Putsning av källarvägg med diffusionsöppen puts

Har fukt i källarväggen fått putsen att flagna av, så att du ser väggen bakom? Putsa då väggen med diffusionsöppen puts. Här kan du se hur du ska göra.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 timmar/3 m2
Pris
200 kr/m2

Intro

När källarväggen är fuktig är risken stor att putsen lossnar eller att tapeten släpper. Resultatet är en vägg med nakna fläckar, och det ser både fult och irriterande ut. Får du inte genast bukt med skadan, kan du räkna med att problemet ständigt återkommer.

Orsaken till problemet kan vara att dräneringen i grunden inte fungerar eller att den utvändiga behandlingen under mark är otät. I så fall måste detta åtgärdas innan skadorna på insidan repareras. Ett annat skäl kan vara att den invändiga behandlingen är för tät så att-väggen inte kan torka ut på insidan. Är luftväxlingen inte tillräckligt hög kan det bildas kondens på insidan av väggen. Risk finns då även för mögelbildning.

Fukt som vandrar inåt kan även föra med sig vattenlösliga salter från väggen som kan spränga loss putsen och bilda blåsor på färgen om den är för tät. Vill du bespara dig onödigt arbete ska du alltså först undersöka orsaken till fuktskadan. När den har funnits kan du putsa med Multiputs Vattentät som förhindrar vattengenomträngning, men är samtidigt diffusionsöppen så att väggen kan andas. Precis som andra Multiputs-typer har den stor vidhäftningsförmåga och fäster i stort sett överallt. Men även om putsbruket är starkt håller det inte i evighet, men längre än andra bruk.

Var kommer fukten från?

Det kan finnas fiera orsaker till en fuktskada, och minst lika många lösningar. Här är två anledningar till att källaren är fuktig och tips om hur du fastslår orsaken.

  • Kondensering. Om källarväggen är fuktig kan det bero på att den är kall och att varm luft kommer i kontakt med den. Med andra ord handlar det om kondens, som vi ofta upplever i badrum. När källarväggen kyls ner av marken på utsidan och luften i rummet värms upp, så kan det uppstå fuktproblem - framför allt om ventilationen i källaren inte är effektiv. Och det är den inte bakom skåp och hyllor. Är det kondens som orsakat problemet med flagande färg och lös puts, så är Multiputs Vattentät en bra lösning.
  • Inträngande fukt. Problemet kan finnas på utsidan av väggen, t.ex. i form av stora mängder nerträngande ytvatten, uppstigande grundvatten eller högt ångtryck. En hög grundvattennivå bör regleras med dränering och ev. en pump. Om marken är mycket fuktig kan det vara nödvändigt med ett utvändigt fuktskydd på väggen, t.ex. Platon eller Isodrän. Om problemet orsakas av högt ångtryck kan Multiputs Vattentät vara en bra lösning. Men kom ihåg att ett putsbruk aldrig kan ersätta vare sig dränering eller utvändigt fuktskydd på källarväggarna.
  • Lokalisera problemet. Det kan vara svårt att räkna ut var fukten kommer ifrån, men du kan till att börja med undersöka om det är ett invändigt eller utvändigt problem. Fäst en tjock plastfolie på 50 x 50 cm på väggen och försegla alla kanter med kraftig vävtejp så att det blir lufttätt. Låt folien sitta cirka en vecka och se sedan efter på vilken sida folien är fuktig. Då vet du också vad huvudorsaken är.

Instruktion

01
Gör så här 8 Steg

Laga fuktskadad vägg: Först ska all lös puts och flagande färg tas bort 1

Först ska all lös puts och flagande färg tas bort. Om du är noggrann redan från början så håller lagningen längre. Skrapa med t.ex. en spackel, skrapa eller slev. Var inte rädd för att ta för mycket. Allt som är löst ska bort.

Laga fuktskadad vägg: Tvätta hela väggen med målarsoda 2

Tvätta hela väggen med målarsoda. Använd svamp och tvätta både målade och avflagade ytor. När du har tvättat hela väggen ska du skölja den med hjälp av svamp.

Laga fuktskadad vägg: Blanda putsbruket med vatten 3

Blanda putsbruket med vatten. Rör ner cirka 1 liter vatten i 5 kg torrbruk (se anvisningar på förpackningen). Använd omrörare och borrmaskin.

VIKTIGT! All puts är etsande så därför ska du använda handskar och skyddsglasögon.

Laga fuktskadad vägg: Fortsätt att blanda 4

Fortsätt att blanda tills putsbruket blir mjukt, nästa fluffigt. Då hänger bruket lättare ihop och kan läggas på 3 mm tjockt. Kom ihåg att det blandade bruket ska användas inom två timmar.

Laga fuktskadad vägg: Putsen läggs på med stålbräda, som sakta dras uppåt 5

Putsen läggs på med stålbräda, som sakta dras uppåt. Dra nerifrån och uppåt i en enda lång rörelse. Om ytan som här är målad suger den inte vatten, och då tar det rätt lång tid innan bruket blivit så fast att du kan putsa.

Laga fuktskadad vägg: Putsbruket ska nu putsas med svamp eller putsbräda 6

Putsbruket ska nu putsas med svamp eller putsbräda. Här är väggen relativt ojämn och då är det lättare att använda en svamp att putsa med. Om ytan är slät väljer du filtklädd putsbräda.

Laga fuktskadad vägg: Lagningen ska ha samma struktur som resten av väggen 7

Lagningen ska ha samma struktur som resten av väggen, för meningen är ju att man inte ska kunna se lagningen. Om väggen är ojämn och teglet syns genom putsen får du arbeta med svampen tills du blir nöjd med resultatet.

Laga fuktskadad vägg: Den putsade väggen ska torka minst 8 dagar innan den kan målas 8

Den putsade väggen ska torka minst 8 dagar innan den kan målas. Du kan lägga på upptill 5 mm puts i sänder utan att den sjunker eller spricker. Hål och skador fylls igen i omgångar med ett dygn mellan varje putsning.

Måla väggen med en diffusionsöppen färg som dessutom tål att du torkar den med fuktig trasa.

Material

  • Skalflex Multiputs Vattentät
  • Målarsoda
  • Diffusionsöppen akrylatfärg

Specialverktyg

  • Stark borrmaskin med omrörare
  • Kakelslev
  • Stålbräda
  • Svamp

Närmaste återförsäljare av Multiputs Vattentät anvisas av Murma, tel. 031-99 20 45, www.murma.se

Tidsförbrukning

3 m2 tar cirka 2 timmar

Pris

150-200 kr per m2

Svårighetsgrad

Det går både snabbt och lätt

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Fukt i källare