Så här får du en ljudisolerad dörr

Även den mest ljudisolerande väggen är inte något värd om dörren släpper igenom allt ljud. Lösningen är en dörr av massiva material och täta fogar. Se hur.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 timmar
Pris
5000 kronor

Intro

Ska dörren vara ljudisolerande finns det några saker du ska vara uppmärksam på. Det spelar ingen roll hur ljudisolerande din vägg är, så hjälper den inte mycket om dörren inte sluter tätt. Här visar vi dig 3 viktiga detaljer som garanterar dig en dörr som håller merparten av ljuden ute ... eller inne.

Tre steg till en tät dörr

  1. Ljudtät dörr och karm: En massiv dörr och en karm försedd med en tätningslist är ett första steg på vägen mot en ljudisolerande dörr.
  2. Foga runt karmen: En elastisk fog hela vägen runt om karmen är ett effektivt ljudstopp, och avgörande om du ska ljudisolera din dörr. Du måste bara välja rätt fogmassa för ändamålet.
  3. Foga vid tröskeln: Ljuden vandrar även längs med golvet, så tröskeln ska också ha en elastisk, ljuddämpande fog.

Ljuden slipper lätt in och ut

Ljud fungerar som vatten: Vid minsta spricka läcker det igenom. Ja, ljuden kan faktiskt gå rakt igenom även helt täta ytor, och det är en utmaning.

Inte mycket svårare än en vanlig dörr

Även om du har en massiv vägg eller har byggt en ljudtät skiljevägg hjälper det inte, om du sätter en icke ljudisolerande dörr i väggen.

Lyckligtvis är det inte mycket svårare att sätta in en ljudtät dörr än en helt vanlig dörr. De flesta av stegen är de samma, krven är bara att själva dörren och karmen är ljudisolerande (eller brusreducerande, som vissa återförsäljare väljer att kalla dem). Resten handlar om en fog.

Fogen måste vara tät

En elastisk gummifog är nämligen det som stoppar ljudets väg genom springan mellan dörrkarm och vägg och mellan tröskel och golv. Sitter fogen rätt så stoppas ljuden.

Ljudisolera dörr: Ljudtät dörr och karm

Ljudtät dörr och karm
En massiv dörr och en karm försedd med en tätningslist är ett första steg på vägen mot en ljudisolerande dörr.

Ljudisolera dörr: Foga runt karmen

Foga runt karmen
En elastisk fog hela vägen runt om karmen är ett effektivt ljudstopp, och avgörande om du ska ljudisolera din dörr. Du måste bara välja rätt fogmassa för ändamålet.

Ljudisolera dörr: Foga vid tröskeln

Foga vid tröskeln
Ljuden vandrar även längs med golvet, så tröskeln ska också ha en elastisk, ljuddämpande fog.

Instruktion

01
Köp rätt dörr och karm 6 Steg

När du letar efter rätt dörr för uppgiften ska du hitta en ljudtät eller ljuddämpande dörr med tillhörande karm. Karmen har försetts med en tätningslist och dörren är massiv och stoppar därför ljud. Om du inte vill byta ut den gamla karmen kan du köpa en tätningslist för ljuddämpning. Du ska också ta bort foderlisterna och foga hela vägen runt karmen mot väggen. Hur det går till kan du se på nästa uppslag.

Här börjar vi med att sätta ihop karmen av två karmsidor, en tröskel och karmöverstycke.

Ljudisolera dörr: Lägg ut delarna till karmen i en fyrkan 1

Lägg ut delarna till karmen i en fyrkant. Se till att gångjärn och slutbleck vänder uppåt. Lägg på tröskel och karmöverstycke så att dörren öppnar åt önskat håll.

Ljudisolera dörr: Stryk lim på karmöverstycket 2

Stryk lim på karmöverstycket när du har borrat tre hål med 4 mm borr för skruvar. Kombinationen av lim och skruvar ger ett starkt montage.

