Lätt
Svår

Ska dörren vara ljudisolerande finns det några saker du ska vara uppmärksam på. Det spelar ingen roll hur ljudisolerande din vägg är, så hjälper den inte mycket om dörren inte sluter tätt. Här visar vi dig 3 viktiga detaljer som garanterar dig en dörr som håller merparten av ljuden ute ... eller inne.

Tre steg till en tät dörr

  1. Ljudtät dörr och karm En massiv dörr och en karm försedd med en tätningslist är ett första steg på vägen mot en ljudisolerande dörr.
  2. Foga runt karmen En elastisk fog hela vägen runt om karmen är ett effektivt ljudstopp, och avgörande om du ska ljudisolera din dörr. Du måste bara välja rätt fogmassa för ändamålet.
  3. Foga vid tröskeln Ljuden vandrar även längs med golvet, så tröskeln ska också ha en elastisk, ljuddämpande fog.

Ljuden slipper lätt in och ut

Ljud fungerar som vatten: Vid minsta spricka läcker det igenom. Ja, ljuden kan faktiskt gå rakt igenom även helt täta ytor, och det är en utmaning.

Inte mycket svårare än en vanlig dörr

Även om du har en massiv vägg eller har byggt en ljudtät skiljevägg hjälper det inte, om du sätter en icke ljudisolerande dörr i väggen.

Lyckligtvis är det inte mycket svårare att sätta in en ljudtät dörr än en helt vanlig dörr. De flesta av stegen är de samma, krven är bara att själva dörren och karmen är ljudisolerande (eller brusreducerande, som vissa återförsäljare väljer att kalla dem). Resten handlar om en fog.

Fogen måste vara tät

En elastisk gummifog är nämligen det som stoppar ljudets väg genom springan mellan dörrkarm och vägg och mellan tröskel och golv. Sitter fogen rätt så stoppas ljuden.

I artikeln guidar våra duktiga hantverkare dig genom några enkla steg som garanterar dig en ljudisolerande dörr.