Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Bli av med källarfukten

Spara artikel Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar

En fuktig källare är skadlig, både för huset och för dem som bor i det. Något måste alltså göras. Vår byggnadstekniske expert Lasse Lyck ger dig här många goda råd om hur du bäst löser problemet med fukt.

73785_SE_C_17_2006_3_4a.jpg

Orsaken till att denna innervägg är fuktig är uppstigande markfukt.

En stor och rymlig källare är en gåva för den aktiva familjen, för där finns de kvadratmetrar som gör det möjligt att få plats för en hobbyverkstad, en tvättstuga eller ett bordtennisrum.

Men om källaren är fuktig kan den orsaka minst lika mycket problem och bekymmer som den annars kunde vara till glädje. När det är fuktigt resulterar det i utmärkta förhållanden för mögelsvamp av olika slag, och den kan i värsta fall ge alla i huset huvudvärk, hosta, irritationer i ögon och slemhinnor och ge koncentrationsproblem.

Lasse Lyck, som är byggnadsteknisk expert, rekommenderar därför att man alltid skall ta fuktproblem allvarligt. Han säger att problemen uppstår för att vi ofta använder källaren till något annat än den byggdes till.

Förr i tiden användes källaren till kol, koks eller ved och där fanns även gryta där man tvättade kläder. I dag, när vi längtar efter mera plats så att vi kan få ett hobbyrum, en syateljé, ett lekrum osv. i källaren, gäller andra krav på källaren. Och det innebär att vi måste bli av med eller få bukt med fukten. Det kan medföra dyra ombyggnader.

Inte farligt med lite fukt

Fukten kommer ofta via väggarna eller genom golvet och den beror på regnvatten, fuktig mark eller högt grundvatten. Eller en kombination av dessa. Innan du sätter igång med en renovering, tycker Lasse att du skall tänka dig för.

Om du investerar både mycket pengar och energi på en ombyggnad kan du säkert bli kvitt fukten. Men det är fortfarande en källare. Det kommer nästan inte in något dagsljus, ventilationen är ofta bristfällig och rumsindelningen kanske inte är optimal. Det finns därför all anledning att överväga en tillbyggnad i stället för att renovera källaren, säger Lasse Lyck.

Lite fukt är inte farligt om du bara har kontroll över den. Det kan du få genom att t.ex. sörja för effektiv ventilation. Denna får då inträngande fukt att snabbt försvinna ut igen - utan att ha orsakat skador.

Kolla här

Det dröjer inte länge förrän fukten avslöjar sig i källaren, även om du inte kan se den. Du märker däremot en unken lukt liksom det känns fuktigt. I en torr källare luktar det inte annorlunda än i bostaden. Använd därför näsan och fråga gäster och andra besökare om de känner någon fuktlukt.

logga in eller köp åtkomst för att se ritningen

1. Känns luften tung och fuktig?

PROBLEM:

Luften i källaren känns tung och fuktig. Det luktar kanske också lite unket. Och du får ev. även lite huvudvärk av att vara i källaren ett par timmar. Problemen kan bero på hög luftfuktighet och att ventilationen är för dålig. Köp eller låna en fuktmätare - en hygrometer - och kolla den relativa luftfuktigheten. Vid en tempera-2 tur på 20-22 grader bör luftfuktigheten vara 40-45 procent på vintern och upp till 65 procent på sommaren. Om det är kallare i källaren blir fuktigheten högre. Ju lägre värde, desto bättre.

LÖSNINGAR:

Ut med den unkna luften och in med frisk luft, även om det inte verkar ekonomiskt.

■ Borra hål för ventiler i alla ytterväggar och montera sedan ventiler som kan stängas efter behov. Köp ev. så kallade fuktstyrda ventiler.

■ Sätt ventilationsbeslag på källarfönstren så att de ibland kan stå på glänt.

■ Montera fuktstyrda ventiler i tvättstuga, torkrum och badrum där luftfuktigheten är högre. En sådan fläkt går igång när luftfuktigheten kommer över ett visst värde. Det är viktigt att en ventil i ett annat rum släpper in luft när motorventilen suger ut luft från källaren.

Orsaken till att denna innervägg är fuktig är uppstigande markfukt.

2. Flagar färgen på väggarna?

PROBLEM:

Putsen är porös och smular. Färgen har bubblat upp på väggarna och på flera ställen flagar den. Fukt i en källarvägg kan vara svår att få bukt med för det är flera faktorer som spelar in. Du måste vara uppmärksam på följande orsaker.

Kondens
Det uppstår kondens när varm luft möter en kall yta. På vintern blir det kondens längst upp på väggarna, som är kallare än resten av väggen eftersom det är kallare ute än inne. På sommaren bildas det kondens på nästan alla ytor i källaren eftersom sommarluften är mycket varmare än den svala källaren.