Ljudisolera dörr: Skruva fast karmöverstycket 3

Skruva fast karmöverstycket på karmsidorna med tre 4 x 60 mm skruvar i varje sida.

VIKTIGT! Pressa ihop delarna så hårt som möjligt för att de ska sluta tätt.

Ljudisolera dörr: Borra tre 4 mm hål nertill 4

Borra tre 4 mm hål nertill i varje karmsida. Placera hålen så att skruvarna hamnar mitt i tröskeln.

TIPS: Borra från insidan. Om borren slår loss en sticka så blir det på baksidan av karmen.

Ljudisolera dörr: Ta bort lite av tätningslisten 5

Ta bort lite av tätningslisten, men inte mer än att tröskeln kan skruvas fast på karmsidorna.

Ljudisolera dörr: Förborra in i tröskeln 6

Förborra in i tröskeln genom hålen som du borrade i karmsidorna med 2,5 mm borr. Om du inte förborrar finns risk att träet spricker. Stryk på lim och skruva ihop delarna med 4 x 60 mm skruvar.

02
Karmen ställs lod- och vågrätt 3 Steg

När du har satt ihop karmen ställer du den i dörröppningen. Börja med att få tröskeln fullständigt vågrät. Justera med hjälp av små masonitbitar eller plastbrickor mellan tröskeln och golvet. Vänta lite med att lägga brickor under mitten av tröskeln.

När du justerar in karmsi-dorna lodrätt är det viktigt att de sitter plant med väggen på båda sidor av dörren.

Ljudisolera dörr: Kolla att tröskeln sitter vågrätt 1

Kolla att tröskeln sitter vågrätt när du har satt in karmen i dörröppningen. Palla upp med masonit eller plastbrickor på sidorna.

Ljudisolera dörr: Justera in karmen 2

Justera in karmen så att det är lika mycket luft runt den på bägge sidor. Fixera den med t.ex. luftkuddar eller kilar, som placeras längst ut mot sidorna ovanför karmöverstycket så att sidorna pressas neråt.

Ljudisolera dörr: Kolla hela tiden med vattenpass 3

Kolla hela tiden med vattenpass tills du får karmen att stå lodrätt. Se också efter att den sitter plant med väggen och är lodrät åt alla håll.

03
Gångjärnssidan skruvas fast 3 Steg

En karm kan skruvas fast på olika sätt, men eftersom det är en innerdörr nöjer vi oss med vanliga skruvar i stället för att använda justerbara karmskruvar.

Det går åt fyra skruvar till varje sida och de fördelas med ungefär samma avstånd mellan dem. Den översta och understa sätts cirka 20 cm från karmöverstycke resp. tröskel. Glöm inte att förborra för att undvika sprickor.

Ljudisolera dörr: Förborra genom karmen 1

Förborra genom karmen på gångjärnssidan med 6 mm borr. Borra vidare in i väggen. I tegel och lättbetong krävs pluggar (och stenborr).

Ljudisolera dörr: Dr fast skruvarna 2

Dr fast skruvarna men börja med den upptill och sedan den nertill. Använd 7,5 x 70 mm skruvar. Kolla med vattenpass att karmen inte dras in när de två mittersta skruvarna dras fast.

Ljudisolera dörr: Justera dörrens höjd 3

Justera dörrens höjd när du har hängt den på gångjärnen. Det gör du med den skruv som sitter under gångjärnet. Dörren får inte stöta emot karmen när den stängs.

04
Resten av karmen skruvas fast 3 Steg

Nu ska du använda dörren, som egentligen heter dörrbladet, för att justera in karmen på plats. Du ska se till att det finns lika mycket luft mellan dörren och karmen hela vägen runt.

Dörren kan höjas och sänkas med skruvarna under gångjärnen. Karmens läge justerar du med luftkuddar eller kilar.

Ljudisolera dörr: Stäng dörren 1

Stäng dörren och kolla att den både upptill och nertill träffar karmen exakt samtidigt.

