Video
Lätt
Svår

När en gammal källarvägg blir fläckig och färgen börjar flaga av, så är orsaken nästan alltid fukt. Om väggen är mycket fuktig finns det bara en lösning: dränering och utvändig tätning.

Är det endast ett litet fuktangrepp och färgen bara flagar på ett fåtal ställen, löser du problemet på ett enklare sätt. Tar du bort den gamla färgen och målar om, kommer färgen att flaga igen. Färgen behöver en fast grund och väggen ska kunna ”andas”.

De produkter du behöver heter Sika Monotop 650 och Sika Top Seal 107. Men innan du putsar väggen ska all lös färg skrapas bort. Sedan ska hål och sprickor fyllas igen.

GÖR SÅ HÄR:

1. Borsta rent på väggen

med stålborste monterad i en vinkelslip. Den är e ektiv men det dammar otroligt mycket. Det fåt inte nnas läsa färg agor när du har slipat färdigt. Borsta av väggen med sopborste efteråt så att dammet försvinner.

2. Pressa in bruket i alla hål och sprickor

När du är klar med cirka en halv kvadratmeter (cirka 70 x 70 cm) fortsätter du med nästa steg.

3. Så snart du har lagt på bruket

doppar du en kalkborste i vatten och drar den över bruket så att det jämnas till. Därefter fortsätter du med ytterligare en halv kvadratmeter.

4. Blanda så mycket ytbruk

som går åt på en halvtimme när hela väggen har behandlats med bruk och kalkborste. Fukta väggen innan du lägger på ytbruket.

5. Borsta genast ut ytbruket på väggen med kalkborste

Dra borsten fram och tillbaka, upp och ner, så att ytbruket arbetas in ordentligt i det första bruket. Efter denna slamning får väggen målas endast med öppen färg.