Uppstigande fukt
Fukt under sulan kan stiga och tränga upp i väggarna. Det händer när man t.ex. har fuktspärr på golvet och golvbeläggning. Då letar sig fukten i stället upp i väggarna. Är det tal om murade väggar kan problemet vara extra stort eftersom tegel suger åt sig upp till fem gånger så mycket fukt som betong.

Inträngande fukt
Fukten i marken runt källaren tränger lätt igenom väggarna när dessa inte är isolerade och försedda med tätskikt på utsidan.

LÖSNINGAR:

Kondens
■ Du skall vädra på vintern så att det kommer in torr uteluft. Höj ev. temperaturen i källaren lite grann.

■ På sommaren hjälper det inte att vädra för då släpper du bara in mer fuktig luft i källaren. Är problemet stort får du hyra eller köpa en avfuktningsmaskin. Se först om ett par torrbollar hjälper.

Uppstigande fukt
■ För att stoppa den fukt som stiger upp i innerväggarna måste du etablera en fuktspärr i väggen. Fräs bort en av de nedersta vågräta fogarna. Ta endast cirka 50 cm i sänder och skjut in tjärpapp mellan tegelstenarna. Tjärpappen läggs med 5-10 cm överlappning.

■ Det är frestande att dölja fula fuktfläckar bakom en ny och snygg väggbeklädnad - men tänk dig för! Den bästa lösningen kan vara att stryka väggen med ett fuktstoppande medel som exempelvis Vandex eller Xypex. Det kan förhindra fukt att tränga in i väggarna. Följ sedan tillverkarens anvisningar.

Inträngande fukt
■ Problemet kan angripas på flera sätt, och vilket av dem du väljer har säkert med både tid och pengar att göra. Det är svårt att i efterhand stoppa uppstigande markfukt. Den idealiska lösningen kan endast fås när man gjuter nytt golv. Detta skall ligga ovanpå isolering som i sin tur ligger ovanpå ett kapillärbrytande skikt av grov singel eller makadam.

DE ENKLA LÖSNINGARNA:
■ Om det inte gör något att ytterväggen då och då är fuktig knackas lös puts bort och väggen putsas om. Måla med diffusionsöppen färg eller kalk. Då kan fukten slippa ut i rummet, där den ventilas. Upprepa behandlingen vart 5-6 år.

■ Små fuktproblem kan lösas genom att stryka fuktstoppande medel på väggen.

DEN OMFATTANDE LÖSNINGEN:
Utvändig isolering av källaren i kombination med en dränering. Det är mycket effektivt men tämligen dyrt.

Mögelsporer av olika slag skvallrar om hög luftfuktighet och dålig ventilation. Sporerna kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

3. Ger du mögelsporer fina villkor i källaren?

PROBLEM:

Luktar det unket, innestängt eller av penicillin i källaren? Hittar du svarta, mörkbruna eller gröna fläckar på väggar eller möbler? Då stortrivs mögelsporer i källaren för att denna är fuktig. Tänk också på att mögelsvamp av olika slag kan växa bakom tapeter och väggbeklädnader. Misstänker du ett angrepp kan det bli nödvändigt att ta bort en del av väggbeklädnaden för att se efter.

LÖSNINGAR:

Mögelsvampar skall bekämpas så snart de upptäcks. De är vanligaste orsaken till allergiska reaktioner och sprider sig snabbt till andra rum.

■ Kassera allt som inte kan tvättas, även isolering och gipsskivor.

■ Tvätta alla föremål som kan tvättas. Använd desinficerande medel.

■ Flytta möbler och annat från väggarna för att skapa bättre luftcirkulation.

■ Om angreppet är stort bör du genast kontakta ditt försäkringsbolag och/eller Anticimex. Skadorna kan bli omfattande om du inte får kunnig hjälp.

Om marken runt en brunn vid stuprören har sjunkit är det ett tecken på att brunnen kan vara skadad.

4. Bildas det plötsligt stora fuktfläckar på väggarna?

PROBLEM:

En fuktskada kan dyka upp plötsligt och utan varning, men i regel efter kraftig nederbörd. Om du upptäcker en liten vattenpöl på golvet eller ett par rejält fuktiga fläckar på väggarna tyder det på att det är något galet med t.ex. dräneringen. Ta reda på exakt var problemet har uppstått. Är det en brunn som täppts igen eller som har blivit otät? Kanske rinner dagvattnet ner mot huset i stället för bort från det eller har det blivit stopp i ett av dräneringsrören? Har du en grundvattenpump så har den kanske stannat eller är det rent av ett avloppsrör som inte fungerar?

