på att hängarna sitter fast. Fäst brädorna i glespanelen ovanför putsen.

VIKTIGT! I gips- och paneltak fästs brädorna i reglarna i bjälklaget.

Ljudisolera tak: Hängarna fästs i brädorna 4

Hängarna (J) fästs i brädorna (K) med 5 x 60 mm skruvar. Hängarna görs lätt av t.ex. hålband som bockas i L-form. Justera in placeringen längs en lina som spänns tvärs över taket så att hängarna sitter i en rak rad.

Ljudisolera tak: Spänn en lina tvärs över rummet 5

Spänn en lina tvärs över rummet mellan väggprofilerna (A) och vinkelrätt mot bärprofilernas placering. Sätt linan mitt i taket, för det är där du börjar monteringen av bärprofilerna.

Ljudisolera tak: Den första bärprofilen skruvas fast i hängaren 6

Den första bärprofilen (B) skruvas fast i hängaren (J) tätt intill linan. Använd 13 mm plåtskruvar. Ovansidan ska vara i nivå med ovansidan på väggprofilerna, så du måste lägga på en distanskloss (X), precis som vid väggprofilerna.

Ljudisolera tak: Bärprofilen fästs sedan i kortändarna 7

Bärprofilen (B) fästs sedan i kortändarna, där den pallas upp för att ligga dikt an mot den övre kanten på väggprofilen (A). Fixera med en skruv som dras i underifrån genom väggprofilen och klossen. Fortsätt med resten av bärprofilerna.

Ljudisolera tak: Monteringsprofilerna skruvas fast under bärprofilerna 8

Monteringsprofilerna (C) skruvas fast under bärprofilerna (B) med 13 mm plåtskruvar. Sätt dem på var 45:e cm så att de 90 cm breda gipsskivorna lätt kan monteras. Den yttersta på varje sida sätts 45 cm eller mindre från väggarna.

Ljudisolera tak: Lägg skivor av mineralull ovanför monteringsprofilerna 9

Lägg skivor av mineralull (G) ovanför monteringsprofilerna (C). Skär till skivorna på bredden så att de möts ovanpå profilerna. Det innebär att du ska skära bort 11 cm från bredden på 56,5 cm. Då blir spillet minimalt.

02
Dubbla gipsskivor 9 Steg

För att taket ska bli tungt och stadigt krävs att du monterar dubbla gipsskivor. Välj 13 mm skivor och montera dem så att skarvarna förskjuts.

De övre skivorna kan med fördel vara 90 cm breda standardskivor E. De undre skivorna bör däremot vara särskilda takskivor F. Dessa har spackelkanter på alla fyra sidorna och det är därför lättare att spackla skarvarna släta och osynliga.

Det är ganska enkelt att fylla en försänkt skarv med spackelmassa, men det är verkligen knepigt att spackla snyggt om en spackelkant hamnar mot väggen. Därför ska de yttre skivorna alltid skäras med rak kant mot väggarna.

Ljudisolera tak: Den första gipsskivan lyfts på plats och skruvas fast 1

Den första gipsskivan (E) lyfts på plats och skruvas fast. Håll 8-10 mm avstånd till väggen hela vägen runt, så att du kan skapa en bred och tjock akrylfog mellan väggarna och skivorna. Se till att de undre skivorna har avskurna kanter mot väggarna.

Ljudisolera tak: Det är inte så noga med finskärning runt rör 2

Det är inte så noga med finskärning runt rör. Se bara till att skapa ett bra underlag för nästa gipsskiva. Fäst därför ett plåtband D på väggprofilen A bakom rören och fäst en skivstump i det.

Ljudisolera tak: Springan mellan väggarna och gipsskivorna fylls igen 3

Springan mellan väggarna och gipsskivorna (E) fylls igen med akrylfogmassa när alla skivor har monterats. Det är viktigt att du använder en elastisk massa så att den inte krymper och släpper.

Ljudisolera tak: De undre gipsskivorna 4

De undre gipsskivorna (F) sätts upp och förskjuts en halv skivbredd i förhållande till de övre. Inga spackelkanter mot väggarna. Kortändeskarvarna förskjuts minst 20 cm i förhållande till de övre.

Ljudisolera tak: Med hjälp av plåtband kan du fästa kortändar 5

Med hjälp av plåtband (D) kan du fästa kortändar även om det inte finns en monteringsprofil rakt ovanför. Klipp en 70 cm lång remsa och skjut in den halvvägs bakom skivan.

Ljudisolera tak: Fäst skruvar på var 20:e cm längs kanterna 6

Fäst skruvar på var 20:e cm längs kanterna, i mittlinjen på var 30:e cm.

