En stor och rymlig källare är en gåva för den aktiva familjen, för där fi nns de kvadratmetrar som gör det möjligt att få plats för en hobbyverkstad, en tvättstuga eller ett bordtennisrum. Men om källaren är fuktig kan den orsaka minst lika mycket problem och bekymmer som den annars kunde vara till glädje. När det är fuktigt resulterar det i utmärkta förhållanden för mögelsvamp av olika slag, och den kan i värsta fall ge alla i huset huvudvärk, hosta, irritationer i ögon och slemhinnor och ge koncentrationsproblem. Lasse Lyck, som är byggnadsteknisk expert, rekommenderar därför att man alltid skall ta fuktproblem allvarligt. Han säger att problemen uppstår för att vi ofta använder källaren till något annat än den byggdes till. Förr i tiden användes källaren till kol, koks eller ved och där fanns även gryta där man tvättade kläder. I dag, när vi längtar efter mera plats så att vi kan få ett hobbyrum, en syateljé, ett lekrum osv. i källaren, gäller andra krav på källaren. Och det innebär att vi måste bli av med eller få bukt med fukten. Det kan medföra dyra ombyggnader.