Bygg en ljudisolerande vägg

När man ska bygga en ljudisolerande vägg är det viktigt att väggen har så lite kontakt som möjligt med omkringliggande golv, väggar och tak. Samtidigt bör den vara ganska kraftigt dimensionerad.

Snickaren börjar med att sätta upp två rader stålreglar. Först en rad mot väggen och golvet och sedan ännu en rad parallellt med den första. Ett mellanrum på 1,5 cm – bredden på en tumstock - lämnas mellan raderna.

Sedan sätter snickaren upp det första paret reglar, 40 cm in från väggen.Om det här varit en riktig vägg skulle vi ha fortsatt med övriga reglar, men här går vi vidare till isoleringen.45 mm tjock isolering monteras först i det ena regelverket, därefter i det andra.

Som synes blir det ett luftfyllt utrymme mellan isoleringsskivorna. Även detta verkar ljuddämpande.Nu monterar snickaren den inre gipsskivan, som hissas upp 1 centimeter från golvet innan den skruvas fast i regelverket.

När skivan är fastskruvad fogar snickaren längs golvet och väggen.Sedan monteras nästa gipsskiva. Som synes överlappar skivorna varandra.

Det innebär att skivorna på resten av väggen förskjuts sinsemellan vilket ger en bärkraftig konstruktion. Så här ser den färdiga ljuddämpande väggen ut. Totalt 4 lager gips, 2 lager 45 mm isolering och 1,5 cm luft.

LÄS OCKSÅ: Dämpa ljudet med ljuddämpande material

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Ljudisolering