LÖSNINGAR:

Rören till och från huset skall naturligtvis klara en regnskur, men kan förstås bli överbelastade av många timmars ihärdigt regnande.

■ Kolla alla brunnar runt huset och plocka undan blad, kvistar, kottar och annat som kan orsaka stopp. Se efter att brunnarna är hela.

■ Spola brunnarna med slang för att skapa bättre passage fram till nästa uppsamlingsbrunn. Är detta svårt att utföra kan du beställa en firma till jobbet.

■ Spola också igenom dräneringsrören och se efter att vattnet rinner fram till uppsamlingsbrunnen.

■ Om dagvatten och dräneringsvatten rinner ut i en stenkista eller liknande och denna inte fungerar som den skall, kan det vara nödvändigt att etablera en ny. Rådgör med en vvs-firma.

■ Kontakta en vvs-firma om du misstänker att något av avloppsrören är skadat.

■ Förebygg nya problem genom att rensa hängrännorna och brunnarna runt huset regelbundet. Gör det varje höst när träden har tappat sina löv.

Håll ett öga på marken
Om marken runt en brunn vid ett stuprör sjunker gäller det att passa på. Det är i regel ett tecken på att det antingen är stopp i brunnen eller rören, eller att brunnen är trasig. Då rinner vattnet ut i marken runt om brunnen och marken sätter sig när den torkat. Undersök saken närmare innan väggarna skadas av fukt.

Fukt som tränger upp genom plattan fortsätter ofta vidare upp genom väggarna.

5. Tränger fukten upp genom golvet?

PROBLEM:

I gamla hus är källargolvets kvalitet inte särskilt hög. Golvet har antagligen gjutits av byggavfall och cement direkt ovanpå marken. Det innebär att fukten i marken har lätt att tränga upp genom golvet och rent av bilda små pölar på golvet. Tejpa fast 0,5 m2 byggplast på golvet. Ta bort plasten efter ett par dygn. Finns det fukt under plasten stiger den upp genom golvet.

LÖSNINGAR:

■ Undvik att lägga mattor på golvet. Trä och andra organiska material bör också undvikas. Klinker är en bra golvbeläggning. De tål fukt och fukten kan ventileras bort i rummet via fogarna.

■ Lagerhyllorna bör vara av stål i stället för trä. Stora trämöbler ställs på gummiunderlag eller liknande för att inte angripas av fukt.

■ Små fuktproblem kan ofta lösas enkelt innan du lägger klinker. Det gör du med t.ex. ett tätskikt av det slag som används i badrum. Det går också bra att stryka ut ett fuktstoppande bruk, typ Vandex eller Xypex, på golvet innan du lägger klinker. Tänk bara på att om golvet blir tätt letar fukten sig upp i väggarna. Därför är det ofta bättre att lägga klinker utan våtrumstätskikt och låta fukten ventileras upp i rummet via fogarna mellan klinkerplattorna.

DEN OMFATTANDE LÖSNINGEN:
För att helt slippa fukt i golv och väggar måste golvet brytas upp och ett nytt läggas. Men det är ett arbete du skall överlåta till kunniga hantverkare! Arbetet är nämligen omfattande och innebär också isolering och etablering av ett kapillärbrytande lager under golvet.

Marken skall slutta bort från huset så att regn-och smältvatten rinner undan och inte tränger in i väggen.

6. Sluttar marken mot huset?

PROBLEM:

Även om du har anlagt rabatter runt huset skall marken slutta bort från villan. Annars rinner inte regn- och smältvatten bort utan samlas i stället längs sockeln. Och då kan det tränga in via väggarna till källaren.

LÖSNINGAR:

■ Planera tomten så att den sluttar bort från huset. Räkna med att fallet bör vara minst 2 cm per meter de första tre metrarna från huset.

■ Fyll igen större hål och gropar runt huset för annars samlas vattnet i stora sjöar. Och när det finns stora vattensamlingar kan det snabbt bildas små ”kanaler” fram till huset.

■ Det är inte bra att ha rabatter längs sockeln. För det första måste du hela tiden vattna rabatterna och det innebär att väggen alltid kommer att vara fuktig. För det andra kan jorden sjunka lite och då rinner markvatten ner mot huset. Lägg hellre stenplattor längs sockeln.

7. Finns det sprickor i sockeln?

PROBLEM:

Om du kan se sprickor i sockeln kan du räkna med att också finns sprickor längre ner i källarväggen. Och sprickor gör det lätt för vatten att tränga in genom väggen. Orsaken till sprickorna kan vara frost men det kan lika gärna vara dåligt underhåll som fått cementen att krakelera.