Ljudisolera dörr: Kolla på låssidan 2

Kolla på låssidan att det är lika mycket luft mellan dörren och karmen hela vägen uppifrån och ner. Dörren hänger lodrätt, men karmen måste kanske dras in eller ut en bit med luftkudde eller kil.

Ljudisolera dörr: Palla nu upp tröskeln på mitten 3

Palla nu upp tröskeln på mitten. Små masonitbitar eller plastbrickor ser till att tröskeln inte knarrar eller ger med sig och böjs neråt när du trampar på den.

05
Foga hela vägen runt 2 Steg

Nu kommer du till en mycket väsentlig del av ljudtätningen. Du ska etablera en elastisk fog hela vägen runt karmen. När du köper fogmassa bör du ta en gummifogmassa och det bör framgå av bruksanvisningen att den lämpar sig för användning runt dörrar och fönster. Då klarar den de rörelser som alltid uppstår i dörrar och fönster.

En tät fog ser till att stoppa ljudet samtidigt som den ser till att ljudet inte fortplantar sig längs golv och tak. Det blir tätast om golvet inte är genomgående.

Avslutningsvis ska du montera foderlister runt dörren.

Ljudisolera dörr: Tryck in en bottningslist 1

Tryck in en bottningslist i springan mellan karmen och väggen. Det räcker om den trycks in 10-15 mm.

Ljudisolera dörr: Fyll springan med fogmassa 2

Fyll springan med fogmassa. Skär av munstycket snett och dra fogpistolen sakta uppifrån och neråt medan du klickar fram fogmassa. Fogen döljs senare av foderlisterna.

06
Fogmassa och skurlister 3 Steg

Om ditt arbete ska vara värt mödan är det viktigt att du täpper igen alla springor som ljudet kan tränga igenom. Därför gäller det att få det tätt mellan tröskeln och golvet.

Det blir tystast om golvet inte är genomgående, men det är inte nödvändigt att såga hål i golvet för att få det tätt. Du ska då foga mellan tröskeln och golvet och efteråt döljer du fogmassan med nya skurlister.

Ljudisolera dörr: Kapa skurlisterna 1

Kapa skurlisterna. Gör dem en millimeter för långa. Då kan du sätta dem på plats genom att böja dem en aning. Kolla att de får plats och lägg dem sedan åt sidan.

Ljudisolera dörr: Klicka in rejält med fogmassa 2

Klicka in rejält med fogmassa under tröskeln men inte så mycket att det pressas ut fogmassa. När du har fogat trycker du fast skurlisterna på båda sidorna.

Ljudisolera dörr: Spika fast listerna på tröskeln 3

Spika fast listerna på tröskeln. Om du inte har en dyckertpistol går det lika bra med vanliga dyckert som slås fast med hammare. Men förborra med 1 mm borr i både lister och tröskel.

Material

• Ljudtät dörr och karm (här från Swedoor)
• Skurlister
• Elastisk fogmassa (här Danaseal Interior 521)
• Bottningslist
• Skruvar, 7,5 x 70 mm och 4 x 60 mm
• Dyckertar

Tidsförbrukning

Om dörröppningen är klar tar det ett par timmar.

Pris

Cirka 5000 kr med dörr.

Svårighetsgrad

En överkomlig uppgift för alla gör-det-självare.

Video

TEKNIK: Montering av dörrkarm

Med kilar och karmskruvar kommer karmen helt i vinkel

TEKNIK: Montering av dörrhandtag

Moderna trycken anpassas lätt till flera dörrdimensioner

TIPS: Håll koll på dyckerten

VERKTYG: Så här använder du spikpistolen

I den här videon lär du dig om spikpistolens funktioner och inställningsmöjligheter. Pistolen är till stor hjälp vid en lång rak olika arbetsuppgifter där du helst vill spika snabbt och med ena handen fri för att hålla i materialet, t ex vid montering av golvlister, dörrfoder, taklister, klädselbrädor och takfotsbrädor.

TEKNIK: Montering av dörrfoder

Med dyckert blir hörnfogen helt tät

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Ljudisolering