VIKTIGT! Vid montering av väggskivor kan man spara på skruvarna, men inte i tak. Även de övre skivorna fästs tätt för att sitta kvar om de undre ramlar ner vid brand.

Ljudisolera tak: Runt rör ska det nu vara absolut tätt 7

Runt rör ska det nu vara absolut tätt. Gipsskivorna fästs med 8-10 mm springor runt alla rör och sedan fylls springorna igen med akrylfogmassa. Fasa kanterna lite så blir det lättare att fylla upp med fogmassan.

Ljudisolera tak: Nu återstår endast det avslutande arbetet 8

Nu återstår endast det avslutande arbetet: fogen längs väggarna fylls igen med fogmassa. Skarvarna spacklas och armeras med papper eller väv, spacklas och slipas. Alla skruvar täcks med spackelmassa och hela taket slipas slätt.

Ljudisolera tak: Det färdigspacklade taket målas 9

Det färdigspacklade taket målas. Det är klokt att först stryka gipsskivorna med en primer. Därefter bör du räkna med att måla två-tre gånger för att få ett perfekt, slätt och snyggt tak som stoppar alla ljud uppifrån.

Material

Från Knauf-Danogips:
• Väggprofiler (A) (SKP 70)
• Bärprofiler (B) (P45)
• Monteringsprofiler (C) (S25)
• 80 mm stålband (D)
• 13 mm gipsskivor (E), 90 cm breda
• 13 mm Plan-4 Board (F), 90 x 240 cm
• 38 mm gipsskruvar för stål
• 13 mm plåtskruv
• Gipsspackelmassa

Dessutom:
• Mineralull (G), 45 mm tjock
• Skruvar: 4,5 x 50 mm, 5 x 60 mm
• Ev. 6 mm pluggar
• Akrylfogmassa (H)
• Primer
• Vägg- och takfärg
• Armeringstejp
• Hängare (J) av 1,5 x 20 mm hålband
• 25 x 95 mm brädor (K) (ev.)

Specialverktyg

• Skivlyft (kan hyras)
• Plåtsax
• Gipsskruvmaskin eller bitshållare med djupstopp

Tidsförbrukning

2-3 dagar för ett rum plus torktid för spackel och färg.

Pris

Räkna med cirka 300 kr per kvadratmeter tak.

Svårighetsgrad

Det är ganska lätt att få innertaket plant eftersom profilerna är raka. Men det är svårt att spackla snyggt.

Ritning

Multimedia

3D-modell

Ljudisolera tak: Hängande gipstak
3D-modell

Hängande gipstak

Här kan du se hur det hängande gipstaket är uppbyggt.

Öppna 3D-modell

Ljudisolera tak: Hänger i stroppar
3D-modell

Hänger i stroppar

Stropparna är gjorda av hålband och dämpar vibrationerna från bjälklaget.

Öppna 3D-modell

Ljudisolera tak: Montering av isolering
3D-modell

Montering av isolering

Isoleringen läggs på monteringslisterna.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Kapa gipsskivor

Med en vass hobbykniv går det lätt och snabbt

Video

TEKNIK: Skarva gipsskivor

Självhäftande glasfibernät gör skarven stark

Video

VERKTYG: Så här använder du gipsskruvdragaren

Den kan bara en sak. I gengäld gör den det perfekt. Ska du sätta upp många gipsskivor kan du ställa in den för att sätta skruvarna på exakt rätt djup och därefter kan du arbeta blixtsnabbt. I den här videon kan du lära dig allt om maskinens inställningsmöjligheter och om hur du arbetar med den.

Video

TIPS: Hemmagjord gipshiss

Video

TIPS: Jämna till gipsskivan med en hyvel

Video

TIPS: En gipsbit säkrar rätt skruvdjup

Video

Tips & Tricks

Finurliga ljudbyglar kan minska bygghöjden

Det är inte säkert att det finns plats i din bostad för ett nedpendlat tak eftersom det har en bygghöjd på minst 10 cm och för att det ska vara effektivt måste vara minst 17 cm tjockt. I så fall kan du använda dig finurliga ljudbyglar som gör det möjligt att fästa det nya innertaket nästan dikt an mot det gamla. Taket blir då endast 7 cm tjockt. Det innebär att du minskar bygghöjden med 10 cm, men får i stället betala lite mera.

Om du fäster monteringsprofilerna i särskilda ljudbyglar, som effektivt eliminerar ljudsvängningar, blir taket endast 7 cm tjockt.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Ljudisolering