LÖSNINGAR:

Ta för vana att kontrollera sockel och källarväggar regelbundet. Hittar du sprickor bör de behandlas så snart som möjligt. Knacka bort all lös puts och putsa sockeln på nytt när sprickorna har fyllts igen med kalkcementbruk eller reparationsbruk. När bruket har torkat lägger du på ny puts.

Är det tal om ett äldre hus bör du satsa på ett hydrauliskt kalkbruk, exempelvis KKh 40/40/550 (2/4 mm) som utstock-ningsbruk. Moderna socklar kan med fördel putsas med ett standardbruk som KC35/65/550 (2 mm). Till sist målas sockeln med diffusionsöppen färg eller putsas med ädelputs.

1

Knacka bort all lös puts. Om du slår lätt på sockeln med hammarskaftet hörs ett ihåligt ljud där putsen är lös. Sprickor kan med fördel hackas rena med hammare och mejsel.

2

Lägg på bruket. Det bästa är att först slamma väggen med en tunn variant av bruket. Konsistensen skall vara som välling. Lägg på ytterligare bruk (som inte spätts).

3

Jämna till putsen med putsbräda när bruket torkat en liten stund. För den fuktiga putsbrädan i cirklar och utan att trycka. Putsa även en bit under marknivå.

Särskilda problem under marknivå

Ju bättre standard källaren har, desto trevligare är det att uppehålla sig där. Men tänk på att det inte alltid är så sunt för hälsan att sova i en källare, även om rummen är stora och ljusa. Det är för att du befinner dig under marknivå som gör rummen mindre lämpliga som sovrum.

FUKT: Om vi bortser från relativt nybyggda hus är det inte så många som har riktigt torra källare. Luftfuktigheten är i regel ganska hög och på sommaren är det riktigt fuktigt i källaren. Hög luftfuktighet och dålig ventilation kan vara orsak till att det bildas mögelsporer.

En annan faktor som påverkar luftfuktigheten i källaren är att ångtrycket är större i marken utanför så snart vi kommer ner 75- 100 cm under marknivå. Det innebär att fukten ”pressas” in genom väggarna till rummen. För att bli av med denna fukt krävs effektiv ventilering och lite värme.

KYLA: Källare är sällan tillräckligt isolerade. Kylan i marken tränger in genom väggar och golv, och eftersom solen inte kan hjälpa till med uppvärmningen känns det ofta kallt i källaren. Om du har tänkt använda någon del av källaren till bostad blir det dessutom dyrt att värma upp källaren till samma temperatur som sovrummen har.

DÅLIG VENTILATION: Luften i källaren byts inte lika ofta som rummen ovanpå. I Boverkets regler står att luftbytet i bostadsrum skall vara tillfredsställande. Detta krav är det endast få källare som uppfyller.

LITE DAGSLJUS: Alla människor behöver solljus för att trivas, och solen tränger inte ner i källaren. Därför bör du undvika att uppehålla dig i källaren på dagtid. Men du kan ändå använda källaren som hobbyrum, lekrum, snickarbod. Det är dock inte bra att inreda kontor i en mörk källare

RADON: Det finns radon nästan överallt och om du inte har gjort något för att förhindra radon från att komma upp från berggrunden, så får du radon i källaren. radon är cancerframkallande och eftersom koncentrationen är högre i källaren än på övervåningen bör du inte uppehålla dig för mycket i källaren. Äldre hus har inget skydd mot radon medan man de senaste 10 åren har byggt med ”radonskydd”.

Vill du veta mera om radon kan du hämta upplysningar hos SSI (Statens Strålskyddsinstitut) som på hemsidan ger tips och goda råd om radon - www.ssi.se

Källaren de sista 150 åren …

Teglet ersattes snabbt av ett betongliknande material, men det var inte särskild hårt och fukten tränger lätt genom väggarna. Plattan är klen.

1870-1950: Gamla källare
Omkring 1870 blev tegel vanligt i källarväggar. Men teglet suger och ersätts med klen betong.

Fuktproblem finns kvar och källarna är ofta rätt kalla eftersom isoleringen ännu inte är optimal.

1950-1970: Äldre källare
Betongen är starkare och man lär sig att stoppa fuktvandringen från marken genom sulan. Golven isoleras.

Sandwichkonstruktionen i källarväggen isolerar bra men lösningen är inte optimal.

1970-1985: Nyare källare
Isolering och fuktsäkring förbättras betydligt. Men man har inte helt blivit av med fuktproblemen.

Utvändig isolering ger tillsammans med dräneringen torra och varma källare som kan utnyttjas optimalt.

1990-i dag: Moderna källare
Källarväggarna är massiva men isoleringen placeras på utsidan tillsammans med ett ventilerat fuktskydd.

Skapa Profil

purchase.course_name_message

Skapa Profil
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka